Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2022.

Onnekkaat ihmiset uskovat unelmiinsa ja kulkevat aidosti rohkeina niitä kohti

Kuva
Ja aito rohkeus ei siis ole pelkoa aiheuttavaa uhkarohkeutta, vaan tunnetason luottamusta elämään. Ja sinä itse tunnet, kummasta on milläkin hetkellä kyse! Ei ole olemassa onnettomia ja onnekkaita ihmisiä, luomme ja vastaanotamme eli koemme (tulkitsemme olevaisen värähtelytaajuuksia) jokaisen hetkemme itse. Mutta sellainen ihminen, joka on jo lapsena oppinut luottamaan siihen, että hänen unelmansa voivat todella toteutua, manifestoi unelmiaan helpommin, koska hän uskoo niihin (positiivinen tunnemuisto). Hänen on siis helpompi valita "onnistumisen taajuustila". Perhetaustamme eli kasvuympäristömme vaikuttaa siis siihen, kuinka hyvin säilytämme "lapsenuskomme", eli uskomme kykyymme manifestoida toiveitamme. Eli tässä mielessä voidaan sanoa, että on "kultalusikka suussa syntyneitä" ihmisiä, ja vähemmän onnekkaita. Mutta huomaa, että onnellisuuden käsitteeseenkin liittyy näköharha: Onnellisuus on joka hetki täysin suhteellista, eli koemme onnellisuutta aina va

Pelottavat ja vihaiset ihmiset ovat omia luomuksiasi

Kuva
Jos toinen ihminen on sinulle "paha", niin hän on sellainen vain siksi, että itse uskot hänen olevan paha, jolloin hän näyttäytyy uskomuksesi mukaisena (jin ja jang, koet aina sitä mihin itse keskität huomiosi).  Oma uskomuksesi siis vahvistaa itse itseään, KOSKA uskot siihen - ei siksi, että tuo toinen ihminen olisi paha. Jos joku toinen ihminen näkee tuon saman ihmisen hyvänä, niin hän on hyvä tuolle toiselle ihmiselle. Rakkauden tunne on aina meissä itsessämme, emme voi koskaan saada sitä keneltäkään toiselta. Mutta voimme heijastaa omaa rakkauttamme toisiin ihmisiin, jolloin he ilmentävät sitä seurassamme. Jos pelkäät tai vihaat toista ihmistä - vaikkapa Vladimir Putinia - niin pyri näkemään hänet hänen perusolemuksensa kaltaisena eli hyvänä, ja ajatellessasi häntä pyri vapautumaan vihasta korkeampaan tunnetilaan: Ensin vihasta turhautumiseen, sitten toiveikkuuteen, uskoon ja lopulta myötätuntoon. Kun näkökulmasi muuttuu, niin myös kokemuksesi muuttuu. Se, että joku julk

Kunnioitus ja arvostus on aina helpoin polku - ja muita ihmisiä kunnioittava ei sääli eikä alistu

Kuva
  Monissa kulttuureissa lapset opetetaan edelleen kunnioittamaan vanhempiaan - ainakin verbaalisesti. Ketään ihmistä ei voi kuitenkaan käskeä kunnioittamaan toista ihmistä, ei edes omia vanhempia, vaan kunnioituksen tulee olla vapaaehtoista - ja tunnetasolla totta. Jos lapsia neuvoo vanhempi, joka ei kunnioita itseään, niin lapset vaistoavat tuon vanhempansa negatiivisen tunnetilan, ja oppivat yhdistämään sen sanaan "kunnioitus", jolloin he oppivatkin TEESKENTELEMÄÄN kunnioitusta. Lapsethan syntyvät maailmaan "valona" eli muistutuksena siitä, että , että meidän kaikkien perusolemus on täysin ehdoton rakkaus, ei-erillisyys. Ja ehdottomasti rakastava arvostaa ja kunnioittaa sekä itseään että muita ilman mitään ehtoja. Jos lapselta on siis vaadittu vanhempien kunnioitusta negatiivisessa tunnetilassa, niin lapsi "vastaa samalla mitalla", eli ikään kuin näyttelee kunnioitusta, mutta ei todellisuudessa tunne kunnioitusta. Teemme toisista ihmisistä aina itse tunt

Olet täydellisen vapaa oman elämäsi luoja, mutta voimakas tahtosi voi estää unelmiasi todellistumasta

Kuva
Jos seuraat oman korkeamman minäsi ohjausta, eli pyrit aina vain vapautumaan astetta negatiivisemmasta tunnetilasta hieman positiivisempaan, olosuhteistasi täysin riippumatta, niin unelmasi todellistuu joka hetki. Ja tuo unelmasi on onnellisuuden tunne. Matkasi ei pääty koskaan, joten lopullista päämäärää ei ole olemassa: Tunnetilasi juuri nyt ja tämä hetki on kaikki ja kaikkeus. Jos tunnet turhautumista ja vihaa lukiessasi tämän - koska "suuri unelmasi" ei ole vieläkään toteutunut - niin vihasikin vapauttaa sinut - rajallisuuden tunteestasi. Tiedosta, että myös se "suuri unelmasi" on järkesi luoma harha, eli rationaalisesti ajatustasolla et kykene itse koskaan kuvittelemaan, mikä on TODELLINEN unelmasi, eli toiveidesi aito täyttymys silloin, kun haluat jotain, eli olet tahtotilassa. Ja se siis johtuu siitä, että juuri nyt tahdot ja haluat, eli sinut sokaisee elämän jano. Olet tahtoessasi negatiivisessa tunnetaajuustilassa, jossa tahtosi ei voi toteutua. Korkeampi m

Miksi uskonnot eivät katoa maapallolta, vaikka ns. rationaalinen tiede kehittyy?

Kuva
Tiede ei tule koskaan syrjäyttämään uskontoja, mutta tiede sulautuu uskontoihin, ja uskonnot muuttuvat tieteeksi (näin on jo tapahtunut kvanttifysiikan tieteenalalla). Tieteessä on aina tunnettu ja tunnustettu uskomisen eli tunnetilojen vaikutus todelllisuuskokemukseen ja ns. vaistotoimintojen ja vaistoihin perustuvan tiedon olemassaolo (esim. lumevaikutus, psyykkiset "sairaudet", eläinten ja kasvien kyky palauttaa keskinäinen harmonia, lintujen kyky suunnistaa jne.) Uskonnot eivät katoa maapallolta siksi, että uskomuksemme todellistuvat aina riippumatta siitä, mihin uskomme. On sama, uskotko "jumalaan", "allahiin", "jehovaan", "ganeshaan", "krishnaan", "taoon", "suureen maailmanhenkeen", tai tieteen yksittäisiin hypoteeseihin, kuten "rokotus pitää minut terveenä" - oma uskosi todellistuu. Tunnetilasi aikaansaa manifestaation. Uskonnollisen uskon vaikutus on siis aivan yhtä totta, kuin tieteeseen

Voit lähteä välittömästi kulkemaan kohti suurimpia unelmiasi, ja muuttua "Tuhkimosta prinsessaksi", olosuhteistasi täysin riippumatta

Kuva
  Kaikki vanhat sadut kertovat tavalla tai toisella vetovoiman laista, ja satu Tuhkimosta on havainnollinen kuvaus siitä, kuinka ankeat olosuhteet, jossa päähenkilö sadun alussa on, eivät millään tavalla rajoita hänen unelmiensa todellistumista - näennäisesti täysin yllättäen ja hyvin nopeasti. Se, että hänen olosuhteensa ovat "toivottomat" johtuu pelkästään siitä, että Tuhkimo on itse jatkuvasti luonut samanlaista todellisuutta, koska hänen huomionsa eli ajattelunsa kiinnittyy kaikkeen siihen, mitä hän ympärillään havaitsee (sadusta on useita erilaisia versioita, mutta kaikki versiot kertovat kuitenkin unelmien todellistumisesta, mahdottoman muuttumisesta mahdolliseksi). Se, että tässäkin sadussa on näennäisesti "pahoja" ja "hyviä" ihmisiä kuvastaa vain omia uskomuksiamme, jotka saavat muut ihmiset toimimaan odotustemme mukaisesti. Tuhkimo on sadun alussa samalla negatiivisella tunnetaajuudella äiti- ja sisarpuoltensa kanssa, ja mahdollistaa siten alistam

Henkilökohtaista ohjausta omien toiveiden tietoiseen sallimiseen

Kuva
  Jos ymmärrät vetovoiman lain vaikutuksen teoriassa, mutta et ole onnistunut saamaan sitä vielä toimimaan tietoisesti, eli olet usein korkeintaan toiveikkuuden tunnetilassa, niin voit tehdä pienen mutta olennaisen "taajuuskorjauksen" varaamalla ajan puhelimitse tapahtuvaan henkilökohtaiseen konsultaatioon. Henkilökohtaisen keskustelun aikana voit luottamuksella kertoa sellaisista negatiivisista manifestaatioista, jotka toistuvat omassa elämässäsi, ja joihin liittyvät negatiiviset tunnemuistot ja uskomukset pitäisi purkaa, jotta sallisit toiveesi itsellesi. "Ratkaisemattomat ongelmat" pysyvät ratkaisemattomina juuri siksi, että keskitämme niihin huomiomme, jolloin ne vain pahenevat. Mutta jos muutat omaa asennettasi, etkä enää pelkää ongelmiasi, niin alatkin manifestoida ongelmasi luomia ratkaisuja. Henkilökohtainen 1,5 tunnin ohjaus esim. messengerin puhelinyhteyden kautta maksaa 70 euroa. Jos koet tarvitsevasi tällaista henkilökohtaista apua, niin varaa puhelinaik

Lopeta taisteleminen ja saavutat sen, minkä puolesta taistelit

Kuva
Taistelemme sitten sairauksia tai muita ihmisiä vastaan, "oikeuden puolesta", tai saadaksemme paremman toimeentulon itsellemme, niin voittaja on aina se, joka on tarpeeksi rohkea luopumaan kokonaan taistelusta. Köydenveto loppuu sillä hetkellä, kun köyden toisessa päässä ei ole enää ketään vetämässä. Hyvän puolesta ei siis voi taistella taistelemalla KETÄÄN toista ihmistä vastaan, riippumatta heidän teoistaan, koska taistelija itse ei edusta sitä, minkä puolesta hän taistelee. Kaikki taisteleminen tapahtuu aina negatiivisessa tunnetilassa, jossa emme voi ottaa vastaan toivomiamme asioita. Toiveemme todellistuvat aina silloin, kun mielemme on harmoniatilassa, eli kun emme yritä saavuttaa mitään. Kvanttifysiikan näkökulmasta: Kaikki olevaisena kokemamme, niin toiveet kuin "ei-toiveekin", ovat vain energiavärähtelyä eli "ajatus itsestään". Aistimme tulkitsevat tuon energian ns. todellisuudeksi, ja oma tunnetilamme on joka hetki indikaattori siitä, valitsemme