Blogit 8/2018

 

SOL, elokuu 201831.8.2018


Älä koskaan yritä ratkaista kiistaa matalasta tunnetaajuudesta käsin – äläkä koskaan kanna kaunaa

Emme elä maailmassa yksin, joten tietoisen luojan tärkeimpiä taitoja on kyky säilyttää korkea tunnetaajuus tilanteessa, jossa toiset ihmiset ovat matalassa tunnetaajuudessa. On inhimillistä puolustaa omia näkökantojaan tai yli päätään itseään, mutta muista, että universumissa ei koskaan voi saavuttaa mitään toivottua vastustamalla ei-toivottua. Voimme vain vetää puoleemme toivottua – ja se tapahtuu aina korkeassa tunnetaajuudessa. Matalassa taajuudessa väitteleminen tai riiteleminen on siis aina täysin turhaa, ja erimielisyydet aina vain kasvavat, jos yritämme puolustaa omia näkökantojamme matalasta tunnetaajuudesta käsin.

 

Asiat riitelevät, eivät ihmiset” on lause, jonka moni on kuullut, mutta harva ymmärtää syvällisesti. Samoin Jeesuksen opetus ”käännä toinenkin poski” ymmärretään usein aivan väärin, eli se nähdään jonkinlaisena nöyrtymisen ja heikkouden vaatimuksena. Se, joka pystyy säilyttämään korkean tunnetaajuuden tilanteessa, jossa toinen ihminen on negatiivisessa tunnetilassa ja jopa hyökkäävä, on paljon hyökkääjää vahvempi. Sillä korkea tunnetajuus on aina matalaa taajuutta voimakkaampi. Matala tunnetaajuus on aina vain olemista erossa korkeasta taajuudesta, joka on todellinen olemuksemme.

 

Jos siis olet vaikkapa tilanteessa, jossa toinen ihminen väittää jotakin, joka ei mielestäsi pidä paikkaansa, niin älä anna oman tunnetaajuutesi laskea vaan päästä irti tarpeestasi olla oikeassa. Korkeasta tunnetaajuudesta käsin voit kyllä kertoa oman näkemyksesi, mutta jos et katso eri mieltä olevaa ihmistä korkeamman minäsi silmin, niin omakin taajuutesi laskee automaattisesti – ”laskeudut negatiivisen ihmisen tasolle”. Jos vaikkapa toinen ihminen väittää sinun tehneen jotakin, mitä et ole tehnyt, niin älä väitä vastaan suuttuneena. Vaan kerro oma näkemyksesi tilanteesta rauhallisesti, korkeasta tunnetaajuudesta käsin. Sama pätee kaikissa tilanteissa, jossa olet omasta mielestäsi kokenut vääryyttä: Päästä irti, älä loukkaanu, anna universumin hoitaa asia. Korkeassa taajuudessa ei ole olemassa häpeää, eikä kenenkään kunniaa voi koskaan loukata, sillä me kaikki olemme korkean tietoisuuden näkökulmasta mittaamattoman arvokkaita. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi, että miten ”luovuttaminen” eli kieltäytyminen itsesi puolustamisesta vaikuttaa omiin etuihisi, sillä korkeassa taajuudessa olevana löydät aina ratkaisut, jotka ovat sinun parhaaksesi. Eli korkean minäsi taajuudella kaikki järjestyy aina.

 

Äläkä päästä irti pelkästään ulkoisesti, vaan myös sisäisesti. Jos siis lopetat riitelemisen, mutta jäät mielessäsi kantamaan kaunaa kiistakumppanillesi, niin riita ei ole ohi. Sinun on päästettävä irti negatiivisesta myös siis tunnetasolla. Vain siten voit säilyttää korkean tunnetaajuutesi.

 

Oli siis ongelma- , riita- tai erimielisyystilanne millainen tahansa, niin luota aina korkeamman minäsi viisauteen ja universumin huolenpitoon. Se, miksi tunnet pahaa oloa riidellessasi, on siis vain viesti siitä, että korkeampi minäsi on tilanteesta eri mieltä. Korkeampi minäsi siis haluaa kertoa sinulle, että riitelemisestä ei ole mitään hyötyä. Olemme kaikki korkeampia olentoja, ja negatiiviset tunteet johtuvat vain siitä, että olemme ajoittain erossa todellisesta olemuksestamme. Jos siis sinä lopetat matalasta tunnetaajuudesta käsin taistelemisen, niin koko riita loppuu, sammuu. ”Kukaan ei riitele yksin”, sanotaan.

Sama pätee myös kaikkiin pelkoihin, huoliin ja murehtimiseen: Paha olosi johtuu vain siitä, että olet väärässä suunnassa. Päästä siis irti turhasta taistelusta ja luota universumiin. Pelko kertoo aina vain siitä, että ei ole mitään pelättävää – ellet jatka pelkäämistä. Suru kertoo vain siitä, että ei ole mitään surtavaa – ellet jatka suremista.

 

Korkeassa tunnetaajuudessa kaikki järjestyy aina, sillä korkeassa tunnetaajuudessa kaikki toiveesi ovat jo olemassa, eli kaikkiin ongelmiisi on jo olemassa ratkaisu. Oli ongelmasi siis pieni tai suuri, niin sinun ei  tarvitse tehdä mitään muuta, kuin sallia ne asiat, jotka olet jo korkeamman minäsi taajuudelle luonut.

 

Sinä OLET Luoja.29.8.2018


Vedät puoleesi kanssaluojia, jotka ovat kanssasi samalla taajuudella – rakkaus on aina korkea taajuus

Erilaisilla ihmisillä on erilainen perspektiivi heidän tarkastellessaan elämää: Pitkillä ja lyhyillä ihmisillä, näkevillä ja sokeilla, miehillä ja naisilla, lapsilla ja aikuisilla, iloisilla ja surullisilla, masentuneilla ja inspiroituneilla.

Mutta vaikka tietyt perusominaisuudet on ihmisillä usein jo heidän syntyessään tähän maailmaan, niin monet näkökulmat ja suhtautumistavat myös opitaan elämän kuluessa. Me siis luomme elämämme itse myös uniikin tavan nähdä maailmamme – ja toiset ihmiset.

 

Pieni lapsi on usein korkealla tunnetaajuudella, koska hän tiedostaa vielä, kuka hän todella on: Korkeamman tietoisuuden ulottuvuus, osa Kaikkea Mikä On. Pieni lapsi ymmärtää olevansa kaikkivoipa. Vanhempien mielestä taas pieni lapsi ei vielä ”tunne elämän rajoitteita”, mutta todellisuudessa asia on siis aivan päin vastoin: Useimmat aikuiset ihmiset eivät enää tiedosta, että he ovat kaikivoipia. He ovat sosiaalisissa tilanteissa oppineet rajoittamaan luomisvoimaansa, ja ottamaan huomioon toisten ihmisten tunteet, etsimään hyväksyntää kanssaihmisiltään, peilaamaan itseään muiden ihmisten tunne-elämästä. Sillä hyvin usein myös poikkeuksellinen menestys ja onnekkuus on sosiaalisesti ei-hyväksyttyä.

 

Tämä sosiaalistuminen, siis ”laumasieluisuus”, rajoittaa todella paljon ihmisyksilöiden henkilökohtaista luomisvoimaa. Sillä vaikka ihmisyhteisössä olisi yksilöitä, jotka ovat usein korkealla tunnetajuudella, niin sosiaalinen ryhmäpaine johtaa useimmiten siihen, että kaikkein luomisvoimaisimmat ja oman voimansa tunnistavat yksilötkin antavat ainakin ajoittain oman taajuutensa laskea, jos ryhmässä on matalalla taajuudella olevia jäseniä. Ja tällöin myös korkealla tunnetaajuudella viihtyvät yhteisön jäsenet  manifestoivat elämäänsä negatiivisia tunteita, tapahtumia ja asioita. Vain henkisesti hyvin vahvat ns. oman tiensä kulkijat, jotka eivät anna oman tunnetaajuutensa laskea muiden ihmisten tunteiden vaikutuksesta,  säilyvät inspiroituneina ja saavat elämässään ”aikaan” keskimääräistä enemmän, eli luovat haluamiaan manifestaatioita, kanssaihmisten matalammista tunnetaajuuksista ja niiden manifestaatioita rajoittavasta vaikutuksesta riippumatta.

 

Yksilöiden tunnetaajuus vaikuttaa myös ihmisyhteisöjen ja myös parisuhteiden muotoutumiseen. Samalla taajuudella olevat yksilöt vetävät toisiaan puoleensa. Ja eri taajuudella olevat ajautuvat ennemmin tai myöhemin eroon toisistaan. Mikäli  puolisoiden taajuus parisuhteen aikana selvästi muuttuu -esimerkiksi toisen puolison taajuus kohoaa ja toisen laskee- niin parisuhdekin useimmiten päättyy. Tai muuttaa vähintäänkin luonnettaan.

 

Ihmissuhteissa esim. samalla negatiivisella tunnetaajuudella olevat yksilöt vetävät siis toisiaan puoleensa: Syyttäjä löytää syyllistyjän, vallankäyttäjä löytää alistujan, aggressiivinen löytää pelkäävän uhrin, empaattinen ja säälivä löytää avuttoman ja tukea kaipaavan. Samoin vetävät toisiaan puoleensa positiivisella tunnetaajuudella olevat henkilöt: Samanlaisen huumorintajun omaavat viihtyvät toistensa seurassa, luovat ja usein inspiroituneet ihmiset löytävät toisensa jne.

 

Löydämme siis vetovoiman lain vaikutuksesta seuraamme ihmisiä, joiden taajuus muistuttaa yleispiirteiltään omaamme. Tunnetaajuus vaihtelee meillä kaikilla hetkittäin, mutta nk. tunnetason perusvire on usein ihmissuhteiden osapuolilla samanlainen.  Toisen ihmisen tunne-elämän ei kuitenkaan pitäisi koskaan antaa vaikuttaa omaan tunnetaajuuteemme, sillä emme voi koskaan olla vapaita luomaan itse omaa todellisuuttamme, jos anname toisen ihmisen tunne-elämän määritellä oman tunetaajuutemme. Emme siis ole syntyneet ”ilmapuntareiksi”!

 

Esimerikiksi jos parisuhteen toinen osapuoli asettaa puolisolleen matalasta tunnetaajuudesta käsin hyvin tarkat käyttäytymisäännöt, jotka ovat ikään kuin tuon toisen osapuolen ”onnellisuuden edellytys”, niin suhteen toinen osapuoli reagoi hänkin matalasta taajuudesta käsin, ja kokee vapauttaan rajoitettavan. Tällöin molemmat puolisot  manifestoivat eli luovat keskinäistä ihmissuhdettaan matalasta tunnetaajuudesta käsin, eli molemmat saavat lopulta, mitä he EIVÄT HALUA: Toinen osapuoli kokee, että hänen puolisonsa EI käyttäydy siten, että hän voisi olla onnellinen. Ja toinen osapuoli puolestaan käyttäytyy vapaudenkaipuussaan juuri päin vastoin, kuin mitä puoliso matalasta taajuudestaan käsin vaati, eli vapaudenkaipuuta tunteva toimii niin ikään matalasta taajuudesta käsin: Toisen osapuolen asettamia rajoituksia rikkovasti.

 

Mikäli molemmat parisuhteen osapuolet olisivat vastanneet vain omasta korkeasta tunnetaajuudestaan, niin he eivät olisi kumpikaan vaatineet toiselta osapuolelta tietynlaista käytöstä, vaan olisivat keskittyneet pyyteettömään rakkauteen. Ja korkeassa tunnetaajuudessa oleva ihminen ei koskaan teoillaan vahingoita muita – eikä myöskään itseään. Heidän molemien korkeampi minä olisi inspiroinut osapuolia luomaan yhdessä parisuhteen, jossa molemmat osapuolet tuntevat onnea ja iloa, eli ovat korkeassa tunnetaajuudessa. Sillä universumissa ei voi koskaan vastustaa mitään, voimme vain vetää asioita puoleemme.

Syy, miksi parisuhteiden alkuvaiheessa ”rakkautta tuntuu riittävän” johtuu juuri tästä, eli vetovoiman laki vetää korkeassa tunnetaajuudessa eli ”rakastuneina” liiton solmivien elämään onnellisia tapahtumia, ja siis myös yhteisiä onnellisuuden kokemuksia. Molemmat osapuolet siis näkevät toinen toisensa rakastuneina ”korkeamman minänsä silmin”. Vasta sitten, kun toisen osapuolen tai molempian tunnetaajuus laskee, niin osapuolet alkavat fokusoida negatiiviseen ja manifestoida ei-toivottuja asioita. Tällöin parisuhde ”arkipäiväistyy”. Koska kyse on kuitenkin vain tunnetaajuuden laskusta eli siitä, että puoliso nähdään matalasta tunnetaajuudesta käsin, niin ongelma ei siis ole parisuhteen osapuolten ”sopimattomuus toisilleen” saati osapuolten ”muuttuminen” tai ”erilleenkasvaminen”, vaan pelkästään värähtelytaajuus. Kaksi ihmistä ei nimittäin koskaan ole ”täydellisen sopivia toisilleen”, kaikissa ihmissuhteissamme on aina kyse tunnetaajuuksista: Korkeassa tunnetaajuudessa oleva kokee onnellisuutta kaikissa tilanteissa – matalassa tunnetaajuudessa oleva taas ei missään tilanteessa, siis täysin riippumatta puolison ominaisuuksista tai käytöksestä.

 

Tietoinen Luoja ymmärtää, että rakkauden tunne on aina korkea taajuus – ja että tuota taajuutta voi tietoisesti hallita. Korkeassa tunnetaajuudessa oleva dominoi aina ja kaikissa tilanteissa, sillä rakkaus on hallitseva voima universumissa. Harjoitttelemalla siis rakkauden korkean taajuuden ylläpitoa vedät myös puoleesi puhdasta rakkautta – ja olet vastustamaton.29.8.2018


On sama, millaisessa tilanteessa olet juuri nyt – vaikeinkin elämäntilanne on aina täydellinen lähtöpiste matkalla parempaan

Jos tämänhetkinen elämäntilanteesi on hyvin vaikea ja se on ollut sitä jo pitkään, niin tilanteestasi on silti aina suora tie kohti parempaa. Sinun ei siis tarvitse ”kaivaa kuoppaa” itsellesi, katua ja murehtia vastoinkäymisiä, joita sinulle on tapahtunut, kerrata mielessäsi kaikkea, missä olet mielestäsi viimeisten kuukausien tai vuosien aikana epäonnistunut, noustaksesi sitten ylös kuopastasi ja lähteäksesi eteenpäin – vaan voit lähteä juuri siitä pisteestä, missä juuri nyt olet kohti parempaa, siis täysin riippumatta siitä, millainen tilanteesi on juuri nyt. 

Suurta ”loikkausta” täysin päinvastaiseen elämäntilanteeseen et voi suoraan tehdä, mutta jo muutamassa minuutissa voit sallia tunnetaajuutesi eli värähtelysi kohota vähitellen siten, että etenet negatiivisesta tunnetajuudesta positiiviseen. Taajuuden kohottaminen on kirjaimllisesti vaiheittaista värähtelyn nostamista:

Ajattele ensin tilannetta missä olet juuri nyt tunnetasolla – olet esimerkiksi toivoton ja masentunut koska sinulla ei ole rahaa maksaa velkojasi ja sinusta tuntuu, että kaikki ihmiset ympärilläsi pitävät sinua epäonnistujana – etkä usko itsekään koskaan onnistuvasi, koska et ole onnistunut tähänkään saakka. Tunteesi epäonnistumisesta ja vaikean tilanteen pysyvyydestä on siis täsmällinen ja ehdoton, ja siksi tunnetaajuutesi ei ole voinut myöskään kohota. Tuijotat ”jalkoihisi”, eli katsot tiukasti sitä, mitä olet jo manifestoinut, näkemättä lainkaan kaikkea sitä rikkautta, mitä olet jo luonut korkeamman minäsi taajuudelle. Olet kuitenkin koko ajan liikkeessä eteenpäin, joten sen sijaan, että katsoisit maata allasi, niin katso eteen päin, sinne minne olet menossa. Elämässä emme ole koskaan hetkeäkään täysin liikkumattomia, luomme todellisuuttamme joka hetki. Se, että tilanteesi ei ole muuttunut, johtuu siis vain siitä, että tunnetaajuutesi on ollut koko ajan matala ja olet manifestoinut koko ajan samaa.

 

Tarkasta negatiivisesta tunteesta ja fokuksesta voit siirtyä jo hieman yleisempään negatiiviseen. Kuvitelmasi siitä, että kaikki ihmiset ympärilläsi pitävät sinua epäonnistujana ei ehkä pidäkään paikkansa. He eivät ensinnäkään tiedä sinusta ja elämästäsi läheskään kaikkea, ja he eivät ole edes kiinnostuneita sinun epäonnistumisistasi, sillä heillä on kaikilla omat huolensa – ja myös omat arvottomuudentunteensa. Toisten ihmisten mielipiteet sinusta ovat siis lopulta epäolennaisia, eivätkä ne voi estää sinua etenemästä kohti parempaa. Jos olet ollut masentunut, niin tässä vaiheessa tunneskaalan nostoa voit tuntea myös vihaa ja koston tunteita – ja ne ovat positiivinen merkki: Viha on aina korkeampi tunne kuin masennus. Vihassa on voimaa. Tässä vaiheessa jopa toisten ihmisten ongelmien havaitseminen voi olla helpottavaa. Meillä ihmisillä on usein tapipumus masentuneina ajatella, että kaikilla muilla menee loistavasti ja että vain me itse olemme täydellisesti epäonnistuneet. Ja tämä on tietenkin pelkkä matalan tunnetaajuuden luoma harha – ja sellaisena täysin turhaa, valheellista ja vahingollista. Toisaalta kateuden tunne voi hetkellisenä negatiivisena tunteena olla myös hyödyllinen: Jos olet kateellinen toisen ihmisen menestyksestä, niin luot samalla korkeamman minäsi taajuudelle toiveen, että itsekin menestyisit. Sillä intuitiivisesti tiedät, että tuo toinen ihminen menestyy vain siksi, että hänen tunnetaajuutensa on ollut hetkittäin korkeampi. Hän ei siis ole sieluna yhtään sinua arvokkaampi kuin sinä, joka koet epäonnistuneesi. Ja tuo menestynyt ihminenkin on luultavasti kateellinen joskus jolle kulle toiselle, eli hänkin tuntee alemmuudentunteita. Tiedosta siis kateutesi ja samalla se, että kateuteen ei ole syytä. Usein on myös niin, että ne, kenelle me olemme kateellisia, ovatkin kateellisia meille – kateuden syyt voivat nimittäin olla erilaisissa elämäntilanteissa täysin erilaisia: Se, jolla on paljon työtä ja paljon rahaa voi olla kateellinen sellaiselle, jolla on paljon vähemmän rahaa, mutta mielenkiintoinen harrastus ja enemmän vapaa-aikaa – ja voimakkaampi innostus elämää kohtaan, koska hänen elämässään on niin paljon tavoiteltavaa. ”Tyytyväisyys elämään” on siis aina suhteellista ja tavalla tai toisella paradoksi!

 

Seuraavaksi voit jo ajatella tilannettasi yleisellä tasolla positiivisesti, sillä vihan ja koston tunteiden jälkeen seuraava taso on toivo: Tilanteesi ei taida sittenkään olla ihan toivoton. Elämässäsi on viime aikoina tapahtunut myös joitakin positiivisempia asioita, keskitä ajatuksesi niihin. Ne saattavat olla näennäisesti hyvin pieniä, mutta universumin näkökulmasta mikään positiivinen asia ei ole ”liian mitätön” ollakseen arvokas: Joku on ehkä arvostanut sinua jossakin tilanteessa, olet ehkä saanut jonkin pienen lahjan, olet voinut auttaa jossakin tilanteessa muita ihmisiä, kannustanut vaikkapa positiivisilla sanoillasi toista ihmistä. Kaikki on aina suhteellista. Olet ehkä kokenut hetkellisesti positiivisempia tunteita, olet ikään kuin vahingossa unohtanut, että olet pitkään raahannut mukanasi huolia, arvottomuuden tunnettasi  ja menneitä epäonnistumisiasi, ja olet tuntenut olosi tovin kevyemmäksi – ja arvokkaaksi.

 

Vaikka syy positiivisiin ajatuksiisi olisi siis näennäisesti pieni, niin siinä on ratkaisevan suuri voima matkallasi kohti korkeampia tunnetaajuuksia. Sillä vetovoiman laki takaa, että kun tunnetaajuutesi hieman kohoaa, niin värähtelysi vetää puoleensa muita samalla taajuudella värähteleviä ajatuksia ja asioita. Kun taajuutesi on kohonnut, saatat tuntea jo innostusta elämää kohtaan ilman mitään suurempaa konkreettista syytä. Tunnet kehossasi, kun taajuutesi on kohonnut ”kroonisesti”, vaikka mitään suurempaa muutosta elämäntilanteessasi ei olisikaan tapahtunut. Älä vähättele tätä tunnetta, sillä se kertoo siitä, että olet jo hyvin lähellä suurten toiveidesi manifestaatiota. Sillä manifestatio tuntuu aina ”seuraavalta loogiselta askeleelta”, ei siis valtavalta loikalta negatiivisesta positiiviseen. Kun tunnet kehosasi siis selittämätöntä tyyneyttä ja hyvän olon tunnetta, niin manifestaatio on tapahtumassa. Monesti myös lyhytkin korkean taajuuden tunne esim. siivotessasi, musiikkia kuunnellessasi , tanssiessasi tai nauraessasi saattaa mahdollistaa manifestaation, sillä korkean taajuuden tunne mistä tahansa syystä tekee ”särön resistanssiisi”, jolloin positiiviset asiat pääsevät ikään kuin varkain murtautumaan vastustuksesi kovan kuoren läpi. 

 

 

Saatat myös saada korkeammalta minältäsi ”merkkejä”, että olet oikeassa suunnassa ja lähellä toivettesi manifestaatiota. Ei siis ole ”taikauskoa” havaita höyheniä maassa tai toistuvia, epätyypillisiä  numerosarjoja (1111, 1212) kulkiessasi kaupungilla, vaan universumin antamat merkit on tarkoitettu avuksemme. Myös eläimet osallistuvat mielellään tähän synkronistiseen leikkiin: Perhonen tai lintu saattaa käyttäytyä erikoisella tavalla lähelläsi, aivan kuin se ”lukisi ajatuksiasi” ja muistuttaisi, että olemme kaikki samaa korkeaa tietoisuutta. Näitä merkkejä meille tarjotaan koko ajan ja kaikkialla. Se, että emme aina havaitse niitä johtuu vain siitä, että emme aina ole oikealla tunnetaajuuella reagoidaksemme niihin.

 

Pyri siis olemaan ennen muuta iloinen, huoleton ja kevytsydäminen manifestoidaksesi toiveitasi. Olet koko ajan polullasi, matkalla kohti unelmiasi. Luota universumiin, luota korkeamman minäsi ohjaukseen ja huolenpitoon. Kaikki järjestyy aina. Sinä Olet Luoja.


28.8.2018


Uskonnollisista väärintulkinnoista – syyllisyys, synti, katumus ja anteeksianto

Monet uskonnolliset opit lisäävät ihmiskunnan kärsimystä, koska alkuperäinen oppi universumin laista ja ihmisestä Luojana on monissa uskonnoissa tulkittu väärin. Uskonto, joka asettaa ihmisen ”jumalan” tai ”jumalien” alamaiseksi -epätäydelliseksi, syntiseksi, ikään kuin ”despoottimaisen jumalan vallan alle”-  rajoittaa ja jopa estää ihmisen omaa luomisvoimaa. Jokainen meistä on Luoja, ”jumala”, mittaamattoman arvokas sielu. Se, että koemme itsemme vajavaisiksi tai teemme pahoja tekoja, johtuu vain siitä, että fyysisen elämän tarkoitus on rajaton luomisvapaus ja negatiivisten tunteiden kautta laajeneminen. Ja täydellinen vapaus valita voi toteutua elämässämme vain silloin, jos tiedämme mitä emme halua, jolloin luomme sitä, mitä haluamme.

 

Eniten haittaa ihmiskunnalle on synnin, syyllisyyden ja katumuksen käsitteiden tulkinnoista uskonnoissa. Korkeasta tietoisuudesta kanavoidut alkuperäiset profetiat eivät ole asettaneet ihmistä ”perisyntiseksi”, jota joku ulkopuolinen ”jumala” mielivallallaan tuomitsee, vaan synnin ja syyllisyyden käsite esim. kristinuskon piirissä on vain väärinymmärretty tulkinta matalan taajuuden tunteista, jotka siis aiheuttavat negatiivisia ajatuksia ja tekoja. Se, että ihminen tekee negatiivisten tunteiden vallassa ”pahoja” tekoja ei kuitenkaan koskaan millään tavalla vahingoita ihmisen korkeampaa minää  – eikä yksikään fyysisessä elämässä tehty teko koskaan alenna tuon mittaamattoman arvokkaan sielun arvoa. Se, että toiset ihmiset tuomitsevat ”pahantekijän” on inhimillistä, mutta tuomitseminen on aina matalan taajuuden tunteiden seurausta. Raamatussakin kielletään tuomitseminen, mutta se, että ”tuomiovallan” väitetään olevan ihmisen ulkopuolisella ”jumalalla” on väärintulkinta. Tuomitsemiskielto on tarkoittanut alun perin sitä, että mittaamattoman arvokasta sielua ei koskaan voi tuomita, koska korkeassa minässämme ei yksinkertaisesti koskaan ole mitään tuomittavaa. Tekomme voivat siis olla ”tuomittavia”, mutta sielumme ei koskaan.

 

Syyllisyyden- ja synnintunne saa ihmisen luomaan lisää aihetta itsensä syyllistämiseen, eli luomaan negatiivisia asioita elämäänsä. Ja uskonnollisesti määritelty synti nähdään helposti myös muissa ihmisissä, eli tuomitaan. Siksi ajatus ”synnistä”, jonka ”jumala tuomitsee” on uskonnollisena käsitteenä  vahingollinen.

Tämä ei tarkoita sitä, että ”pahuus” pitäisi hyväksyä. Korkeassa taajuudessa oleva ihminen ei  tee tietoisesti pahaa, koska korkeampi minämme ei koskaan inspiroi vahingoittamaan itseämme tai muita. Yksi ihmiskunnan historian kuuluisimmista ”pahoista teoista” taas oli profeetta Jeesuksen ristiinnaulitseminen, joka puolestaan tapahtui siksi, että vaikka Jeesus oli meditaation mestari, niin hänkin oli vain ihminen – hänenkin tunnetaajuutensa aika ajoin laski, eli Jeesus tunsi mm. masennusta ja pelkoa, kuten muutkin ihmiset. Legendan mukaan Jeesus oli ”synnitön” eli ”jumala maan päällä”, mutta legendat ovat vain legendoja: Esim. ristiinnaulitsemispäivänä profeetan tunnetaajuus oli matala. ”Jumalia maan päällä” olemme kyllä me kaikki ihmiset, siis ollessamme korkeamman minämme taajuudella.

 

Jos ihminen sitten itse tuomitsee itsensä tekojensa takia eli kokee syyllisyyttä, niin sekin on vain matalan taajuuden tunne. Jos olemme tehneet toiselle ihmiselle ”pahaa”, niin toinen ihminen voi korkeasta tunnetaajuudesta käsin antaa meille ”anteeksi”. Korkeassa tunnetaajuudessaan hän näkee myös pahantekijän korkeamman minänsä silmin, eli täydellisenä sieluna. Matalasta taajuudesta käsin taas aito anteeksianto ei ole mahdollista, sillä matalassa taajuudessa uhri kokee matalan taajuuden tunteita, eli kostonhimoa, kaunaa ja vihaa. Yksikään ns. paha teko ei kuitenkaan ole yksinomaan yhden ihmisen ”syytä”, vaan pahantekijät ja uhrit ovat aina toinen toistensa kanssaluojia. Tämä on totuus, jota ihmiskunnan on kaikkein vaikeinta hyväksyä: Yksikään sielu, täysin riippumatta hänen teoistaan,  ei ole toista sielua ”pahempi” tai ”syntisempi” – me olemme kaikki täsmälleen yhtä arvokkaita, korkeampia olentoja.

 

Kristinuskossa puhutaan myös ”syntien anteeksiantamisesta”, ”armosta” ja ”uudestisyntymisestä Kristuksessa”.  Nämä kaikki ovat alun perin tarkoittaneet vain sitä, että jos emme kohdista ajatuksiamme negatiivisiin asioihin -emme tämänhetkisiin emmekä menneisiin-  , vaan kohdistamme siis huomiomme tietoisesti positiivisiin asioihin, niin tunnetaajuutemme automaattisesti kohoaa. Sillä todellinen olemuksemme on aina korkeamman minämme korkea taajuus, korkein tietoisuus, Kaikki Mikä On. ”Synnymme” siis uusiksi joka hetki, sillä luomme todellisuuttamme joka hetki. Ja jos luomme elämäämme positiivisesta tunnetaajuudesta käsin, niin luomme positiivisia asioita ja kokemuksia – ja tällöin myöskään mikään negatiivinen, jonka olemme luoneet menneisyydessä, ei ole enää aktivoitunut, eli sillä ei ole vaikutusta nykyhetkeemme, ellemme kohdista siihen huomiotamme. 

 

Kaikki mikä on joskus ollut olemassa on ikuisesti olemassa, myös ajatukset ja tunteet, mutta sellaisella ei siis ole merkitystä tässä hetkessä, jota ei ole aktivoitu kiinnittämällä siihen huomiota. Tässä mielessä meillä on siis mahdollisuus ”syntyä uudelleen” joka hetki.27.8.2018

Manifestaatio tapahtuu, kun siihen liittyvät osatekijät ovat asettuneet harmonisesti paikoilleen ”toiveidesi verkossa”

Universumissa ”kaikki liittyy kaikkeen”, eli asiat kytkeytyvät toisiinsa synkroniassa toisiinsa nähden. Kun siis sinulla on toive, jonka toteutumista odotat, niin tulevaan manifestaatioon liityvä ”osatekijöiden verkosto” säikeineen on asettumassa  toistensa suhteen harmonisesti paikoilleen.

 

Tätä verkostoa voisi kuvata myös eräänlaisena ristisanatehtävänä. Jos olet korkeassa tunnetaajuudessa ja sallit toiveesi edellyttämien olosuhteiden muotoutua eli osatekijöiden löytää paikkansa, niin kyse on kuin ristisanatehtävän täyttämisestä. Jos yksi sana tehtävässä on väärä, niin muutkaan ristisanatehtävän sanat eivät sovi tehtävään, koska kokonaisuus vaatii, että kaikki ristikon osat ovat harmonisesti kytkeytyneet toisiinsa.

Jos kuitenkin olet korkeassa tunnetaajuudessa, niin et yritä väkisin sovittaa  toiveidesi ruudukkoon sanoja, jotka eivät siihen sovi, vaan saat korkeammalta minältäsi inspiraatioita siitä, miten ruudukko täyttyy helposti, oikeassa järjestyksessä ja että sen kaikki osatekijät ovat niin ikään toiveidesi mukaisia. 

 

Muista, että universumissa ei voi kuitenkaan koskaan toivoa tai ”ajatella mitään pois”, vaan kaikki asiat, joihin kiinnität huomiosi tulevat luoksesi –  myös siis ne, joita et halua. Eli keskittämällä ajatuksesi positiivisiin ja arvostamiisi asioihin saat ”toiveidesi ruudukon” täyttymään nopeammin. Toiveesi yksityiskohdat ovat korkeamman minäsi taajuudella olemassa siis olemuksina, ”ainesosina”, jotka sitten hakeutuvat synkretistisesti yhteen muodostaen lopulta harmonisen kokonaisuuden. Samoin kuin vaikkapa mausteet ja raaka-aineet ovat ainesosia, joista muodostuu niiden sekoittuessa toisiinsa herkullinen ruoka.

 

Nuo ainesosat voivat olla esim. toivoessasi parisuhdetta korkeasta tunnetaajuudesta käsin vaikkapa tällaisia: ”Helppous, mukavuus, yhteisymmärrys, harmonia, hellyys, huumori”. Manifestoit juuri toiveidesi kaltaisen parisuhteen, jos siis olet korkealla tunnetaajuudella. Jos taas olet enimmäkseen matalammilla tunnetaajuuksilla -koet yksinäisyyttä, turhautumista, arvottomuutta, tai hakeudut uuteen parisuhteeseen, koska edellinen ei toiminut- niin manifestoit parisuhteen, jossa on sinulle ei-toivottuja osatekijöitä. ”Toiveidesi ristikko”  täyttyy siis myös matalammilla tunnetaajuuksilla, eli manifestoit sellaista, mitä et halua.

 

 Toiveeseesi uudesta parisuhteesta saattaa liittyä myös asuinpaikan muutos. Ja asuinpaikan muutoksen puolestaan liittyvät  muut tulevat ihmissuhteesi, esim. uusiin naapureihin tai uusiin työtovereihin uudessa työpaikassasi. Kaikki universumissa on aina synkronistisessa suhteessa kaikkeen. Siksi jokainen pieninkin toiveemme synnyttää korkeamman minämme taajuudelle aina välittömästi monimutkaisen ”verkon”, jossa eri osatekijät hakeutuvat harmoniaan toisiinsa nähden.

Siitä, oletko toiveesi kanssa samalla taajuudella kertoo kaksi asiaa: Onko toiveesi manifestoitunut – ja miltä sinusta tuntuu, ajatellessasi toivettasi. Negatiivinen tunne ajatellessasi toivettasi on siis aina indikaattori siitä, että et ole toiveesi kanssa samalla taajuudella, et siis ole ”valmis” vastaanottamaan toivettasi, eli ”toiveesi verkon säikeet” eivät ole vielä asettuneet harmoniseen muodostelmaan. Eli koska et ole samalla taajuudella toiveesi kanssa, toiveesi ei voi manifestoitua.

 

Mitä yksityiskohtaisempia toiveita esität -esimerkiksi, että haluat muuttaa tiettyyn kaupunkiin tiettyyn taloon, tietyn henkilön kanssa- niin sitä ”vaikeampaa” sinun on saavuttaa toivettasi. Tämä johtuu siitä, että universumi ja korkeampi minäsi tietää joka hetki tarkallen, millaisia ovat todelliset, sydämesi toiveet – ja usein me itse taas emme tiedosta lainkaan, mitä nuo todelliset toiveemme ovat! Siksi, jos toivot itsellesi vaikkapa parisuhteen tai rahaa, niin ajattele toiveitasi mahdollisimman yleisellä tasolla, eli ajattele MIKSI haluat sitä mitä haluat (esim. haluat rahaa, koska se antaa sinulle vapautta, iloa ja uusia kokemuksia), älä siis keskity siihen MITEN raha sinulle tulee tai MISTÄ löydät tulevan kumppanisi. Silloin annat universumille mahdollisuuden tarjota sinulle juuri sellaisen polun, jota sinun on helpointa kulkea – ja joka siis johtaa helposti ja vaivattomasti todellisten toiveidesi ja unelmiesi luo.

 27.8.2018

Et voi auttaa kärsiviä ihmisiä katsomalla uutisia ja kauhistelemalla heidän ongelmiaan eli antamalla oman tunnetaajuutesi laskea

Moderni tiedonvälitys pyrkii jatkuvasti tuottamaan mahdollisimman laajalle yleisölle suunnattuja uutisia kaikista mahdollisista ”inhimillistä uteliaisuuta” herättävistä tapahtumista, mitä maailmassa päivittäin ilmenee. Suuri osa tuosta uutisvirrasta kertoo ongelmista, onnettomuuksista, katastrofeista, rikoksista ja muista matalan taajuuden tunteita vastaanottajalle synnyttävistä asioista. Seuraamalla aktiivisesti tällaisia uutisia ja eläytymällä niihin tunnetasolla luomme kyllä negatiivisten tunteidemme kautta toiveita paremmasta, mutta dramaattisiksi tarkoituksella luotujen uutisten seuraaminen usein myös vain turruttaa meitä, ja saa meidät pysymään matalalla tunnetaajuudella. Kun negatiivista informaatiota on ympärillämme paljon, niin juutumme helposti ”taivastelemaan”, että ”maailma on paha”, ”on toivotonta yrittää auttaa” ja että koko elämän syvin olemus on kärsimys, ja jonkinlainen mahdollisimman voimakkaan kärsimyksen kautta ”jalostuminen”. Tällöin emme matalalta tunnetaajuudeltamme käsin ehkä enää lainkaan havaitse, että luomme myös omaan elämäämme matalan taajuutemme kanssa resonanssissa olevia ei-toivottuja kokemuksia.

Jos taas tarkastelemme sekä oman elämämme että myös muiden ihmisten ongelmia korkeasta tunnetaajuudesta käsin, niin pääsemme ongelmiin eli negatiiviseen fokusoinnin sijasta suoraan käsiksi ratkaisuihin, eli korkeamman tietoisuuden tarjoamiin konkreettisiin apukeinoihin. Korkeassa taajuudessamme ollessammme korkeampi minämme myös inspiroi meitä poimimaan uutisvirrasta vain ne ongelmat, joiden ratkaisemisessa voimme omilla teoillamme vaikuttaa. Esimerkiksi jos näemme uutisen, jossa yksinäisiä autetaan ystäväpalvelun avulla, niin emme jää matalassa tunnetaajuudessa murehtimaan kaikkien maailman yksinäisten ihmisten yksinäisyyttä, vaan inspiroidumme auttamaan yksinäisiä ihmsiiä omassa lähipiirissämme korkeasta tunnetaajuudesta käsin.

Myöskään ihmiskunnan historiassa tapahtuneiden negatiivisten asioiden -kuten vaikkapa sotien- muisteleminen, ja niihin eläytyminen menneitä tapahtumia murehtimalla, tai suhtautumalla menneisiin ongelmiin ja vaikeuksiin jonkinlaisella kollektiivisella katumuksella, ei hyödytä mitään, jos tunnetaajuuteme on matala. Usein sanotaan, että ”historiasta voi oppia ja luoda parempaa maailmaa”. Tämä pitää paikkansa vain, jos rakennamme parempaa maailmaa korkeasta tunnetaajuudesta käsin, emmekä siis keskity jo tapahtuneiden asioiden kauhisteluun tai ajatukseen, että menneet pitäisi jotenkin jatkuvasti ja säännöllisesti suremalla ja katumalla ”sovittaa”. Myös siis kirjallisuus, joka palauttaa elävinä mieliimme menneiden sukupolvien negatiivisia kokemuksia vaikkapa sodista ja muista väkivallanteoista, saattaa luoda vain lisää samalla taajuudella olevia tapahtumia ja kokemuksia, mikäli kirjoihin eläytyvät lukijat sallivat taajuutensa toistuvasti tai jopa kroonisesti laskea. Negatiiviseen historiantapahtumaan liittyvä kollektiivinen tunnemuisto synnyttää siis vetovoiman lain vaikutuksesta usein vain lisää samalla taajuudella värähteleviä tapahtumia, sen sijaan että vähentäisi niitä.23.8.2018

Vetovoiman laista löytyy selitys moneen outoon havaintoosi, joita olet aiemmin pitänyt ”ihmeellisinä sattumina”

Miksi elämä tuntuu niin usein kohtelevan meitä ihmisiä epäoikeudenmukaisesti? Miksi oikeus ei useinkaan toteudu? Miksi ”raha tulee rahan luo”? Miksi yksinäisyyttään surevan on usein vaikea löytää kumppania? Miksi menestyneille ihmisille tuntuu usein kaikki onnistuvan helposti? Miksi pienet epäonnistumiset paisuvat niin usein suuriksi epäonnistumisiksi? Miksi jotkut meistä joutuvat usein onnettomuuksiin tai tappeluun, ja toiset taas eivät juuri koskaan? Miksi vääryyttä vastustava saa usein kokea vain lisää vääryyttä? Miksi epätoivoisen ihmisen rukouksiin ei useinkaan tule vastausta? Miksi viha tuntuu niin paljon paremmalta kuin masennus? Miksi joillakin ihmisillä tuntuu olevan aina hauskaa? Miksi jotkut sairastavat paljon ja toiset tuskin koskaan? Miksi joissakin perheissä tapahtuu useita kuolemantapauksia, toisissa perheissä taas kaikki elävät pitkään? Miksi riita tuntuu aina olevan pohjaton? Miksi minä löydän aina epärehellisiä tai päihteitä käyttäviä kumppaneita? Miksi uskontojen pyhät kirjat ovat usein vanhoja, ovatko ”jumalat” kuolleet?

 

Sattumaa ei ole olemassa, kaikkialla universumissa vaikuttaa painovoiman kaltainen luonnonlaki, vetovoiman laki.  Kaikki universumissa värähtelee tietyllä taajuudella, myös ajatukset ja tunteet. Me kaikki ihmiset luomme itse oman todellisuutemme, joka ikinen hetki, omilla ajatuksillamme ja tunteillamme, omalla tunnetaajuudellamme. Eikä universumissa voi koskaan ”vastustaa mitään pois”, voimme ainoastaan vetää asioita puoleemme. Saamme siis aina kaiken, mihin keskitämme ajatuksemme: Sekä toivotun että ei-toivotun. Me OLEMME Luojia!

 

23.8.2018

Resistanssi: Jarruttaminen on hyödyllistä, kun menet väärään suuntaan, mutta turhaa ja haitallista, kun menet oikeaan suuntaan

Resistanssi eli vastustus hidastaa aina etenemistämme polullamme, mutta joissakin tilanteissa ”jarruttaminen” on myös hyödyllistä. Kun tunnetaajuutesi on matala ja olet menossa ”väärään suuntaan”, niin pyri silloin jarruttamaan, sillä vain pysähtymisen kautta voit vaihtaa suuntaasi ja kulkea sinne, minne haluat. Jarrutus onnistuu, jos lakkaat kohdistamasta ajatuksiasi ja tunteitasi negatiiviseen, ja joko tyhjennät mielesi ajatuksista kokonaan meditoimalla, tai kohdistat ajatuksesi positiiviseen. Silloin ”negatiivinen tapahtumaketju” pysähtyy ja voit vaihtaa suuntasi positiiviseksi.

Voit myös kuvitella elämäntilanteesi tienä, jossa on joko mutkia, kuoppia ja paljon muita ajoneuvoja – tai tienä, joka on suora, tasainen ja tyhjä, vapaa väylä.

Jos olet korkealla tunnetaajuudella, eli aistit joka hetki korkeamman minäsi ohjauksen, niin voit ajaa ja luovia melko vauhdikkaasti myös epätasaisella, ruuhkaisella ja mutkikkalla tiellä, sillä korkeampi minäsi tarjoaa sinulle jatkuvasti impulsseja, miten sinun tulee missäkin kohdassa ajaa. Resistanssi ei siis ole este, vaan hidaste, ja oma asenteesi eli tunnetaajuutesi määrittää sen, kuinka nopeasti selviydyt perille. Samalla kuitenkin toivot, että tiesi muuttuisi jossakin vaiheessa suoremmaksi ja tasaisemmaksi, jotta voisit ajaa nopeammin, vailla vastuksia. Eli vaikeakulkuisella tiellä ajaessasi luot samalla korkeamman minäsi taajuudelle toiveillasi tasaisemman väylän.

Kun edessäsi on suora, tasainen ja tyhjä väylä -hypoteettisessa esimerkissämme myös ilman nopeusrajoituksia-  niin voit ajaa niin kovaa kuin haluat ilman, että törmäät esteisiin. Tällöin resistanssi eli vastustus on täysin turhaa. Kun resistanssia ei ole, niin myöskään kova vauhti ei tunnu dramaattiselta – aivan kuten istuessasi 1000 km tunnissa liikkuvassa lentokoneessakaan ei vauhti tunnu kovalta, vaikka nopeus koneen liikkuessa maan päällä samaa vauhtia tuntuisi todella dramaattiselta.

 

Tietoisen luojan tärkein taito on siis se, että osaat tulkita omaa tunnetajuuttasi ja tiedät joka hetki, onko tapahtumaketju negatiivinen vai positiivinen, eli oletko menossa väärään suuntaan vai oikeaan suuntaan – ja onko siis vastustuksesi eli jarruttaminen kussakin tilanteessa tarpeellista, vai haitallista.

 

21.8.2018

Olet mestarillinen luoja silloin, kun osaat aidosti arvostaa myös vastoinkäymisiä ja omia negatiivisia tunteitasi

Ei ole olemassa elämää ilman vastoinkäymisiä ja negatiivisia tunteita. Ei ole olemassa vastauksia ilman kysymyksiä. Ei ole olemassa valoa ilman varjoa. Ei-toivottu luo aina toivottua. Se, mitä emme halua, laajentaa siis universumia sellaiseksi, kuin millaiseksi sen haluamme. Myös meidän jokaisen ihmisyksilön oma tietoisuus laajenee toiveidemme ja tunteidemme myötä koko ajan. Luomme omaa todellisuuttamme koko ajan. Ja korkein tietoisuutemme -siis korkeamman minämme taajuus- on osa universumin korkeaa tietoisuutta.

 

Ihminen, joka luo tiedostamattaan, kokee negatiiviset tunteet eli pyytämisen ja kysymisen taajuuden epämiellyttävänä. Tällainen ihminen kokee, että kaikki ei-toivottu, mitä hänelle elämässä tapahtuu, on ainakin osittain täysin sattumanvaraista ja ”epäoikeudenmukaista”. Tai hän saattaa syyttää vastoinkäymisistään muita ihmisiä tai ”karua kohtaloa” –  tai jonkinlaista ulkopuolista, yliluonnollista voimaa, kuten ”jumalaa” tai ”paholaista”, ”pahoja henkiä”. Tällainen ihminen ei useinkaan osaa arvostaa negatiivisia tunteita ja tapahtumia, eikä siis näe niiden positiivista kääntöpuolta – ja sitä, että ei-toivottu on siis toivotun synnyttäjänä välttämätön kaikelle elämälle universumissa, joka laajenee jatkuvasti.

 

Ihmiskunta on kuitenkin aina ollut jossain määrin tietoinen vetovoiman laista ja ihmisen roolista korkeampana olentona, jolla on oma rajaton luomisvoimansa. Kaikkien kansojen kansanperinteessä on monia sanontoja, jotka kertovat tästä ”ikuisesta viisaudesta”, ja myös vastoinkäymisten arvokkuudesta luomistyössämme: ”Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin”, sanotaan. ”Myrskyn jälkeen tulee aina pouta”.

 

Mestarillinen tietoinen luoja tiedostaa myös matalissa  tunnetaajuuksissa ollessaan koko ajan, mistä hänen matala mielialansa johtuu, mikä merkitys negatiivisella tunteella on positiivisen ”vastapoolin” synnyttäjänä eli tienviittana, miten vetovoiman laki  vetää matalassa taajuudessa olevan luokse  lisää matalien taajuuksien kokemuksia ja matalalla taajuudella olevia muita ihmisiä – JA hän tietää myös,  miten negatiivisten tunteiden vallasta pääsee pois: Keskittämällä ajatukset mihin tahansa positiiviseen, siis fokusta muuttamalla. Mestarillisena tietoisena luojana hallitset siis koko ajan luomistyötäsi, eli kykenet katsomaan myös ajoittain matalassa tunnetaajuudessa olevaa minääsi ”korkeamman minäsi silmin”.

 

Mestarillisena tietoisena luojana voit siis vilpittömästi ”nauraa vastoinkäymisille”, sillä tiedät, että mitä tahansa elämässä koetkin, niin olet aina polullasi -myös silloin, kun on täysin pimeää- sillä et ole koskaan hetkeäkään yksin, korkeampi minäsi on aina oppaanasi. Eikä korkeampi minäsi  -puhdas rakkauden energia- KOSKAAN tuomitse sinua, vaan rakastaa ja arvostaa sinua täysin ilman mitään ehtoja.

 

Mestarillisena luojana toiveesi ja unelmasi toteutuvat myös nopeammin, koska et melo toiveidesi virrassa koskaan vastavirtaan, vaan ymmärrät päästää irti ja antaa virran viedä myös silloin, kun koet negatiivisia tunteita. Luotat siis täysin universumin viisauteen ja tunnuslauseesi on tilanteessa kuin tilanteessa: Kaikki järjestyy aina. Tästä seuraa pelkkää hyvää.  Meillä ei ole koskaan mitään pelättävää, sillä elämä kantaa – aina.21.8.2018

Kun haluat luoda jotakin, niin pyri tuntemaan se olosuhteista riippumaton tunne, jota toiveellasi tavoittelet

Luomme ajatuksillamme ja tunteillamme. Ja kaikkea mitä elämässämme haluamme, niin haluamme sitä vain siksi, että uskomme toiveemme tekevän meidät toteutuessaan onnelliseksi. Vetovoiman laki puolestaan vastaa aina siihen tunteeseen, jota kulloinkin tunnemme. Siksi luodaksesi toiveesi fyysisen maailmasi todellisuudeksi  sinun täytyy ensin tuntea se tunne, jota toiveellasi tavoittelet – vasta sitten voi toiveesi toteutua.

 

Muista, että vetovoiman laki on kuin painovoima, et voi taistella teoillasi sitä vastaan – vaan sinun on otettava tämä universumia ylläpitävä voima käyttöösi. Jos siis yrität taistella negatiivisten tunteiden -masennus, pelko, viha, toivottomuus, turhautuminen, katkeruus- vallassa, niin et vedä puoleesi sitä mitä toivot, vaan sitä, mitä et toivo.

 

Jos joku on hukassa, se ei voi löytyä, sillä tunteesi kertoo, että se on hukassa. Universumi siis inspiroi sinua etsimään hukassa olevaa asiaa sieltä, missä se ei ole.

Jos sinulla on vähän rahaa, ja ajattelet rahan vähyyttä, puhut siitä ja tunnet itsesi köyhäksi ja arvottomasi, niin et voi saada lisää rahaa, sillä vedät puoleesi vain lisää köyhyyden ja niukkuuden tunnetta.

Jos olet yksinäinen ja suret yksinäisyyttäsi, etkä usko koskaan löytäväsi ketään, niin olet jatkossakin yksin, sillä vedät puoleesi yksinäisyyden ja surun tunteita – ja siis myös olosuhteita, jotka synnyttävät sinussa tuota surua ja yksinäisyyttä.

Jos ajattelet, että olet ”kovan kohtalosi uhri” ja että ”mikään ei voi onnistua, koska ei ole onnistunut tähänkään saakka”, niin juuri sellaista myös elämääsi jatkossakin luot.

 

Mutta voit saada mitä tahansa, mitä toivot, helposti ja nopeasti, jos etsit sisältäsi sen olosuhteista riippumattoman tunteen, jota toiveellasi tavoittelet – ja sitten vain pyrit tuntemaan sitä.

Jos haluat rahaa maksaaksesi velkasi, niin toiveesi perimmäinen syy on kenties turvallisuuden tunne. Mieti siis niitä asioita, jotka jo nyt saavat sinut kokemaan olosi turvalliseksi: Sinulla on  turvallinen koti. Sinulla on jääkaapissa ruokaa. Sinulla on käytössäsi liikennevälineitä joilla liikkua. Aurinko on noussut ja laskenut joka ikinen päivä sinun elämäsi aikana ilman, että sinun on tarvinnut erikseen huolehtia näistä tapahtumista. Sydämesi on lyönyt tähän saakka joka hetki ja pitänyt sinut hengissä. Mieti, kuinka turvallista elämäsi on, ja kuinka olet näissä asioissa voinut luottaa universumin huolenpitoon.

 

Tai voit toivoa rahaa, koska raha mahdollistaa tarvitsemiesi tavaroiden ostamisen, matkustelun tai muuttamisen juuri sellaiseen asuntoon, kuin missä haluat asua. Olosuhteista riippumattomat tunteet, joita rahaa toivomalla tavoittelet, ovat siis ilo ja vapaus. Mieti siis asioita, jotka jo nyt saavat sinut tuntemaan iloa ja vapautta. Jos sinulla ei ole työpaikkaa, niin ajattele sitä vapautta, jota työttömyytesi aikana olet kokenut. Universumi ei moralisoi sinua siitä, että kehtaat ”nauttia työttömyydestä” ja sen tuomasta vapaudesta, vaan universumi vain vastaa positiiviseen tunteseen, jonka koet. Muista, että olet jo lähtökohtaisesti mittaamattoman arvokas sielu! Nauttimalla työttömyyden tuomasta vapaudesta et siis luo itsellesi lisää työttömyyttä ja rahattomuutta, sillä jos olet toivonut itsellesi työtä, niin tulet myös saamaan työtä. Mutta samalla työ, jonka löydät, tarjoaa sinulle myös vapautta. Tai mieti asioita jotka tuottavat sinulle iloa, VAIKKA et vielä ole saanutkaan toivomiasi rahoja: Mieti, kuinka hyväntuulisia ja huolettomia monet eläimet ovat, vaikka niillä ei ole lainkaan rahaa käytössään. Mieti, kuinka iloisia pienet lapset ovat, vaikka näennäisesti heidän iloisuutensa syy voi olla hyvin mitätön, vaikkapa kortta kantava muurahainen. Mieti, kuinka pakahduttavaa iloa voit kokea, kun näet hyvin vanhan ihmisen hymyilevän nähdessään tuon pienen lapsen: Hänen elämässään on varmasti ollut myös paljon surua, mutta silti hän pystyy kokemaan puhdasta iloa, kun hän näkee toisen sielun, joka kokee puhdasta riemua pelkästään siksi, että on elossa.

 

Älä siis koskaan ajattele, että toiveiden luominen todeksi on vaikeaa. Jos et ole vielä onnistunut luomaan toiveitasi todeksi, niin se ei tarkoita sitä, että toiveesi eivät voi tulevaisuudessakaan toteutua. Älä siis rakenna toiveidesi tielle esteitä ”olosuhdetodisteista”. Sinun tarvitsee vain muuttaa tunteitasi positiivisiksi ja uskoa unelmiisi – ja kaikki mitä olet toivonut, toteutuu.

 

Sinä Olet Luoja.

 

19.8.2018

Kaikissa olosuhteissa voit kokea toivottua ja ei toivottua – se, mihin keskityt tunnetasolla määrittelee tunnetaajuutesi

Kuvittele olevasi menossa lomamatkalle vieraaseen maahan. Olet odottanut lomaasi pitkään, olet innoissasi pakannut matkalaukkuasi, ihastellut kauniita kuvia hotellistasi, sinulla on hauskaa lentokoneessa matkakumppanisi kanssa. Tunnelma on rento ja iloinen, kaikki sujuu hyvin. Vaikka bussimatka hotellille on pitkä, niin nautit joka hetkestä, koska maisemat ovat sinulle uusia ja mielenkiintoisia. Päästyäsi lomakohteeseen sinua odottaa kohtelias henkilökunta, siisti huone ja ihana merinäköala parvekkeelta. Lomasi on siis alkanut hyvin, jokainen lomapäivä tuntuu kestävän ”pitkään”, koska koet koko ajan uusia, innostavia ja nautinnollisia asioita. Jokainen päivä on hieman erilainen, osallistut retkiin ja illallisille. Päivisin otat aurinkoa ja snorklaat, iltaisin shoppailet, kävelet rantakadulla, aistit ravintoloista kantautuvat herkulliset tuoksut, näet paljon iloisia ihmisiä, menet tanssimaan. Myöhään yöllä nukahdat tyytyväisenä, koska tiedät, että aamulla sinua odottaa hotellin runsas ja herkullinen aamiainen aamuauringon paisteessa terassiravintolassa, ja että pääset aamiaisen jälkeen ihanalle veneretkelle. Lomasi kestää vain viikon, mutta kun se on loppumassa, olet jo innoissasi palaamassa kotiin, koska lomasi täytti kaikki odotuksesi, koit paljon uusia asioita ja olet ostanut upeita tuliaisia kotiväelle. Olet saanut kotoa myös iloisia ja jännittäviä uutisia, jotka nostavat mielialaasi entisestään.

 

Kaikki nämä positiiviset tunteet olet kokenut, koska olet sallinut ne itsellesi. Ja koska olet ollut lomasi aikana korkeassa tunnetaajuudessa, niin kokemuksesi on ollut myönteinen. Mutta jos olisit matkalle lähtiessäsi kuullut ikäviä uutisia tai olisit ollut muusta syystä masentunut, niin lomasi olisi saattanut olla aivan erilainen. Olisit matalan tunnetaajuutesi seurauksena keskittänyt huomiosi lomakohteessasi oleviin epäkohtiin, olisit ehkä kohdannut epäystävällisiä ihmisiä tai sinulle olisi saattanut sattua joku onnettomuus. Vetovoiman laki tarjoaa sinulle aina kokemuksia, jotka ovat samalla taajuudella, kuin missä itse kulloinkin olet.

 

Tai jos olisit valinnut kolmen viikon matkan yhden viikon matkan sijasta, niin olisit ensimmäisen viikon jälkeen ehkä jo hieman kyllästynyt rantaelämään, toisen viikon jälkeen olisit jo käynyt kaikilla retkilläkin, ja kolmannella viikolla olisit kokenut jo loman ”arkipäiväistyvän”. Olisit alkanut tarkkailla yhä enemmän hotellihenkilökunnan välisiä ristiriitoja, olisit ehkä keskustellut tarjoilijan kanssa hänen pienestä palkastaan, lomasi alussa runsaalta tuntunut aamiaisbuffet olisi alkanut jo hieman kyllästyttää, koska olet jo ehtinyt maistaa kaikkia niitä kymmeniä erilaisia kakkulaatujakin. Kun olisit nähnyt, kuinka uusia turistiryhmiä tulee hotellille edelleen joka päivä, niin olisit katsonut hieman ihmetellen heidän innostustaan, olethan jo ”nähnyt ja kokenut kaiken” mitä tässä lomakohteessa voi kokea. Lomasi ollessa loppumassa olisit kuullut kotoa jonkin huolestuttavan uutisen ja olisit jo kärsimättömästi odottanut kotiinpääsyä.

 

Ensimmäisessä esimerkissä sinun oli helpompaa sallia itsellesi korkea tunnetaajuus, koska olit innostunut ja inspiroitunut lomasi alusta sen loppuun saakka, ja vetovoiman laki auttoi sinua ylläpitämään korkeaa taajuuttasi ja keskittymään positiivisiin asioihin. Kyse ei siis ollut siitä, että lomakohteesi olisi ollut millään tavalla erilainen lyhyellä lomallasi, vaan sinä keskitit ajatukseesi ja tunteesi positiivisiin asioihin, jolloin korkea taajuutesi säilyi. Olisit voinut nauttia myös kolmen viikon lomastasi yhtä paljon, jos et olisi sallinut tunnetaajuutesi laskevan, eli olisit ikävystymisen sijasta keskittänyt huomiosi edelleen positiivisiin asioihin. Silloin universumi olisi tarjonut sinulle jatkuvasti lisää ilonaiheita myös pidemmällä lomallasi.

 

Elämän ”arkipäiväistyminen” on siis aina oma valintamme, voimme myös tietoisesti positiivisiin asioihin fokusoimalla tehdä elämästämme jatkuvan iloisen juhlan, tasaisen harmaan arkipäivän sijasta. Vastoinkäymiset kuuluvat elämäämme sen oleellisena osana, mutta meillä on mahdollisuus suhtautua vastoinkäymisiinkin joko positiivisesti tai negatiivisesti: Joko elämäämme ohjaavina, onneen ja iloon johtavina tarpeellisina tienviittoina – tai turhaa kärsimystä aiheuttavina rangaistuksina. Jokaisesta kokemastamme negatiivisesta kokemuksesta seuraa aina jotakin hyvää, sillä se mitä emme halua luo aina korkeamman minämme taajuudelle sellaista, jota haluamme.

 

Meidän kaikkien elämä on aina vain sarja kokemuksia, jotka koemme joko positiivisiksi tai negatiivisiksi sen mukaan, millä tunnetaajuudella kulloinkin olemme. Materiaalisesti tai sosiaalisesti menestyneinkään ihminen ei siis ole koskaan ”absoluuttisesti onnellisempi”, kuin vähemmän menestynyt, vaan jokaisen meistä ”onni” on jokaisena elämämme hetkenä  suhteellista – ja aina oma luomuksemme. Älä siis koskaan vertaa omaa onnellisuuttasi toisten ihmisten oletettuun onnellisuuteen, sillä oletuksesi on luultavasti paitsi väärä (myös ulkoisesti menestyneet ihmiset saattavat kokea voimakkaita negatiivisia tunteita) niin täysin epäolennainen ”tieto” ajatellen sinun omaa tunnetaajuuttasi. Voit kyllä inspiroitua toisen ihmisen menestyksestä, mutta älä koskaan ole kenellekään kateellinen tai katkera.

 

Elämä on parhaimmillaan matka ilosta iloon. Ja muista, että sinä itse olet oman ilosi Luoja.


17.8.2018

Opettele luomaan itse oma tunneilmastosi – keskittymällä ei-toivottuihin olosuhteisiin luot niitä vain lisää

Olet vapaa vasta silloin, kun tunteesi ja taajuutesi ovat täysin riippumattomia olosuhteista ja muiden ihmisten tunteista ja teoista. Jos siis haluat vaurautta, niin pyri tuntemaan itsesi vauraaksi, jos haluat arvostusta, niin pyri tuntemaan itsesi arvokkaaksi, jos haluat tuntea rakkautta toista ihmistä kohtaan, niin pyri rakastamaan – älä siis odota, että toinen ihminen osoittaa sinulle rakkauttaan.

 

Sillä niin kauan, kun onnellisuutesi on riippuvainen olosuhteista tai toisten ihmisten teoista tai tunteista – niin kauan olet olosuhteiden vanki. Ja jos pyrit epämiellyttävistä olosuhteista eroon, koska sinulla on paha olla, niin vaikka onnistuisit muuttamaan olosuhteitasi, niin vetovoiman laki tarjoaa sinulle jatkossa vain lisää epämiellyttäviä olosuhteita. Jos pyrit lopettamaan ihmissuhteen, koska näet kumppanissasi paljon vikoja, niin keskittymällä noihin vikoihin ylläpidät matalaa taajuuttasi ja löydät seuraavastakin kumppanistasi paljon vikoja. Sillä taajuutesi ihmissuhteiden suhteen ei ole muuttunut. Vedät puoleesi negatiivisia ihmisiä ja asioita, joista et pidä, koska keskityt  niihin. Saat siis aina ”mitä tilaat”.

 

Jos olet tyytymätön mihin tahansa asiaan elämässäsi, niin keskittymällä tyytymättömyyteesi ja niihin asioihin, jotka sitä aiheuttavat, vedät siis magneetin lailla puoleesi lisää tyytymättömyyden aiheita. Voit  tulla tyytyväiseksi vain olemalla tyytyväinen. Voit tulla onnelliseksi vain olemalla onnellinen. Voit rakastaa muita vain, jos rakastat heitä täysin pyyteettömästi – ja jos rakastat myös itseäsi.

 

Harjoittelemalla puhtaan rakkauden energian, korkean minäsi taajuuden ylläpitoa sinusta tulee vastustamaton ja kaikkivoipa. Matalammilla tunnetaajuuksilla olevien ihmisten on pakko muuttaa käytöstään ja antaa taajuutensa kohota vaikutuspiirissäsi. Sillä korkealla tunnetaajuudella vedät puoleesi korkeassa taajuudessa värähteleviä ihmisiä – tai korkeammalle pyrkiviä.  Siksi sanonta ”rakkaus sammuttaa vihan” pitää poikkeuksetta paikkansa. Ne ihmiset, jotka jäävät matalaan tunnetaajuuteen poistuvat elämästäsi, sillä matalan taajuuden maailma on kirjaimellisesti aivan eri maailma, kuin korkeampien taajuuksien maailma.

 

Sinä olet siis konkreettisesti Luoja, universumisi keskipiste. Se, että tunnet itse itsesi mittaamattoman arvokkaaksi ei tarkoita, että olisit itsekäs, ylpeä tai piittaamaton muita ihmisiä kohtaan, vaan aivan päin vastoin: Korkeamman minäsi taajuudella ja tietoisena luojana olet Valonkantaja, sinä voit siis auttaa muitakin  löytämään oman luomisvoimansa – ja näkemään oman valonsa, tuntemaan oman korkeamman minänsä puhdas positiivinen energia.


17.8.2018

Kaikki mihin tunnetasolla uskot, tulee luoksesi – vetovoiman laki vastaa aina siihen taajuuteen, joka on kulloinkin aktiivinen

Luomme todellisuuttamme tunteillamme ja ajatuksillamme joka hetki. Jos toivomasi muutosta jossakin asiassa ei ole toiveistasi huolimtta tapahtunut, johtuu pysähtyneeltä tuntuva olotila vain siitä, että luot koko ajan samaa. Eli kun uskot siihen mitä olet jo luonut ja keskityt siihen, niin se mitä on jo luotu, pysyy. Erilaisiin elämämme asioihin liittyvillä uskomuksilla on siis tietty värähtelytaajuus, ja jos tuo taajuus ei muutu, niin ”todellisuutemmekaan” ei muutu.

 

Vetovoiman laki vastaa siis aina siihen taajuuteen, joka on kulloinkin aktiivinen. Tästä syystä esim. negatiivisten ja ei-toivottujen elämänkokemusten muistelu on aina vahingollista, sillä muistelemalla negatiivisia asioita aktivoit niihin liittyvän matalan taajuuden. Tiettyyn asiaan liittyvä taajuutesi on siis aina se,  johon sen ”viimeksi jätit”. Eli jos vaikkapa kokemustesi perusteella uskot, että rahaa on vaikeaa saada helposti, tai että kukaan ei koskaan tarjoa sinulle työtä, niin nämä uskomukset ovat itseään toteuttavia niin kauan, kun uskot niihin – ja uskomuksellasi ylläpidät siis niihin liittyvää matalaa taajuutta.

 

Voit kuitenkin muuttaa jo luomiisi asioihin tai tiettyihin elämänalueisiin  liittyviä taajuuksia positiivisella ajattelulla, eli ikään kuin rakentamalla ”siltoja” muista elämäsi positiivisista asioista niihin asioihin, jotka ovat vähemmän positiivisia, eli joihin sinulla liittyy negatiivisia uskomuksia.

 

Positiivinen ”siltaaminen” toimii, koska universumin näkökulmasta positiivinen tunne, jonka aiheuttaa erikoisen kaunis auringonlasku, voi olla aivan  samalla taajuudella, kuin vaikkapa toivottu veikkausvoitto, joka on sitä kerran toivottuasi ikuisesti olemassa korkeamman minäsi taajuudella. Ja vetovoiman laki on painovoiman kaltainen voima, joka ei arvota eri syistä johtuvia positiivisia tunteita eri kategorioihin, vaan vastaa aina absoluuttisesti vain värähtelytaajuuksiin. Jos siis haluat rahaa, ja sinulla on ollut usein rahasta puutetta, niin vältä rahan ajattelemista, sillä valmis uskomuksesi liittyen rahaan aktivoi rahaan liittämäsi matalan taajuuden, siis rahan puutteen-  ja ajattele elämääsi liittyviä muita rikkauksia, puhu niistä ja pyri tuntemaan niiden mielialaa kohottava korkea taajuus.

 

Tällöin vetovoiman laki tuo sinulle myös rahaa, jos rahan tuottama ilo on samalla taajuudella elämäsi muiden rikkauksien kanssa.

 

13.8.2018

Näennäisesti negatiiviset tapahtumat johtavat lopulta positiivisiin lopputuloksiin

Elämässämme kohtaamamme raskailtakin tuntuvat vastoinkäymiset ovat usein välttämättömiä, jotta saamme elämältä, mitä todella haluamme.

Sillä jo se, että joku tapahtuma tuntuu meistä ”raskaalta” tarkoittaa, että korkeampi minämme on aivan eri mieltä meidän kanssamme: Me siis olemme menetyksemme seurauksena matalalla tunnetaajuudella, kun taas korkeampi minämme on korkealla taajuudella, ymmärtäen ”menetyksen” arvokkuuden.

Jos siis joudut luopumaan elämässäsi jostakin -työpaikasta, puolisosta, omaisuudesta, omaisesta kuoleman kautta- niin pyri aina näkemään tapahtunut korkeamman minäsi silmin: ”Tästä seuraa pelkkää hyvää”. Sillä ilman luopumista vanhasta ei uusi voi tulla sen tilalle. Jos vallitsevat olosuhteet eivät mahdollista uutta elämänvaihetta ja uudistumista, niin olosuhteiden täytyy muuttua – joskus näennäisesti dramaattisestikin.

 

Jos sinut irtisanotaan yllättäen työpaikastasi, vaikka olet tehnyt työsi hyvin, etkä ymmärrä, miksi irtisanominen tapahtui, niin älä yritä löytää vikoja itsestäsi ja persoonastasi, vaan ymmärrä, että olet itse luonut oman irtisanomisesi. Työpaikan menetys johtuu usein siitä, että sinun värähtelytaajuutesi on kohonnut, mutta työpaikalla on pääosin matalalla värähteleviä ihmisiä. Sinun on lähdettävä, koska olette eri taajuudella. Ja olet jo luonut itsellesi korkeamman minäsi taajuudelle uusia unelmia ja päämääriä, joita voit toteuttaa vain jättämällä vanhan työpaikkasi taaksesi.

 

Samoin, jos haet uutta työpaikkaa ja olet korkeassa tunnetaajuudessa, niin työnantaja ei työhaastattelussa todellisuudessa testaa sinun sopivuuttasi työpaikkaan, vaan sinä ”haastattelet” työnantajaa, eli aistit tunnetasolla työnantajan taajuuden. Jos et saa tuota työpaikka, niin se ei olisi sopinutkaan sinulle –  ja tulet löytämään paremmin juuri sinulle sopivan työn, työympäristön ja työtoverit.

 

Taajuuseroista johtuu, että moniin työpaikkoihin valitaan usein enemmän  ”keskinkertaisia”, kuin hyvin lahjakkaita, luovia  ja inspiroituneita henkilöitä. Sillä jos työpaikan esimies on enimmäkseen matalassa tunnetaajuudessa, niin hän ei kykene tekemään yhteistyötä korkeammassa taajuudessa olevan, itseään mahdollisesti myös paljon lahjakkaamman ja kyvykkäämmän henkilön kanssa. Jos taas työpaikan johto on usein korkeassa taajuudessa, niin myös alaiset voivat sitä olla, ja yhteistyö johdon ja alaisten välillä on hedelmällistä ja työilmapiiri on luova ja  inspiroitunut.

 

 

Myös ihmissuhteen äkillinen päättyminen voi olla välttämätöntä, jos osapuolet ovat täysin eri taajuudella keskenään. Ihmisuhde saattaa päättyä joko eroon tai toisen osapuolen kuolemaan  – universumin näkökulmasta näillä kahdella tavalla ei  ole eroa. Jos kaksi henkilöä ovat sielutasolla päättäneet, että toinen pääsee jatkamaan elämäänsä kumppanin kuoleman kautta, niin näin tapahtuu. Universumin näkökulmasta fyysinen kuolema ei ole dramaattinen tapahtuma, vaan vertautuu siirtymiseen asunnossa huoneesta toiseen.

 

Taajuusero puolisoiden välillä ei kuitenkaan läheskään aina pääty ”dramaattisesti”, vaan usein matalammalla tunnetaajuudella oleva sallii lopulta oman taajuutensa kohota korkeammalla taajuudella oleva kumppaninsa tasolle. Sillä korkea, puhtaan rakkauden taajuus dominoi aina universumissa. Esim. masentuneen ihmisen voi siis kirjaimellisesti ”rakastaa terveeksi”, mikäli korkeammalla taajuudella oleva osapuoli on harjoitellut tietoisesti korkeamman taajuustilan ylläpitämistä. Mutta edellytyksenä on, että korkeammalla tunnetaajuudella oleva ei koe syyllisyyttä,  pelkoa, katkeruutta, vihaa tai muita matalan taajuuden tunteita matalammassa tajuustilassa olevaa puolisoaan kohtaan. Ja edellytyksenä on myös, että matalammassa taajuustilassa oleva siis myös sallii oman taajuutensa kohota. Jos hän ei salli sitä, niin osapuolet erkanevat lopulta toisistaan, koska täysin eri tunnetaajuuksissa olevat ihmiset eivät voi elää toinen toistensa vaikutuspiirissä pitkään.

 

 

 

10.8.2018

Tärkein ihmissuhteesi on suhteesi omaan korkeampaan minääsi – ja korkeampi minäsi on kanssasi joka hetki

Et ole koskaan yksin, korkeampi minäsi on kanssasi joka hetki. Pyri siis aina olemaan ensisijaisesti yhteydessä korkeampaan minääsi. Tällöin saat yhteyden myös kaikkien kanssaihmistesi korkeampiin minuuksiin – ja korkeampien minuuksien välillä ei koskaan voi olla ristiriitoja, vaan pelkästään puhdasta rakkautta.

 

Et voi koskaan rakentaa elämääsi toisen ihmisen -siis hänen tunteidensa, motiiviensa, käytöksensä tai päätöksiensä- varaan. Sillä jokainen ihminen vastaa omasta tunnetaajuudestaan, etkä sinä voi vaikuttaa kenenkään toisen taajuuteen. Voit siis rakentaa oman elämäsi vain oman korkeamman minäsi, eli pyyteettömän rakkauden varaan. Todellinen rakkaus ei siis koskaan ole ehdollista, vaan aina ehdotonta. Eikä tämä  ehdottomuus tarkoita sitä, että sinun tulee alistua toisten ihmisten ”uhriksi” ja elää heidän toiveidensa mukaan – vaan tämä tarkoittaa, että ollessasi yhteydessä omaan korkeampaan minääsi et koskaan ole kenenkään toisen ihmisen uhri, vaan pyyteettömässä rakkaudessasi voimakkaampi ja vaikutusvaltaisempi, kuin yksikään matalammassa taajuudessa oleva.

 

En voi elää ilman sinua”, ”olet minulle kaikki kaikessa”, ”olet kallioni”. Älä koskaan edellytä toiselta ihmiseltä sitä, että hän olisi kaikkien unelmiesi täyttymys, syysi elää tai onnesi tae. Toinen ihminen ei koskaan voi täyttää sitä tyhjyyttä, jota tunnet, jos olet matalassa tunnetaajuudessa ja erossa korkeammasta minästäsi.

 

Kaikki negatiiviset kokemuksesi luovat aina korkeampaan todellisuuteen  positiivista. Joka kerta, kun toinen ihminen ilmaisee, että hän ei arvosta sinua, niin joka kerta luot korkeamman minäsi taajuudelle ihmissuhteen, jossa sinua arvostetaan. Joka kerta, kun toinen ihminen ymmärää sinut väärin, niin luot korkeampaan taajuuteen ihmissuhteen, jossa sinua ymmärretään paremmin. Jokainen ei-toivottu kokemuksesi ihmissuhteissa muovaa siis korkeamman minäsi taajuudelle ihmissuhdetta, joka on juuri toiveidesi mukainen. Et voi aina välttää epämiellyttäviä kokemuksia nykyisissä ihmissuhteissasi, mutta aina kun olet yksin, sinulla on tilaisuus sallia taajuutesi kohota, ja korkeamman minäsi inspiroimana voit juuri oikealla hetkellä saada impulssin toimia siten, että manifestoit  ihmissuhteen, joka täyttää kaikki senhetkiset toiveesi. Tällöin et tunne ”lähteväsi pois” ei-toivotusta ihmissuhteesta, vaan koet ”palaavasi kotiin” uuteen ihmissuhteeseen.

 

Voi siis olla, että löydät uuden, sinua enemmän tyydyttävän  ihmissuhteen. Mutta ihmisuhde johon ”palaat” voi olla myös se ihmissuhde, jossa jo nyt elät. Eli korkeamman minäsi myötävaikutuksella on mahdollista, että myös tämänhetkinen ihmissuhteesi voi muuttua toiveidesi mukaiseksi. Sillä se, joka on yhteydessä korkeampaan minäänsä on aina vaikutusvaltaisempi kuin yksikään matalassa tunnetaajuudessa oleva. Korkeassa taajuudessa oleva voi siis edesauttaa matalammassa taajuudessa olevaa sallimaan oman taajuutensa kohota. Pyyteetön rakkaus siis dominoi poikkeuksetta  universumissa.

 

Varmistu siis aina vain siitä, että tapahtui mitä tahansa, niin sinä itse pyrit yhteyteen korkeamman minäsi kanssa, eli olet korkealla tunnetaajuudella. Tällöin kaikki mikä tapahtuu on paras mahdollinen ratkaisu ja helppokulkuisin polku sekä sinulle itsellesi, että kanssaihmisillesi.


5.8.2018

Fyysinen maailma on olemassa, koska tarpeeksi moni kohdistaa ajatuksensa siihen, ja uskoo maailman olevan olemassa

Kaikki universumissa on energiaa. Myös jokainen ajatuksemme on energiaa ja manifestoituu sille tunnetaajuudelle, jossa kulloinkin olemme.

Todellisuus, joka on ”olemassa” ei-fyysisellä tasolla, eroaa fyysisen maailmamme todellisuudesta siten, että fyysisen maailman todellisuuden olemme ajatuksillamme ja tunteillamme fokusoineet todeksi. Fyysinen maailma siis on olemassa, koska tarpeeksi moni uskoo sen olevan olemassa –  ja keskittyy ajatus- ja tunnetasolla fyysisiin asioihin.

 

Esimerkiksi ihmisen luoma tekninen kehitys on ollut mahdollista siksi, että tarpeeksi moni on kokenut arkielämässään haasteita ja vaikeuksia, joiden kokeminen on siis luonut toiveen helpommasta elämästä – ei-toivottu on siis luonut toivotun. Tekniikka on siis kehittynyt kontrastin kautta, kuten kaikki muukin universumissa. Tekninen kehitys on koko ajan kiihtynyt siksi, että suuri osa maapallon ihmisiä on kokenut helpomman elämän seurauksena iloa, ja ilo on korkea tunnetaajuus, joka puolestaan mahdollistaa vetovoiman lain vaikutuksesta muiden korkean taajuuden kokemusten kokemisen.

 

Tekninenkään kehitys ei kuitenkan ole absoluuttisesti pelkästään hyvinvointia tuottavaa, eli kehitys ei ole ollut -eikä tule koskaan olemaan- ”suoraviivaista”. Esimerkiksi tietotekniikan kehityksen seuraukset voivat olla joko negatiivisia tai positiivisia: Monien arkipäiväisten asioiden hoitaminen on muuttunut vaivattomammaksi, ja tiedonsaanti sekä ihmisten välisten kontaktien solmiminen on helpottunut. Toisaalta taas ihmisten välinen fyysinen kanssakäyminen on sosiaalisen median vaikutuksesta vähentynyt, ja esim. lapset saavat vähemmän huomiota vanhemmilta, jotka viettävät paljon aikaa internetin parissa. Ja internet on mahdollistanut myös monenlaisten matalan taajuuden tunteiden nopean levittämisen. Internet ei siis ole absoluuttisesti paha – mutta ei myöskään absoluuttisesti hyvä.

 

Luominen on siis käynnissä teknisesti kehittyvässäkin maailmassa koko ajan, eli toiveemme luovat koko ajan todellisuuttamme. Samalla luomista tapahtuu myös matalassa taajuudessa koko ajan, eli myös kärsimys, viha ja pelko lisääntyvät koko ajan, kun matalalla tunnetaajuudella olevat ihmiset niitä itse itselleen luovat. Ja heidän kanssaluojinaan ovat samalla, matalalla taajuudella olevat ihmiset – esim. vihaaja ja pelkääjä ovat toinen toistensa kanssaluojia. Tässä mielessä siis fyysisessä mailmassamme on koko ajan olemassa lukemattomia eri taajuuksilla värähteleviä todellisuuksia, jotka aistimme sen mukaan, millä taajuudella itse kulloinkin olemme. Puhtaan positiivisen energian korkein taajuus kuitenkin dominoi, eli myös matalalla taajuuksilla ”luomistyötään tekevillä” on milloin tahansa mahdollisuus kohota korkeampiin taajuuksiin, ja nauttia matalassa taajuuksissa luomiensa asioiden positiivisista vastineista. Sillä mitä tahansa toivommekin, niin toivomme sitä lopulta vain siksi, että meillä olisi hyvä olla.

 

Kaikki fyysiset asiat  ovat siis olemassa energiatasolla ja muuttuvat fyysisiksi tunteidemme ja ajatustemme, siis fokuksen kautta.  Jos perhe rakentaa itselleen taloa ja rakennusprosessissa mukana olevat ihmiset ovat korkeassa tunnetaajuudessa, niin rakentaminen on helppoa ja inspiroivaa, ja lopputulos on kaikkien unelmaan ”osallistuvien” toiveiden mukainen. Jos taas perheenjäsenet kokevat rakennusvaiheen raskaaksi, tuntevat toisiaan kohtaan syyllisyyttä, katkeruutta, vihaa ja pelkoa, niin lopputuloksena saattaa olla ulkoisesti hienolta näyttävä talo, jossa on kuitenkin joku hyvin vakava rakennusvirhe. Joskus käy myös niin, että juuri valmistunut talo, jonka rakentamiseen on uhrattu paljon rahaa ja aikaa,  tuhoutuu tulipalossa.  Tulipalon aikaansaa tässäkin tapauksessa se, että taloa rakennuttaneen perheen tunnetila on ollut syystä tai toisesta pääosin matala. Eli taloa on rakennettu kodiksi perheelle, mutta todellisuudessa sitä ei ole tunnetasolla ”haluttu”, koska itse  perhe-elämääkään ei ole haluttu jatkaa. Tällaisissa tapauksissa taloa on siis yritetty  rakentaa väkisin matalasta tunnetaajuudesta käsin, ja koska tunnetason ristiriita on ollut todella suuri, niin universumin tarjoama ”helpoin polku” on koko yhteisen unelman tuhoutuminen.

 

Myös jo olemassa olevat asiat -oli kyse sitten tavaroista, eläimistä, kasveista, ihmiskehosta, ihmissuhteista, taloudellisesta tilanteesta tai työpaikasta- joko säilyvät tai tuhoutuvat, kukoistavat tai rapistuvat se mukaan, millaisesta tunnetaajuudesta käsin niihin kohdistetaan huomiota. Jos siis haluat pysyä terveenä, niin arvosta terveyttä, joka sinulla jo on, älä siis keskity mahdollisiin sairauksiisi. Jos haluat ihmissuhteesi kukoistavan, niin arvosta tietoisesti kumppaniasi ja teitä yhdistäviä asioita, ja vältä kiinnittämästä huomiota negatiivisiin asioihin ihmissuhteessanne. Jos haluat taloudellista hyvinvointia, niin keskity kaikkeen siihen, mitä sinulla jo on ja jota arvostat – älä siis keskity negatiivisista tunteista käsin siihen, mitä sinulta puuttuu. Jos haluat kasvisi tai eläimesi kukoistavan ja voivan hyvin, niin ihaile ja arvosta niitä.

 

Tietoinen luominen ei siis ole sitä, että toivomme ja pyydämme ja visualisoimme asioita toistuvasti matalalasta tunnetaajuudesta, siis puutteesta käsin. Tietoinen luominen on sitä, että olemme mahdollisimman usein  korkeassa tunnetaajuudessa ja otamme vastaan kaiken sen hyvän, jota universumi meille tarjoaa – ilman taistelua, ilman kärsimystä.4.8.2018

Saat kaikki ihmissuhteesi toimimaan katsomalla läheisisäsi aina korkeamman minäsi silmin

Maailmassa ei ole kahta ihmistä, jotka ominaisuuksiltaan ja mielipiteiltään ”sopisivat täydellisesti toinen toistensa kumppaneiksi”. Ja vaikka maailmassa olisi teoriassa kaksi täysin identtistä ihmistä, niin he eivät silti tulisi kaikissa tilanteissa toimeen toistensa kanssa. Sillä emme aina tule toimeen edes oman itsemme kanssa – siis ollessamme matalassa tunnetaajuudessa.

 

Toimivien ihmissuhteiden avain on siis aina sinun omassa tunnetaajuudessasi. Siis siinä, että ymmärrät kontrastin ja negatiivisten tunteiden kuuluvan elämään, mutta tiedät myös, että kaikella kokemallasi kontrastilla on myös positiivinen ulottuvuutensa, joka siis luo positiivista negatiivisen kautta.

 

Jos sinulla on läheinen, jonka kanssa sinulla on paljon yhteistä, mutta myös mielipiteitä, tapoja ja ominaisuuksia, jotka erottavat teitä, niin sinulla on erilaisuudestanne huolimatta joka hetki mahdollisuus elää harmoniassa tämän ihmisen kanssa, huolimatta erilaisuudestanne. Vaikka teillä kahdella olisi vain yksi asia, josta olette molemmat samaa mieltä: ”Toisten ihmisten kunnioittaminen on tärkeää”, niin ollessasi korkeassa tunnetaajuudessa korkeampi minäsi inspiroi sinua kommunikomaan ja toimimaan siten, että kommunikaatiosi ja toimintasi on resonanssissa kumppanisi mielipiteiden kanssa. Korkeampi minäsi auttaa siis sinua fokusoimaan teitä yhdistävään asiaan ja jättämään huomiotta asiat, joista olette eri mieltä.

 

Ja tämä teidän välillänne oleva resonanssi auttaa teitä molempia vetovoiman lain vaikutuksesta  myös säilyttämään korkean tunnetaajuuden, mikä puolestaan vahvistaa kiintymystä ja rakkautta teidän välillänne. Siis vahvistaa  sidettä, joka on välillänne olemassa korkeassa taajuudessa, eli puhdasta rakkautta. Ja mikä tärkeintä: Korkeasta tunnetaajuudesta käsin voitte ratkaista helposti myös niitä kysymyksiä, joista olette eri mieltä. Sillä korkeassa tietoisuudessa on olemassa ratkaisu mihin tahansa ihmisten välisiin ongelmiin.

 

Vaikka siis olisitte pääosin eri mieltä kysymyksistä, jotka koskevat politiikkaa, uskontoa, harrastuksia, kielenkäyttöä ja siivoamista, niin korkeammat minänne kykenevät silti auttamaan teitä säilyttämään keskinäisen harmonian inspiroimalla teitä keskittymään  teitä yhdistävään asiaan – ja tuon harmonian kautta lähentämään ihmeellisellä tavalla näkemyksiänne myös noissa erimielisyyttä aiheuttavissa asioissa. Tästä on kyse silloin, kun puhutaan parisuhteesta, joka on kuin ”hiottu timantti”, tai ystävyksistä jotka ovat ”hitsautuneet yhteen”.  Tällaiset ihmiset eivät siis ole keskenään identtisiä ”parisieluja”, vaan ovat  löytäneet toinen toistensa parhaat puolet korkean tietoisuuden inspiroimina, siis puhtaan positiivisen energian valossa.

 

Sillä jokaisella ihmisellä on korkeampi olemus, joka on puhdasta rakkautta, puhdasta myötätuntoa. Korkeampi tietoisuutemme ei koskaan näe toista ihmistä vajavaisena tai epätäydellisenä, vaan aina täydellisenä, mittaamattoman arvokkaana sieluna.

 

Voit toiveidesi ja unelmiesi kautta kyllä  vetää puoleesi uuden ystävän tai kumppanin, joka on siis mielestäsi enemmän ”toiveidesi kaltainen” – meillä on täydellinen vapaus luoda oma todellisuutemme. Mutta luodessasi uuden ihmisuhteen luot samalla myös tämän uuden ihmisen kanssa uusia haasteita ja uutta kontrastia, sillä luominen jatkuu ikuisesti. Älä siis koskaan luo uutta ihmissuhdetta edellisen suhteesi aikaansaamasta matalasta tunnetaajuudesta käsin, eli vaikkapa pettyneenä, katkerana ja vihaisena, sillä ”otat itsesi ja taajuutesi mukaan” seuraavaankin suhteeseen, eli myös uusi ihmissuhteesi tulee olemaan ”matalan tunnetason suhde”. Toisin sanoen: Jos uusi ihmissuhde on luotu negatiivisten tunteiden vallassa, -tarkoituksena vain päästä eroon edellisestä suhteesta- niin täsmälleen samat ongelmat seuraavat sinua vetovoiman lain vaikutuksesta seuraavaankin suhteeseen. Jos taas olet usein korkeassa tunnetaajuudessa ja nykyinen kumppanisi usein matalassa taajuudessa, niin sinä vedät puoleesi korkealla taajuudella olevia ihmisiä – ja kumppanisi puolestaan matalammalla taajuudella olevia ihmisiä. Ihmissuhteiden päättäminenkään ei siis edellytä kärsimyksen ja draaman kokemista, vaan korkeampi minämme toteuttaa aina toiveemme helposti ja juuri oikealla hetkellä.

 

Muista myös, että kaikki ihmissuhteet, jotka on joskus solmittu,  ovat olemassa ”aina ja ikuisesti”, vaikka ajautuisitkin elämässäsi joskus fyysisesti eroon ystävästäsi tai kumppanistasi. Ja nämä suhteet ovat olemassa myös inkarnoituessasi uudelleen jälleensyntymän kautta. Tämä johtuu siitä, että ollessane toinen toistenne kanssaluojia loitte yhdessä paljon sellaista, joka on ikuisesti olemassa korkeassa tietoisuudessa. Sinun ei siis tarvitse enää konkreettisesti ”elää” ihmisen kanssa, josta olet joskus eronnut, mutta korkeammassa tietoisuudessa olette edelleen yhtä. Et siis koskaan lopullisesti ”menetä” ketään ihmistä, vaan palatessasi fyysisestä elämästä ei-fyysiseen ymmärrät jälleen täydellisesti, että olemme kaikki yhtä – puhdasta rakkautta. Kaikki Mikä On.1.8.2018

Et ole vastuussa kenenkään muun ”heräämisestä” – jokaisella ihmisellä on oma korkeampi minänsä

Totuutta ei tarvitse vakuutella kenellekään – totuus on.

Puhutaan ”heräämisen ajasta”, eli siitä, että yhä useampi fyysisellä tasolla elävä ymmärtää universumin lain, koska värähtelytaajuus on kohonnut: Korkeassa tunnetaajuudessa olevat ihmiset voivat yhä paremmin, ja matalassa taajuudessa olevat yhä huonommin. Eli niin positiivisten asioiden kuin negatiivistenkin luominen on helpottunut.

 

Meidän ei kuitenkaan tarvitse ”käännyttää” kanssaihmisiämme ymmärtämään, mistä on kyse, sillä emme koskaan voi vaikuttaa kenenkään toisen ihmisen taajuuteen kohottavasti laskemalla omaa värähtelytaajuuttamme. Korkeassa tunnetaajuudessa oleva on sitä vastoin pelkällä läsnäolollaan aina monin verroin voimakkaampi ja vaikutusvaltaisempi, kuin tuhannet matalassa taajuudessa olevat. Pyyteetön rakkaus ja puhdas positiivinen energia siis dominoi aina universumissa.

 

Jos siis haluamme herätä, niin me heräämme. Meidän ei tarvitse herättää kaikkia muita herätäksemme. Jokaisella ihmisellä on oma tahtonsa ja oma tunnetaajuutensa.

 

Jos siis lähelläsi on ihmisiä, jotka toistavat tavalla tai toisella ”negatiivista tarinaa”, eli ovat vihaisia, turhautuneita, pettyneitä, tuomitsevia tai katkeria, tai yrittävät esim. vastustamalla jotain epäkohtaa parantaa maailmaa, niin sinun tehtäväsi ei ole yrittää todistella, että heidän negatiivisuutensa tai vastustuksensa on turhaa. Sillä myös todistelusi ja tarpeesi väitellä ja olla oikeassa lähtee matalasta tunnetaajuudesta.

 

Sinun ainoa tehtäväsi tässä elämässä on ilo ja hyvä olo, siis korkea tunnetaajuus. Olet kuin pieni lapsi, joka vain ON onnellinen – ilman mitään perusteluja tai tarvetta etsiä oikeutusta onnellisuudelleen ja elämänilolleen. Pelkällä esimerkilläsi, siis omalla korkean taajuuden olemuksellasi opetat universumin lakia niille, jotka ovat matalassa tunnetaajuudessa. Sillä jokaisella ihmisellä on oma korkeampi minänsä, joka koko ajan kutsuu ihmistä korkeaan taajuuteen. Jos siis korkea tietoisuus ei ole onnistunut kohottamaan jonkun ihmisen taajuutta – niin sinäkään et siihen ”käännyttämällä” pysty.

 

Myös erilaisten uskontojen vaikutuspiirissä on ihmisiä, jotka resonoivat tunnetasolla universumin totuuden kanssa. Tällaisten ihmisten on kuitenkin mahdotonta vastustaa muita uskontoja ja aatteita korkeasta tunnetaajuudesta käsin, eli käytännössä heidän on myös mahdotonta tehdä ”lähetystyötä” tavalla, joka vaikkapa tuomitsee muut uskonnot ja aatteet vääriksi. Totuus ei ole yhdenkään uskonnon tai lahkon omaisuutta, eikä siksi yksikään uskonto voi olla toisen yläpuolella.

 

Korkeampi tietoisuus, meidän jokaisen sisin ja korkein olemus on totuus – puhdas positiivinen energia, puhdas ilo, Kaikki Mikä On.


Kommentit