Blogit 9/2018

 

SOL, syyskuu 2018


30.9.2018


Saat mitä todella toivot – mutta se mitä todella toivot, ei aina ole sitä, mitä kuvittelet haluavasi

Se, joka on valinnut tietoisen luomisen polun kysyy usein: ”Miksi elämäni ajautui kuin myrskyn silmään heti, kun aloin tietoisesti keskittyä iloitsemaan siitä?”

 

Tämä johtuu siitä, että kun tunnetaajuutesi kohoaa, niin et enää ole samalla värähtelytaajuudella kaikkien niiden asioiden kanssa, joita olet vetänyt puoleesi alemmilla tunnetaajuuksilla. Siksi koko elämäsi on tavallaan  järjestyttävä uudelleen. Ja toiveiden eli luomisen virta on kirjaimellisesti kuin virtaava vesi: Se on hyvin voimakas ja löytää aina uomansa, vaikka virtauksen edessä olisi esteitä. Tällöin myös näennäisesti ei-toivottuja kokemuksia ja tapahtumia tarvitaan, ikään kuin raivaamaan tietä ja tilaa uudelle elämälle.

 

Eli jos olet matalammassa tunnetajuudessa rakentanut elämääsi, jossa on matalan taajuutesi seurauksena paljon rajoituksia ja toteutumattomia toiveita,  ja sallit lopulta tunnetaajuutesi kohota -olosuhteista riippumatta- , niin uusi taajuutesi alkaa vetää puoleensa korkeammalla taajuudella värähteleviä asioita ja kokemuksia. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi luopua kaikesta, mitä vanhaan elämääsi on kuulunut, mutta noiden vanhojen asioiden on muututtava siten, että ne sopivat uuteen elämääsi. Vetovoiman laki on tässä mielessä ehdoton kuin painovoima.

Korkean tunnetaajuus on aina perusolemuksemme, eli tunnetaajuutta ei tarvitse kohottaa, vaan on vain luovuttava vastustuksesta, joka estää sen luonnollisen kohoamisen. Ja korkea tunnetaajuus dominoi universumissa aina. Siksi, jos sallit oman elämäsi muuttuvan positiivisempaan suuntaan ja tunnetaajuutesi on korkea, niin myös muut lähelläsi elävät ihmiset hyötyvät taajuutesi kohoamisesta, sillä heidänkin perusolemuksensa on korkea tunnetaajuus. Jos sitä vastoin kanssaihmistesi tunnetaajuus ei kohoa voimakkaan resistanssin eli vastustuksen vuoksi, niin matalaan tunnetaajuuteen jäävät ihmiset loittonevat väistämättä vaikutuspiiristäsi.

 

Esimerkiksi ihmissuhteiden syntymiseen ja päättymiseen liittyy siis aina tunnetaajuus. Kerran luotu ja pitkään kestänyt ihmissuhde ei koskaan pääty ”yllättäen”, sillä toinen toistensa kanssaluojina pidempään eläneet ihmiset ovat luoneet paljon yhteisiä asioita, jotka myös pitävät näitä ihmisiä yhdessä. Eli vaikka ulkopuolisen silmin joku ”onnellinen liitto” päättyy täysin yllättäen, niin todellisuudessa liiton osapuolten tunnetaajuuksissa on jo tapahtunut pitkään toiveiden ja unelmien aikaansaamia muutoksia: Eli molempien puolisoiden toiveet ovat yhdessä koetun kontrastin eli vastoinkäymisten seurauksena muovanneet molempien korkeamman minän taajuudelle puolison, joka vastaa toiveita. Jos molemmat osapuolet ovat matalien tunnetaajuuksien lisäksi ajoittain myös korkeassa tunnetaajuudessa, niin ”rakkaus voittaa vastoinkäymiset”, sillä yhdessä koettu korkea tunnetaajuus mahdollistaa ongelmien ratkaisemisen, ja puolisot ikään kuin ”hitsautuvat” yhteen – osapuolten persoonallisuuksien eroista huolimatta. Kaksi ihmistähän eivät koskaan ole keskenään samanlaisia, eivätkä myöskään erilaisuudessaan toisiaan täydentävä ”täydellinen pari”, vaan elämä muovaa sekä meitä ihmisiä, että toiveitamme koko ajan. Mutta mitä enenmmän olemme korkeassa tunnetaajuudessa, niin sitä helpompaa elämämme myös muiden ihmisten seurassa on, sillä korkeassa taajuudessa saamme aina korkeammalta minältämme inspiraation tekoihin ja sanoihin, joiden lähde on pyyteetön rakkaus, puhdas positiivinen energia.

 

Ja mitä tahansa muutoksia ja parannuksia toivotkin elämääsi, niin pyri tekemään ratkaisut aina korkeasta tunnetaajuudesta käsin, sillä siten varmistat, että elämäsi todella muuttuu toiveidesi suuntaan ja paremmaksi, eikä ”yhtä huonoksi uudessa paketissa”. Mikä tahansa elämänmuutos voi nimittäin johtaa ”ojasta allikkoon”, jos olet muutoksen tapahtuessa matalassa tunnetaajuudessa, sillä myös ne uudet asiat, joita kohtaat, värähtelevät matalassa tunnetaajuudessa. Tästä syystä masentuneena, turhautuneena ja vihaisena ei pitäisi koskaan tehdä eropäätöstä eikä myydä autoa tai asuntoa, mutta ei myöskään solmia uutta ihmissuhdetta tai ostaa uutta autoa tai asuntoa, sillä vetovoiman laki tarjoaa muutosta etsivälle tällaisessa tilanteessa vain joko yhtä ei-toivottuja, tai entistäkin huonompia vaihtoehtoja.

 

Syy siihen, miksi kaikki konkreettiset, yksittäiset toiveemme eivät näennäisesti aina toteudu, johtuu siis lopulta siitä, että se mitä TODELLA toivomme on jotakin aivan muuta, kuin mitä itse -ollessamme matalammilla tunnetaajuuksilla- kuvittelemme toivovamme. Jos elämäsi on esim. ollut hyvin pitkään haasteellista, niin et välttämättä itse edes muista suurinta osaa universumille esittämistäsi lukemattomista toiveista. Vaan korkeamman minäsi taajuudelle muovautuneet ”toiveidesi täyttymykset” ovat jotakin paljon suurempaa ja upeampaa, kuin mitä rationaalinen mielesi pystyy edes kuvittelemaan. Siksi, jos odotat kiihkeästi ”suurta elämänmuutosta”, niin sinun kannattaa keskittyä arvostamaan elämääsi yleisesti ja pyrkiä olemaan  mahdollisuuksien mukaan kokonaan ajattelematta kaikkia niitä suuria ongelmia, jotka ovat vaivanneet sinua jo pitkään. Sillä jos keskityt ongelmiin ja kysymyksiin, niin et voi vastaanottaa vastauksia, koska kysymys ja vastaus värähtelevät aina eri taajuudella. Vastaukset kaikkiin kysymyksiisi ovat syntyneet jo samalla hetkellä, ku ensimmäisen kerran kysyit kysymyksesi tai kohtasit ongelmasi.

 

Vastaukset on siis jo luotu – sinun tehtäväsi on vain sallia itsellesi korkea tunnetaajuus ja kuunnella – ottaa vastaan.28.9.2018


Onni onnettomuudessa – kaikki ei-toivottu luo aina toivottua

Ilman vastoinkäymisiä ja kontrasia emme voi luoda elämäämme uutta. Se mikä on jo fyysiseen elämäämme manifestoitunut on menneisyyttä, mutta se mitä luomme juuri nyt ajatuksillamme ja tunteillamme -ja siis myös negatiivisilla tunteillamme- on todellista juuri nyt. Kaikki negatiiviset tunteet luovat aina positiivista, siis toivottua, sillä se mitä emme halua, luo sitä, mitä haluamme.

 

Olet siis mestari tietoisena luojana, kun opit aidosti iloitsemaan myös vastoinkäymisistä. Sillä iloitsemalla siitä, mikä tuntuu ”menevän pieleen”, olet korkealla tunnetaajuudella, ja saat siten myös korkeammalta minältäsi välittömän tiedon kokemasi ns. vastoinkäymisten merkityksestä ja viisaasta tarkoituksesta. Jos taas murehdit kokemaasi ”epäonnea”, niin matalan tunnetaajuutesi takia et oivalla kokemuksesi tärkeää merkitystä luomisprosessissa, sillä matalassa tunnetaajuudessa et kuule korkeamman minäsi ohjeita. Ja jos tunnetaajuutesi on epäonnenkokemustesi seurauksena matala, niin vetovoiman laki ”vahvistaa” koko ajan uusilla negatiivisilla asioilla ja tapahtumilla uskoasi, että mikään ei voikaan koskaan onnistua.

 

Mutta tieto omasta luomisvoimastasi korkeassa tunnetaajuudessa on avain vaikeuksien vankilasta: Helpoin ja nautinnollisin polku elämässäsi on aina se, jota oma korkeampi minäsi valaisee. Luovuta siis rohkeasti kaikki huolesi universumille.

 

Syy siihen, että pitkään jatkuneet ongelmat ratkeavat usein vasta siinä vaiheessa, kun vaikeuksiin joutunut ihminen ei enää yksinkertaisesti keksi mitään keinoja selvitää ongelmiaan, johtuu siis siitä, että mitä enemmän ihminen yrittää matalasta tunnetaajuudesta käsin, niin sitä enemmän ongelmat kasvavat, sillä ongelmiaan ratkova ihminen ”meloo vastavirtaan”. Legendat ”työn ja taistelujen sankareista” vahvistavat väärää kuvitelmaa siitä, että elämässä voi onnistua vain kovan yrittämisen ja kärsimyksen kautta. Todellisuudessa elämässä voi onnistua vain luopumalla vastustuksesta, eli sallimalla menestys. Se, että niin moni matalassa tunnetaajuudessa taistelevista ”sankareista” lopulta menestyy, johtuu vain siitä, että he ovat jossain kohtaa kokeneet niin suurta epätoivoa, että ovat henkisesti luovuttaneet. Ulkopuoliset tarkkailijat ja ihailijat eivät vain havaitse tätä luovuttamista, sillä sankaritarinoissa ei useinkaan kerrota koetusta epätoivosta ja luovuttamisesta. Sitä vastoin kerrotaan kyllä, että ”menestystä ei ollut helppoa saavuttaa” ja ”uhrauksia oli tehtävä paljon”, jolloin muille ihmisille jää mielikuva, että saavutukset olivat nimen omaan kovan raatamisen ja kärsimyksen tulosta.

Kaikkein suurimmat innovaatiot, keksinnöt ja menestystarinat ovat syntyneet inspiraation ja innostusen seurauksena. Upeimmat taideteokset ja fantastisimmat sävellykset eivät ole syntyneet matalassa tunnetaajuudessa raatamalla, vaan ne ovat korkeassa tunnetaajuudessa koetun inspiraation tulosta.

 

Silti pääosin korkeassa tunnetaajuudessakin elävän ihmisen elämään kuuluvat aina vastoinkäymiset. Sillä yksikään meistä ei voi luoda toivomiaan asioita, kokematta tunnetasolla, että joku muu asia on ei-toivottua. Mutta ymmärtämällä, että vastoinkäymisiä ei tarvitse surra, vaan että niistä voi iloita, voi polkusi olla helppo ja tasainen.

 

Kuvainnollisesti: Jos tie on mutkainen, sinulla on kiire, mutta olet toiveikkaana ja innoissasi pyrkimässä määränpäähäsi, eli olet korkeassa tunnetaajuudessa, niin pysyt vaivatta tiellä kovassakin vauhdissa, sillä ymmärrät, mitä mutkista varoittavat liikennemerkit tarkoittavat, ja osaat kääntyä mutkan tullessa aina oikeassa kohtaa. Korkeampi minäsi ohjaa sinua. Mutta jos ajat samaa tietä epätoivoisena eli matalassa tunnetaajuudessa, vauhtisi on kova, koska pelkäät myöhästyväsi, et edes oikein usko että ehdit perille ajoissa,  niin matalassa tunnetaajuudessa et ymmärrä lukea opasteita, vaan ajat tämän tästä ulos tieltä – tai valitset kokonaan väärän reitin ja joudut palaamaan takaisin. Jälkimmäisessä esimerkissä matkastasi tule raskas ja pitkä, etkä nauti siitä yhtään. Ensimmäisessä esimerkissä taas nautit matkasta ja vauhdista, ja myös mutkista, sillä koet onnistumisen tunnetta jokaisen mutkan selvitettyäsi. Ja olet lopulta myös perillä päämäärässäsi nopeasti.

 

Olet siis mestarillinen tietoinen luoja silloin, kun ymmärrät vastoinkäymisten olevan arvokkaita lahjoja, joilla on aina tärkeä viesti. Salli siis näennäisesti vaikeissakin elämäntilanteissa tunnetaajuutesi kohota, niin ymmärrät, mikä tuo viesti on.

 

25.9.2018


Sattumaa ei ole – on vain olemassa tapahtumia ja asioita, joita emme tiedosta omiksi luomuksiksemme

Uskomus, että elämässä tapahtuu asioita sattuamalta tai kohtalonomaisesti johtuu siitä, että emme usein itse tiedosta omaa luomistyötämme. Vetovoiman laki reagoi joka hetki tunnetaajuuteemme ja uskomuksiimme liittyviin taajuuksiin. 

 

Etenkin niinsanottujen negatiivisten, yllättävien tapahtumien hyväksyminen omiksi luomuksiksimme voi olla vaikeaa, sillä jos tarkastelemme esim. onnettomuuksia negatiivisesta tunnetaajuudesta käsin, niin emme näe niitä korkeamman minämme silmin – siis tienviittoina, jotka todellisuudessa johdattavat meitä aina lopulta juuri oikeaan suuntaan. Eli jos tunnetaajuutesi jonkin asian suhteen on ollut pitkään matala, eli uskomukseesi asian suhteen värähtelee kroonisesti matalalla taajuudella, mutta olet niin tottunut matalaan taajuuteesi, että et kiinnitä siihen enää edes kovin paljon huomiota – niin josssakin kohtaa eteesi tulee väistämätä tilanne, jossa oma tunnetaajuutesi kohoaa (usein sattumalta) minkä jälkeen tapahtuukin jotakin näennäisesti ”dramaattista”, joka ikään kuin ”puhkaisee mätäpaiseen”.  Eli korkea tunnetaajuutesi mahdollistaa ratkaisun, joka on näennäisesti ”negatiivinen”, mutta universumin näkökulmasta ainoa mahdollinen  – ja siten todellisuudessa positiivinen.

 

Olet siis toivonut pitkään ratkaisua, mutta koska et ole sallinut itsellesi haluamaasi ratkaisua -johtuen matalasta tunnetaajuudestasi- niin toiveidesi virta on kiihtynyt niin voimakkaaksi, että pienikin särö vastustuksessasi eli tunnetaajuutesi hetkellinen kohoaminen mahdollistaa ”padon murtumisen” eli toiveiden toteutumisen näennäisesti negatiivisella tavalla.

 

Jos siis sinulla on paljon toiveita ja unelmia, mutta olet pääasiassa matalalla tunnetaajuudella ja ”sinnittelet” eteen päin elämässäsi ajatellen, että elämässä täytyy vain sietää pahaa oloa ja kärsimystä ja toteutumattomia toiveita – niin jonakin päivänä, ollessasi jostain syystä ”vahingossa” iloinen, voi pitkään jatkunut toiveidesi kieltäminen purkautua äkillisenä tapahtumaketjuna, joka vaikuttaa onnettomalta sattumalta. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin oma luomuksesi, joka johtaa sinut lopulta täsmälleen oikeaan suuntaan. Ja parhaassa tapauksessa, joutuessasi dramaattisen tilanteen edessä vihdoin luopumaan vastustuksestasi, niin myös hartaimmat toiveesi ja unelmasi pääsevät yhtä voimakkaana hyökyaaltona tulvimaan elämääsi.

 

Tämänkaltainen ”onni onnettomuudessa” voi olla myös läheisen ihmisen kuolema. Jos kaksi ihmistä elää pitkään yhdessä ja molemmat ovat usein matalassa tunnetaajuudessa -esim. väkivaltainen puoliso ja uhri, tai syyllisyydentuntoinen ja katkera- niin mikäli nämä kaksi ihmistä eivät pääse toisistaan eroon (vetovoiman laki sitoo heitä saman matalan tunnetaajuuden vuoksi yhteen), niin kummankin oma toiveiden virta kiihtyy ennemmin tai myöhemmin siihen pisteeseen, että ero fyysisellä tasolla tapahtuu tavalla tai toisella, jopa näennäisen fyysisen kuoleman kautta. Korkeamman minän taajuudella nämä samat ihmiset ovat silti edelleen ”yhdessä”, sillä he ovat toinen toistensa kanssaluojia korkean minänsä taajuudella ikuisesti. Korkeassa tietoisuudessa rakkaus on aina täysin pyyteetöntä, puhdasta positiivista energiaa.

 

Voit kuitenkin tietoisena luojana välttää tämänkaltaiset dramaattiset kokemukset, sillä jos tunnetaajuutesi on usein korkea, niin kokemasi vastoinkäymisetkin ratkeavat helposti ja ilman dramatiikkaa, sillä korkeampi minäsi neuvoo sinua joka hetki ja kaikissa elämäsi ongelmatilanteissa oikeaan suuntaan, pitkin helpointa mahdollista polkua. Dramattiikka ja voimakkaat kärsimykset eivät siis ole elämässäsi koskaan pakollinen ”kohtalo”, vaan johtuvat omasta suhtautumisestasi omaan itseesi ja elämään. Jos  sinulla on taipumusta rangaista itseäsi, niin koet ”rangaistuksia”. Jos rakastat itseäsi ja olet itsellesi lempeä, niin elämä kohtelee sinua rakkaudella ja lempeästi.

 

Usein myös ne meistä, joilla on hyvin voimakas ”fokus” elämässä, eli he suhtautuvat elämään intohimoisesti, kokevat sekä positiiviset että negatiiviset kokemuset hyvin voimakkaina. Tällaisen ihmisen elämä saattaa ulkopuolisten ihmisten näkökulmasta näyttää kohtuuttoman vaikealta, mutta nuo muut ihmiset eivät toisaalta ole kokeneet myöskään niitä hyvin voimakkaita onnen tunteita, joita intohimoisesti elämään suhtautuva ihminen on kokenut. ”Jos et ole koskaan kokenut nälkää, niin et nauti yhtä paljon ruuastakaan”. ”Jos et ole kokenut pimeyttä, niin kokemus valostakaan ei ole yhtä voimakas”. Usein ihmiset, jotka ovat tässä elämässä syntyneet henkisiksi opettajiksi ovat valinneet polun, joka muistuttaa ”vuoristorataa”. Sillä emme voi opettaa muille sellaista, josta meillä itsellämme ei ole tunnetason kokemusta.

 

25.9.2018


Olet joka ikinen hetki valmis vastaanottamaan jonkin lahjan universumilta – iloitse siis aina seuraavasta askeleestasi

Elämämme ei koskaan tule valmiiksi – mutta jokaisena elämäsi hetkenä olet silti aina valmis vastaanottamaan jotakin, mistä olet unelmoinut,  ja mitä siis olet korkeamman minäsi taajuudelle itse luonut. Elämä ei siis ole parhaimmillaan suurten unelmien toteutumisen odottelua, vaan pienten ja suurten unelmien toteutumista, jatkuvaa ilotulitusta.

Kaikki mitä ikinä toivommekaan, niin toivomme niitä asioita vain siksi, että uskomme toiveidemme toteutuessaan tekevän meidät onnellisiksi. Mutta murehtimalla sitä, että suuri toiveemme ei ole vieläkään toteutunut jätämme huomiotta kaikki ne manifestaatiot, joihin juuri nyt olemme valmiita. Sen sijaan sallimalla joka hetki murheen sijasta itsellemme korkea tunnetaajuus tavoitamme myös sen onnen, joka meille on tarjolla juuri nyt. Ja kokemalla onnea nyt, saavutamme myös kaikki muut toiveemme, sillä korkea tunnetaajuus on portti samalla taajuudella värähteleviin toiveisiimme.

 

Valmistaudut siis koko ajan tulemaan valmiimmaksi vastanottamaan haluamasi asiat. Ja sen suurimmankin toiveesi vastaanottaminen tapahtuu luontevasti, juuri sillä hetkellä, kun toiveesi toteutuminen on elämässäsi seuraava looginen askel. Siksi, kun katsomme elämäämme taakse päin, niin huomaamme selvemmin, mitä kaikea olemme saaneet aikaan. Mutta älä jää murehtimaan sitä, että saavutuksistasi huolimatta et ehkä ole osannut aina nauttia luomisprosessista. Vaan opettele elämänkokemustesi välityksellä ymmärtämään, kuinka arvokas on jokainen askel polullasi myös juuri nyt. Kuinka paljon elämä voi tarjota sinulle lahjojaan juuri nyt – jos vain olet oikealla tunnetaajuudella ja otat korkeamman minäsi vihjeet vastaan.

 

Sano itsellesi: ”Ei ole mitään kiirettä. Nautin siitä tavasta, jolla universumi toimii, siitä että elämän virta vie minua aina oikeaan suuntaan ja kohti nautinnollisia kokemuksia. Minä haluan, että kaikki avautuu eteeni juuri oikeaan aikaan, oikeassa järjestyksessä, luonnollisella tavalla. Tuntuu hyvältä seurata inspiraatiota, innostusta ja intohimoa. ”

 

Ei siis ole koskaan mitään syytä pakottaa asioita tapahtumaan, vaan antaa kaiken tapahtua. Jos toiveesi on vahva, niin toiveesi toteutuu yrittämisestä HUOLIMATTA. Kova yrittäminn ei siis saa unelmiasi toteutumaan, vaan salliminen. Se, että toimit edistääksesi unelmiasi ei ole väärin, mutta jos toimintasi ei ole inspiroitunutta ja tunnetaajuutesi on matala, niin toimintasi tuntuu raskaalta, unelmiesi toteutuminen hidastuu ja koet tarpeetonta kärsimystä.

 

Muista, että joka ikinen hetki eämässäsi on jonkin toiveesi manifestaatio – sinun on vain oltava oikeassa tunnetaajuudessa havaitaksesi sen. Mutta jos siis keskityt kärsimättömänä sellaiseen tavoitteeseesi, johon ET ole juuri nyt vielä valmis, niin menetät myös ne manifestaatiot, joihin olet valmis, koska et matalan taajuutesi vuoksi havaitse niitä.

Rentoudu, valmistaudu, tule valmiimmaksi, luota prosessiin, inspiroidu. Luota siihen, että haluamasi lopputulos on jo luotu, sinun tehtäväsi on vain tulla joka hetki valmiimmaksi ja sallia.

 

24.9.2018


Harjoittelemalla olosuhteista riippumatonta arvostamista myös kontrastin kokeminen elämässäsi helpottuu

Uskonnot opettavat seuraajiaan rukoilemaan. Tietoisen luojan ei kuitenkaan tarvitse toistuvasti ”pyytää ja anella asioita jumalalta”, sillä kaikki ajatuksesi ja tunteesi luovat korkeamman minäsi taajuudelle koko ajan sitä, mitä haluat. Suurin osa ihmiskuntaa elää kuitenkin -uskonnosta tai muusta aatteesta riippumatta- suurimman osan elämästään ”pyytäen ja toivoen”, ja jos pyytäminen jatkuu matalalla tunnetaajuudella, niin manifestaatiota eli toiveiden sallimista ja vastaanottamista ei tapahdu. Tästä syystä uskontojen papisto on kautta uskontojen historian joutunut keksimään selityksiä sille, ”miksi jumala ei aina auta”. Yksi selitystapa on, että: ”Koet onnen ja autuuden taivaassa”, siis fyysisen kuoleman jälkeen. Tämä pitää paikkansa sikäli, että kun poistumme fyysisestä kehostamme, niin  olemme välittömästi yhtä korkeamman minämme kanssa korkeimman tietoisuuden taajuudella, ja koemme siten kaikki mitä olemme koskaan toivoneet, todeksi.

 

Mutta meidän ei tarvitse odottaa poistumistamme fyysisestä kehosta kokeaksemme toiveidemme manifestoitumista. Voimme manifestoida jo eläessämme mitä tahansa haluamme, jos tunnetaajuutemme sen mahdollistaa. Sen sijaan, että jatkaisimme pyytämistä, niin  meidän tulee siis sallia, ottaa vastaan. 

 

Uskonnot opettavat toki uskovia myös ”ylistämään jumalaa”, eli tieto arvostamisen taajuutta kohottavasta vaikutuksesta on jäänyt uskontojen oppeihin, vaikka monissa uskonnoissa totuus vetovoiman laista ja universumin laista on matalissa tunnetaajuuksissa tapahtuneiden väärinymmärtämisen seurauksena osin vääristynyt. Jo manifestoituneiden asioiden tietoisesta arvostamisesta on hyötyä, sillä jos arvostamme jotakin, joka jo on ”olemassa fyysisessä todellisuudessamme”, eli jonka olemassaoloon voimme jo uskoa, niin tunnetaajuutemme kohoaa ja vedämme puoleemme myös muita, samalla korkealla taajuudella värähteleviä asioita.

 

Mutta olosuhteista riippuvaisen arvostamisen lisäksi on tietoisen luojan hyvä opetella myös ”olosuhteista riippumaton arvostaminen”, eli ”pyyteetön arvostus”. Sillä jos olosuhteet ympärillämme ovat hyvin vaikeat, eli koemme paljon kontrastia, niin pyyteetön arvostaminen voi olla haastavaa. Esimerkiksi jos meillä on lastemme kanssa vaikeuksia, niin vaikka yritämme tietoisesti arvostaa sitä, että meillä on lapset, jotka usein tuottavat meille myös iloa, niin tietoisuus lasten kanssa ajoittain koetuista ongelmista saattaa estää aidon arvostamisen, eli arvostamisen korkeasta tunnetaajuudesta käsin. Kaikilla asioillahan on aina kaksi puolta: Toivottu ja ei-toivottu. Ja taajuutemme määrittyy sen mukaan, kumpi puoli mielessämme aktivoituu. Eli universumi ei kuule mitä SANOMME, vaan mitä TUNNEMME.

 

Olosuhteista riippumatonta arvostamista voit harjoitella vaikka seuraavanlaisilla ajatuksilla: ”Minusta tuntuu hyvältä ajatella, kuinka paljon korkeampi minäni arvostaa ja rakastaa minua. Minusta tuntuu mukavalta kokea mielessäni selkeyttä ja kehossani korkean tunnetaajuuden aikaansaamaa hyvää oloa, usein myös olosuhteista täysin riippumatta. Nautin hyvänolon tunteesta sisälläni. Pidän tunteesta, että olen turvassa ja korkeampi minäni on aina kanssani.  Tuntuu hyvältä ymmärtää, että olen korkeamman tietoisuuden ulottuvuus eli ikuisesti osa korkeaa tietoisuutta, osa puhdasta positiivista energiaa. Tuntuu hyvältä tuntea itsessäni korkeampi tietoisuus ja universumin suunnaton energia. Nautin ajatuksesta, että on olemassa korkeampi tietoisuus ja että minä olen osa sitä. Nautin selkeyden tunteesta. Pidän siitä ajatuksesta, että vetovoiman laki on ehdoton, ja että tiedostan sen toimivan kaikkialla universumissa. Arvostan sitä, että olen saanut tiedon vetovoiman laista ja siitä, että luon itse oman todellisuuteni tunteillani ja ajatuksillani. Tuntuu hyvältä ajatella universumin suuruutta ja sitä, että olen tunteideni ja ajatusteni kautta osa tätä valtavaa universumia. Minusta on upeaa ajatella, että minulla on milloin tahansa mahdollisuus olla yhtä korkeaman tietoisuuden kanssa korkeassa tunnetaajuudessa. Rakastan sitä tunnetta, kun olen inspiroitunut ja  ajatukseni virtaavat korkealla taajuudella. Rakastan elämääni täällä aika-avaruudessa ja nautin tämän kaiken kauneudesta ja moninaisuudesta. Pidän siitä, että tämä aika-avaruus inspiroi minussa ajatuksia ja toiveita, ja että korkeampi minäni ajattelee joka hetki kanssani näitä samoja asioita. Rakastan ideoita, toiveita ja unelmia joita mielessäni syntyy. Nautin ajatuksesta, että olen mittaamattoman arvokas sielu ja että universumi laajenee kauttani.”

 

Olemme mittaamattoman arvokkaita sieluja ja me elämme maan päällä iloitaksemme elämästä, emme siis siksi, että meidän tulisi ”kehittyä” kärsimyksen kautta. Me OLEMME täydellisiä sieluja. Universumi laajenee kauttamme, mutta meidän elämämme päämäärä on toiveidemme ja unelmiemme täytttymys, ilo, korkea tunnetaajuus.

 

22.9.2018


Et voi vaikuttaa muiden ihmisten värähtelytaajuuksiin, mutta voit aina valita taajuuden eli todellisuuden, jossa itse elät

Vaikka koko ihmiskunta elää samalla planeetalla, niin elämme silti koko ajan ”eri maailmoissa”. Tunnetaajuutemme määrittelee, millainen on todellisuutemme. Sillä todellisuutemme on aina sellainen, kuin millaisena sen havaitsemme ja koemme, mitään absoluuttista todellisuutta ei siis ole olemassa – sillä ilman havaitsijaa ei ole olemassa todellisuuttakaan. Eli aivan kuten hyönteisen tai kissan kuva maailmasta on erilainen kuin meidän ihmisten kuva maailmasta, niin aivan samoin jokaisella ihmisellä on oma, subjektiivinen havaintonsa ja kuvansa mailmasta ja todellisuudesta. ja sekin kuva muuttuu hetki hetkeltä, riippuen tunnetaajuudestamme. ”Todellisuus” on siis pelkkä illuusio.

Kaikki tunteet, joita on koskaan tunnettu, ja kaikki ajatukset, joita on koskaan ajateltu, ovat ikuisesti olemassa. Siksi esimerkiksi rakennuksiin ja maantieteellisiin paikkoihin jää rakentajien ja asukkaiden tunteet ja ajatukset. Jos vaikkapa taloa rakentamassa on ollut paljon matalalla tunnetaajuudella olevia ihmisiä, niin nämä tunteet ”jäävät” rakennukseen ja vaikuttavat rakennuksen ilmapiiriin. Kaikki ihmiset, jotka vierailevat rakennuksessa, aistivat nämä tunteet, jos ovat samalla tunnetaajuudella. Toisaalta: Korkealla tunnetaajuudella oleva tietoinen luoja, joka tunnistaa ja hallitsee omia tunnetilojaan, ei laskeudu matalaan tunnetaajuuteen tällaisessakaan ympäristössä. Vastaavasti rakennusta, jossa on asunut pitkään pääosin hyvin korkealla tunnetaajuudella värähteleviä ihmisiä, voi olla vaikea myydä, sillä vaikka matalammalla tajuudella olevatkin ihmiset aistivat hetkittäin ”hyvän” ilmapiirin, niin jos heidän oma -totuttu ja siten vallitseva- taajuutensa ei kohoa, niin he eivät koe rakennusta kodikseen. He eivät siis ”salli” taloa itselleen. Niinsanottu kummittelu on myös vain sitä, että tiettyyn rakennukseen on jäänyt rakennuksessa joskus asuneiden henkilöiden ajatus- ja tunne-energiaa, ja mitä useampi rakennuksessa vieraileva kertoo tarinaa ”kummituksista”, niin sitä useampi rakennuksessa vieraileva aistii noilla taajuuksilla olevat asiat, sillä ”se mihin uskomme on todellisuuttamme”. Tästä syystä kummitustarinoita kerrotaan usein enemmän vanhoista kartanoista, kuin moderneista kerrostaloasunnoista, vaikka kaikissa paikoissa ja rakennuksissa on omat energiansa, jotka muodostuvat paikassa ajatelluista ajatuksista ja koetuista tunteista.

 

Moderni tiedonvälitys ja internet on tässä mielessä sekä hyvä että huono asia. Internetin välityksellä saamme tietoisuuteemme valtavat määrät sekä positiivista että negatiivista informaatiota, eli todellisuuteemme tulvii siis muiden ihmisten tunteita ja kokemuksia, joihin sitten reagoimme omilla tunteillamme. Tämä informaatio ja sen aiheuttamat tunteet vaikuttavat koko ajan tunnetaajuuteemme, ja mitä enemmän kohdistamme ajatuksiamme ja tunteitamme negatiivisiin asioihin, niin sitä enemmän manifestoimme myös omaan elämäämme ei-toivottuja kokemuksia. ”Kauhistelemalla muiden elämää joudumme pian kauhistelemaan myös omaamme”. Mutta tietoisena luojana tiedostat tämän, ja voit siis valita asiat, joihin kiinnität huomiotasi. Sama koskee myös fiktiivistä informaatiota eli vaikkapa elokuvia. Elokuvateollisuus pyrkii kaikin mahdollisin keinoin luomaan elokuvia, jotka herättävät voimakkaita tunne-elämyksiä. Jos nämä tunne-elämykset värähtelevät matalalla tunnetaajuudella, niin myös fiktiivinen ”tieto” laskee tunnetaajuuttamme ja manifestoimme elämäämme ei-toivottuja asioita.

 

Esimerkkejä ”kollektiivisen kauhistelun vaikutuksista” on mailmassa paljon. Esimerkiksi allergiat ja erilaiset yliherkkyydet ovat lisääntyneet internetin myötä valtavasti, ja lääketieteen kehityksestä huolimatta sairaudet yli päätään eivät näytä vähenevän. Tämä johtuu siitä, että kun ihmiset saavat lisää tietoja erilaisten sairauksien ja oireiden mahdollisuudesta, niin he myös pelkäämällä manifestoivat omaan elämäänsä yhä enemmän oireita ja sairauksia. Ja sosiaalisessa mediassa jaetut tuttujen ihmisten sairaskertomukset vaikuttavat tunnetaajuuteemme vielä voimakkaammin. ”Uskomme” vahvemmin voivamme sairastua, koska tuttavallemmekin kävi niin. Toki vaikutus voi olla myös päinvastainen, mikäli hallitsemme omaa tunnetaajuuttamme: Ajatus ”Minä en ainakaan halua sairastua” koettuna korkeasta tunnetajuudesta käsin saa meidät manifestoimaan terveyttä.

 

Kun uskonnoissa puhutaan ”paholaisista” tai ”saatanasta”, niin tämä käsitys ”pahasta” on alun perin tarkoittanut  matalaa tunnetaajuutta ja sen synnyttämiä manifestaatioita. Koska profetioita tulkinneet ihmiset ovat selittäneet ”pahaa”  usein matalasta tunnetaajuudesta eli pelosta käsin, niin he ovat personoineet paholaisen niin ikään personoidun ”jumalan” vastustajaksi, jolloin ”paholaisesta” on tullut tavallaan vielä voimakkaampi,”olemassaoleva”, siis ”tosi”. Saatanalla tai paholaisella pelottelu on siksi muuttunut itseään toteuttavaksi, sillä pelko on aina matalaa tunnetaajuutta, eikä universumissa voi vastustaa mitään vetämättä sitä samalla puoleensa.

 

Paradoksaalisti siis uskonnollinen ”helvetin tulella”  pelottelu, syyllistäminen ja ns.vääräuskoisten demonisointi luo aivan samalla tavalla negatiivista, kuin vaikkapa niinsanottujen saatananpalvojien rituaalit ja aggressiivinen musiikki. Eli matalalla tunnetaajuudella olevat uskovaiset ihmiset vetävät puoleensa matalalla taajuudella olevia saatananpalvojia ja päin vastoin. Kun taas korkealla tunnetaajuudella olevat ihmiset vetävät puoleensa samalla korkealla tunnetaajuudella olevia ihmisiä ja kokemuksia maailmasta, eivätkä siksi edes koe ”persoonallisen pahan” olemassaoloa. Siksi voidaan ironisesti väittää, että synnillä ja ikuisella kadotuksella pelotteleva uskovainen on vähintään yhtä paljon ”saatananpalvoja”, kuin ne, jotka vastustavat  kristinuskoa ja väittävät palvovansa saatanaa.

 

Sitä vastoin rock- ja hevimusiikki, johon liittyy anarkistista kapinaa uskontojen tuomitsevuutta kohtaan on lähtöisin usein korkeammasta tunnetaajuudesta, etenkin, jos kapinointiin liittyy huumoria.

 

Luomme siis itse oman maailmamme ja oman todellisuutemme, joka hetki. Eli voimme valita, millaisessa todellisuudessa haluamme elää.21.9.2018


Katumalla menneitä asioita tai tuntemalla katkeruutta haaskaat nykyhetken, jossa on kaikki voimasi

Jos olet tehnyt tai kokenut jotakin, joka oli mielestäsi epämiellyttävää tai jonka haluaisit ”peruuttaa”, niin tuhlaat vain aikaasi muistelemalla matalassa tunnetaajuudessasi mennyttä. Katuminen ja menneiden asioiden harmitteleminen ei ole koskaan hyödyllistä, sillä luomisvoimasi on tässä ja nyt, mennyttä et voi muuttaa.

Monet uskonnot opettavat, että meidän pitäisi katua, tuntea synnintuntoa ja anoa armoa ”jumalalta”, mutta tällainen tulkinta universumin laista on paitsi helposti harhaanjohtava, niin meille  luojina  myös väärin tulkittuna vahingollinen. ”Armo” siinä mielessä, että ”annamme itsellemme ja muille täysin ehdoitta anteeksi” mahdollistaa kyllä tunnetaajuutemme kohoamisen, mutta usein uskonnollinen ihminen keskittyy enemmän ”synteihinsä”, kuin armoon – ja kykenee siksi hyvin harvoin täysin pyyteettömään rakkauteen. Universumissa ”armo” tarkoittaa todellisuudessa siis vain sitä, että olemme perusolemukseltamme korkeampia olentoja, ja teemme matalassa taajuudessa tekoja, joita matala taajuutemme inspiroi – EI siis sitä, että olisimme ”tuomittu perisyntisiksi”.

 

Se, että ihmisinä emme muistele menneitä virheitämme ja kadu niitä matalassa tunnetaajuudessa, ei tarkoita, että olisimme rakkaudettomia, kylmiä ja kanssaihmisiämme kohtaan julmia. Ollessamme yhtä korkeamman minämme kanssa eli korkeassa tunnetaajuudessa korkeampi minämme inspiroi meitä toimimaan juuri niin, kuin mikä on sekä meille itsellemme, että myös niille kanssaihmisillemme, joita kohtaan olemme mahdollisesti tehneet vääryyttä, parhaaksi. Universumin totuus myös on, että uhri on aina samalla tunnetaajuudella kuin ”pahantekijä”. Olemme siis toinen toistemme kanssaluojia. Tätä totuutta on monen ihmisen vaikea hyväksyä, mutta korkeassa tunnetaajuudessa ollessamme ymmärrämme syvällisesti tämän viisauden. KUKAAN ei siis ole sielultaan ”paha”, täysin riippumatta siitä, mitä kukakin on tehnyt. Toisia ihmisiä vahingoittavat teot johtuvat aina matalasta tunnetaajuudesta. Korkeassa tunnetaajuudessa oleva ihminen ei voi koskaan vahingoittaa muita ihmisiä, koska hänen kanssaluojansakin ovat korkealla tunnetaajuudella – eivätkä siis uhriudu.

 

Jos sitten ajatellaan uhrin asemaa, niin viha ja kostonhimo on aina korkeampi tunnetaajuus, kuin voimattomuus ja avuttomuus, mutta uhrikin voi täysin vapautua matalista taajuuksista vain olemalla muistelematta kokemiansa ei-toivottuja asioita. Esim. hyväksikäytetystä tulee usein hyväksikäyttäjä juuri siksi, että itse uhrina ollut ei päästä irti muistoistaan, vaan aktivoi ne kostamalla kokemansa jollekulle toiselle. Emme kuitenkaan voi ”yrittää olla muistelematta” jotakin kokemusta, sillä universumissa ei voi vastustaa mitään, vetämättä sitä samalla puoleensa. Mutta voimme tietoisella harjoittelulla ”puhdistaa” esim. meitä vahingoittaneen ihmisen muiston ajattelemalla hänestä tietoisesti hyviä asioita. Tämä on monen vääryyttä kokeneen mielestä kohtuuttoman vaikeaa, mutta se on kuitenkin ainoa tapa, jolla voimme sallia taajuutemme kohota asioissa, joihin liittyy matala tunnetaajuus. Tämä sama asia tunnetan siis uskonnoissa ”anteeksiantona”. Mutta anteeksi meille tai kanssaihmisillemme ei anna meidän ukopuolellamme oleva ”jumala”, vaan me itse, sillä sisäisesti tiedämme, että niin me, kuin kaikki kanssaihmisemmekin olemme korkeampia olentoja, sielultamme täydellisiä – täysin riippumatta teoistamme.

 

Jos olet elämässäsi kokenut paljon kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta, niin pyri tietoisesti ”puhdistamaan” kokemustesi värähtelyä ollessasi korkeassa tunnetaajuudessa. Eli ”rakasta vihollistasi” ei ole alun perin profeetallisena kehotuksena ollut kaunista sanahelinää, vaan kirjaimellinen ohje.  Samalla tavalla kirjaimellinen neuvo on ollut ”antakaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet”. Mutta niin on ollut myös: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Meidän tulee joka hetki tiedostaa myös se, että olemme myös itse täydellisiä, Luojia.

 

Ja kaikki matalan taajuuden tunteet, joita olet tämän tai menneiden elämiesi aikana kokenut -joko uhrina tai ”pahantekijänä”- ovat luoneet samalla korkealle taajuudelle korkean taajuuden kokemuksia ja tunteita. Ei-toivottujen kokemustesi myötä olet siis sielultasi laajentunut ja samalla aikaansaanut universumin laajenemisen – ja universumin laajeneminen, puhtaan positiivisen energian ja rakkauden  lisääntyminen on elämämme tarkoitus.

 

Vapauta siis itsesi katumuksesta, kaunasta ja katkeruudesta – ilo johdattaa sinut iloon, rakkaus rakkauteen.21-9.2018Ikävystyminen ja liiallinen kiireisyys – molemmat tunteet kertovat matalasta taajuudesta

Jos koet elämässäsi ikävystymistä, niin tunteesi tarkoittaa, että olet luonut korkeamman minäsi taajuudelle paljon uusia, innostavia asioita, mutta olet itse matalalla tunnetaajuudella, etkä siten salli itsellesi sitä, mitä olet luonut. Manifestoit siis fyysiseen elämääsi koko ajan samaa, vaikka olet toivonut kokevasi paljon uutta ja inspiroivaa. Koska uskot, että mitään mieltäsi virkistävää ei voi tapahtua, koska sellaista ei ole tapahtunut tähänkään saakka, niin vetovoiman laki takaa, että uskomuksesi myös toteutuu. Kyse ei siis ole siitä, että mitään edistystä tilanteessasi ei VOISI tapahtua, vaan kyse on siitä, että olemalla ikävystynyt sinä itse luot itsellesi lisää syitä olla ikävystynyt.

 

Voit kuitenkin muuttaa ikävystymisen innostukseksi millä hetkellä tahansa kohdistamalla huomiosi mihin tahansa muuhun asiaan, kuin siihen, että ”mitään ei tapahdu”. Tästä syystä vaikkapa täysin spontaani -siis inspiroitunut, mutta ei ”pakollinen”- siivoaminen ”virkistää mieltä”, sillä siivoamalla saat aikaan välittömästi ”jotain parempaa” ja huomiosi kiinnittyy huoltesi sijasta toimintaan. Jos pyyhit vaikkapa pölyjä kauniista koriste-esineestä, niin huomiosi kiinnittyy esineen kauneuteen, jolloin unohdat edes pieneksi hetkeksi mieltäsi vaivanneet ongelmat ja luovutat ne  universumin hoidettaviksi. Muista, että voit milloin tahansa luovuttaa KAIKKI ongelmasi korkeamman tietoisuuden huomaan: Ja kun toimit näin, niin ne selviävät ihmeellisellä tavalla, sillä universumin viisaus ja voima on rajaton.

 

Vertauskuvallisesti: Istut  veneessä elämäsi virrassa, mutta olet juuttunut joessa oleviin karikoihin. Mitä enemmän murehdit sitä, että et pääse eteenpäin, niin sitä kauemmin pysyt aloillasi. Turhautuminen, suuttumus ja raivostuminen on korkeampaa tunnetaajuutta kuin toivottomuus ja masennus, mutta jos taistelet päästäksesi karikoista irti, niin sitä lujemmin veneesi saattaa takertua elämäsi vapaata virtausta tukkiviin esteisiin. Mutta jos sitä vastoin maltat rauhoittua, luotat joen virtauksen voimaan ja universumin huolenpitoon, koet tyytyväisyyttä siitä, että vaikka olet ”jumissa”, niin sinulla ei ole kuitenkaan mitään todellista hätää –  huomaat joessa uivat kiiltäväkylkiset kalat ja rantakaislikossa kauniisti laulavan linnun – niin tunnetaajuutesi kohoaa, ja korkeampi minäsi inspiroi sinua toimimaan niin, että veneesi irtoaa karikosta, helposti ja vaivattomasti, kuin ihmeen kaupalla, ilman taistelua.

 

Jos siis yrität toteuttaa unelmiasi kovalla yrittämisellä ja taistelemisella, sinulla on ”monta rautaa tulessa” ja olet hyvin kiireinen, mutta olet samalla matalassa tunnetaajuudessa, koska elät koko ajan tulevassa etkä nykyhetkessä, niin saat aikaan paljon vähemmän, kuin jos rauhoittuisit, olisit tyytyväinen nykyhetkeen, sallisit tunnetaajuutesi kohota ja odottaisit inspiraatiota toiminnallesi korkeammalta minältäsi. Sillä aktiivinenkin toiminta matalasta tunnetaajuudesta käsin on kuin pesisit painepesurilla autoa ilman, että painepesurin pistotulppa on pistorasiassa.  Pesurista valuu vettä, koska vesipumppu pumppaa kaivosta vettä, mutta teho ja paine puuttuu, koska pesutehoa lisäämään kehitetty laite ei saa sähkövirtaa.

 

Päästä siis irti kontrollintarpeestasi ja kytke itsesi korkeamman tietoisuuden voimalinjaan. Sillä käytössäsi on jokaisena elämäsi hetkenä universumin rajaton voima, rajaton viisaus ja rajattomat mahdollisuudet.19.9.2018

Olet vapaa silloin, kun hallitset tunnetaajuuttasi olosuhteista riippumatta

Voit aina valita korkean tunnetaajuuden, oli tämänhetkinen elämäntilanteesi millainen tahansa.

Kaikki universumissa on värähtelyä, ja myös sinä olet värähtelevä olento, luot omaa todellisuuttasi joka hetki ajatuksillasi ja tunteillasi. Synkinkään elämäntilanne ei koskaa ole pysyvä, voit aina luoda itsellesi ei-halutun tilalle haluamasi. Pysyvyyden illuusio johtuu vain siitä, että elämällä synkkyydessä luot koko ajan lisää saman, matalan taajuuden tunteita ja ajatuksia.

Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi pitää asioista joista et pidä, haluta asioita joita et halua. Tunnetaajuutesi, siis positiiviset ja negatiiviset tunteesi,  ovat olemassa juuri siksi, että voit niiden avulla valita aina sen, joka saa sinussa aikaan positiivisia, korkean taajuuden tunteita. Tunteesi ovat siis navigointijärjestelmäsi polullasi: Valitse mitä haluat, ja jätä se mitä et halua huomiotta. Se, mihin kohdistat huomiosi aktivoituu. Se, mihin et keskitä huomiotasi, loittonee ja lopulta häviää. Mutta älä siis anna olosuhteittesi ja matalan taajuuden tunteiden -kuten pelon- määritellä sitä, mihin keskität huomiotasi. Vaikka maapallolla kaikki olisi tuhoutunut, pelkkää tuhkaa, maa olisi autio ja tyhjä, ja planeetalla olisi elosssa vain sinä ja yksi kukka – niin keskittämällä huomiosi tuohon kukkaan ja jättämällä tuhon ja tyhjyyden huomiotta, loisit ympärillesi lisää kukkia, lisää elämää.

 

Ja muista, että tämä toimii myös negatiivisissa asioissa: Jos kohdistat negatiivisesta tunnetaajuudesta käsin huomiosi siihen, mitä et halua, niin saat lisää sitä, mitä et halua. Ja se mitä haluat, loittonee. Siksi esim. ajatellessasi rahan vähyyttä luot vain lisää taloudellisia ongelmia. Ja vaikka toivoisit lisää rahaa, niin jos et tunnetasolla usko toiveeseesi, vaan rahan ajatteleminen saa tunnetaajuutesi laskemaan, niin rahaa ajattelemalla et saa sitä lisää. Sen sijaan ajattelemalla mitä tahansa muuta asiaa, jota elämässäsi on runsaasti, ja jota voit myös tunnetasolla vilpittömästi arvostaa, saat myös materiaalista ja rahallista vaurautta lisää. Eli luot elämääsi tunteillasi.

 

Jos sinulla siis on elämässäsi huolia ja ajattelet matalan taajuuden ajatuksia, joiden myötä tunnet matalan taajuuden tunteita, niin pyri tietoisesti kohdistamaan ajatuksesi mihin tahansa muuhun asiaan, joka sinulla on elämässäsi hyvin. Mikä tahansa asia, jota arvostat, kohottaa tunnetaajuuttasi. Arvosta keuhkojesi ja sydämesi toimintaa, arvosta maaplaneetan vakautta, arvosta auringon nousua, arvosta luonnon runsautta, arvosta sitä nerokasta järjestystä, jolla tavalla luonnossa ja universumissa kaikki toimii harmoniassa. Ja vaikka harmonia välillä rikkoutuisi, niin kuinka kaikki pyrkii aina saavuttamaan harmonian uudelleen. Kuinka ”luonto korjaa itse itsensä”, kuinka ”kaikki järjestyy aina”, kuinka ”elämä kantaa”.

 

Mikä tahansa asia, jota universumi on inspiroinut sinua ajattelemaan, voi manifestoitua. Ei ole olemassa mitään, joka olisi ”liian suurta” saavutettavaksi. Ainoa asia, joka voi olla manifestaatioittesi tiellä, olet sinä itse: Sinun ajatuksesi, sinun tunteesi, sinun uskomuksesi, sinun tunnetaajuutesi.

 

Jokainen tunteesi on aina manifestaatio. Ja vaikka toivomasi materiaaliset asiat eivät manifestoidu aina hetkessä, niin tunteesi voit muuttaa negatiivisesta positiivisesta  sekunnissa. Ja tunne on se tärkein manifestaatio. Nimittäin, jos et kykene manifestoimaan haluamiasi tunteita, niin et kykene manifestoimaan tietoisesti mitään muutakaan.  Tietoisen luojan tärkein taito on siis kyky tuntea korkean taajuuden tunteita -uskoa, luottamusta, myötätuntoa ja rakkautta- täysin olosuhteista riippumatta. Eli pyyteetön rakkaus, sekä itseä että muita kohtaan,  on tietoisen luomisen avain.

 

Sinä Olet Luoja. Sinä olet kaikkivoipa.18.9.2018Olet matkalla kohti unelmiasi – nauttimalla jokaisesta matkasi välietapista saavutat päämääräsi helposti ja nopeasti

Meillä ihmisillä on taipumus elää tulevaisuudessa, yrittää saavuttaa unelmiamme – ja  olla kärsimättömiä, jos emme saavuta niitä. Mutta juuri tämä kärsimättömyys laskee tunnetaajuuttamme ja hidastaa manifestaatioita. Sillä jos emme nauti hetkistä, joita juuri nyt koemme, eivät tulevatkaan hetket tuota meille iloa. Sillä vetovoiman laki vetää elämäämme juuri sillä taajuudella olevia asioita ja kokemuksia, jossa olemme juuri nyt.

Se, että olet tyytyväinen nykyhetkeen ja tilanteeseeen, jossa olet juuri nyt, ei tarkoita, että luopuisit unelmistasi. Vaan aivan päin vastoin: Nauttimalla nykyhetkestäsi, nauttimalla matkasta kuljet nopeammin kohti toiveidesi päämäärää.

 

Elämämme on siis inhimillisestä näkökulmasta paradoksi: Tuntemalla iloa tulet iloiseksi. Tuntemalla itsesi vauraaksi saat vaurautta. Ja vastaavasti: Kokemalla surua vedät puoleesi lisää surua. Kokemalla vihaa koet lisää vihaa.

 

Silti negatiivisetkaan tunteesi ja kokemuksesi eivät koskaan ole turhia. Sillä jokainen negatiivinen tunne luo aina korkeamman minäsi taajuudelle toiveen positiivisista tunteista ja kokemuksista.

 

Ja korkeamman minäsi taajuudella, Lähteessä, on olemassa kaikki, mitä olet tämän ja aikaisempien elämiesi aikana luonut. Vaikka menettäisit yhtäkkiä kaiken, mitä olet tässä elämässäsi luonut, niin voit yhtä nopeasti saada kaiken tuon takaisin, sillä se, ja paljon enemmän, on jo olemassa korkealla taajuudella. Ainoa asia, joka on manifestaatioittesi esteenä on sinä itse, sinun kulloinenkin tunnetaajuutesi, sinun uskomuksesi siitä, mitä voit saavuttaa ja mitä et.

 

Kärsimättömys on aina matala tunnetaajuus, mutta jos tunnet hyvin voimakasta, ikään kuin selittämätöntä kärsimättömyyttä, niin se on usein merkki siitä, että toiveittesi manifestaatio on lähellä. Olet siis itse laajentunut korkeamman minäsi taajuudella paljon enemmän, kuin mitä olet itsellesi fyysisen elämäsi manifestaatioina sallinut ja ottanut vastaan. Tämä suuri ero näennäisten manifestaatioittesi ja todellisten, korkeamman tietoisuuden  luomustesi välillä aiheuttaa kärsimättömyyden ja turhautumisen tuteita. Tunnet siis kehossasi taajuuksien välisen ”kuilun”.

 

Pyri tällaisessa tilanteessa rauhoittumaan, arvostamaan nykyhetkeä, iloitsemaan asioista joita olet jo manifestoinut, meditoimaan. Luota universumin täydelliseen viisauteen ja huolenpitoon, ja siihen, että olet koko ajan matkalla kohti unelmiasi. Aivan kuten et lomamatkallasikaan voi hypätä kesken matkan ulos lentokoneesta, vaikka lentosi tuntuu kestävän liian kauan – niin myös matkallasi kohti toiveitasi viisainta on vain  rentoutua, nauttia matkasta ja luottaa siihen, että ennemmin tai myöhemmin olet perillä.

 

Toivo, usko ja tiedä. Sillä sinä luot itse oman todellisuutesi. Joka hetki. Sinä Olet Luoja.16.9.2018

Se, mikä on ”olemassa”, on jo vanha uutinen – luot uutta todellisuutta joka hetki

Todellisuus, jonka näemme ympärillämme, on menneisyyttä. Kaikki universumissa on jatkuvassa liikkeessä, eli mekin luomme itsellemme koko ajan uutta todellisuutta. Todellisuutemme siis pysyy näennäisesti samanlaisena vain, jos uskomme jo manifestoituneen todellisuuden todeksi. Jos siis kaipaat muutosta elämääsi, niin älä anna jo manifestoituneiden olosuhteiden määritellä uskomuksiasi. Muutos on aina mahdollinen. Mitä tahansa voi tapahtua, luommme joka hetki itse oman todellisuutemme, tunteillamme ja ajatuksillamme.

Jos johonkin asiaan elämäsämme liittyy paljon negatiivisia tunteita, niin sellainen asia pysyy elämässämme vain, jos olemme myös itse matalalla tunnetaajuudella, siis samalla taajuudella negatiivisia tunteita herättävän asian kanssa. Tällaisia asioita voivat olla vaikkapa sairaus, riitainen ihmissuhde tai rahan puute. Voit siis muuttaa sairauden terveydeksi, riidan sovuksi ja puutteen runsaudeksi sallimalla tunnetaajuutesi kohota. Jos muita ihmisiä on tilanteessa asianosaisina, niin myös heidän oma tunnetaajuutensa vaikuttaa siihen, mitä manifestoituu. Jokainen ihminen on vastuussa vain omasta tunnetaajuudestaan: Jos siis sinun tunnetaajuutesi kohoaa, mutta ihminen, jonka kanssa elät, pysyy matalalla taajuudella, niin ihmissuhteenne ennemmin tai myöhemmin päättyy. Mutta tilanne voi muuttua myös siten, että ihminen, jonka kanssa elät sallii oman tunnetaajuutensa kohota, jolloin olette jälleen samalla tunnetaajuudella ja suhteenne voi jatkua. Monet pariskunnat pysyvät myös yhdessä, koska heitä yhdistää joihinkin elämän alueisiin liittyvät matalat taajuudet, ja toisiin asioihin liittyvät korkeat taajuudet. Tästä on kyse kun sanotaan, että rakkaus ja viha ovat ”lähellä toisiaan”: Vedämme toisia ihmisiä puoleemme monilla eri tunnetaajuuksilla.

Luomme siis todellisuuttamme uudeksi joka ikinen hetki. ”Pysyvyys” elämässämme on harha, joka johtuu siitä, että luomme koko ajan  samanlaista todellisuutta. Eli tunnetaajuutemme tiettyjen asioiden suhteen pysyy samana, jolloin myös ”todellisuutemme” pysyy samana.

 

Pysyvyys ja jatkumo elämässämme voi olla myös toivottua: Toivomme ihmissuhteemme kukoistavan, kotimme pysyvän viihtyisänä ja lämpimänä ja kehomme hyväkuntoisena ja terveenä. Mutta jos emme hoida korkeasta tunnetaajuudesta käsin ihmissuhteitamme, kotiamme tai kehoamme, niin ne ikään kuin ”rapistuvat”. Eli samalla tavalla, kuin luonnostaan korkealla taajuudella värähtelevät eläimet ja kasvit -ja myös lähempänä todellista korkealla värähtelevää olemustaan elävät pienet lapset- voivat hyvin positiivisessa ilmapiirissä, niin samalla tavalla myös kaikki muukin olevainen on elinvoimaisempaa ja voi paremmin, jos tunnetaajuus niiden ympärillä on korkea. 

 

Usko siis olevasi terve, niin tervehdyt. Usko rakkauteen, niin koet rakkautta. Usko vaurauteen ja universumin loputtomaan runsauteen, niin koet elämässäsi rikkautta.

 

Sinä Olet Luoja.15.9.2018

Jos olet epävarma päämäärästäsi, niin universumi auttaa sinua löytämään tien – ja päämäärän

Pyri aina myötävirtaan. Pyri joka hetki kohti korkeaa tunnetaajuutta. Jos et itsekään tiedä, mitä elämältä haluat, niin luota siihen, että ilo ja luottamus  johdattaa sinut aina oikeaan suuntaan.

 

Eläessämme elämäämme luomme unelmia ja toiveita koko ajan. Ja ne kaikki ovat olemassa korkean minämme taajuudella. Mutta jos et ole sallinut niitä itsellesi, eli ne eivät ole manifestoituneet fyysisen elämäsi todellisuudeksi, niin olet luultavasti jo unohtanut suuren osan toiveistasi. Mitkä niistä siis lopulta manifesoituvat?

 

Korkeassa tietoisuudessa on valtava määrä tietoa, ”dataa”. Ja siis myös sinun käytössäsi on loputon määrä mahdollisuuksia toteuttaa toiveitasi. Se, että elämäsi tuntuu joskus rajoittuneelta, paikallaanpysyvältä ja jopa toivottomalta, johtuu vain siitä, että olet itse matalammalla tunnetaajuudella kuin unelmasi. Luot siis joka hetki uutta, mutta luot joka hetki uudelleen samaa, sitä, mikä siis värähtelee juuri sillä taajuudella, johon olet tottunut.

 

Jos siis koet, että olet yrittänyt elämässäsi ”liian paljon” kokematta suuria onnistumisia, niin vapauta itsesi. Yritä vähemmän. Luota universumin ja korkeamman minäsi viisauteen. Älä keskitä huomiotasi ongelmiin. Älä edes keskity mahdollisuuksiin -siis vastauksiin- jos niiden ajatteleminen tuntuu sinusta ahdistavalta. Sillä jos etsit kiihkeästi vastausta, mutta et usko onnistuvasi, koska et ole tähänkään saakka onnistunut, niin todellisuudessa et aktivoi korkealla taajuudella olevaa ratkaisua, vaan aktivoitkin sen negatiivisen ulottuvuuden. Siis sen, että et usko ratkaisun olevan mahdollinen.

 

Liika yrittäminen matalasta tunnetaajuudesta käsin siis johtaa helposti tilanteeseen, jossa elämänilosi vähenee, eli tunnetaajuutesi on kroonisesti matala. Tämä turhautumisen, ja lopulta masennuksen noidankehä johtuu siitä, että vetovoiman laki tarjoaa meille aina sitä, mikä värähtelee kulloisellakin tunnetaajuudellamme. Masentuneena siis vedät puoleesi vain lisää asioita, jotka masentavat. Mutta kun luovutat navigointivastuun universumille ja rentoudut, niin lähdet automaattisesti oikeaan suuntaan.

 

Elämän virta siis vie meitä aina oikeaan suuntaan, mikäli luotamme elämään. Tästä syystä ”hetkessä eläminen” on niin tärkeä taito. Sillä tulevat hetket muodostuvat aina vain sellaisiksi, kuin millainen on juuri meneillään oleva hetkemme. Ilon tunne luo siis iloa tuottavia kokemuksia. Arvostuksen tunne luo elämäämme asioita, joita voimme arvostaa. Rakkauden tunne vetää magneetin lailla elämäämme rakkauden kokemuksia.

 

Älä siis ole huolissasi, jos sinusta tuntuu siltä, että et itsekään tiedä, mitä elämältä haluat. Korkeassa tunnetaajuudessa vedät aina puoleesi asioita, joita syvällä sisimmässäsi -siis korkeamman minäsi taajuudella- todella toivot. Sillä vetovoiman laki on yhtä ehdoton luonnonlaki kuin painovoima. Et voi koskaan kumota vetovoiman lakia vastustamalla sitä. Mutta toisaalta: Voit täydellisesti luottaa siihen, että vetovoiman laki toimii – aina.14.9.2018

Pyri katsomaan elämääsi korkeamman minäsi silmin, mutta älä tuomitse itseäsi, jos koet matalan taajuuden tunteita

Nauttimalla jokaisesta elämäsi hetkestä ja arvostamalla kaikkea sitä, mitä olet jo luonut -myös ei-toivottua- vedät puoleesi lisää toivomiasi asioita. 

Korkealla tunnetaajuudella katsot siis maailmaa ja elämääsi korkeamman minäsi silmin.

 

Mutta muista, että meidän ei ole tarkoitus tässä fyysisessä elämässämme olla koko ajan täydellisesti yhtä korkeamman minämme kanssa, vaan että myös kontrasti ja vastoinkäymiset kuuluvat elämään. Sillä fyysisen elämämme tarkoitus on, että universumi laajenee. Ja universumi voi laajentua vain siten, että koemme myös ei-toivottuja asioita – sillä emme voi kokea valoa, ellemme kokisi myös pimeyttä. Emme arvosta lämpöä tuntematta kylmää, emmekä nauti viileästä tuntematta joskus kuumuutta. Emme nauti ruuasta, ellemme ole koskaan nälkäisiä.

 

Joka kerta, kun joku toiveemme toteutuu, niin unelmamme manifestaatio tuottaa aina sarjan aivan uusia kontrastin kokemuksia. Jos siis onnistumme luomaan itsellemme auton, niin luomme myös huolen auton toimivuudesta ja polttoaineen riittävyydestä. Jos luomme itsellemme talon, niin luomme tarpeen siivota, lämmittää ja tarvittaessa remontoida taloa. Jos luomme itsellemme parisuhteen, niin luomme itsellemme myös päivittäisiä tilanteita, joissa kommunikoimme toisen ihmisen kanssa, ja otamme huomioon sekä hänen, että omat tarpeemme.

 

Kaikki mitä luomme, luo siis myös kontrastia. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että ”ilosta pitäisi seurata itku”, tai että ”raha ei tuo onnea”.Voimme pyrkiä katsomaan myös ei-toivottuja tilanteita aina korkeamman minämme silmin, opasteina polullamme. Mutta muista, että jos tunnetaajuutesi joskus laskee kohdatessasi vastoinkäymisiä tai haasteita, niin sinulla ei ole mitään syytä tuomita itseäsi. Et voi koskaan tehdä elämässäsi mitään, mikä on peruuttamattomasti väärin. Et voi koskaan eksyä polultasi, eikä korkeampi minäsi koskaan hylkää sinua, ei arvostele sinua, eikä tuomitse sinua. Korkeampi minäsi näkee sinut aina täydellisenä sieluna,täysin riippumatta siitä, miten missäkin tilanteessa tunnet, tai miten reagoit tai toimit.

 

Voit elää suurimman osan elämästäsi matalassa tunnetaajuudessa, eli tuntea negatiivisia tunteita ja kokea paljon ei-toivottuja kokemuksia, ja tehdä tekoja, joíta myöhemmin kadut. Jos vahingoitat muita ihmisiä, niin ne joita vahingoitat, ovat kanssaluojiasi. Et voi vahingoittaa ketään, joka ei halua tulla vahingoitetuksi. Sekä sinä tekijänä, että uhrisi, olette matalalla tunnetaajuudella. Sinä siis kärsit yhtä paljon, kuin uhrisi.

Silti elämäsi ei ole universumin näkökulmasta epäkelpo tai turha – eikä se vahingoita sieluasi tai universumia tai kanssaluojiesi sieluja. Sillä jokainen matalan tunnetaajuuden kokemus luo aina vastaavan positiivisen kokemuksen korkeamman minäsi taajuudelle. Ei-toivottu luo aina toivottua.

 

Kun siirryt fyysisestä maailmasta ei-fyysiselle tasolle, eli samalle taajuudelle korkeamman minsi kanssa, niin koet todeksi kaikki ne toiveet, jotka olet fyysisen elämäsi aikana luonut. Ei-fyysisellä tasolla olet siis aina sieluna ehjä ja kokonainen, Kaikki Mikä On, puhdasta positiivista energiaa, puhdasta rakkautta. Tuon saman puhtaan positiivisen energian ja korkean tunnetaajuuden voit kokea myös tässä fyysisessä elämässäsi, ja mitä enemmän pyrit korkeampiin tunnetaajuuksiin, sitä onnellisemmaksi tunnet itsesi.

 

Olemme täysin vapaita Luojia, voimme valita joka hetki itse oman taajuutemme. Ja valitsemme mitä tahansa, niin kaikki järjestyy aina. Olet aina polullasi.11.9.2018

Opettele tunnistamaan tunne- ja kehotila, jossa vastaanotat tietoa korkeammalta minältäsi

Tietoinen luoja, joka ymmärtää, kuinka vetovoiman laki vaikuttaa universumissa, kokee usein houkutusta nopeuttaa manifestaatioita. Tällöin hän menee tavallaan ”asioiden edelle”, yrittää liikaa, pyrkii siis ikään kuin asettumaan omaksi korkeammaksi minäkseen, sen sijaan, että säilyttäisi vain korkean taajuutensa, eli olisi vastaanottavaisessa tilassa. Liiallinen yrittäminen ja kärsimättömyys  siis laskee tunnetaajuuttamme ja estää meitä vastaanottamasta impulsseja.

 

Meillä ihmisillä on taipumus yrittää saavuttaa haluamiamme asioita toimimalla, ja kovaa yrittämistä, raatamista ja kärsimistä arvostetaan myös useimmissa kulttuureissa. Monet sananparret ihannoivat sinnikkyyttä ja peräänantamattomuutta, jopa masokismia: ”Mennä läpi harmaan kiven”, ”kuolla saappaat jalassa”, ”joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä”, ”ei luoja laiskoja elätä”.

 

Korkeamman minämme ohjauksen kuunteleminen ei tarkoita, että muutttuisimme täysin passiivisiksi ja vieraantuisimme kokonaan tavallisesta elämästä, odottaisimme esimerkiksi, että ”taivaasta sataa rahaa” – vaikka vertauskuvallisesti ajateltuna se onkin täysin mahdollista, sillä raha on vain energiaa, jonka joko vastaanotamme tai jota vastustamme. Kun olemme korkeassa tunnetaajuudessa, niin kykenemme vastaanottamaan samalla taajuudella olevan korkeamman minämme meille välittämiä ideoita ja  ajatuksia, siis myös impulsseja inspiroituneeseen toimintaan. Näitä impulsseja korkeampi minämme tarjoaa meille joka hetki – jos siis vain haluamme niitä vastaanottaa.

Motivoituneessa, mutta kärsimättömässä tilassa odotat ajatus- ja tunnetasolla tuloksia, haluat ikään kuin ”kotiuttaa voitot”, eli kiinnität koko ajan huomiosi siihen lopputulokseen, minkä odotat olevan tulossa, mutta jonka olemassaoloon et välttämättä vielä tunnetasolla usko. Sen sijaan, että eläisit tässä hetkessä, nauttisit matkasta, vaikka et vielä olekaan päämäärässäsi, olisit luottavainen. Vetovoiman laki saa aikaan sen, että jos yrität mennä asioiden edelle, niin määränpääsi siirtyy koko ajan kauemmas. Elämän paradoksi siis on: Vain nauttimalla matkasta voit  päästä juuri sinne, minne haluat.

 

Muista myös, että kokemukset, joita koet silloin, kun olet matalassa tunnetaajuudessa, eivät ole tärkeitä. Älä siis keskitä huomiota siihen, että joku on sinulle epäystävällinen tai että koet vastoinkäymisiä. Elämämme maan päällä  ei yli päätään ole haudanvakavaa – älä siis tee elämästäsi vakavaa ja ikävää, epämiellyttävää. Eli älä keskitä huomiotasi manifestaatioihin, joita luot matalassa tunnetaajuudessa. Sen sijaan pyri aina sallimaan taajuutesi kohoaminen. Eli päästä irti huolista ja keskity aina positiiviseen, oli tämänhetkinen tilanteesi millainen tahansa. Eli sinun ei tarvitse matalassa tunnetaajuudessa ollessasi  ”kaivaa itsellesi kuoppaa” noustaksesi sen jälkeen kuopasta ylös. Voit suunnata suoraan niiltä sijoiltasi korkeampiin taajuuksiin!

 

Kuinka sitten tunnistat tunnetaajuutesi, eli sen, oletko vastaanottavaisessa tilassa ja inspiroitunut – vai pelkästään motivoitunut, eli että toimintatarpeesi lähtee enemmän omasta kärsimättömyydestäsi, kuin korkeamman minäsi tarjoamasta inspiraatiosta? Ensinnäkin: Jos sinulla on joku ongelma, niin ota etäisyyttä ongelmaasi, älä siis jatka kysymistä, ole valmis ottamaan vastaan vastaus. Rentoudu ja luota, rakasta itseäsi, ole ystävällinen itsellesi ja pidä hyvää huolta itsestäsi. Hemmottele itseäsi, tee olosi mukavaksi, eli nauti mahdollisuuksien mukaan jokaisesta hetkestä, havainnoi asioita, jotka tuottavat sinulle iloa ja joita arvostat. Ja muista, että oman kehosi viesteihin voit aina luottaa: Jos sinulla on rauhallinen ja rento olo, ”sydämesi tuntuu kevyeltä”, etkä tunne ”sielun kipua” rinnassasi, vatsan tai pallean alueilla, niin tunnetaajuutesi on varmasti korkea.

 

Keskittymällä iloon koet lisää iloa. Keskittymällä valoon, näet lisää valoa. Samanlainen vetää universumissa aina puoleensa samanlaista.8.9.2018Odota rauhassa ja luottavaisena toiveesi manifestoitumista – kaikki tapahtuu oikealla hetkellä, ilman taistelua

Manifestaatio on aina ”seuraava looginen askel” polullasi. Manifestoit siis toiveitasi heti, kun olet siihen valmis. Toisin sanoen: Manifestaatio tapahtuu, kun tunnetaajuutesi on täsmälleen oikea, kun on ”oikea aika”. Manifestaatiot eivät siis ole jotakin, jota sinun tulee odottaa kärsivällisesti, sillä kärsivällisyyden taajuus on lähellä kärsimättömyyden taajuutta. Ja murehtiminen, huolehtiminen ja kärsimätömyys siis vain hidastavat manifestaatioita.

 

Älä yritä siis olla kärsivällinen, vaan keskity luottamaan, olemaan huoleton, iloitsemaan jokaisesta elämäsi hetkestä. Eli js sinulla on jokin asia, jota kiihkeästi odotat toteutuvaksi, niin älä keskity tähän asiaan. Keskitä ajatuksesi ja tunteesi johonkin aivan muuhun asiaan. Tuolloin ikään kuin ”vapautat” toteutumattomaan asiaan tai ongelmaasi liittyvän värähtelyn, ja mahdollistat sen kohoamisen sellaisten asioiden avulla, joista et ole samalla tavalla huolestunut, ja jotka siis laskevat taajuuttasi tai pitävät sen matalana.

 

Jos siis haluat nopeuttaa jonkin asian manifestoitumista, niin päästä ajatus- ja tunnetasolla irti asiasta, jonka toteutumista eniten toivot. Toivomiesi asioiden ja niiden manifestaatioiden ajoitus ei siis todellisuudessa liity lainkaan aikaan, vaan vain ja ainoastaan värähtelytaajuuteen. Jos taajuutesi on matala, manifestoit asioita ja tapahtumia, joiden taajuus on matala, esim. kärsimättömyyttä, pettymystä ja turhautumista. Jos olet pettynyt ja turhautunut, niin pysyt tuolla samalla taajuudella, mikäli jatkat ajatustesi kohdistamista siihen, että olet pettynyt ja turhautunut. Taajuutesi voi siis kohota vasta, kun luovut kontrollista. Tästä syystä sanonta ”saat sen mistä luovut” pitää aina paikkansa.

Luovuttaminen ei siis tarkoita sitä, että luopuisit unelmastasi, vaan aivan päin vastoin: Luopumalla kontrollintarpeestasi saavutat unelmasi, luovut vain turhasta taistelusta.

 

Ihmiskunnan valtaosan käsitys siitä, että ”elämän on enimmäkseen kärsimystä”, ”jumala rankaisee” tai että ”maksamme karmavlkoja” on siis vain matalassa taajuudessa kokemiemme kokemusten luoma harha, uskomus, joka on syntynyt siksi, etä ihmiskunnalla on ollut tarve selittää, miksi elämä tuntuu niin usein vaikealta ja ilottomalta. Tästä syystä myös monissa uskonnoissa ”jumalat” kuvataan kyllä saarnoissa lempeinä ja armollisina, mutta uskovaisten todellinen kokemus ”jumalasta” on usein aivan toinen, eli ”jumalan päätöksissä” ei tunnu olevan logiikkaa ja ”armon kokemus” on satunnaista – jumala koetaan usein mielivaltaa käyttävänä diktaattorina. Tämä siis johtuu siitä, että esim. rukoilija rukoilee apua jumalaltaan usein ahdistuneena, eli matalassa tunnetaajuudessa. Vain silloin, kun ihminen on niin uupunut kärsimystensä seurauksena, että hänen on pakko luovuttaa, niin uskova kokee ”jumalan auttavan”. Kyse on tuollaisessa tilanteessa siis vain siitä, että ihminen auttaa itse itseään, eli päästää irti, jolloin voimakkaita negatiivisia tunteita kokeneen taajuus automaattisesti kohoaa. ”Jumalan” asettaminen ihmisen ulkopuolella olevaksi hahmoksi, jolla on ”kaikki valta” siis usein vain lisää turhia kärsimyksen kokemuksia, koska universumin lainalaisuuksia. vetovoiman lakia ja ihmisen itsensä kaikkivoipaisuutta ei ymmärretä.

 

Se, että manifestaatio on aina ”seuraava looginen askel” tarkoittaa myös se, että kun toiveesi vihdoin toteutuu, niin se ei tunnu ”järisyttävältä” yllätykseltä, sillä olet itse tunnetasolla valmis manifestaatiosi vastaanottamiseen. Jos siis haluat kokea onnea ja iloa toiveidesi toteutumisen kautta, niin etsi onnen ja ilon lähteitä nykyhetkstä, kaikesta siitä, mitä olet jo elämääsi luonut. Eli pyri olemaan tunnetasolla valmis vastaanottamaan manifestaatio. Kun sinä olet valmis, manifestaatio tapahtuu, tavalla tai toisella, vetovoiman laki takaa sen. Universumin keinot toteuttaa unelmiamme ovat rajattomat. Älä siis yritä ”auttaa” universumia yrittämällä itse liikaa, päästä irti kontrollista – salli, usko ja luota.

 

Sinä olet universumin keskipiste. Sinä Olet Luoja.6.9.2018

Älä aktivoi menneisyydessä tapahtuneita negatiivisia kokemuksia muistelemalla niitä

Meidät on opetettu ajattelemaan, että menneisyydessä koettuja negatiivisia kokemuksia pitäisi ikään kuin terapeuttisesti ”purkaa” tai ”käsitellä” muistelemalla  niitä. Muisteleminen aiheuttaa kuitenkin vain sen, että negatiivisiin kokemuksiin liittyvät tunnemuistot aktivoituvat ja vetovoiman laki vetää puoleemme lisää negatiivisia kokemuksia myös nykyhetkeen. Jos vaikkapa joku ihminen on joskus menneisyydessä jonkun tekonsa seurauksena aiheuttanut sinun elämääsi ongelmia ja olet edelleen sitä mieltä, että tämä ihminen on tavallaan syyllinen myös epäonnistumisten sarjaan, jonka olet tuon tapahtuman jälkeen elämässäsi kokenut, niin syyttämällä mielessäsi ja muistoissasi edelleen tuota henkilöä vedät puoleesi vain lisää vastaavanlaisia henkilöitä ja vastaavanlaisia tapahtumia. Usein käy myös niin, etä törmäät toistuvasti tuohon negatiivisten muistojesi henkilöön, sillä jos keskität negatiiviset ajatuksesi johonkuhun, niin vetovoiman laki tuo hänet tavalla tai toisella luoksesi tai tietoisuuteesi – niin kauan, kunnes negatiivinen tunteesi ikään kuin neutraloituu ja lakkaat syyttämästä häntä tunnetasolla.

 

Tästä syystä esim. lapsuudessaan koulukiusatut törmäävät kuin ihmeen kaupalla aikuisenakin entisiin koulukiusaajiinsa, väkivaltaa kokeneet väkivallan tekijöihin ja avioerossa katkeroituneet entisiin puolisoihinsa. Sillä se mihin keskität huomiosi, oli kyseinen asia tai muisto sitten positiivinen tai negatiivinen, niin sitä vedät puoleesi.

Muistot siis aktivoituvat muistelemalla, sillä kaikki ajatukset joita on koskaan ajateltu ovat ikuisesti olemassa, ja kaikki tunteet joita on koskaan tunnettu, ovat myös aina olemassa. Mutta kummatkaan eivät vaikuta meihin, ellemme itse ajatuksissamme ja tunnetasolla aktivoi niitä.

 

On totta, että sellainen ihminen joka on itse kokenut tunnentasolla paljon negatiivisia asioita voi paremmin ymmärtää vastaavanlaisia kokemuksia kokenutta lähimmäistään. Mutta mikäli tällainen ”auttaja” yrittää auttaa negatiivisia asioita kokenutta olemalla epaattinen, eli laskeutumalla tunnetasolla autettavansa matalaan taajuuteen, niin auttajan avusta ei ole mitään hyötyä. Vertaistuesta on hyötyä vain siinä tapauksessa, että auttaja säilyttää omista vastaavanlaisista kokemuksistaan ja tunnemuistoistaan huolimatta oman korkean tunnetajuutensa, eli tuntee myötätuntoa, mutta ei empatiaa, eli ei laskeudu autettavan matalalle tunnetasolle. Korkeassa tunnetaajuudessa oleva, laajan elämänkokemuksen omaava henkilö voi siis auttaa matalassa tunnetaajuudessa olevaa sallimaan taajuutensa kohota – mutta matalassa tunnetaajuudessa itse oleva auttaja aktivoi vain sekä omia matalan taajuuden tunnemuistojaan, että autettavansa negatiivisia tunnemuistoja.

 

Tunnetaajuutemme on siis kuin radiotaajuus: Manifestoidaksemme positiivisia asioita ja tunnetiloja riittää, että säilytämme oman korkean tunnetaajuutemme. Vaikka matalammillakin taajuuksilla lähetetään koko ajan radio-ohjelmaa, niin meidän ei tarvitse virittäytyä itse matalammille taajuuksille ja ”vastustaa” tai ”analysoida” niillä lähetettävää ohjelmaa. Riittää, että säilytämme oman taajuutemme. Eli tunnetaajuutemme määrittelee kulloisenkin todellisuutemme ja kulloisetkin kokemuksemme, aivan kuten vastaanottimeemme viritetty radiotaajuus määrittelee sen, millaista ohjelmaa milloinkin kuulemme.

 

5.9.2018

Harjoittelemalla korkeaa tunnetaajuutta helpommissa oloissa säilytät korkean taajuutesi myös haasteellisissa tilanteissa

Minkä tahansa asian opettelu on hyvä aloittaa olosuhteissa, jossa voit rauhassa keskittyä opeteltavaan asiaan. Jos vaikkapa opettelet uimaan, niin tyyni vesi ja rauhallinen tunnelma voi olla parempi paikka opetteluun, kuin myrskyävä meri ja pelon ilmapiiri.

 

Korkean tunnetaajuuden ylläpitämistä, eli olosuhteista riippumaton iloa voi olla aluksi vaikea harjoitella esim. sellaisten ihmisten seurassa, jotka ovat masentuneita, vihaisia tai missä tahansa muussa negatiivisessa tunnetilassa. Sinun ei tarvitse ”paeta pois maailmasta” ollaksesi tietoinen luoja, mutta on siis hyvä ainakin aloittaa tunnetaajuuden tietoisen hallitsemisen harjoittelu joko ollessasi yksin, tai korkeammalla tunnetaajuudella olevien muiden ihmisten seurassa. Kun olet päässyt harjoituksissasi siihen vaiheeseen, että tietoisesti havaitset kehossasi tunnetaajuutesi laskun, ja osaat tarvittaessa sallia taajuutesi kohoamisen niin ikään tietoisesti, niin voit kokeilla taitojasi myös negatiivisessa tunnetaajuudessa olevien kanssaihmistesi seurassa ja vaikutuspiirissä.

Vetovoiman laki saa tosin aikaan sen, että jos olet itse enimmäkseen korkeassa tunnetaajuudessa, niin matalassa tunnetaajuudessa olevat ihmiset eivät voi olla seurassasi pitkiä aikoja – elleivät he salli oman tunnetaajuutensa kohota. Mutta kanssakäymisenne seurauksena saattaa käydä myös niin, että negatiivisessa tunnetaajuudessa oleva läheisesi voi saada sinun oman taajuutesi laskemaan, jos sinulla on joihinkin menneisiin asioihin tai tiettyihin aiheisiin liittyviä matalan taajuuden tunteita, kuten vaikkapa syyllisyydentunteita. Jos siis sinulla on jonkin ihmisen kanssa ”selvittämättömiä asioita” tai olette jonkin yhteisen ongelman kautta ikään kuin tunentasolla sidoksissa toinen toisiinne, niin sinun täytyy olla todella harjaantunut tunnetaajuutesi ylläpitäjänä, että pystyt hallitsemaan taajuuttasi. Matalammalla tunnetaajuudella oleva ihminen saattaa myös reagoida  hyvin voimakkaasti, jos sinä ikään kuin ”mitätöit” hänen negatiiviset tunteensa olemalla positiivinen, eli ”työnnät pääsi pensaaseen” suhteessa hänen ongelmiinsa.

 

Harjoittele siis helpommissa tilanteissa korkeaa tunnetaajuuttasi, pyri arvostamaan kaikkia niitä asioita, jotka ovat sinun elämässäsi hyvin – ja pyri tietoisesti löytämään positiivisia asioita myös sellaisesta läheisestäsi, joka on usein matalassa tunnetaajuudessa. Vaikka negatiiviten tunteiden vallassa oleva läheisesi ei olisi edes lähelläsi, niin pystyt silti vaikuttamaan ”kohottavasti” hänen taajuuteensa, sillä korkeassa tunnetaajuudessa otat ikän kuin yhteyden suoraan hänen korkeampaan minäänsä.

 

Muista, että korkea tunnetaajuus eli rakkaus, myötätunto ja ilo dominoivat aina universumissa.2.9.2018Rentoudu ja luota – jos yrität olla väkisin positiivinen salliaksesi manifestaatiot, saatatkin estää ne

Moni tietoinen luoja on niin tietoinen ajatuksistaan ja tunteistaan, että alkaa ”rangaista” itseään negatiivisista tunteista. Ja aiheuttaakin tällöin huomaamattaan itselleen matalan taajuuden noidankehän, jossa manifestaatiot eivät voikaan tapahtua. Eli jos yrität liian kiihkeästi olla positiivinen, niin taajuutesi saattaakin laskea, koska olet todellisuudessa turhautunut ja kärsimätön. Tietoisenakin luojana sinun pitäisi siis ennen muuta osata päästää irti kontrollista, eli myös pakonomaisesta sallimisen yrittämisestä. Sillä olemme korkealla taajuudella luonnostamme, ellemme estä sitä. Taajuuden kohottamisen ja taajuuden kohoamisen sallimisen välillä on siis hiuksenhieno, mutta todella olennainen ero: Jos liian tietoisesti yritämme kohottaa tunnetaajuuttamme, niin luomme ikään kuin olosuhteista riippuvaista onnellisuutta, yritämme siis luoda olosuhdetta salliaksemme manifestaatiot. Jäämme huomaamattamme ikään kuin ”toivon” taajuudelle. Mutta manifestaatiot tapahtuvat tiedon ja rakkauden vielä korkeammalla taajuudella, eli silloin kun TIEDÄMME tunnetasolla olevamme korkeampia olentoja, eli tunnemme, että olemme rajattomia sieluja, Luojia. Sallimisen taajuus on siis rakkaus ilman ehtoja, olosuhteista riippumaton onnellisuus.

 

Korkeampi minämme ei koskaan kritisoi meitä negatiivisista tunteista, eikä ole koskaan meidän suhteemme kärsimätön. Korkeampi minämme ohjaa meitä loputtoman kärsivällisesti kohti toiveitamme, ja negatiiviset tunteemme ovat siis vain tarpeellisia tienviittoja tällä matkalla. Meidän tehtävämme on vai luottaa, antaa toiveidemme virran viedä meitä oikeaan suuntaan. Vastavirtaan soutaminen on aina turhaa: Se vain johdattaa meitä väärään suuntaan – tai saa meidät pysymään paikallamme, koska virta on voimakas. Silti tämä ”turha taistelukaan” ei koskaan johda meitä lopulta väärään suuntaan, vaan matkamme on vain raskaampi ja polveilevampi. Sillä oli tilanteesi miten vaikea tahansa: Kun päästät irti huolistasi, niin käännyt automaattisesti myötävirtaan.

 

Tästä syystä riehakas nauru, ”pidäkkeetön ilo” ja vaikkapa musiikin luoma ilo tai tanssiminen mahdollistaa niin sanotut suuret manifestaatiot monesti helpommin, kuin pelkkä tietoinen positiivinen ajattelu. On tärkeää arvostaa sitä mitä meillä jo on, sillä silloin vedämme puoleemme lisää sellaista, jota voimme arvostaa. Mutta jos meillä on todella suuria unelmia ja yritämme tietoisesti ajatella positiivisesti vain salliaksemme ne itsellemme, niin positiivinen tunteemme ei usein olekaan täysin aito, eli unelmien ”suuruus” ja oletettu ”saavuttamattomuus” aiheuttaakin tunnetasolla taajuuden laskua, sillä emme oikeastaan itsekään tunnetasolla usko unelmiemme voivan toteutua. Tunnet tämän liian yrittämisen aiheuttaman turhautuneen tunteen kyllä kehossasi. Reagoi siis siihen irtipäästämällä, luottamalla.

 

Muista aina, että sillä hetkellä, kun olet esittänyt toiveesi universumille, niin samalla hetkellä se on jo olemassa korkeamman minäsi taajuudella. Sen jälkeen polku, jota on helpointa kulkea, on siis puhdas luottamus. Korkeampi minäsi kyllä myös inspiroi sinua toimimaan, mutta tuo toiminta ei koskaan tunnu hankalalta, vaan aina innostavalta ja helpolta.

 

Elämämme tarkoitus on olla huoleton, iloinen matka kohti iloa. Eli myös aina kun kohtaat vastoinkäymisiä tai tunnet negatiivisia tunteita, niin hyväksy ne tunnetasolla ja arvosta niitä, siten säilytät kurssisi toiveidesi virrassa oikeana, ja pääset perille helpommin, suoremmin ja nopeammin. Jokainen negatiivinen tunteesi saa sinut sielutasolla laajenemaan, eli luot ei-toivotun kautta itsellesi enemmän toivottua – ja olet siis ”enemmän”.

 

Luota universumiin, korkeampi tietoisuus on aina kanssasi ja palvelee väsymättä juuri sinua. 
Kommentit