Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2022.

Selkeyden ja tyytyväisyyden tunnetilassa vastaanotat ainoastaan sellaisia asioita, joita todella haluat juuri tuolla hetkellä

Kuva
Kun olet tyytyväinen nykyhetkeen, niin manifestoit juuri sen toiveen, jota me kaikki ihmiset tavoittelemme, eli onnellisuuden tunteen. Mitään muuta saavutettavaa meillä ei koskaan ole. Egojen ja persoonallisuuksien henkilökohtaiset saavutukset ja onnistumiset ovat todellisuudessa kollektiivisia, eli yksi yksilö - esimerkiksi taiteilija - vain todellistaa toiveita, joita monet muut sitten kokevat hänen kauttaan. Yksilö ei siis ole "poikkeusyksilö" ja parempi ja lahjakkaampi kuin muut, vaan hän vain ilmentää yhteistä taito- ja lahjakkuusreserviämme, ja myös kaikkien edesmenneiden ihmisten osaamista. Egoja eli yksilöitä ei ole olemassa muuten kuin meidän uskomuksissamme. Tyytyväisyyden tunnetila on siis itsessään manifestaatio, jossa on kaikki mitä voimme koskaan tavoitella. Kaikki universumissa on aina joka hetki synkroniassa eli järjestyksessä, ja siksi et voi YRITTÄÄ tulla onnelliseksi juuri nyt jollain tietyllä tavalla, ellei tuo tapa ole rakkauden ja tyytyväisyyden tunteen

Mitä tarkoittaa sanonta "on vain ajan kysymys, että jotakin tapahtuu"?

Kuva
 Valitsemme joka hetki tapahtumaketjun eli suunnan, jonne olemme seuraavana hetkenä menossa. Tunnetilamme kertoo, olemmeko juuri nyt menossa kohti toivetta vai ei-toivetta. Jos olet juuri nyt negatiivisessa tunnetilassa ja pelkäät jotakin asiaa, niin "on vain ajan kysymys milloin pelkosi todellistuu". Jos kerrot pelostasi muille ja saat heidätkin pelkäämään, niin yhteinen pelkonne voimistuu. Näin tapahtuu esim. silloin, kun ihmiset uskovat kollektiivisesti "salaliittoteorioihin", "vaarallisiin viruspandemioihin", "maapallon tuhoutumiseen", "synnin palkkaan" tai "helvettiin". Ajatustemme kohde siis aina lisääntyy, halusimme tai emme, koska sen mahdollistava tapahtumaketju voimistuu ajatustemme takia. Ajatukset ja "kaikki mikä on" on vain energiaa, eli mitään ei ole todella olemassa, mutta koska koemme maailman ja elämän tulkitsemalla ajatusenergioita, niin elämämme on juuri sellaista, kuin millaista ajattelemme ja usk

Fysiikan hypoteesin mukaan mitään ei ole olemassa myöskään ei-fyysisessä todellisuudessa

Kuva
Miksi fysiikan hypoteesi siitä, että mitään ei ole TODELLA olemassa, selkeyttää myös henkistä ja filosofista ajattelua? Tämä sama "tieto" on kaikkien maailman uskontojen perusta, eli että ilman havaitsijaa ei ole havaintoa mistään, mutta luomme kokemuksemme "olevasta" kiinnittämällä siihen huomiomme. Fysiikan näkökulma "elossa olemiseen" on tieteellisestä näkökulmasta vain hypoteesi. Tiedettä itsessään ei voi olla olemassa, ellei se ole hypoteesi, "kunnes toisin todistetaan". Mutta fysiikan näkökulma selkeyttää ja "puhdistaa" henkistä eli esoteeristä keskustelua siksi, että sen mukaan kaikki on vain elektronien liikettä, myös "ajatukset jostakin", siis mistä tahansa - mukaanlukien ihmiskunnan lukemattomat ikivanhat mystiset ja uskonnolliset perinteet sekä oletukset "muilla taajuuksilla" olemassaolevista olennoista ja ympäristöistä. Ja koska elektronejakaan ei ole todella olemassa, vaan ne ovat vain mallinnus - ne on

Materia, raha ja teknologinen kehitys ei ole paha asia vaan ajatuksilla luomisen väistämätön tulos

Kuva
Materiaa, teknologian helpottamaa elämää ja rahaa rakastavien ihmisten halveksiminen perustuu ylpeyteen, ei omanarvontunteeseen.   Elämää (kokemusta olevaisuudesta) ei ole olemassa ilman luomista ja laajentumista. Se, että ihminen on luonut ajatuksillaan materiaa ja teknologiaa ei ole paha asia, eikä muu luomakunta koskaan moralisoi ihmistä, joka unelmoi ja rakentaa, muokkaa ympäristöään.   Luonnossakin jatkuva muutos tuhoutumisen ja lajien kuoleman kautta on väistämätöntä ja jatkuvaa. Jos ihminen tuomitsee itsensä ajatuksilla materiaa luovana ja manifestoivana olentona, niin hän tuottaa itselleen vain täysin turhaa kärsimystä. Yksinkertainen elämä harmoniassa luonnon kanssa voi olla onnellista ja tasapainoista, mutta ajatteleva olento ei voi tyytyä loputtomasti samaan kuin todellisuuttaan sallivat olennot eli eläimet, kasvit ja alkuaineet.   Ja koska mitään ei ole todella olemassa, niin myöskään "pahaa tuhlausta" tai "tuomittavaa luonnon tuhoamista" ei ole olemassa

Kaikki pelkoon perustuva inhimillinen dramatiikka on samaan aikaan sekä tarpeetonta että hyödyllistä

Kuva
Miten on mahdollista, että sama ei-toivottu kokemus voi olla sekä täysin tarpeetonta että hyödyllistä? Tämä on mahdollista siksi, että ei-toivottu kokemus luo aina samalla hetkellä toivottua, ja jos tuijotat sitä, mitä et halua niin se mitä haluat lisääntyy korkeamman minäsi taajuudessa, KOSKA vetovoiman laki saa ei-toivotut kokemukset lisääntymään matalammassa värähtelytaajuudessa. Kokemamme dramatiikka ja kärsimys on siis täysin tarpeetonta siksi, että mitään ei koskaan "todella tapahdu", mutta kun koet negatiivista ja selviät kokemuksistasi lopulta voittajana, niin uskosi selviämiseen vahvistuu, etkä enää pelkää negatiivisia kokemuksia. Voit kysyä ja luottaa siihen, että vastaus jokaiseen kysymykseen on olemassa. Varjon nähdessäsi tiedät, että varjo voi olla olemassa vain siksi, että on myös valoa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kärsiä edes silloin, kun koet ei-toivottua, koska jos tunnetasolla todella uskot että negatiivinen luo aina positiivista, niin esim. menettäessäsi n