Blogit 11/2018

SOL, marraskuu 2018


29.11.2018


Pelolla ja ahdistuksella on vain yksi viesti: Ei ole mitään syytä olla peloissaan tai ahdistunut

Jokainen negatiivinen tunteesi on poikkeuksetta vain viesti siitä, että korkeampi minäsi on negatiivisen tunteesi aiheuttaneesta ajatuksesta täysin eri mieltä. Kun siis olemme yhteydessä korkeampaan minäämme, eli korkeassa tunnetaajuudessa, meillä ei ole mitään pelättävää. Korkeampi minämme ohjaa meitä aina, ja korkeassa tunnetilassa havaitsemme tuon ohjauksen.

 

Jos et tiedosta negatiivisten tunteidesi viestiä, ja negatiivinen tunnetilasi jatkuu, niin vetovoiman laki saa aikaan sen, että vedät puoleesi lisää samassa matalassa tunnetaajuudessa värähteleviä tapahtumia ja asioita – ja myös samalla tunnetaajuudella juuri silloin olevia ihmisiä. Tästä syystä negatiiviset tapahtumat tuntuvat ”kasautuvan”. Tästä syystä olet kokenut konkreettisesti ilmiön: ”Nousin aamulla väärällä jalalla sängistä”.

 

Samalla tavalla myös positiiviset kokemukset ”kasautuvat” ja ”ketjuuntuvat”, ja tämän aiheuttaa niin ikään  vetovoiman laki. Jos olet aamulla iloinen ja innostunut, niin kohtaat iloisia ja innostuneita ihmisiä, ja sinulle tuntuu tapahtuvan mukavia asioita. Kohtaat kyllä myös negatiivisia ihmisiä, mutta et edes kiinnitä huomiota heidän negatiivisuuteensa, puhumattakaan siitä, että provosoituisit siitä, koska olet itse eri ”kanavalla”. Tunnetasolla tiedostat, että ”tänään on hyvä päivä”.

 

Ihmiset saattavat joissain tapauksissa elää lähes koko elämänsä ”täysin eri taajuudella”, eli he myös kokevat elänsä aivan eri tavalla. On siis harhaa ajatella, että kaikkien ihmisten todellisuus olisi samanlainen. Kokemus todellisuudesta on aina subjektiivinen, ja se riippuu tunnetilastamme. Tunnetaajuus myös konkretisoituu sen kautta, mitä itse omaan elämäämme luomme, ja siksi myös eri ihmisten materiaaliset ”todellisuudet” ovat niin erilaisia.

 

Ollessasi korkealla tunnetaajuudella saatat törmätä myös vastoinkäymisiin, mutta tälläkin on tarkoituksensa. Jos olet korkeassa tunnetilassa kohdatessasi jonkin asian, johon sinulla liittyy negatiivinen uskomus, niin korkea tunnetilasi ikään kuin ”puhdistaa” tuon negatiivisen uskomuksen. Voit tehdä tällaista puhdistamistyötä myös tietoisesti: Jos sinulla on joku tuttava, josta et pidä, tai joka on aiheuttanut sinulle joskus ongelmia, niin muista, että negatiivinen tunteesi häntä kohtaan tarkoittaa vain sitä, että et katso häntä noita negatiivisia asioita muistellessasi korkeamman minäsi silmin. Saatat kokea, että törmäät tähän henkilöön AINA, kun sinulla on muutenkin paha olo. Tämäkin johtuu vetovoiman laista: Oma negatiivinen tunnetaajuutesi aiheuttaa ja mahdollistaa juuri tuon, sinussa negatiivisia tunteita herättävän henkilön, saapumisen ja pääsyn lähellesi. Mutta saat tämän ilmiön loppumaan, jos pyrit tietoisesti löytämään negatiivisten tunteidesi kohteena olevasta ihmisestä asioita, joita voit arvostaa. Eli älä enää aktivoi negatiivisia muistoja välillänne, vaan lakkaa muistelemasta niitä ongelmia, joita välillänne on ollut. Kun olet löytänyt tarpeeksi positiivisia puolia ”vihollisestasi”, niin häneen liittyvä uskomuksesi eli muistosikin ”puhdistuu”, etkä enää törmää joka käänteessä tähän henkilöön.

 

Tunteemme ovat siis aina viestejä korkeammalta minältämme. Älä siis ”pelkää pelkoa”, äläkä ”vihaa vihaista”, vaan tulkitse pelkosi ja vihasi viesti oikein. Uskalla jokaisena elämäsi hetkenä luottaa korkeamman minäsi ohjaukseen, niin et enää ajelehdi elämän myrskyissä holtittomasti vastoinkäymisiä peläten – vaan elämästäsi tulee iloinen ja inspiroiva matka, jonka ohjaksissa sinä itse olet, ja jonka sinä itse olet itsellesi ja omaksi iloksesi luonut.28.11.2018


Kaikki toiveesi ovat jo olemassa, mutta jos et näe niitä, niin katsot niitä vielä negatiivisten uskomustesi läpi


Materiaalisten asioiden manifestaatio ei yleensä tarkoita sitä, että luomme itsellemme asioita samalla hetkellä, kun myös manifestoimme niitä. Tunnetilamme on välitön manifestaatio, mutta materiaaliset asiat luomme ensin korkeaan tietoisuuten, ja manifestoimme ne vasta sitten, kun olemme ”valmiit vastaanottamaan”, siis sallimaan ne itsellemme. Toiveemme ja unelmamme – ja myös se, että emme halua jotakin – siis luovat. Manifestaatio taas on kuin vieraan kielen kääntämistä. Kun opiskelet vierasta kieltä, niin kirjoitetun vieraan kielen tekstin sanoma avautuu sinulle opittuasi sanat ja kieliopin. Manifestaatio toimii samalla tavalla: Kun uskomuksesi jonkin toiveesi suhteen muuttuu, niin manifestoit toiveesi. Toive siis on jo ollut olemassa ennen sitä korkeamman minäsi taajuudella, korkeassa tietoisuudessa.

 

Manifestaation estäviä matalan tunnetaajuuden uskomuksia – siis jos emme tunnetasolla usko toiveemme voivan toteutua – voi muuttaa kahdella tavalla: Joko niin, että ”siltaamme” uskomuksiamme vaikkapa nähdessämme, että joku toinenkin ihminen on onnistunut toteuttamaan samantyyppisen toiveensa. Uskomusten muuttaminen tällä tavalla onnistuu, jos siis uskomme, että myös meillä on samat mahdollisuudet kuin muillakin ihmisillä, ja että olemme yhtä ”arvokkaita”. ”lahjakkaita”, ”kyvykkäitä”ja ”onnekkaita”, kuin nuo muutkin ihmiset. Mutta jos EMME jostain syystä usko, että meillä on samanlaiset mahdollisuudet toteuttaa toiveitamme, kuin tuolla toisella ihmisellä, niin  uskomuksen siltaaminen eli muuttaminen vertaamalla itseämme muihin ihmisiin ja heidän onnistumisiinsa, on vaikeaa.

Negatiiviset uskomukset myös lisääntyvät usein elämänkokemuksen myötä, ja siksi nuorten ihmisten on usein helpompi toteuttaa ”villejä unelmiaan”, kuin vanhempien, joilla on jo paljon epäonnistumisen kokemuksia, ja niihin liittyviä negatiivisia uskomuksia. Toisaalta taas vanhemmalle ihmiselle on voinut aiemman menestyksensä ja onnistumisten myötä syntyä hyvin voimakkaita positiivisia uskomuksia, joiden avulla hän manifestoi toiveitaan läpi elämänsä. Sekä elämässään menestyneet nuoret että vanhat ihmiset voivat kuitenkin hyvin äkillisesti myös menettää uskonsa siihen, että ”elämä kantaa”, jos he jollain muulla elämän alueella kokevat menettävänsä elämänhallinnan. Sillä ”epäonni” millä tahansa elämänalueella vaikuttaa tunnetaajuuteemme yleisesti,  ja saattaa heijastua myös muihin elämänalueisiin, mikäli emme enää koekaan itseämme ”arvokkaiksi”.

Siksi tällaiset ”olosuhteista riippuvaiset” uskomukset liittyen omaan arvoomme ja onnistumisen mahdollisuuteen eivät ole kestäviä, jos emme tunne universumin lakia ja ymmärrä, että oma tunnetaajuutemme joko mahdollistaa, tai estää manifestaatiot. Kyse ei siis ole koskaan siitä, että elämässään menestyvä ihminen olisi ”arvokkaampi” kuin se, joka ei menesty. Olemme kaikki täsmälleen yhtä arvokkaita.

 

Olemme siis kaikki mittaamattoman arvokkaita sieluja aina ja ikuisesti, mutta js ajaudumme matalaan tunnetaajuuteen, niin emme vain ymmärrä tätä!

 

Tietoisena luojana sinulla on uskomusten siltaamisen lisäksi myös toinen menetelmä negatiivisten uskomustesi muuttamiseen positiivisiksi. Koska tunnet vetovoiman lain ja tiedät, että korkeassa tunnetaajuudessa voit manifestoida mitä tahansa, niin jos uskomuksesi jonkin asian suhteen on negatiivinen, niin voit ”puhdistaa” negatiivisen uskomuksesi ja sallia tunnetaajuutesi kohoaminen myös keskittämällä huomiosi aivan muihin asioihin, kuin siihen, mihin sinulla liittyy tuo negatiivinen uskomus. Kokemalla iloa, arvostusta ja tyytyväisyyttä millä tahansa elämänalueella, voit sallia tunnetaajuutesi kohoamisen, ja saada uskomuksesi muutettua positiivisiksi myös kaikilla muilla elämänalueilla.

 

Eli: Jos sinulla on elämässäsi yksi asia, joka tuottaa sinulle iloa, ja 99 asiaa jotka tuottavat sinulle murhetta, niin keskittymällä tuohon yhteen iloa tuottavaan asiaan, voit muuttaa tunnetaajuutesi positiiviseksi kaikkien muidenkin suhteen. Tai jos sinulla on 99 asiaa elämässäsi, jotka tuottavat sinulle iloa, ja yksi asia joka tuottaa sinulle murhetta, niin keskittymällä intensiivisesti tuohon murhetta tuottavaan asiaan,  voit  muuttaa tunnetaajuutesi negatiiviseksi kaikkien muidenkin elämäsi alueiden suhteen (”raha ei tuo onnea” ja  ”rahalla ei saa rakkautta” ovat sananparsia, jotka kertovat tällaisesta tilanteesta).

 

Universumi ”rekisteröi” siis aina ja joka hetki tunnetaajuutesi, ja vetovoiman laki on absoluuttinen. Korkeassa tunnetaajuudessa manifestoit eli ilmennnät korkean tunnetaajuuden asioita ja kokemuksia (toiveitasi), ja negatiivisessa tunnetaajuudessa ilmennät matalan tunnetaajuuden asioita ja kokemuksia (ei-toivottua).

 

Vahvista siis ennen muuta uskoasi siihen, että kaikki mitä toivot ja mistä unelmoit ON jo olemassa. Sinun tehtäväsi on vain toimia ”kielenkääntäjänä”, eli opetella näkemään ja kokemaan todeksi korkeassa taajuudessa jo olemassaolevat luomuksesi.27.11.2018


Lakkaa huomioimasta, että toiveesi ei ole vieläkään toteutunut – ja toiveesi manifestoituuJos jatkuvasti kiinnität huomiosi siihen, että toiveesi ei ole vielä toteutunut, tai jos kärsimättömästi yrität saada AIKAAN toiveesi manifestaatiota, niin tunnetaajuutesi on matala, etkä havaitse korkeamman minäsi ohjausta. Älä siis keskitä ajatuksiasi siihen, että toiveesi  ei vielä ole toteutunut fyysisessä todellisuudessasi, älä yritä pakottaa toivettasi toteutumaan, vaan keskitä ajatuksesi ja tunteesi siihen, mikä on jo olemassa korkeamman minäsi taajuudella. Mutta jos olet jo liian epätoivoinen toiveesi suhteen, niin uskomuksesi siitä, että toive ei voi koskaan toteutua, koska niin ei ole vielä tapahtunut, on liian vahva. Silloin sinun kannattaa keskittää ajatuksesi johonkin aivan muuhun, sellaiseen johon jo uskot ja joka tuottaa sinulle mielihyvää, ja joka siis jo on manifestoitunut.

 

Jos siis olet etsinut pitkään seurustelukumppania, ja olet menossa juhlimaan  ystäviesi kanssa, niin älä keskitä ajatuksiasi seurustelukumppanin puuttumiseen, vaan keskity nauttimaan ystäviesi seurasta. Ilo ja huolettomuus kohottaa tunnetaajuuttasi. Sillä se minkä koemme tunnetasolla meiltä puuttuvan, se ei voi ilmaantua elämäämme. Se mikä on hukassa, ei voi löytyä. Tämän estää oma tunnetaajuutemme.

 

Kaikkien manifestaatioittemme esteenä olemme siis aina vain me itse. Jos olemme valmiita vastaanottaman toiveemme manifestaation, me myös vastaanotamme sen. Jos emme ole valmiita, niin emme vastaanota. Tuleva puolisosi saattaa seisoa metrin päässä sinusta, mutta jos et ole tunnetasolla valmis kohtaamaan häntä, niin et edes havaitse häntä. Toisaalta: Jos sinun on tarkoitus kohdata tuleva puolisosi, niin saatat kohdata hänet vaikka toisella puolella maapalloa. Korkeampi minämme ohjaa meitä joka hetki helpointa mahdollista polkua pitkin kohti toivettamme. Ja korkeamman tietoisuuden mielikuvitus ja keinot manifestaatioiden toteuttamiseen ovat rajattomia, koska  universumissa on valtava määrä ”dataa” ja resursseja, jotka mahdollistavat ”ihmeellisiltä sattumilta” vaikuttavat kohtaamiset ja  tapahtumaketjut – tai sen, että kohtaamista tai tapahtumaketjua EI tapahdu.

 

Ehdoton luottamus universumiin, huolettomuus ja kevytsydämisyys on siis onnellisen ja iloisen, inspiroivan ja ihania yllätyksiä ja unelmien täyttymyksiä sisältävän elämän salaisuus. Pyydä niin saat, kysy niin saat vastauksen. Luota, niin vastaanotat.

 

 

27.12.2018Jos olet taistellut pitkään, etkä tiedä, mihin suuntaan lähteä, niin päästä irti, lopeta taistelu – luota

Jos elämäsi on jo pitkään tuntunut raskaalta taistelulta, jos koet, että et ole saavuttanut tavoitteitasi, etkä löytänyt suuntaa elämällesi kovasta yrittämisestä huolimatta, niin pysähdy. Päästä irti. Lopeta taistelu. Luota universumin viisauteen ja ohjaukseen.

Älä muistele menneitä vaikeuksia, älä kertaa mielessäsi taistelun käänteitä, älä ajattele katkeruudella muita ihmisiä, älä syytä ketään, äläkä syytä myöskään itseäsi. Menneisyydellä ei ole mitään merkitystä, muistelemalla negatiivisia asioita aktivoit samalla tunnetaajuudella värähteleviä kokemuksia vain lisää. Kuvittele olevasi radiovastaanotin, ja vaihda kanava, nosta taajuuttasi. Et kuule enää toisen radioanavan lähetystä, kanavasi on nyt vaihtunut. Keskity nykyhetkeen uudella taajuudella, unohda entinen, matalampi taajuus. 

Jos olet kokenut, että olet ollut yksin ja eksysissä, niin muista, että tuo tuntemus johtui vain siitä, että tunnetajuutesi oli juuri silloin matala. Et juuri sillä hetkellä siis aistinut korkeamman minäsi läsnäoloa. Et ole koskaan yksin – et ole koskaan eksyksissä. Olet joka hetki polullasi.

 

Ei ole mitään väliä sillä, miten päädyit tähän kohtaan elämässäsi, kuinka paljon koit kärsimystä, kuinka monessa asiassa epäonnistuit. Sinulla on joka hetki mahdollisuus pysähtyä ja antaa elämän virran viedä sinua myötävirtaan, helposti ja ilman taistelua.

 

Kun päästät irti taistelusta, niin et päästä irti unelmistasi, päästät irti vain matalan tunnetaajuuden aiheuttamista haasteista, eli vaihdat vaikeakulkuisen polun helppokulkuiseen. 

 

Nyt kun olet ”neutraalissa” tilassa, vailla menneisyyden raskaita muistoja, niin pyri tietoisesti tuntemaan, miltä ”uusi minäsi” tuntuu. Tunnet helpotusta, helppoutta, varmuutta, vapautta, ajattomuutta, kiireettömyyttä, pakottomuutta, tunnet korkean värähtelysi, tunnet olevasi osa universumia, oman universumisi keskipiste, kaiken lähde, oman todellisuutesi luoja, kaikkien olevaisten kanssaluoja. Tunnet olevasi  innostunut, kiinnostunut, inspiroitunut, tunnet olevasi valmistautunut, valmis vastaanottamaan kaiken, mitä olet luonut. TIEDÄT, että olet luonut korkeamman minäsi taajuudelle suurenmoisia asioita, jotka kuuluvat vain sinulle. Tiedät olevasi mittaamattoman arvokas sielu. Tunnet toisella tasolla olevien kanssaluojiesi suunnattoman rakkauden sinua kohtaan, heidän pakahduttavan riemunsa sen johdosta, että juuri sinä olet olemassa, että he voivat kokea elämää sinun aistiesi kautta.

 

Tiedät olevasi korkea tietoisuus, ja että sinun ei tarvitse enää ponnistella, korkeampi taajuus sinussa työskentelee puolestasi. Sinun tehtäväsi on vain sallia itsellesi se, mitä olet toiveillasi, ajatuksillasi ja tunteillasi luonut. Sinä olet unelmiesi myötä laajentunut uudeksi itseksesi, ja kun nyt olet korkealla tunnetaajuudella, niin ilmennät myös fyysiseen elämääsi uuden itsesi, ja samalla kaiken, mitä olet luonut – ja jonka vastaanottamiseen juuri nyt olet valmis.

 

Iloitse elämästäsi, kaikki järjestyy aina, täsmälleen oikealla hetkellä, juuri nyt.26.11.2018

Tuntemalla aitoa tyytyväisyyttä ja elämäniloa myös vähemmän tyydyttävissä olosuhteissa,opit mestarilliseksi tietoiseksi luojaksi

Korkea tunnetaajuus, siis korkeamman minämme taajuus, on jokaiselle ihmiselle luonnollinen taajuus. Suurin osa olemuksestamme on koko ajan korkealla tunnetaajuudella, Lähteessä. Pienet lapset eivät vielä ole unohtaneet korkeamman minänsä taajuutta, ja siksi lapsen ilo on usein ”puhtaampaa ja vapaampaa”, kuin vanhemman ihmisen. Eli elämällä elämäämme ja luomalla myös ei-toivottuja asioita elämäämme luomme samalla myös uskomuksia, jotka laskevat  tunnetaajuuttamme joskus pitkiksikin ajoiksi. Ja kokemamme matalan taajuuden manifestaatiot edelleen vahvistavat uskomuksiamme, eli matala tunnetaajuus on itseään toteuttavaa.

 

Mutta ei-toivotun ja vastoinkäymisten kokemukset ovat samalla suunnattoman arvokkaita luomistyössämme. Sillä kaikki mitä emme halua, luo korkeamman minämme taajuudelle sitä, mitä haluamme. Ja jos et ole elänyt elämääsi ”pumpulissa”,  ja kykenet olosuhteista riippumatta silti tuntemaan korkean tunnetaajuuden tunteita, arvostamaan elämääsi, ja tuntemaan iloa ja rakkautta, niin olet paljon taitavampi tietoinen luoja, kuin sellainen, jonka elämänpolku on ollut helpompi. Eli koska voimme manifestoida mitä haluamme vain olemalla samalla tunnetaajuudella toiveemme  kanssa jo ENNEN manifestaatiota, niin mitä haastavampia tilanteita olet elämääsi luonut, ja silti säilyttänyt elämänilosi ja luottamuksesi universumiin, niin sitä voimakkaammat ovat ”lihaksesi” joita luomistyössäsi käytät – ja sitä suurenmoisempia ovat luomuksesi korkeamman minäsi tajuudella.

 

Sillä olosuhteista riippumaton, pyyteetön rakkaus ja ilo, ovat mestarillisen tietoisen luojan ”taikasauva”, jolla hän voi luoda elämäänsä mitä tahansa – täysin riippumatta niistä olosuhteista, joissa hän parhaillaan elää.

 

Opettele siis iloitsemaan pienistä asioista, harjoittele tuntemaan hyvää oloa missä tahansa ympäristössä, kenen tahansa ihmisen seurassa. Keskitä tietoisesti huomiosi vain niihin asioihin, joita arvostat, ja jätä huomiotta sellaiset asiat, joita et arvosta. Sinun ei kuitenkaan tule PONNISTELLA ajatellaksesi vain ”oikeita” ajatuksia, tai sanoaksesi ”oikeita” sanoja – liika yrittäminen on lähtöisin turhautumisen matalammasta tunnetaajuudesta – vaan pyri aidosti, vilpittömästi ja pehmeästi löytämään  elämäntilanteestasi asioita, jotka tuottavat sinulle iloa ja tyydytystä. Älä siis tarkkaile itseäsi liikaa, älä murehdi äläkä ole itsekriittinen, vaan tavoittele helppousden ja huolettomuuden tunnetta. Ja kun sitten olet korkeamman minäsi tunnetaajuudella, niin löydät arvostuksen ja iloitsemisen aiheita hyvin helposti, sillä korkeassa tunnetaajuudessa kuulet korkeamman minäsi ohjauksen selkeästi. 

 

Arvosta siis aina myös haasteita ja vastoinkäymisiä elämässäsi. Vain niiden kautta kehityt todella mestarilkiseksi tietoiseksi luojaksi.26.11.2018Miksi tieteen kehitys on niin hidasta, vaikka kaikki tieto universumista on aina ollut olemassa?

Jos vertaamme painovoimaa ja vetovoiman lakia, jotka molemmat vaikuttavat elämäämme maapallolla koko ajan, niin painovoima on voima, johon massa vastaa – värähtelytaajuus taas on  jotakin, johon kaikki universumissa vastaa. Siis kaikki mikä on ”olemassa”. on olemassa tuon olevaisen värähtelytaajuuden myötä.

 

Se, miksi suurin osa ”tieteeksi” kutsumastamme tutkimuksesta – siis hypoteesit, oivallukset, tutkimustulokset  ja käyttökelpoinen tieto – kehittyy suhteellisen hitaasti, vaikka kaikki vastaukset tieteellisiin kysymyksiin ovat jo olemassa (ne olivat samalla hetkellä olemassa kun ne ensi kertaa esitettiin), niin tämä hitaus johtuu siitä, että tiede tutkii manifestaatioita ymmärtämättä, mikä voima saa todella AIKAAN manifestaatiot. Syitä seurauksiin siis etsitään mekaanisesti, ymmärtämättä, että kaikki universumissa perustuu värähtelyyn, siis taajuuksiin.

 

Kun siis tieteellisin menetelmin tilastoidaan syitä ja seurauksia, ja yritetään tehdä niiden yhteyksistä johtopäätöksiä, niin oleellisin vaikutin jää huomiotta eli värähtelytaajuus – ja vetovoiman laki.

 

Esimerkiksi lääketieteessä tunnetaan kyllä plasebo- ja nosebovaikutukset, eli ”uskolla paraneminen” ja ”luulosairaus” ovat aina olleet tunnettuja ilmiöitä, niin sairastumisen ja paranemisen yksinkertaista mekanismia ei kuitenkaan ymmärretä, koska ei oivalleta ihmisen tunne-elämän olevan värähtelyä, joka vaikuttaa koko ajan solujen värähtelyyn. Monimutkaisten tutkimusten avulla löydetään siis esim. lääkeaineita sairauksiin, kun oikotie samojen sairauksien parantamiseen olisi ollut potilaan tunnetaajuuteen vaikuttaminen, eli elimistön omaan korjausmekanismiin luottaminen. Eli nekin lääkkeet, joita lopulta kehitetään, ovat aina ja joka hetki vetovoiman lain lainalaisuuksien vaikutuspiirissä, eli sekä lääkkeiden tehoon, että niiden tehottomuuteen vaikuttaa ennen muuta potilaan oma tunnetaajuus.

 

Itämaisissa kulttuureissa ja itämaisessa perinteisessä lääketieteessä ihminen on aina nähty kokonaisuutena, eli esim ayerveda-hoidoissa Intiassa ihmistä hoidetaan aina kokonaisuutena, eli sairauksia parannetaan ”rohtojen” lisäksi ihmisen tunne-elämää hoitamalla. Samoin kaikkiin shamanistisiin kulttuureihin on aina kuulunut parannusrituaalit, joiden tarkoituksena on potilaan oman tunnetaajuuden kohoaminen, ja esimerkiksi suomalainen perinteinen kansanparannus on perustunut tällaiseen shamanistiseen, ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Samoin reikihoito perustuu siihen, että potilas itse ”sallii” eli ottaa vastaan oman paranemisensa, eli hänen oma elimistönsä parantaa itse itsensä, mikä mahdollistuu potilaan tunnetaajuuden kohoamisen myötä.

 

Vetovoiman lain tunteneita tieteentekijöitäkin on aina ollut – esim. Albert Einstein ja Nikolai Tessla, sekä nykyään mm. kvanttifyysikot – mutta koska tiedeyhteisöissä vähätellään ns. esoteerista ja intuitiivita tietoa mystiikkana, ”uskonnollisena huuhaana”, niin tieteen kehitys on ollut hyvin hidasta. Asenteisiin ovat tietysti vaikuttaneet myös vallalla olleet uskonnolliset opit, jotka ovat omalta osaltaan myös jarruttaeet tieteellistä kehitystä, koska uskonnoissa vertauskuvallinen, profeetallinen tieto vetovoiman laista ja universumista on tulkittu kirjaimellisesti, jolloin se on vääristynyt. Näin esim. monet kristityt taistelevat evoluutioteoriaa vastaan ymmärtämättä, että Raamattuun päätynyt ”luomistarina” on vertauskuvallinen. Evoluutioteoria ei siis millään tavalla  sulje pois ”universumin voiman”, eli korkean tietoisuuden olemassaoloa – päin vastoin. Ilman korkeaa värähtelytaajuutta eli puhdasta positiivista energiaa ei olisi mitään, koska Kaikki Mikä On on  värähtelyä.24.11.2018Dramaattisetkin vastoinkäymiset elämässäsi johdattavat sinua vain oikeaan suuntaan

Kun elät elämääsi ja esität universumille toiveitasi, niin korkeamman minäsi taajuudella oleva minäsi laajenee ja muuttuu koko ajan. Et siis ole nyt enää sama ”minä”, kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Jos et kuitenkaan pysy laajentuneen itsesi ja unelmiesi ”vauhdissa”, vaan vastustat muutosta, eli yrität jatkaa loputtomasti vanhaa, turvallista elämääsi, niin saatat kokea jotain inhimillisellä mittapuulla arvioiden hyvinkin dramaattista, jotta pääset jatkamaan polullasi sinne, minne olet menossa.

 

Sellaisilla ihmisillä, joilla ei ole kovin suuria unelmia, elämä saattaa sujua ulkopuolisen silmin katsottuna melko tasaisesti, eivätkä he näytä kokevan mitään kovin järisyttäviä muutoksia elämässään. Mutta kaikki on aina suhteellista, ja ihmiselle, joka ei ole unelmiensa ja toiveidensa kautta laajentunut kovin paljon, ja jonka elämä on ollut tasaisempaa,  voi aivan pienikin elämässä tapahtuva muutos olla tunnetasolla todella järisyttävä kokemus. Joku saattaa esim. kertoa ja surra oman vanhempansa kuoleman tarinaa koko loppuelämänsä ajan, kun taas joku toinen on kokenut koko perheensä siirtymisen pois fyysiseltä tasolta, menettänyt menestyksekkään elämänuransa ja omaisuutensa, ja jatkaa silti elämäänsä siitä nauttien, ja menneitä tapahtumia murehtimatta. Se, joka ei päästä irti menneisyydessä kokemastaan järkytyksestä, aktivoi jatkuvasti matalaa tunnetaajuutta, ja vetää puoleensa matalan tunnetaajuuden kokemuksia. Kun taas se, joka hyväksyy läheisen kuolema ja muut menetykset lahjana universumilta, ja ymmärtää, että kuolema tai materiaalinen menetys ei koskaan ole ”menetys”, vaan kaikki vanha, josta olemme päästäneet irti, on luonut toiveidemme kautta uutta korkeamman minämme taajuudelle, kokee suunnatonta  elämäniloa, eli on usein korkeassa tunnetaajuudessa. ”Valon kokemus on siis aina suhteellinen suhteessa pimeyden kokemukseen”.

 

Jos menetät työsi ja menestyksekkään urasi, ja ymmärrät uranmenetyksen olevan vain askel kohti jotakin parempaa, niin luot itsellesi jotakin vielä paljon inspiroivampaa tulevaan elämääsi. Jos menetät perheenjäsenesi ”kuoleman” kautta, niin oma kuolemanpelkosi vähenee, ja ymmärrät, että kuolemaa ei ole olemassa, ja elämänilosi lisääntyy pelon väistymisen kautta. Jos menetät omaisuutesi ja arvostat kokemustasi, niin luot itsellesi monin verroin enemmän omaisuutta, jonka saavutat helposti ja ilman ponnisteluja, koska se, mitä olet jo luonut, on olemassa, sinun tulee vain sallia se itsellesi.

Jos siis olet kokenut elämässäsi omalla mittapuullasi mitattuna ”suuria” menetyksiä, niin suhtaudu niihin kaikkiin suurina lahjoina universumilta. Tunne kaikki se runsaus ja ilo ja uusi elämä, jota menetyksesi kokeminen on luonut korkeamman minäsi taajuudelle, sillä se on uutta todellisuuttasi, todellisuutta juuri nyt, mennyt ja nykyhetki on jo mennyt. Älä siis koskaan kertaa menneisyydessä kokemiasi negatiivisten tunteiden kokemuksia, älä murehdi sitä, joka on menneisyyttä, sillä puhumalla menneistä matalan tunnetaajuuden tunteista, aktivoit niitä myös nykyhetkeesi. Se, että yli päätään koet ”murhetta” on vain korkeammalta minältäsi saatu viesti: Murehtiessasi olet väärässä suunnassa, lopeta murehtminen, ja jatka oikeaan suuntaan –

 

eteenpäin!

 

Kaikki mitä ”menetämme” elämässämme poistuvat elämästämme vain siksi, että vanhan täytyy ”kuolla”, jotta uudelle on tilaa. Iloitse siis joka ikisestä näennäisestä vastoinkäymisestä polullasi. Vain luopumalla entisestä voit saada sitä, mitä juuri nyt todella haluat – ja joka tyydyttää ja ilahduttaa laajentunutta itseäsi.23.11.2018

Tunneherkkyys on hyödyllinen ominaisuus – mutta älä koskaan toimi muiden ihmisten tunnetilojen ”ilmapuntarina”

Jos koet olevasi erityisen tunneherkkä, niin ópettele käyttämään herkyyttäsi apunasi tietoisessa luomisessa – mutta älä toimi muiden ihmisten ”ilmapuntarina”.

Tunneherkkyydestä on siis hyötyä, jos tunnistat negatiiviset tunteesi korkeamman minäsi ohjaukseksi, ja pystyt siten pysäyttämään ”negatiiviset tapahtumaketjut” heti niiden alkaessa. Jokainen negatiivinen tunteesi on siis vain korkeamman minäsi sinulle välittämä viesti: Olet väärässä suunnassa, eli olet parhaillaan luomassa jotakin, jota et halua. Jos siis herkkyytesi avulla havaitset negatiivisen tapahtumaketjun jo aivan sen alkaessa, niin se ei ehdi saada ”voimaa”, joten se on myös helpompi ”sammuttaa”. Aivan samoin, kuin  pieni nuotio on helpompi sammuttaa, kuin iso, roihuava metsäpalo. Negatiivinen tapahtumaketju ei siis ole ehtinyt vetovoiman lain vaikutuksesta saada vielä voimaa.

 

Jos taas tunneherkkyytesi on hallitsematonta, ja koet esim. aistivasi kaikkialla ihmisten parissa liikkuessasi toisten ihmisten negatiivisia tunnetiloja, antaen niiden samalla laskea omaa tunnetilaasi, niin herkkyytesi tekee elämästäsi hyvin hankalaa. Sillä vaikka haluaisit auttaa matalassa tunnetaajuudessa olevia kanssaihmisiäsi, niin et voi koskaan tehdä sitä, koska annat oman tunnetaajuutesi laskea heidän tasolleen. Olemalla empaattinen ja säälimällä et siis voi auttaa ketään, vaan manifestoit vain myös itsellesi negatiivisten tunteidesi myötä ei-toivottuja asioita ja tapahtumia – etkä siis millään tavalla auta niin ikään  negatiivisen tapahtumaketjun vallassa olevaa kanssaihmistäsi. Tämä johtuu siis siitä, että vain ollessasi itse korkeassa tunnetaajuudessa eli myötätuntoinen, voit auttaa kanssaihmisesi tunnetaajuutta kohoamaan. 

 

Kuvainnollisesti: Jos et itse kykene uimaan, niin et voi myöskään toimia kenenkään muun uimakyvyttömän hengenpelastajana.

 

Empaattisuus ja tunneherkkyys voi siis hallitsemattomana pahimmillaan johtaa siihen, että aistit kaikkialla muiden ihmisten seurassa liikkuessasi pelkkiä negatiivisia tunnetaajuuksia, eli ”vedät itseesi” muiden ihmisten kaikki negatiiviset tunnetilat , vaikka nuo tunnetilat eivät olisi kyseisten ihmisten senhetkisessä tunnetilassa edes aktivoituneina. Sinä itse kuitenkin aktivoit nuo matalat ajatusmanifestaatiot (kaikki ajatukset mitä on koskaan ajateltu ovat ikuisesti olemassa), eli saatat esim. tuntea, että joku ihminen ei pidä sinusta, vaikka hän ei sillä hetkellä edes ajattelisi sinua. Me ihmiset nimittäin ”luemme” koko ajan toinen toistemme energioita, ja jos olet hyvin tunneherkkä, niin saatat menettää kokonaan oman tunne-elämäsi hallinnan, jos et harjoittele sitä. Kun siis puhutaan ”energiasyöpöistä” ihmisistä, siis ihmisistä jotka tuntuvat ikään kuin imevän muista ihmisistä voimaa, niin ongelman aikaansaa todellisuudessa se, joka suostuu luovuttamaan oman voimansa energiasyöpölle, eli antaa matalalla taajuudella olevan ihmisen laskea omaa tunnetaajuuttaan. Esim. masentunut ihminen voi näennäisesti ”piristyä”, jos hän onnistuu laskemaan seurassaan olevien muiden ihmisten tunnetilaa, eli saa heidät vedettyä ns. omalle tasolleen, mutta tällöin kyse on vain esim. masennuksesta vihan, vahingonilon tai koston taajuudelle ”kohoamisesta”, ei korkeammista tunnetaajuuksista.

 

Muista siis, että kaikki kokemasi tunteet ovat aina viestejä korkeammalta minältäsi. Käytä siis tunneherkkyyttäsi havaitsemaan kokemasi negatiiviset tunteet mahdollisimman nopeasti, ja kohdista ajatuksesi mihin tahansa muuhun asiaan, kuin siihen, joka aiheutti negatiivisen tunteesi. Tai: Pyri katsomaan negatiivisten tunteidesi kohdetta tietoisesti korkeamman minäsi silmin, eli etsi asiasta, tilanteesta tai ihmisestä ominaisuuksia, joita arvostat. Näin  negatiivinen tapahtumaketju ei saa voimaa, eikä ei-toivottuja manifestaatioita synny.

 

Kun puhutaan ”rakkaudesta ilman mitään ehtoja”, ”vihollisen rakastamisesta” ja ”väkivallattomasta vastarinnasta”, niin kyse on tästä: Negatiivisen tapahtumaketjun ”sammuttamisesta” korkealla tunnetaajuudella, eli puhtaalla positiivisella energialla – rakkaudella.23.11.2018

Jos tunnetaajuutesi on korkea, kun ajattelet toivettasi, niin manifestaatio on lähellä

Jos unelmoit jostakin asiasta ja tunnetaajuutesi pysyy unelmoidessasi korkeana, toiveesi voi manifestoitua. Mutta heti, jos muutut kärsimättömäksi ja kiirehdit ”toteuttamaan” manifestaatiotasi ennen, kuin olet saanut korkean tietoisuuden inspiraation toimia, niin tunnetaajuutesi laskee, ja toivomasi manifestaatio ei voikaan tapahtua. Manifestoit edelleen koko ajan todellisuuttasi, mutta toisenlaisena, kuin millaiseksi sen olet korkeamman minäsi taajuudelle luonut.

Tästä syystä myös erilaisten uskontojen seuraajien rukouksiin tulee universumilta ”toivottu vastaus” vasta silloin, kun epätoivoinen rukoilija lopettaa pyytämisen matalasta tunnetaajuudesta käsin ja luovuttaa. Sillä pyytäminen ja saaminen ovat aivan eri tunnetaajuudella. Uskonnollinen rukouskin siis toimii – uskontokunnasta riippumatta –  jos rukoilija jättää toiveensa aidosti ”herran huomaan”. Mitään ”herraa” ei siis ole olemassa, vaan uskovainen ihminen tulkitsee saamansa rukousvastauksen oman uskonnollisen viitekehyksensä perusteella ”jumalan” antamaksi vastaukseksi. Todellisuudessa kyse on ihmisen omasta toiveesta, jonka hän on sallinut itse itselleen, eli manifestoinut. Samalla tavalla ”jumalan rangaistus” on vain matalan tunnetaajuuden manifestaatio.

 

Unelmoi ja visualisoi toiveitasi siis niin kauan, kun se tuntuu hyvältä ja inspiroivalta. Älä visualisoi, jos tunnet visualisoidessasi pettymystä, kärsimättömyyttä ja turhautumista sen takia, että unelmasi ei vieläkään ole toteutunut. Matala tunnetaajuutesi ja epäuskosi estää ns. sydämesi toiveen manifestaation , eli manifestaatiossasi on mukana matalan tunnetajuuden ”aineksia”. Jos kuvittelet toiveitasi virtaavana jokena, niin matala tunnetaajuutesi siis seisauttaa liikkeesi toiveidesi virrassa – tai saa sinut melomaan vastavirtaan (manifestoit ei-toivottua) niin kauan, kunnes huomiosi kääntyy taas positiivisiin asioihin, ja tunnetajuutesi kohoaa.

 

Eikä sinun tarvitse pyytää toiveesi toteutumista universumilta moneen kertaan, yksi ainoa toive riittää. Kaikki mitä toivomme on välittömästi olemassa korkeamman minämme taajuudella. Se, mikä lopulta manifestoituu fyysiseen elämäämme, on ikään kuin kooste, optimaalinen kokonaisuus  kaikista toiveistamme. Manifestoimme siis koko ajan, mutta manifestaatioidemme laatu riippuu tunnetaajuudestamme.

 

Jos siis olet toivonut itsellesi vaikkapa tietyntyyppistä  lemmikkieläintä, mutta tunnetaajuutesi on ajoittain matala, niin saatat korkeassa tunnetilassa ollessasi löytää itsellesi lemmikin, joka on kyllä toivomasi lemmikin näköinen, mutta sillä on jokin sairaus. Jos iloitset lemmikistäsi, niin lemmikkisi parantuu. Jos taas lemmikkisi on sinulle enemmän rasite kuin ilonaihe, niin lemmikki ei voi hyvin. Jos koet syyllisyyttä siitä, että lemmikkisi rodun edustajilla on paljon  jalostuksesta johtuvia sairauksia, niin on todennäköistä, että myös sinun lemmikilläsi on juuri noita samoja sairauksia. Koska siis uskot noihin sairauksiin, pelkäät niitä, eli ne ovat ei-toivottuja, niin manifestoit niitä lemmikillesi silloin, kun olet sairauksien kanssa samalla, matalalla tunnetaajuudella. Eläimet ovat siis kyllä luonnostaan korkealla tunnetajuudella (tästä johtuu eläinten pitäminen monissa kulttuureissa ”jumalina”), mutta ihmisen seurassa eläessään lemmikkieläimet usein heijastavat ihmisen tunnetaajuuksia.

 

Jos olet unelmoinut hienosta autosta ja visualisoinut sen merkkiä ja ulkonäköä, mutta tunnetaajuutesi on edelleen usein matala, niin saatat korkeassa tunnetilassa manifestoida eli löytää juuri unelmoimasi näköisen auton, joka ei kuitenkan tekniikaltaan toimi kovin hyvin. ”Moni kakku päältä kaunis”, sanotaan.

 

Luomme siis todellakin konkreettisesti joka hetki itse oman todellisuutemme. Vaikka tietoisena luojana tiedostat tämän totuuden joka hetki, niin älä kuitenkaan ala tarkkailla pelokkaana sanojasi, ajatuksiasi ja tunteitasi, älä ala ”suorittaa” manifestaatioita ja ”toteuttaa” vetovoiman lakia, sillä toimiessasi matalasta tunnetaajuudesta käsin ennen, kuin manifestaatiosi on valmis tapahtumaan, manifestoitkin ei-toivottua.

 

Sinä et siis ”käytä” vetovoiman lakia hyväksesi, vaan vetovoiman laki vain on, kuten painovoima – siksi riittää, että uskot vetovoiman lakiin ja tiedostat sen olemassaolon, ja pyrit katsomaan elämääsi myös vastoinkäymisiä kohdatessasi korkeamman minäsi silmin. Uskommehan myös painovoiman lakiin, emmekä siis ”opettele käyttämään” sitä.

 

Luota siis universumiin, iloitse elämästäsi, kuuntele korkeamman minäsi ohjausta, joka on käytössäsi jokaisena elämäsi hetkenä.

Sinä Olet Luoja21.11.2018

Suhtautumalla jokaiseen elämäsi hetkeen kevyesti vältät turhautumisen – ja manifestoit toiveesi nopeammin

Jos sinulla on toive, jonka toteutuminen on sinulle erityisen tärkeää, tai jonka toteutumista olet odottanut jo kauan, niin saatat muuttua toiveesi suhteen kärsimättömäksi, ja kokea turhautumista. Turhautuminen ja kärsimättömyys ovat molemmat matalan taajuuden tunteita, ja niiden tunteminen kertoo siitä, että yrität liikaa. Toisin sanoen: Yrität matalasta tunnetaajuudesta käsin aikaansaada sellaista, jonka universumi järjestäisi korkeassa tunnetaajuudessasi ollessasi puolestasi, ilman taistelua.

Toiveesi saattaa myös saada sinut etsimään kiihkeästi ”ulospääsyä tilanteestasi” eli radikaalia muutosta elämääsi, vaikka radikaali muutos ei ole se mitä todella etsit, vaan se mitä etsit, on korkeassa tunnetaajuudessa koettu inspiraatio ja sitä seuraava, universumin viisauteen ja omiin toiveisiisi perustuva,  luonteva tapahtumaketju, joka johtaa helposti ratkaisuun. Jos vaikkapa haluat rahaa maksaaksesi sinulle jo pitkään ahdistusta tuottaneet velkasi, ja toteuttaaksesi monia toteutumattomia toiveitasi, niin rationaalinen mielesi yrittää turhautumisen matalassa tunnetilassa keksiä, miten saisit rahaa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman paljon. Tällöin saatat kokea helpotuksen tunteita ajattelemalla vaikkapa asuntosi myyntiä, joka ”ratkaisisi kaikki ongelmasi”. Muista kuitenkin, että universumilla on jo valmiina ratkaisu tilanteeseesi. ja jos asunnon myynti ei ole korkeamman minäsi taajuudella oleva todellinen ”sydämesi toive”, niin yrityksesi myydä asuntoasi matalasta tunnetaajuudesta käsin johdattaa sinua vain uusiin vaikeuksiin. Olet edelleen polullasi kohti toiveitasi, mutta jos tunnentaajuutesi on matala yrittäessäsi liian innokkaasti löytää ratkaisua ongelmiisi, niin matkasi kohti unelmiasi on vain hankalampi. Älä siis yritä ”ratkaista ongelmia”, sillä keskittymällä ongelmiin – tässä esimerkissä siis rahan puutteeseen –  niin aktivoitkin niiden ongelmallisuuden, et siis niiden helpointa mahdollista ratkaisua. 

 

Ja muista myös, että jos pyrit matalasta tunnetaajuudesta käsin eli kärsimättömänä löytämään asunnollesi ostajan, niin tunnetaajuutesi on edelleen matala myös myytyäsi asuntosi, jolloin asuntokaupassa saattaa myynnin jälkeen  ilmetä ongelmia. Ja matala tunnetaajuutesi vaikuttaa myös kokemuksiisi uudessa asunnossa, johon muutat, ja rahoihin, joita asunnostasi sait. Eli vaikka onnistuisitkin ratkaisemaan ongelmasi nopeasti ja tehokkaasti,  ”menemällä läpi harmaan kiven”, niin tunnetaajuutesi ei ole muuttunut, vaan entinen matala tunnetaajuutesi määrää, millaisia tapahtumia vedät puoleesi myös tulevaisuudessa.

 

Samantyyppisiä tilanteita, joissa matala tunnetaajuus seuraa turhautuneena tehtyä elämänmuutosta, ovat myös riitaiset erotilanteet. Jos uusi ihmissuhde solmitaan matalassa tunnetaajuudessa, siis ennen kuin edellisen suhteen ongelmat on tunnetasolla käsitelty, ja tunnetaajuus on kohonnut. Uusi ihmissuhde ei siis tällaisessa tilanteessa ole ”parempi” kuin vanha, vaan usein entistäkin vaikeampi, koska uusikin suhde on siis solmittu matalassa tunnetaajuudessa. Tästä asetelmasta on syntynyt ”laastarisuhteen” käsite. ”Kapinamielellä” ei siis kannata aloittaa mitään uutta elämässä, sillä matala tunnetaajuus heijastuu aina myös uusiin elämäntilanteisiin. 

 

Myöskään työpaikkaa ei pitäisi koskaan vaihtaa matalassa tunnetilassa, eli esim. ikävien työtovereiden takia. sillä vedämme aina puoleemme samalla tunnetaajuudella olevia kanssaluojia, ja kokemuksemme epämiellyttävistä työtovereista liittyy aina meihin itseemme, eli omaan matalaan tunnetaajuuteemme. Jos siis sinulla on työtovereita, joista et pidä, niin pyri sallimaan ensin tunnetaajuutesi kohoaminen etsimällä työtovereistasi tietoisesti positiivisia ominaisuuksia, täysin riippumatta heidän käytöksestään. Ja katsomalla heitä näin korkeamman minäsi silmin ikään kuin ”puhdistat” työtovereihisi yleisesti liittyvän tunnetaajuutesi. Kokemus siitä, että ”aina minulle käy näin” jollain tietyllä elämänalueella,  johtuu siis omasta matalasta tunnetaajuudestasi tuon tietyn asian suhteen. Sinä itse siis vedät puoleesi tietyllä tunnetaajuudella olevia ihmisiä – eli kohtaamasi ihmiset ilmentävät sinun seurassasi sitä taajuutta, missä itse olet. Ja samalla tavalla oma kulloinenkin tunnetaajuutesi vetää puoleesi samalla taajuudella olevia muita  kokemuksia: Korkealla tunnetaajuudella ollessasi toivottuja, matalalla tunnetaajuudella ollessasi ei-toivottuja.

 

Elämämme maan päällä ei ole haudanvakavaa. Jos siis koet toteutumattomien toiveidesi vuoksi turhautumisen tunteita, niin lopeta ongelmasi ratkaisemisen yrittäminen kokonaan, ja keskity aivan muihin, kevyempiin ja iloa tuottaviin  asioihin. Universumi ratkaisee kyllä ongelmasi – sinun tehtäväsi on vain iloita elämästäsi!20.11.2018

Olet kuin radiovastaanotin – viritä itsesi taajuudelle, jossa vastaanotat toiveesi

Et voi saavuttaa haluamaasi asiaa matalasta tunnetaajuudesta käsin – se mitä haluat, saavuttaa sinut, kun olet korkealla taajuudella. Matalassa tunnetaajuudessa sallit itsellesi asioita, joita et halua.

Vetovoiman lain ehdottomuus saa meidät joskus kokemaan elämän fyysisellä tasolla ”epäoikeudenmukaisena”. Meidän on vaikea ymmärtää, miksi rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, miksi sairaat kärsivät ja terveet voivat hyvin. Mutta tämä tunne johtuu vain siitä, että emme ymmärrä, miten vetovoiman laki toimii – että emme syvällisesti ymmärrä, että luomme todellakin ihan itse oman todellisuutemme. Mitään ulkopuolista ”jumalaa”, joka päättää puolestamme,  ei siis ole olemassa. Ei ole olemassa myöskään ”kohtaloa”, joka kahlitsee meitä. On vain meidän omat toiveemme, jotka olemme itse luoneet korkeamman minämme taajuudelle, ja jotka vain odottavat, että sallimme ne fyysiseen elämäämme manifestaatioina.

 

Ja on oman tietoisuutemme korkeampi osa –  korkempi minämme – joka jokaisena elämämme hetkenä kutsuu meitä, loputtoman kärsivällisesti ja  väsymättä, kohti toiveitamme. Meidän tehtävämme on vain kuulla ja kuunnella tuota kutsua.

 

Voit siis tulla tietoiseksi luojaksi vain hyväksymällä vetovoiman lain ehdottomuuden – ja oman roolisi ja vastuusi oman todellisuutesi luojana.

Opettele siis hallitsemaan tunnetaajuuttasi, opettele ”säätämään” itsesi sallimisen ja vastaanottamisen taajuudelle. Ja muista aina, että tämä ”oikean kanavan etsiminen” muistuttaa  soittimen hienovireistä viritystä, ei raskasta raatamista, kuten ojan kaivamista. Tunnetaajuuden kohottaminen ei siis vaadi uhrauksia ja kärsimyksiä, vaan aivan päin vastoin: Korkean tunnetaajuuden löytäminen vaatii vain kykyä iloita elämästä, tuntea aitoa kevytsydämisyyttä ja täydellistä luottamusta universumin huolenpitoon. Kärsimystä ja raatamista ihannoivat sankaritarinat ovat matalassa tunnetaajuudessa paljon eläneiden ihmisten luoma harha.

 

Jos siis haluat ja toivot jotakin, niin etsi tunnetasolla sitä tunnetta, jonka toiveesi toteutuminen sinussa aikaansaisi. Sillä saat aina sen, mitä tunnet juuri nyt. Älä siis mieti, MITEN saavutat toiveesi, vaan MIKSI haluat mitä haluat, eli millaisia tunteita odotat tuntevasi, kun toiveesi toteutuu. Käy mielessäsi läpi tunnetta ilmaisevia sanoja, ja pyri tuntemaan niiden sisältämä tunnetila: Hauska, helppo, mukava, tyydytystä tuottava, innostava, inspiroiva, varma, selkeä. Jos vaikkapa haluat löytää itsellesi uuden työpaikan, niin  pyri tuntemaan, miltä juuri sinulle sopiva työympäristö ja työ tuntuu: Nautin tästä työstä, kuulun tähän työpaikkaan, on ihanaa tulla tänne joka aamu,  nautin yhteistyöstä työtovereideni kanssa, on ihanaa olla yhdessä enemmän kuin yksin,  täydennämme toisiamme, työ tuntuu helpolta ja työn tulokset suurenmoisilta.

 

Kun sallit tunnetaajuutesi näin kohota, niin löydät haluamasi työpaikan, ihmissuhteen tai minkä tahansa muun toiveesi inspiraation kautta. Saat yllättäen impulssin mennä jonnekin, kohtaat odottamatta ihmisen, jonka kautta löydät etsimäsi, ja tämä kaikki tapahtuu usein silloin, kun vähiten sitä odotat, koska omien ajatustesi, uskomustesi ja odotustesi aikaansaama vastustus eli resistanssi on pieni ”kuin vahingossa”.

 

Saatat löytää polun, joka johtaa unelmasi saavuttamiseen, myös näennäisen vastoinkäymisen kautta: Jotakin menee rikki, jonka takia menet korjauttamaan särkynyttä esinettä jonnekin, jossa kohtat ihmisen, joka kertoo sinulle asian, jonka seurauksena unelmasi toteutuu. Polku, jonka universumi sinulle valaisee, on aina se, joka on kussakin tilanteessa ”helpoin mahdollinen”. Eli vesi toiveidesi virrassa löytää aina uomansa, jos sallit sen virrata vapaasti.

 

Et siis voi vastaavasti koskaan saavuttaa, mitä haluat, ellei haluamasi pääse tulemaan luoksesi, eli jos tunnetaajuutesi ei ole oikea. Sinun tehtäväsi on siis vain olla olematta itse toiveesi esteenä – ja sallia luomuksesi. 16.11.2018

Saavutat vapauden olla, tehdä ja omistaa mitä tahansa tiedostamalla joka hetki suhteesi omaan korkeampaan minääsi

Olosuhteet, joissa elät juuri nyt, ovat menneisyyttä. Nykyisyyttä on se todellisuus, jonka olet luonut toiveillasi korkeamman minäsi taajuudelle.

Saavutat täydellisen vapauden luoda toiveidesi kaltaista elämää tiedostamalla, että ollessasi resonanssissa eli samalla tunnetaajuudella oman korkeamman minäsi kanssa, manifestoit sitä mitä toivot. Onnellisuus ilman ehtoja, eli korkea tunnetaajuus olosuhteista riippumatta, on siis tietoisen luomisen avain.

Tärkein ihmissuhteesi on siis suhteesi oman korkeamman minäsi kanssa. Älä siis koskaan etsi onnea suhteistasi muihin ihmisiin, sillä et voi hallita muiden ihmisten tunteita, ainoastaan omiasi. Iloitse siis muiden ihmisten kanssa, mutta älä anna tunnetaajuutesi laskea, jos kanssaihmisesi ovat matalalla tunnetaajuudella. Muista aina ero korkean tunnetaajuuden eli myötätunnon, ja matalamman tunnetaajuuden eli empatian välillä.

 

Monet elämässään menestyneet ihmiset elävät suhteellisen onnellista elämää myös tiedostamatta vetovoiman lain vaikutusta. Tämä johtuu siitä, että havainnoimmalla kaikkea sitä hyvää, jota heidän elämässään jo on, he luovat lisää toivomiaan asioita. Puhutaan myös ihmisistä, jotka ovat syntyneet ”kultalusikka suussa”. Tällaiset ihmiset ovat siis syntyneet olosuhteisiin, joissa heillä on paljon esim. maallista omaisuutta, joten he ”uskovat” vaurauteensa. Ja uskomalla vaurauteen he vetävät puoleensa lisää vaurautta.

 

Mutta tällainen luominen on olosuhteista riippuvaista. Jos menestynyt ihminen kokee elämässään negatiivisia asioita, ja alkaakin niiden seurauksena vetää puoleensa samalla tunnetaajuudella olevia ei-toivottuja asioita, niin hän saattaa menettää elämänhallintansa kokonaan – koska ei tiedosta aiemman onnellisuutensa olleen olosuhteista riippuvaista, siis ehdollista.

Jos lapsi oppii kokemustensa kautta jo pienenä, että hän on lahjakas ja taitava, ja voi saavuttaa näillä ominaisuuksillaan, mitä haluaa, niin hänen uskonsa myös mahdollistaa saavutukset myöhemmällä iällä. Vastaavasti: Jokainen lapsi tietää olevansa kaikkivoipa luoja, mutta jos lapsi jossain vaiheessa lapsuudessaan alkaakin kokemustensa seurauksena uskoa olevansa ”arvoton” tai ”huonompi”, kuin muut lapset, niin hän alkaa myös manifestoida elämäänsä asioita, jotka vahvistavat tuota arvottomuuden tunnetta.

 

Mutta toisaalta Kaikki negatiiviset kokemuksemme luovat korkeamman minämme taajuudelle positiivisia asioita, joten jo lapsena paljon ei-toivottuja kokemuksia kokenut lapsi voi vanhempana kokea suurta menestystä elämässään – jos hän jostain syystä sallii sen itselleen, eli löytää jälleen tunnetasolla mittaamattoman arvonsa.

 

Monet elämässään suurta menestystä saavuttaneet ja toiveitaan todeksi luoneet ihmiset ovat lapsuudessaan kokeneet epävarmuutta, masennusta, kiusaamista, fyysistä, henkistä tai taidollista vajavuutta tai mitätöintiä. Tarina ”rumasta ankanpoikasesta” kertoo tästä toiveiden manifestoimisesta. Esim. yhdellä maailman tunnetuimmista kitaristeista, Django Reinhardtilla, on vasemmassa kädessään kaksi vahingoittunutta sormea. Monet hyvin menestyneet tieteentekijät, kirjailijat, talousnerot ja  näyttelijät ovat kärsinet lukihäiriöstä. Samoin lukemattomat esiintyvät taiteilijat ovat olleet lapsena koulukiusattuja, ja monien kuuluisten valokuvamallien ulkonäköä on lapsena haukuttu. Luomme siis haluamaamme todellisuutta sekä toiveidemme, että ei-toivottujen tunteidemme kautta.

 

Se, mitä fyysiseen elämäämme kunakin elämämme hetkenä manifestoimme, riippuu siis aina tunnetaajuudestamme. Pyri siis elämässäsi olemaan mahdollisimman usein samalla, korkealla tunnetaajuudella korkeamman minäsi kanssa, ja näkemään myös jokainen kokemasi vastoinkäyminen mahdollisuutensa, ”kuin laittaisit rahaa pankkiin”. Ja elämäsi muuttuu konkreettisesti matkaksi ilosta iloon.

14.11.2018

Uskonnollisen kirjallisuuden lukeminen korkeamman minämme silmin

Meillä jokaisella on totuus universumista sisimmässämme, korkeamman minämme taajuudella. Emme siis tarvitse uskonnollista tai muuta esoteeristä kirjallisuutta totuuden löytämiseen.

 

Jos siis haluat tietää, mikä erilaisten uskontojen ns. pyhissä kirjoissa ja profeettojen opetuksissa on lähtöisin korkeasta tietoisuudesta, ja mikä matalammasta, niin pyri lukemaan noita kirjoja aina korkeassa tunnetilassa, siis korkeamman minäsi silmin.

 

Uskonnot ovat saaneet usein alkunsa korkean tunnetaajuuden profetioista, mutta ovat instituutioina kuitenkin ihmisten ihmisten luomia,  ja koska matalat tunnetaajuudet kuuluvat ihmisyyteen, niin myös ”pyhiksi kirjoiksi” kutsutuissa teoksissa on aina mukana matalan tunnetaajuuden tulkintoja. Vaikka profeetat itse olisivat olleet eläessään pääosin korkealla tunnetaajuudella, niin he eivät ole läheskään aina itse kirjoittaneet opetuksiaan muistiin itse, vaan opetukset ovat taltioineet sanalliseen muotoon jotkut muut henkilöt – ja usein vasta profeetan itsensä siirryttyä jo korkeaan tietoisuuten. Tämän lisäksi uskonnollinen tieto on aina vertauskuvallista, ja myös ihmisen luoma kieli ja tapa, millä tulkitsemme sanoja vaikuttaa aina tulkintoihimme tuosta tiedosta. Näistä syistä näiden oppien eri tulkinnat ovat usein ristiriitaisia keskenään, ja myös saman uskonnon sisälle on syntynyt useita erilaisia oppisuuntia, jotka ovat sitten myös aikojen saatossa alkaneet ”kilpailla totuudesta” – siis siitä, minkä uskontosuunnan totuus on ”puhtain” –  ja muuttuneet enemmän maallisiksi, uskonnollista valtaa käyttäviksi  instituutioiksi, kuin puhtaasti totuuden löytämiseen ja kokemiseen keskittyviksi liikkeiksi.

 

Jokaisella maan päälle syntyneellä ihmisellä on kuitenkin koko ajan hallussaan tuo totuus, ja se on saatavilla joka hetki, myös siis ilman uskonnollisia johtajia, ”pyhiä kirjoituksia” tutkineita opettajia ja profeettoja.

 

Se, miksi ihmiset ovat kuitenkin kautta ihmiskunnan historian turvautuneet uskontoihin, johtuu siitä, että ollessaan matalassa tunnetaajuudessa ihminen kokee matalan taajuuden tunteita, kuten epävarmuutta ja pelkoa. Ja matalassa tunnetaajuudessa ollessaan hänen on vaikea uskoa olevansa itse korkeampi olento, sillä matalassa tunnetajuudessa hän kirjaimellisesti kokee olevansa ”vain ihminen”, ja että ”jumalat”ovat jossakin hänen ulko- tai yläpuolellaan. Matala tunnetaajuus on siis samalla tavalla ”todellisuutta” kuin korkeakin. Eli ihminen, joka kunnioittaa ja pelkää ”jumalia” myös vetää puoleensa kokemuksia, jotka vahvistavat uskoa noiden ylempien olentojen olemassaoloon. Samasta syystä monelle ihmiselle myös ”persoonallinen paha”  on oikeasti olemassa, sillä kaikki mihin uskomme ja jonka kanssa olemme samalla tunnetaajuudella, manifestoituu.

 

Minkä tahansa uskonnon kannattaja saattaa siis tuntea myös korkean tunnetaajuuden tunteita, kuten uskonnolllista euforiaa ja puhdasta rakkautta, mutta koska hän on oppinut luottamaan vain oman uskontonsa opetuksiin (ja pelkäämään ”vääriä profeettoja” ja ”eksytystä”), niin hän liittää nuo tunteet pelkästään omaan uskontoonsa. Ymmärtämättä, että kokemus puhtaasta rakkaudesta ja korkeasta tietoisuudesta ei liity mihinkään tiettyyn uskontoon, vaan on universumissa vallitseva voima, joka on kaikkien ihmisten, eläinten ja kasvien, ja kaiken olevaisen perusolemus. Eli kun vaikkapa profeetta Jeesus sanoi, että hän on ”tie, totuus ja elämä”, niin hänen tarkoituksensa ei ollut korottaa itseään meidän muiden yläpuolelle, vaan hän halusi vain näyttää tien meidän jokaisen omaan ”jumaluuteen”.

 

Jos siis haluat tutukia erilaisten uskontojen oppeja ja kirjoituksia, niin lue niitä aina korkeassa tunnetaajuudessa. Sillä aina, kun ajattelet totuutta, niin tunnet totuuden. Jos esim. oivallat jonkin asian, jota et ole aiemmin oivaltanut, niin saatat kokea ”kylmiä väreitä” kehossasi. Nämä tuntemukset ovat selkeä ja erehtymätön merkki siitä, että olet oivalluksen hetkellä resonanssissa korkeamman minäsi ja korkean tietoisuuden kanssa.

 

Eli jos vaikkapa haluat tietää, onko kristittyjen Vanhassa Testamentissa kuvattu ”vihainen jumala” totta vai tarua (siis korkean vai matalan tunnetaajuuden manifestaatio), tai miten pitäisi suhtautua  Raamatun naisia ja seksuaalivähemmistöjä koskeviin uskonnollisiin rajoituksiin, niin lue noita asioita koskevat kohdat korkeassa tunnetaajuudessa. Samalla menetelmällä voit lukea myös pyhistä kirjoista historian saatossa poistettuja kirjoituksia, tai erilaisia versioita samoista, tuhansia vuosia vanhoista tapahtumista. Sillä ollessasi itse korkeassa tunnetaajuudessa sinä  tunnet kehossasi, mikä on totta, ja mikä puolestaan kirjoittajan, kääntäjän tai editoijan matalan tunnetaajuuden tulkintaa.

 

Me olemme kaikki osa korkeaa tietoisuutta, eli suurin osa olevaisuudestamme eli sielustamme on koko ajan puhtaan positiivisen energian ja rakkauden taajuudella. Tieto totuudesta on siis meissä – ja on löydettävissä omasta sisimmästämme joka hetki.10.11.2018

Katso aina eteenpäin – voimasi on nykyhetkessä!

Olet tietoinen luoja, tiedosta siis, mitä luot. Juuri nyt.

Korkeampi minäsi ei koskaan katso taaksepäin. Jos huomaat, että ajattelet negatiivisia ajatuksia tai puhut epäonnistumisistasi, surua tai ahdistusta aiheuttaneista tapahtumista, asioista, jotka eivät ole elämässäsi juuri nyt hyvin, niin tiedosta, että puhumalla näistä asioista tai ajattelemalla niitä myös aktivoit niitä. Vetovoiman laki on kuin painovoiman laki: Vedät puoleesi sitä, mitä haluat tai et halua, sen mukaan, mitä tunnet. Sillä tunteesi värähtelevät tietyllä taajuudella.

 

Et siis voi poistaa mitään elämästäsi vastustamalla sitä. Universumissa toimii ainoastaan vetovoiman laki, minkä tahansa asian ”pois työntäminen” on siis mahdotonta.

 

Sinun ei tule myöskään rangaista itseäsi, moittia itseäsi tai tuomita itseäsi siitä, että olet aktivoinut negatiivisia asioita, ja luonut elämääsi ei-toivottuja asioita – itsesyytöksistä ei ole mitään hyötyä, päin vastoin  –  vaan sinun tarvitsee vain lopettaa negatiivinen puhe ja ajattelu, pysähtyä, ja vaihtaa suunta kohti positiivista. Tämä mahdollisuus sinulla on joka ikisenä elämäsi hetkenä, eikä sitä koskaan oteta sinulta pois. Et voi siis koskaan tehdä mitään niin ”pahaa”, että et voisi milloin tahansa muuttaa suuntaasi kohti parempaa! Ja muista myös, että kaikki ei-toivottu on luonut aina korkeamman minäsi taajuudelle toivottua, eli mitä enemmän olet kokenut ei-toivottuja asioita, niin sitä suuremman ”palkinnon” saat, kun annat elämän virran viedä sinua myötävirtaan, eli kun olet korkeassa tunnetaajuudessa.

 

Sinun ei siis tarvitse ”kaivaa kuoppaa” itsellesi muistelemalla menneitä epäonnistumisiasi, harmittelemalla, kuinka vaikeaksi olet oman elämäsi luonut, ja listaamalla asioita, jotka eivät ole hyvin nykyhetkessä. Sinun ei siis tarvitse surra ja ”käsitellä” koko mennyttä elämääsi läpi päästäksesi elämässäsi eteenpäin, sillä matalasta tunnentaajuudesta käsin analysoiminen vain aktivoi matalan tunnetaajuuden kokemukset menneisyydessäsi, mikä estää sinua pääsemästä eteenpäin. Tästä syystä esim. hyvää tarkoittava psykoterapia kestää usein niin kauan! Älä siis kaivaudu syvemmälle, noustaksesi sieltä ylös, vaan lähde niiltä sijoiltasi eteenpäin. Myöhemmin, kun elämäsi on jo muuttunut parempaan suuntaan, saat kyllä tilaisuuden käsitellä menneisyytesi ”kipupisteitä”, mutta korkeammasta tunnetaajuudesta käsin, jolloin nuo vaikeat asiat selviävät helposti, ja lakkaavat vaivaamasta sinua kuin taikaiskusta, koska kykenet katsomaan niitä nyt korkeamman minäsi silmin.

 

Sillä korkea tunnetaajuus on voima, joka ratkaisee kaikki ongelmat universumissa. Salli siis tunnetaajuutesi kohota ja anna  kaikki ongelmasi universumin ratkaistavaksi. Luota ilman mitään ehtoja ja epäilyksiä puhtaan positiivisen energian, rakkauden energian voimaan. Aidon, myös siis tunnetasolla tapahtuvan  ”anteeksiantamisen” voima perustuu tähän: Menneistä kokemuksista irtipäästämiseen, kaikkien ongelmien  luovuttamiseen universumin ratkaistaviksi.

 

Sinä Olet Luoja. Sydämesi toive, se mitä todella toivot, toteutuu  aina.10.11.2018

Pimeintä on juuri ennen aamunkoittoa – vanhasta on luovuttava, jotta uusi elämä voi kukoistaa

Pimeintä on aina ennen aamunkoittoa”, sanotaan. Jos olet tietoisesti pyrkinyt kohti unelmiasi, et siis matalassa tunntaajuudessa, ”läpi harmaan kiven puskien”, vaan tuntien olosuhteista riippumatonta iloa elämästä, arvostaen elämäsi pieniä hyviä asioita, ja jättänyt negatiiviset asiat mahdollisuuksien mukaan huomiotta – niin usko ja luota siihen, että olet saavuttamassa jotakin suurenmoista. Vaikka näennäisesti vaikuttaisi siltä, että on edelleen säkkipimeää, etkä ole edistynyt lainkaan polullasi kohti unelmiasi, niin muista, että nykyhetki on jo menneisyyttä, tuleva on jo luotu ja siis se ”todellinen nykyisyys”. Ja tuo uusi upea tulevaisuutesi on siis jo olemassa korkeamman minäsi taajuudella.

 

Juuri ennen kauan odottamaasi manifestaatiota koet myös luultavasti tilanteita, joissa ”kaikki tuntuu kaatuvan”, eli elämästäsi esim. poistuu asioita, joista irtipäästäminen on välttämätöntä, jotta uusi elämä voisi kukoistaa. Siksi ”uudet alut” syntyvät aina tavalla tai toisella ”vanhan kuolemalla”. Luopumalla vanhasta siis teet tilaa uudelle. Tästä syystä tietoisen luojan polulle lähdettyäsi ja tietoisesti tunnetaajuuttasi kohottaessasi koet usein elämässäsi rajujakin mullistuksia, jotka saavat sinut ajattelemaan, että oletkin aivan väärässä suunnassa. Tai katumaan jopa sitä, että alun perin toivoit elämäsi muuttuvan paremmaksi. Vanhoista asioista luopuminen saattaa siis myös tuntua pelottavalta. Jos olet tottunut mataliin tunnetaajuuksiin, niin myös niistä irti päästäminen saattaa siis tuntua vaikealta. Eli paradoksaalisti: Kurjuudesta luopuminen sattaa olla pelottavaa, jos on tuttunut kurjuuteen! Vanha tuntuu siis turvaliselta, vaikka se olisi kuinka epämiellyttävää – tuleva taas pelottaa, vaikka odotettavissa olisi suurimpien toiveidesi täyttymys.

 

Mutta kyse ”pimeydessä ennen aamunkoittoa” on siis vain siitä, että uudistuminen ei ole mahdollista ilman vanhasta luopumista. Tällaisia näennäisesti negativiselta vaikuttavia asioita voivat olla jopa sen hetkisessä elämäntilanteessasi ”kohtuuttomilta” tuntuvat menetykset, kuten työpaikan tai kodin menetys, ihmissuhteen loppuminen, läheisen kuolema tai sairastuminen. Vaikka juuri muutoksen hetkellä ”kaikki tuntuu kaatuvan päällesi”, niin kun  jälkeen päin tarkastelet kokemiasi menetyksiä, niin huomaat, että vastoinkäymisissä piilikin lopputuloksen kannalta ajateltuna suuri lahja.

 

Myös asiat, jotka ovat olleet sinulle kipeitä, joiden merkitystä et ole koskaan ymmärtänyt, ja joiden ajatteleminenkin tuottaa sinulle tuskaa, tulevat tällaisella hetkellä usein eteesi. Törmäät esim. ihmisiin, jotka ovat menneisyydessä aiheuttaneet sinulle ongelmia, ja jotka eivät – sinun näkökulmastasi – ole koskaan saaneet ”rangaistusta” teoistaan, vaan ovat päin vastoin menestyneet elämässään. Kokemiisi menneisyyden tapahtumiin liittyy siis negatiivista värähtelyä, joka uuden elämäsi kynnyksellä tulee vihdoin ”puhdistaa”, siis ei enää matalasta, vaan korkeasta tunnetaajuudesta käsin. Tulet ehkä huomaamaan, että ulkoisesti menestyneeltä näyttäneet ihmiset ovat myös kokeneet elämässään paljon haasteita, ja että kuvamme muiden ihmisten ”täydellisestä” elämästä on aina harhakuva. Ja oivallat myös, että se, että olet alun perin kokenut haasteita näiden ihmisten taholta, on johtunut omasta tunnetaajuudestasi tapahtumahetkellä. Olette siis vetäneet toinen toisianne puoleenne, toimineet toinen toistenne kanssaluojina. Eli myös tuo toinen ihminen on kokenut matalan tunnetaajuuden tunteita, jotka ovat himmentäneet hänen onnellisuuttaan, menestyksestä huolimatta. Se, koemmeko elämämme onnelliseksi vai onnettomaksi on aina suhteellista.

 

Elämä siis auttaa meitä syvällisesti ymmärtämään, että voimme aina nähdä toisessa ihmisessä itsemme, täysin riippumatta siitä, miten tuo toinen ihminen meitä kohtaan käyttäytyy. Sielutasolla olemme kaikki yhtä, emme erillisiä.

 

Jos siis elämässäsi tuntuu juuri nyt tapahtuvan paljon outoja, näennäisiä  vastoinkäymisiä ja menetyksiä, niin iloitse: Olet juuri saavuttamassa jonkun suuren unelmasi!6.11.2018

Mitä ”vaikeampi” on ongelma, johon toivot ratkaisua, niin sitä taitavammaksi tietoiseksi luojaksi ongelmasi sinua opettaaUniversumin ja korkeamman minäsi näkökulmasta ei ole mitään eroa ”pienillä” ja ”suurilla” toiveilla – molempien manifestoiminen on aivan yhtä helppoa: Esität toiveesi, universumi vastaa toiveeseesi, minkä jälkeen sinä sallit itsellesi toiveesi manifestaation.

 

Oli toiveesi siis millainen tahansa, niin vain sinä itse voit olla toiveesi manifestoitumisen esteenä. Jos toivot vaikkapa löytäväsi maasta kauniin linnunsulan, niin toiveesi toteutuu luultavasti hyvin nopeasti. Sillä uskot itsekin linnunsulkien löytämisen olevan suhteellisen helppoa. Samoin, jos testaat manifestoijantaitojasi toivomalla näkeväsi tietyn merkkisen ja tietyn värisen auton, niin ei mene kovin kauan, kun havaitset juuri toivomasi kaltaisen auton. Tai jos ajattelet jotain vanhaa ystävääsi, niin pian kohtaat hänet tai olet yhteydessä häneen, tavalla tai toisella. Kun siis uskot manifestaation mahdollisuuteen, niin manifestaatiot tapahtuvat helposti. Silti: ”Helpotkin” manifestaatiot tapahtuvat siten, että korkeampi minäsi ohjaa sinua ”helpoimman mahdollisen polun” kautta toiveesi luokse. Et siis aina voi löytää mitään toivomaasi asiaa, jota etsit matalassa tunnetaajuudessa, ikään kuin yrittämällä ”pakottaa” manifestaatio silmiesi eteen. Vaan korkeampi minäsi ohjaa sinut toiveesi luokse vaivihkaa, sillä hetkellä, kun toiveesi löytämistä vähiten odotat. Samalla tavalla tavara, jota kiihkeästi ja hyvin huolestuneena etsit, ei usein tunnu millään löytyvän. Tämä johtuu myös siitä, että tunnetaajuutesi on huolen takia matala, eikä korkealla tunnetaajuudella oleva korkeampi minäsi saa välitettyä sinulle ohjeitaan. Mutta kun lakkaat etsimästä, niin etsimäsi asia löytyy ”kuin vahingossa”, koska tunnetaajuutesi kohoaa automaattisesti luovuttaessasi, ja korkeampi minäsi pystyy taas ohjaamaan sinua.

 

Jos siis sinulla on pitkäaikainen toive, joka ei meinaa millään toteutua, niin nopein tie toiveesi sallimiseen on päästäminen irti, eli toiveesi ajattelemisen lopettaminen kokonaan. Sillä luovuttamalla  siirryt itse ”pois tieltä” estämästä toiveesi toeutumista. Toiveesi on siis ollut valmiina odottamassa vain sitä, että otat sen vastaan, siitä hetkestä lähtien, kun toiveesi ensi kertaa esitit!

 

Jos toivot saavasi lottovoiton ja odotat innokkaana arvonnan etenemistä, niin mieti, miltä sinusta tunnetasolla tuntuu odottaessasi numeroita. Onko sinulla sellainen tunne, että TIEDÄT voittavasi? Vai onko sinulla tunne, että luultavasti et taaskaan voita, koska et ole aikaisemminkaan voittanut? Uskomuksesi liittyen suureen lottovoittoon estää siis todennäköisesti voitontoiveesi manifestoitumisen. Olet siis enemmän matalammalla toiveen, kuin korkealla uskon ja tiedon tunnetaajuudella. Jos taas olet korkeassa tunnetaajuudessa ollessasi saanut yhtäkkiä voimakkaan inspiraation lottoamiseen, niin on hyvin todennäköistä, että voitat rahaa. Sillä inspiraation lähteenä oli korkeamman minäsi ohjaus.

Jos olet käynyt raveissa, niin olet ehkä kuullut puhuttavan ”aloittelijantuurista”. Ihminen, joka on ensimmäistä kertaa elämässään ravikilpailuissa ja katselee valjakoita lämmittelyssä, arvaa hämmästyttävän usein voittajan intuitiivisesti, lyödessään siis ensimmäistä kertaa elämässään vetoa, ja tietämättä yhtään mitään hevosten ennätyksistä tai menestyksestä aiemmissa kilpailuissa. Aloittelijantuuri perustuu siihen, että ensimmäistä kertaa raveissa oleva henkilö on korkealla tunnetaajuudella ja huoleton – eikä hänellä liity mitään ennakko-odotuksia pelaamiseen, pelissä voittamiseen, eikä siis myöskään voittajahevosen valintaan. Koska hänen tunnetaajuutensa on siis korkea, niin  hän saa intuitiivisesti tiedon voittajasta korkeammalta minältään. Mutta kun hän seuraavan kerran lyö vetoa, hän on jo kenties hieman huolissaan: ”Viimeksi voitin, nyt minulta odotetaan siis jälleen oikean hevosen veikkaamista.” Samalla hänen tunnetaajuutensa on jo laskenut, sillä hän on siis huolissaan siitä, voiko hän onnistua enää toista kertaa peräkkäin.

 

Ratkaisun löytäminen ”suuriin ongelmiin” ei siis ole yhtään sen vaikeampaa, kuin pienempiin – kaikkiin toiveisiimme on olemassa ratkaisu samalla hetkellä, kun toiveemme esitämme. Mutta mitä ”vaikeampi” ongelmamme on, niin sitä taitavammaksi tietoiseksi luojaksi se meitä opettaa. Tämä johtuu siitä, että ns. vakavampien, ja enemmän negatiivisia tunteita kuten pelkoa aiheuttavien ongelmien edessä meidän on todella harjoiteltava olosuhteista riippumatonta luottamusta universumiin. Uskomme universumin apuun joutuu siis enemmän koetukselle, jos meillä on vaikkapa vakava sairaus, josta toipumisen väitetään olevan epätodennäköistä. Tai jos meillä on hyvin suuri velka, ja vain vähäiset resurssit velan takaisinmaksuun. Tällaisissakin tianteissa ratkaisun manifestoiminen on teoriassa kuitenkin aivan yhtä helppoa, kuin linnunhöyhenen löytäminen, mutta meidän oma voimakas, negatiivinen uskomuksemme voi siis estää manifestaation sallimisen.

 

Mitä voimallisempi on kysymyksemme, sitä väkevämpi ja suurenmoisempi on myös universumilta saamamme vastaus!

 

Tietoisena luojana sinun tulee siis harjoitella ennen muuta omaa uskoasi, ja luottamusta universumin rajattomaan ongelmanratkaisukykyyn. Jos siis pystyt näennäisesti ”toivottomassakin” tilanteessa uskomaan ja luottamaan universumin apuun, ja pysymään korkeassa tunnetaajuudessa, niin mikä tahansa on sinulle mahdollista.5.11.2018

Pyri tuntemaan tyytyväisyyttä – ollessasi kärsivällinen melot vastavirtaanOdottaessamme toteutumattomien toiveidemme manifestoitumista olemme usein matalalla tunnetaajuudella eli turhautuneita. Tässä tunnetaajuudessa manifestoiminen ei ole mahdollista, sillä  turhautuminen aktivoi vain lisää syytä turhautumiseen ja kärsimättömyyteen, sillä luomme joka hetki todellisuuttamme. Luomme siis joka hetki uutta, mutta samalla vanhaa, koska tunnetaajuutemme ei ole toiveemme suhteen kohonnut. Tunne siitä, että ”mikään ei etene” kertoo aina vain oman tunnetaajuutemme pysymisestä samana. Energia on kyllä liikkeessä koko ajan ja luominen tapahtuu koko ajan.

Kun opiskelemme tietoista luomista, niin turhautumisen ja kärsimättömyyden tilalle tulee usein hieman korkeampi tunne, kärsivällisyys. Mutta niin kärsimättömyyden kuin kärsivällisyydenkin kantasana on kuvaavasti ”kärsiä”: Me siis ikään kuin ”kärsimme” siitä, että joudumme odottamaan toiveemme toteutumista. Eli kiinnitämme huomiomme siihen, että se, mitä odotamme tapahtuvaksi, ei ole vieläkään tapahtunut. Molemmat tunteet, sekä kärsimättömyys että kärsivällisyys, värähtelevät siis edelleen matalalla tunnetaajuudella. Vaikka sanotaankin, että ”kärsivällisyys on hyve”, niin vetovoiman lain näkökulmasta kärsivällisyys on edelleen huomion kiinnittämistä toiveen toteutumatomuuteen, ei siis sen toteutumiseen eli manifestoitumiseen fyysiselle tasolle.

 

Js siis toivot toiveesi toteutuvan, niin älä pyri olemaan ´tunnetasolla kärsivällinen, vaan tyytyväinen. Jos toiveesi ajatteleminen estää sinua olemasta tyytyväinen, ja pystyt korkeintaan olemaan kärsivällinen toiveesi suhteen, niin älä ajattele toivettasi ollenkaan. Etsi syitä tyytyväisyyteen aivan muista asioista, kuin siitä, johon harras toiveesi ja unelmasi liittyy.

 

Kärsivällisyys ei ole paras tunne myöskään ihmissuhteissa, vaikka useimmille meistä on näin opetettu. Kärsivällisyys muiden ihmisten käytöksen suhteen on toki parempi kuin kärsimättömyys tai suuttumus, mutta kärsivällisyyteen liittyy kuitenkin matala tunnetaajuus, vaikka sitä ei ilmaistaisikaan esim. sanallisesti kärsivällisyyden kohteelle. Kärsivällisyys on siis saman tyyppinen tunne ihmissuhteissa, kuin kauna tai katkeruus, eli mielipide, jota ei toiselle ihmiselle sanallisesti ilmaista, on edellen kuitenkin tunnetasolla aktiivinen. Ja kaikki matalan tunnetaajuuden tunteet -katkeruus, kauna, kärsimättömyys ja kärsivällisyys –  vetävät puoleensa samalla taajuudella värähteleviä asioita, tunnereaktioita ja tapahtumia.

 

Eli pyri myös ihmissuhteissasi aina aitoihin korkean tunnetaajuuden tunteisiin: Tyytyväisyyteen, arvostukseen ja rakkauteen. Pyri siis tietoisesti löytämään läheisistäsi piirteitä, jotka mahdollistavat nämä korkeamman taajuuden tunteet. Silloin katsot muita ihmisiä korkeamman minäsi silmin – ja myös läheisesi hyötyvät korkeasta tunnetaajuudestasi. Sillä korkea taajuus, puhdas positiivinen energia, dominoi aina universumissa.4.11.2018

Jos tarvitset rahaa, niin älä ajattele rahaa, vaan pyri tuntemaan, miltä vapaus tuntuuVedämme aina ja joka hetki puoleemme sillä tunnetaajuudella värähteleviä asioita, jota juuri nyt tunnemme.

Rahan manifestoiminen on useimmille ihmisille vaikeaa siksi, että rahaan liittyy niin paljon valmiita – ja usein negatiivisia – uskomuksia. Eli jos toivot saavasi rahaa, mutta sinulla ei ole sitä, niin toivoessasi rahaa aktivoitkin tunnetasolla rahan puutteen, et siis sen runsautta. Elämme yhteiskunnassa, jossa raha tekee monet asiat mahdollisiksi, eli siksi tunne, jota rahaa manifestoidessa tulisi tuntea, on vapauden tunne. On saman tekevää, miten saat itsessäsi tuon tunteen aikaan – voit kokea vapautta vaikkapa metsässä juoksemalla, tanssimalla, tuntemalla rakkautta,  tai niityllä laukkaavia hevosia katsomalla, tärkeintä on aito vapauden tunnetila. Sillä vapauden tunne värähtelee samalla tunnetaajuudella kuin se tunne, kun sinulla on paljon rahaa ja sitä kautta mahdollisuuksia toteuttaa toiveitasi.

 

Vapauden tunteen tunteminen on tärkeää myös siksi, että saatamme manifestoida rahaa myös siten, että menetämme samalla vapautemme, eli ikään kuin ”vaihdamme vapautemme rahaan”, uhraamme vapautemme, koska haluamme niin kiihkeästi rahaa ja tavaraa. Suuri osa myös ns. rikkaiden maiden ihmisistä on itse asiassa omaksunut tämän uskomuksen: ”Jos ei töitä tee, ei syömänkään pidä”. Eli vaikka ihmisillä on paljon rahaa, niin vapautta heillä on usein hyvin vähän, koska lähes kaikki aika menee työntekoon. Kovalla työllä hankittu raha perustuu siis syyllisyyden ja arvottomuuden tunteeseen varsinkin silloin, jos henkilö ei nauti omasta työstään. Jos taas rikas ihminen nauttii työstään, niin hän pystyy helposti manifestoimaan työnsä oheen myös haluamaansa vapautta: Lomia, matkoja, etätyön mahdollisuuksia, työtilaisuuksia ulkomailla jne.

 

Eli voimme siis manifestoida sekä rahaa että vapautta. Monet uskonnot tuomitsevat tällaiset ajatukset, koska uskontoinstituutioita luotaessa on ollut tarkoituksenmukaista saada ihmiset tyytymään elämään, joka on raskasta ja niukkaa. Uskontojen papiston ja maallisten vallanpitäjien on siis ollut helpompi hallita nöyrää ja oman köyhyytensä hyväksyvää, raskaisiin töihin suostuvaa  kansaa. Mutta myös nuo vallanpitäjät ovat olleet uskontoa tulkitessaan matalassa tunnetaajuudessa, eivätkä ole ymmärtäneet esim. profeetta Jeesuksen oppeja korkean taajuuden tunteiden kuten ”rakkauden ja huolettomuuden” vapauttavasta vaikutuksesta lainkaan oikein – tai tuo tärkeä viesti on jäänyt uskontoa saarnatessa pelkäksi sivulauseeksi, sanahelinäksi.

 

On myös tärkeää, miten suhtaudut rahaan sinänsä. Jos pidät rahaa pahana ja ”ei-henkisenä” asiana, tai tunnet syyllisyyttä jo etukäteen siitä, että jos sinulla on rahaa, niin jollakin toisella ihmisellä ei ole rahaa, niin silloin et voi manifestoida rahaa – tai et ainakaan sellaista rahaa, joka tuottaisi sinulle iloa! Se, millä tunnetaajuudella siis suhtaudut asioihin määrää sen, millaisena nuo asiat tunnetasolla koet. Eli paradoksaalisti sinulla voi myös olla rahaa, joka EI tuota sinulle onnea ja iloa, vaan onnettomuutta. Sinä itse siis päätät, mikä asia tuottaa sinulle korkean tunnetaajuuden tunteita.

On siis  olemassa myös sellaisia ihmisiä, joilla jo on rahaa, mutta jotka suhtautuvat omaan elämäänsä ja siis myös omistamaansa rahaan niin voimakkaan negatiivisesti, että vetävät puoleensaa sitä, mitä eivät todellakaan halua, siis rahaa. Mutta negatiivisesta tunnetaajuudesta käsin ”ei-toivottuna” manifestoitu raha ei siis tuota rikkaalle ihmiselle onnea, vaan samalla negatiivisella tunnetaajuudella värähtelevää tunnetta, kuin miten he kokevat oman elämänsä yleisesti. 

Esimerkiksi menestynyt yrittäjä tai rock-tähti, joka ei jostain syystä lainkaan arvosta itseään, voi kokea urallaan vaiheen, jossa rahaa tulee edelleen ”ovista ja ikkunoista”, koska tämä henkilö on ollut innostunut työstään ja kokenut siinä paljon korkean taajuuden tunteita. Mutta jos tällainen ihminen sitten alkaakin suhtautua itseensä negatiivisesti – esim. ihmissuhteissa koettujen ongelmien takia – niin se raha, jota tämä ihminen edelleen vetää puoleensa alkaakin näennäisesti ”tuottaa hänelle epäonnea”. Tästä on syntynyt osittain väärä uskomus, että ”rahalla ei saa onnea”. Raha on neutraali asia, se joko tuottaa onnea tai ei tuota sitä, riippuen siis siitä, miten rahan omistava ihminen suhtautuu omaan itseensä, siis omaan arvoonsa. Jyrkät nousut ja laskut joidenkin ihmisten rahatilanteessa johtuvat tästä samasta asiasta: Ihminen, joka on ansainnut paljon rahaa saattaa ”sulkea rahahanansa” itse, jos kokee arvottomuutta eli on pidemmän aikaa matalassa tunnetaajudessa. Syy arvottomuuden tunteeseen voi siis olla mikä tahansa: Epäonnistunut ihmissuhde, läheisen kuolema, syyllisyys jne.

Ja mitä taas rahan itsensä aikaansaamaan  syyllisyyteen tulee, niin muista,  että et voi koskaan köyhtyä tarpeeksi tehdäksesi kaikista maailman ihmisistä rikkaita. Jokainen ihminen valitsee itse oman todellisuutensa. Jos sinulla on rahaa, voit kyllä auttaa köyhempiä ihmisiä, mutta et voi ”nostaa” ketään matalasta tunnetaajuudesta, joka köyhyyden on aiheuttanut, ellei ihminen itse salli oman tunnetaajuutensa kohota. Rahasta ei siis pidä tuntea syyllisyyttä, raha on vain väline, ei mitään todellista, eikä varsinkaan ”paha”. Ja muista myös, että se mitä vastustamme, sitä vedämme puoleemme vain lisää. Eli jos negatiivisesta tunnetaajuudesta käsin vastustat kuluttamista, lentoliikennettä, autoilua tai geenimuuntelua, niin koet vain lisää näiden asioiden negatiivisia vaikutuksia ja niiden aiheuttamia tunteita. Jos siis haluat ”parantaa” maailmaa ja vaikuttaa vaikkapa ilmastonmuutokseen, niin pyri aina toimimaan korkeamman minäsi inspiroimana. Universumilla on vastaus kaikkiin ongelmiimme, mutta voimme kuulla vastaukset vain ollessamme korkeassa tunnetajuudessa, emme siis vastustamalla, tuomitsemalla ja pelkäämällä.

 

Raha itsessään on siis neutraali asia, vaihdon väline. Jos  haluat rahaa, niin pyri kokemaan vapauden tunne ja tunne se aidosti, harjoittele vapauden tunteen ylläpitoa. Internet ja esim.  elokuvateollisuus mahdollistaa nykyään voimakkaiden tunteiden kokemisen myös ”virtuaalisesti”. Etsi siis internetistäkin aina positiivisia tunne-elämyksiä, kuvittele olevasi vapaa ja vauras – ja sinusta tulee juuri sellainen! Universumissa kaikki on mahdollista, kaikki, jonka tunnetasolla tunnet todeksi. Sillä Sinä Olet Luoja.3.11.2018Sinun tehtäväsi on vain luoda sopiva ”ilmasto ja maaperä” manifestaatioillesi – universumi hoitaa kaiken muun

Meillä ihmisillä on jotain asiaa kiihkeästi toivoessamme voimakas halu ”mennä asioiden edelle”. Tämä kärsimätömyys kuitenkin vai hidastaa toiveidemme manifestoitumista. Tämä hidastuminen johtuu siitä, että ajatellessasi intensiivisesti jotakin sellaista asiaa, jota sinulla ei vielä ole, niin aktivoit taajuuden, jolla toiveesi ”ei ole” – et siis sitä korkeampaa taajuutta, jolla toiveesi voi toteutua. Tästä syystä etenkin suurimmista unelmista on osattava ”päästää irti” tunnetasolla, lopetettava kärsimätön yrittäminen, sallia siis universumille se tehtävä joka kuuluu universumille.

 

Kun ajat autoa, niin et mene konepellin alle ”moottorin osaksi” auttamaan, vaan huolehdit, että autossa on polttoainetta, painat tarvittaessa kaasua ja ohjailet ajoneuvoasi. Moottori ja muu tekniikka huolehtivat muusta. Kun kasvatat vihaneksia, niin annat vihannesten kasvaa rauhassa, ja korjaat sadon vasta sitten, kun vihannekset ovat ”valmiita”. Et siis odota kasvimaan reunalla kärsimättömänä satosi kypsymistä – saati, että kaivaisit siemenet joka päivä turhautuneena ylös maasta. Kaikki muutkin toiveesi ovat aivan kuten nuo siemenet: Toveesi toteutuvat, kun ne ovat valmiita – ja jos maaperä ja ilmasto suinkin sallii niiden kehittyä, kasvaa ja kypsyä!

 

Jos olet ihmetellyt, miksi monet varakkaat ihmiset tuntuvat usein saavan koko ajan vain lisää rahaa, yli oman tarpeensa, niin tämä ”rahan vapaa virtaus” johtuu siis siitä, että  varakkaat ihmiset eivät useinkaan ole kovin huolissaan rahan riittävyydestä. He siis ”uskovat varakkuuteensa, joten he myös ovat varakkaita. Heidän rikkauteen, omaisuuteen ja rahaan liittyvät uskomuksensa  värähtelevät siis  korkealla tunnetaajuudella. Mutta rikaskin ihminen voi köyhtyä, jos hän pelkää menettävänsä omaisuutensa. Köyhtyminen voi saada alkunsa niin, että kun rikas ihminen menettää jonkun hänelle tärkeän asian, oli tuo asia sitten tavara tai ihmissuhde, niin tunnetilan lasku saatta aikaansaada noidankehän, jonka seurauksena rikas ihminen menettää jopa koko omaisuutensa. Pelko siis ruokkii pelkoa, paniikki paniikkia, epäusko epäuskoa. Oli ihminen kuinka varakas tahansa, niin jos hän ei arvosta itseään, eli masentuu ja tuntee arvottomuutta, niin hän saattaa menettää lopulta kaiken arvokkaan eämässään. Olemme mittaamattoman arvokkkaita sieluja, mutta jos tunnemme itsemme arvottomiksi, niin me myös manifestoimme arvottomuutta, sekä materiaalisesti, että henkisesti.

 

Samanlainen ”menettämisen noidankehä” saattaa kohdata ihmisen, joka on ollut nuoremapa hyvin ”onnekas” rakkaudessa ja ihmissuhteissa. Jos ihmisellä on ollut paljon ihmissuhteita, paljon ”valinnanvaraa rakkaudessa”, mutta hän ei ole ollut koskaan oikein tyytyväinen partnereihinsa ja parisuhteisiinsa, niin olemalla arvostamatta partnereitaan, kokemaansa rakkautta ja elämäänsä yleensä, tällainen ihminen saattaa päätyä elämään lopulta aivan yksin. Sillä se mitä vaalimme, sitä saamme elämäämme lisää. Se, mitä emme arvosta, sen me menetämme.

 

Rakastava saa siis tilaisuuksia rakastaa, rikas ja rikkauttaan arvostava rikastuu lisää. Mutta vastaavasti myös hyvin köyhä ihminen voi rikastua pelkästään uskomalla parempaan tulevaisuuteen: Unelmoimalla, luottamalla, olemalla huoleton. Esimerkiksi nuorten, vielä oman arvonsa tuntevien ja  tietävien ihmisten taloudellinen menestys internetissä (vloggarit ja bloggarit) on esimerkki tästä, samoin nuorten muusikkojen ja taiteilijoiden. Kun nuori hminen on insporoitunut ja innostunut jostakin asiasta, eli hänen tunnetaajuutensa on tuon asian suhteen korkea, eikä hänellä ole vielä opittuja, matalassa tunnetaajuudessa värähteleviä uskomuksia liittyen menestyksen mahdollisuuksiin, niin tällainen nuori ihminen voi kokea hyvin suurta menestystä millä tahansa alalla, josta hän on innostunut.

 

Mutta menestys on toki mahdollista sellaisellekin ihmiselle, joka on jo ”kokenut kovia” elämäsään, ja jolla on paljon matalan tunnetaajuuden uskomuksia ja epäilyksiä liittyen vaikkapa rahaan. Sillä mitä enemmän ihminen on kokenut puutetta, toivonut menestystä ja unelmoinut siitä, niin sitä enemmän runsautta ja menestystä hän on myös luonut korkeamman minänsä taajuudelle. Tällaisen ihmisen toiveiden virta on siis hyvin voimakas, eli epäuskoisenkaan ihmisen ei tarvitse tehdä mitään muuta, kuin päästää irti ”airoista”, olla jonkin aikaa kokonaan ajattelematta toiveitaan ja keskittyä arvostamaan kaikkea sitä, mitä hänellä jo on, oli kyse sitten aineellisista tai aineettomista asioista. Universumi ohjaa luottavaista ihmistä aina oikeaan suuntaan.

 

Jos siis toiveesi ei ole vielä toteutunut, mutta olet harjoitelut tietoisesti tunnetaajuutesi kohottamista – tai tarkemmin sanottuna sen sallimista, korkea tunnetaajuus on jokaiselle ihmiselle se ”luonnollinen” taajuus – niin ole luottavainen: Jos sinulla on juuri nyt hyvä olo kehosasi, niin on aivan saman tekevää, onko sinulla tällä hetkellä rahaa tai rakkautta. Tulet ennemmin tai myöhemmin toteuttamaan kaikki toiveesi, jos siis tunnet positiivisia tunteita kehossasi juuri nyt, eli et  vastusta toiveidesi virtaa. Voimasi on tässä ja nyt, joka hetki, käytä sitä uskomalla siihen.

 

Toiveiden virta vie siis toveikkaan ja toiveseen uskovan väistämättä lopulta toiveen luokse. Se on universumin laki.2.11.2018Jos olet tilanteessa, jossa et haluaisi juuri nyt olla, niin pääset eteenpäin arvostamalla tilannetta, jossa olet

Oli tämänhetkinen elämäntilanteesi millainen tahansa, niin älä jää tuijottamaan ei-toivottuja  olosuhteitasi matalasta tunnetaajuudesta käsin. Sillä matala taajuutesi saa sinut pysymään paikallasi. Tämä johtuu siitä, että vaikka luot joka hetki todellisuuttasi uudeksi, eli energia on liikkeessä koko ajan, niin ollessasi matalassa tunnetaajuudessa ja tyytymätön, niin luot koko ajan samaa, eli ei toivottua. Jos siis tunnet olevasi ”jumissa” tilanteessa, jossa et haluaisi olla, niin sinulla on joka hetki mahdollisuus päästä eteenpäin ja muuttaa olosuhteesi paremmiksi sallimalla tunnetaajuutesi kohota.

 

On aivan saman tekevää, MIKSI tunnetaajuutesi kohoaa, olennaista on se, että et enää ole matalassa tunnetaajuudessa, jolloin vetovoiman laki ei enää vedä puoleesi ”samaa vanhaa” matalassa taajuudessa värähtelevää todellisuutta – vaan uutta, korkeassa taajuudessa värähtelevää. Sillä universumissa samanlainen vetää aina puoleensa samanlaista.

 

Jos siis olet yksinäinen, niin älä murehdi yksinäisyyttäsi, vaan mieti, mitä hyviä puolia on siinä, että olet itseksesi. Arvosta vaikkapa vapauttasi tai rauhaa ympärilläsi, mahdollisuutta keskittyä omiin ajatuksiisi ja harrastuksiisi. Arvosta aikaa unelmoida rauhassa, korkeassa tunnetaajuudessa, luoda positiivisissa mielikuvissasi upeaa tulevaisuuttasi, jossa et enää ole yksin. Yksin on helpompi myös harjoitella tunnetaajuuden hallintaa, sillä toiset ihmiset saattavat usein harjoittelun alkuvaiheessa vaikuttaa tunnetaajuuteemme negatiivisesti, jos siis läheisemme ovat matalammalla tunnetaajuudella, huolissaan tai masentuneita.

 

Jos olet kolaroinut autosi, niin älä jää pohtimaan ja suremaan, miksi tapahtui kuten tapahtui, älä jää syyttelemään itseäsi. Korkeampi minäsi ei koskaan katso taaksepäin. Matalan taajuuden tunteiden sijaan etsi tapahtuneesta  positiivisia puolia: Kenties vakuutus korvaa autosi ja saatkin toivomasi uudemman auton. Tai ehkä olet toivonut eri väristä autoa, ja nyt sinulla on mahdollisuus saada sellainen. Näennäiset ”onnettomuudet” on joskus asetettu tiellemme, jotta saamme mitä haluamme. Joskus on siis ”onni onnettomuudessa”, kuten sanotaan.

 

Jos sinulla ei ole rahaa mennä huvittelemaan kaupungille, niin mieti, mitä kaikkea voit tehdä kotona. Arvosta kaunista kotiasi, jokaista sinulle tärkeää esinettä ja huonekalua, ja aloita vaikkapa joogaharrastus, et tarvitse siihen rahaa. Unelmoi ulkomaanmatkasta, jonne tiedät korkean tunnetaajuutesi manifestaationa pian pääseväsi, treenaa itseäsi parempaan kuntoon ja näe itsesi jo uimarannalla. Luota siihen, että kaikki toiveesi ovat toteutumassa, luota universumin viisauteen ja prosessiin, joka etenee  koko ajan täydellisessä synkronissa. Kaikki tapahtuu elämässämme aina täsmälleen oikeaan aikaan. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta, kuin huolehtia siitä, että olet itse ”valmis” vastaanottamaan unelmasi. Sallimalla itsellesi korkea tunnetaajuus eli kokemalla tyytyväisyyttä joka hetki tulet koko ajan valmiimmaksi. Sillä voit tulla tyytyväiseksi vain olemalla tyytyväinen – se on universumin laki.

 

Älä siis tuijota maata jalkojesi alla, se mitä olet jo luonut on menneisyyttä, katso innoissasi eteenpäin horisonttiin, katso tulevaan, niin saavutat unelmasi myös paljon nopeammin. Jos et tiedä tarkalleen, mitä on odotettavissa, eli et itsekään tiedä ihan täsmälleen, millä tavalla universumi tulee toiveesi toteuttamaan, ja mitkä ovat ”todellisia, sydämesi toiveita”, niin ajattele mitä tahansa yksittäistä ihanaa asiaa, josta olet unelmoinut. Kun olet korkeassa tunnetaajuudessa mistä tahansa syystä, niin kaikki muut yksityiskohdat järjestää universumi. 

 

Luota siis aina ja jokaisena elämäsi hetkenä universumin suunnattomaan viisauteen. Voit saavuttaa elämässäsi mitä tahansa, mitä todella haluat. Sinun tulee vain itse sallia toiveidesi toteutua. Sinä Olet Luoja. 

Kommentit