Blogit 1/2019

 

SOL, tammikuu 2019


30.1.2019


Universumin henki ja voima on Kaikessa Mikä On – alkuaineissa, mineraaleissa, kasveissa, eläimissä – ja sinussa

Jos etsit ”jumalaa”, niin katso kasvia tai eläintä. Ne ovat yhteydessä Universumia ylläpitävään voimaan, Kaikkeen Mikä On. Mutta löydät tuon saman voiman myös itsestäsi, oman korkeamman minäsi taajuudelta, korkeista tunnetiloistasi, ilosta, innostuksesta ja rakkaudesta. Tunteesi siis kertovat aina ja joka hetki, resonoitko korkean tietoisuuden, oman korkean värähtelytason olevaisuutesi kanssa. Jos olet erossa korkeasta tietoisuudesta, niin tunnet negatiivisia tunteita, jos olet samalla taajuudella korkean tietoisuuden kanssa, niin tunnet positiivisia tunteita. Usko siis aina korkean tietoisuuden todellisuuteen, siihen, minkä olet omilla toiveillasi luonut – se, minkä olet jo fyysiselle tasolle manifestoinut, on jo vanha uutinen. Todellinen todellisuutesi ovat siis toiveidesi luomukset.

 

Meidät erottaa maapallon eläimistä ja kasveista se, että eläimet ja kasvit ovat korkealla taajuustasolla, jossa ne vain sallivat kaiken, mitä tapahtuu. Ne ovat siis resonanssissa universumia ylläpitävän voiman kanssa, ja ne resonoivat myös toisten eläinten ja kasvien kanssa. Vaistot ovat tämän resonanssin ilmentymä. Eläin tai kasvi ei esim. sure kuolemaa, koska ne tiedostavat vaistoillaan, että kuolemaa ei ole olemassa, että henki ei koskaan kuole eikä häviä. Eläin tai kasvi ei siis ole ”huolissaan” eli negatiivisessa tunnetilassa samalla tavalla kuin ihminen. Saaliseläin kyllä pakenee saalistajaansa, mutta saaliseläimen reaktiot ovat vaistonvaraisia, eivät siis esim. pelokkaita ”ajatuksia” edessä olevasta kuolemasta. Eläin ja kasvi elävät siis vain tässä hetkessä, eivätkä ne koe myöskään  aikaa samalla tavalla, kuin me ihmiset. Sillä esimerkiksi kärsimätön odottaminen, turhautuminen,  on matalan tunnetaajuuden inhimillinen tunne.

 

Kesyt eläimet oppivat  jossain määrin tuntemaan tunnetasolla myös ihmisen huolia, ja kokevat myös matalia tunnetaajuuksia, mutta silti niiden kokemat negatiiviset tunteet eivät ole samanlaisia, kuin ihmisillä. Koira voi kyllä odottaa isäntänsä kotiinpaluuta, tai hevonen voi odottaa hoitajansa tuomaa ruokaa, mutta kumpikaan ei silti koe odotusaikaa samalla tavalla kuin ihminen sen kokee. Mutta jos kotieläimemme eläisivät seurassamme kauemmin, ja olisimme itse pääosin negatiivisessa tunnetilassa, niin niistäkin tulisi samalla tavalla ”pahantuulisia”, kuin negatiivisiin tunnemuistoihinsa keskittyvistä omistajistaan. Sillä kotieläin, joka on riippuvainen omistajastaan, ja joka eläytyy voimakkaasti ja jatkuvasti, pitkiä aikoja ihmisen negatiivisiin tunteisiin, kokee samanlaista tunnetason stressiä, kuin pieni lapsi, joka muistaa kyllä vielä olevansa korkeampi olento, mutta joka ei kuitenkaan enää kykene olemaan reagoimatta niiden aikuisten tunnetiloihin, joista on riippuvainen.

Eläimen aggressiotkin perustuvat ennen muuta vaistoihin, eli eläimen ”aggressio” ei ole esimerkiksi ”kaunaista ja katkeraa”, vaan vaistojen sanelemaa aggressiivisuutta, joka on tarkoituksenmukaista, eläimen toteuttaessa omaa olevaisuuttaan eli rooliaan luomakunnan jäsenenä. Aggressiivinenkin eläin siis kokee koko ajan olevansa osa korkeaa tietoisuutta, Suurta Maailmanhenkeä.

Eläimet ja kasvit, mineraalit ja alkuaineet, ovat siis kirjaimellisesti se, mitä kutsutaan uskonnoissa ”jumalaksi”: Universumin hengen ja voiman ilmentymiä. Esimerkiksi eri eläinlajit ovat eriytyneet tarkoituksenmukaisesti lukemattomiksi erilaisiksi variaatioiksi elämän ilmenemismuodoista, eli ne ovat samalla tavalla ”luoneet oman olevaisuutensa”, kuin me ihmisetkin. Ja tämä luomistyö myös jatkuu koko ajan. Ne ovat siis SALLINEET itsensä tulla sellaisiksi kuin ovat, koska luomakunnan kokonaisuuden kannalta juuri niin on hyvä. Tämä prosessi on se, mitä monissa uskonnoissa kutsutaan ”jumalan luomistyöksi”. Mitään persoonallista luojajumalaa ei kuitenkaan ole olemassa, vaan elämä luo itse itsensä.

 

Meidät ihmiset erottaa useimmista kasveista ja eläimistä se, että olemme TIETOISIA  siitä, että kysymme, pyydämme ja toivomme, eli olemme siis aina ajoittain negatiivisessa tunnetilassa, luodaksemme ei-toivotulla toivottua. Rationaalinen mielemme on sekin luomisen tulosta. Ja tämä luomisprosessi on siis aikanaan johtanut siihen, että ihmislajin esivanhempien mieli on kehittynyt tuottamaan ajatuksia, jolloin pelkkien vaistojen varassa eläminen on muuttunut tietoisuudeksi omasta minästä. Silti meillä ihmisilläkin on edelleen mahdollisuus seurata  vaistojamme, ja tämä siis tapahtuu intuition kautta, korkeassa tunnetilassa. Voimme seurata ”viettejämme” myös negatiivisessa tunnetilassa, mutta tiedostamme kuitenkin koko ajan sen, että tunnetilamme on matala, ja että olemme erossa korkeammasta minästämme.

 

Matalat tunnetilat ja ajattelu tekevät siis meistä ihmisistä tietoisia luojia, eli matalassa taajuustilassa värähtelevät pyyntömme ja kysymyksemme luovat voimakkaammin ja tieoisemmin, kun taas eläimet ja kasvit vain sallivat, ne eivät siis suunnittele elämäänsä eteenpäin, vaan elävät ja kokevat elämää aina vain jokaisessa meneillään olevassa hetkessä, eivät tulevassa, eivätkä menneessä.

 

Voit kuitenkin tietoisena luojana olla yhtä onnellinen kuin kissa, joka ei ole huolissaan, joka elää hetkessä, ja joka TIETÄÄ olevansa ”jumala”. Ja tämä on mahdollista silloin, jos pyydät ja sallit lähes samanaikaisesti, eli olet samalla korkealla tunnetaajuudella korkeamman minäsi kanssa, arvostat jokaista ”kysymystäsi” eli negatiivista kokemustasi aidosti, jolloin siis myös sallit ongelmasi ratkaisun lähes samalla hetkellä, kuin ongelmasikin on syntynyt.

 

Elä siis kuin kissa, elä kuin ”jumala” – elä tunnetasolla resonanssissa korkean tietoisuuden, eli Universumin rajattoman luomisvoiman  kanssa!

 

 28.1.2019


Älä latista inspiraatioitasi ja innostustasi vanhoilla uskomuksillasi – korkeampi minäsi ei koskaan katso taaksepäin

Oli elämäntilanteesi millainen tahansa, niin joka hetki sinulla on mahdollisuus lähteä kulkemaan kohti unelmiasi. Sinun ei siis tarvitse palata ”lähtöpisteeseen” päästäksesi eteenpäin, vaan aivan kuten kompassi löytää jokaisessa maailmankolkassa etelän ja pohjoisen, nin sinäkin löydät aina suunnan ja polun kohti toiveitasi – täysin riippumatta siitä, missä olet juuri nyt.

 

Ongelmasi on vain se, että olet liikaa kiinnittynyt siihen vanhaan, jonka olet jo itsellesi luonut. Tuijotat jalkoihisi sen sijaan, että katsoisit horisonttiin. Korkeampi minäsi on valmiina ohjaamaan sinua joka hetki oikeaan suuntaan, mutta kun saat inspiraation – kuulet korkeamman minäsi kuiskauksen – niin ikään kuin ”sammutat” innostuksesi muistelemalla aikaisempia, negatiivisia kokemuksiasi. Negatiiviset muistosi ja uskomuksesi siis laskevat tunnetaajuuttasi, ja koska innostus ja inspiraatio värähtelevät korkealla taajuudella, niin innostuksen ”liekki sammuu”.

 

Juuri innostus ja inspiraatio ovat kuitenkin portti KAIKKIEN unelmiesi luokse.Siksi on tärkeää, että et yritä ns. järkeillä tuntiessasi innostusta, sillä ”järki” ja matalan tunnetaajuuden muistot vetävät sinut usein matalampiin taajuuksiin. On aivan sama, mikä tai millainen asia saa sinut innostumaan, tärkeintä on korkea tunnetila. Positiivinen tunne on kuin valo, jota seuraamalla löydät pois pimeästä luolasta. Jos et näe valoa, niin jäät harhailemaan pimeyteen, ja lopulta saatat jo uskoa, että valoa ”siellä jossain” ei ole olemassakaan.

 

Jos sinulla siis on tunne, että elämä on pysähtynyt, olet jumissa, kierrät kehää, mielialasi on matala, mitään positiivista ei tunnu tapahtuvan, olet olosuhteittesi vanki  – niin löydät ulos vankilastasi arvostamalla mitä tahansa näennäisesti itsestäänselviä  asioita elämässäsi, iloitsemalla aidosti sellaisista asioista, jotka ovat elämässäsi hyvin, mutta joita et usein edes huomaa siksi, että ne eivät aiheuta ongelmia. Useinhan huomaamme elämämme arvokkaat asiat vasta sitten, kun menetämme ne, tai kun aikaisemmin toimineet asiat lakkaavatkin yllättäen toimimasta. Asunto, lämpö, ruoka, sähkö, vesi, vaatteet, liikennevälineet, lemmikkieläimet, kasvit, ihmiset ympärilläsi…kun alat käydä läpi asioita, joita sinulla jo on, niin tunnetaajuutesi kohoaa, ja löydät arvostuksen aiheita koko ajan lisää.

Ei siis ole lainkaan  tekopyhää tai turhaa puhua jo luomiesi asioiden arvostamisesta, sillä arvostaessasi vedät vetovoiman lain vaikutuksesta puoleesi lisää arvostamisen aiheita, eli toiveitasi. Sinun ei tarvitse olla KIITOLLINEN  kenellekään siitä kaikesta, mitä sinulla jo on, sillä olet itse luonut oman todellisuutesi. Kiitollisuus värähtelee paljon alempana kuin arvostus. Kun arvostat itseäsi ja elämääsi, niin arvostat automaattisesti myös kaikkia muita – ja kaikkien muiden elämää ja toiveita.

Sinun ei myöskään tarvitse tuntea syyllisyyttä, eikä syyttää ketään mistään, mitä on tapahtunut tai mitä ei ole tapahtunut,  ei itseäsi eikä muita – sillä niin syyllisyys kuin syyttäminenkin ovat matalan taajuuden tunnetasolla.

Ja mikä tärkeintä: Sekä syyttämisen että syyllisyyden aiheet ovat jo menneisyyttä. Korkeampi minäsi ei koskan katso taaksepäin, vaan aina eteenpäin.

Sinun ei toisaalta myöskään tarvitse pyrkiä olemaan ”täydellinen ihminen”, joka ei koe koskaan vastoinkäymisiä, sillä ilman negatiivisia tunteita et voisi luoda yhtään mitään. Ei-toivotut kokemukset ovat aiis aivan yhtä tärkeitä ja arvokkaita, kuin toivotut. Mutta voit katsoa ei-toivotuja asioita korkeamman minäsi perspektiivistä, jolloin et koe juuri lainkaan vastustusta, eli negatiivisia tunteita, vaan ei-toivotun luoma toivottu manifestoituu lähes välittömästi.

 

Kaikki mikä on, on  vain värähtelyä. Kaikki mitä olet luonut ympärillesi, on olemassa vain siksi, että sinä tulkitset ne ”oleviksi”, eli ”uskot niiden olevan olemassa”. Todellisuutemme on siis lopulta vain todella vahva uskomus, ei mitään muuta. Se mitä toivot, manifestoituu siis fyysiseen todellisuutesi, kun oma tunnetaajuutesi on toiveidensi kanssa samalla taajuustasolla.

 

Ilo, innostus ja rakkaus mahdollistavat siis manifestaatiot, jotka saavat sinut tuntemaan iloa, innostusta ja rakkautta. ”Onnellisen” elämän resepti on siis lopulta hyvin yksinkertainen. Usko siihen. Ja siihen, että sinä olet oman elämäsi Luoja.

 

24.1.2019


Menneisyydessä tehtyjen ”virheiden” katuminen on turhaa – kaikki negatiiviset kokemuksesi ovat arvokkaita

Jos koet tehneesi menneisyydessäsi ”väärän valinnan”, niin sen katuminen on täysin turhaa, korkeampi minäsi ei koskaan katso taaksepäin. Älä siis murehdi menneisyydessä tekemiäsi ratkaisuja tai tekoja, vaan ole iloinen, että jokainen kokemasi ongelma on luonut korkeamman minäsi taajuudelle positiivista. Ei-toivottu on luonut toivottua. Erehtymällä ja tekemällä virheitä olet siis samalla luonut itsellesi arvokasta pääomaa, jonka voit lunastaa käyttöösi hyväksymällä tapahtuneet asiat, ja arvostamalla kokemiasi vastoinkäymisiä.

 

Ole siis iloinen ja luottavainen juuri NYT, niin voit ottaa luomuksesi vastaan jo tässä elämässä. Älä yritä peruuttaa menneitä ratkaisujasi äläkä yritä paeta vaikeasta tilanteesta negatiivisten tunteiden vallassa, eli älä yritä ”pelastaa mitä pelastettavissa on”. Vaan luota universumin huolenpitoon, oli tilanne millainen tahansa. Siten vaikeimmatkin ongelmasi ratkeavat kirjaimellisesti ”kuin ihmeen kaupalla”.

 

Jos siis olet omasta mielestäsi valinnut väärän työpaikan, mennyt väärän ihmisen kanssa naimisiin, ottanut liikaa velkaa tai tehnyt väärin jota kuta toista ihmistä kohtaan, niin murehtimalla näitä menneisyydessä tehtyjä ratkaisuja vedät matalan tunnetaajuutesi vuoksi puoleesi vain lisää samalla, matalalla taajuudella värähteleviä, ei-toivottuja  kokemuksia.

Testaa tällaisessa tilanteessa universumin rajatonta ongelmanratkaisukykyä. Sinun ei nimittäin tarvitse tehdä mitään muuta, kuin uskoa ja luottaa, että kaikki asiat järjestyvät parhain päin, juuri siten, kuin olet toivonut. Ja jos sitten korkeassa tunnetilassasi saat voimakkaan impulssin universumilta tehdä itse asioiden hyväksi jotakin konkrettista, niin toimi! Mutta älä toimi koskaan siksi, että pekäät, että vihaat, että suret, että olet ahdistunut – että haluat paeta olosuhteita, koska sinulla on niin paha olla. Matalassa tunnetaajuudessa pakeneminen ei koskan onnistu, vaan löydät edestäsi aina sen ei-toivotun, jonka olet taaksesi jättänyt.

Mutta jos katsot ongelmiasi aidosti korkeamman minäsi silmin, eli tunnet rakkautta ilman mitään ehtoja itseäsi ja muita kohtaan, niin voit ratkaista myös menneisyyden ongelmia, ja ”muuttaa menneisyyttä”.

Näe siis epätyydyttävät ihmisuhteesi, ikävät kokemuksesi työpaikalla, kokemasi vääryydet, velkasi ja väärät tekosi muita ja itseäsi kohtaan arvokkaana pääomana, älä siis ”virheinä, joita ei voi enää korjata”. Universumi, eli sinun oma korkeampi minäsi on todellakin kaikkivoipa.

 

Et siis voi koskaan fyysisessä elämässäsi tehdä todellisuudessa mitään väärin, et voi tehdä virhettä, jota ei voi korjata. Kaikki mitä sinulle, tai mitä kanssaihmisillesi tapahtuu, on nimittäin sinun, tai kanssaihmistesi oma luomus. Olet siis täydellinen sielu, perusolemukseltasi puhdasta positiivista energiaa. Kaikki ”paha” mitä koet, tai mitä itse teet, on vain negatiivisten tunteittesi aikaansaannosta.

 

Virheiden aito arvostaminen korkeasta tunnetilasta käsin ei siis ole välinpitämättömyyttä tai kylmyyttä, vaan päin vastoin: Kun arvostat omia ja muiden tekemiä vääriä valintoja, niin tunnet aitoa myötätuntoa, ja aitoa rakkautta. Ja korkeassa tunnetilassa mikä tahansa inhimillinen virhe muuttuu ratkaisuksi. Luota siis aina universumin viisauteen.


20.1.2019


Onnellinen elämä on loputon matka tyytyväisyydestä tyytyväisyyteen

Ainoa päämääräsi elämässäsi on tyytyväisyyden tunne. Mieti tätä lausetta mielessäsi. Jos sinulla siis on joku suuri unelma, niin tuon suuren unelman tavoittelu ei ole tehtäväsi elämässä, vaan sen salliminen. Eli tavoitteesi elämässä on matka kohti unelmaasi, ei unelmasi saavuttaminen. Ja matkasi kohti unelmaasi etenee, mikäli olet tyytyväinen nykyhetkeesi, jota elät juuri nyt. Matkaasi kohti unelmaasi kuuluu myös toimintaa, mutta ollaksesi onnellinen matkallasi, tuon toiminnan tulee tuottaa sinulle tyydytystä ja iloa. Jos toiminta tuntuu epämiellyttävältä, niin et ole resonanssissa oman korkeamman minäsi kanssa. Tyytyväisyyden tunne on siksi todellakin ainoa tavoitteesi. Saavutat siis unelmasi lopettamalla matalassa tunnetajuudessa yrittämisen.

Sinusta voi tuntua jopa turhauttavalta ajatella, että matkasi ei pääty koskaan, että tavoittelet elämässäsi aina ja loputtomasti jotakin unelmaasi. Elämäsi ei siis tule koskaan ”valmiiksi”. Kun tämä elämäsi päättyy, niin synnyt jälleen uudestaan, ja matkasi jatkuu. Mutta ongelmasi onkin vain se, että yli päätään odotat asioiden tulevan ”lopullisesti valmiiksi”. Sillä hyväksymällä jatkuvan, nautinnollisen matkasi elämän virrassa mahdollistat myös matkan varrella tapahtuvat lukemattomat manifestaatiot, eli toteutuvat toiveesi.

Elämän tarkoitus on siis olla tyytyväinen juuri nyt, tapahtui elämässäsi mitä tahansa. Niin sanotut vastoinkäymisetkin tapahtuvat vain siksi,  jotta oma päämääräsi selkiytyisi, ei siis siksi, että sinua ”koetellaan”, ei siksi että maksat ”karmavelkaa” tai että elämän tarkoitus olisi kärsimys. Näennäiset vastoinkäymiset matkallasi ovat ainoastaan tienviittoja: Ne paljastavat, mitä todella elämältäsi haluat – ja mitä et halua. Koet siis suurtakin kärsimystä vain siksi, että oma korkeampi minäsi on kanssasi täysin eri mieltä, että tunteesi kärsimyksen hetkellä on yksinkertaisesti väärä. Esimerkiksi: Suret läheisesi kuolemaa vain siksi, että kuolemaa ei ole olemassa, eikä kuolema siis ole menetys. Suret avioeroasi vain siksi, että korkeampi minäsi haluaa kertoa sinulle, että avioero mahdollistaa todellisen toiveesi toteutumisen, vaikka et erosi hetkellä tätä oivallakaan, vaan vasta jälkeen päin. Ahdistut pankkivelkasi takia vain siksi, että velkasi on luonut sinulle korken minäsi taajuudelle suuret rikkaudet, eli olet siis todellisuudessa suunnattoman rikas, et velkainen. Suru kokemasi yksinäisyyden takia kertoo siitä, että et ole koskaan yksin, ja että vain surun tunteesi estää sinua löytämästä toivomaasi kumppania.

Se, että olet tyytyväinen elämääsi, vaikka unelmasi ei ole vielä manifestoitunut fyysiseen todellisuuteesi, mahdollistaa siis unelmasi manifestoitumisen. Kärsimättömyys, pettymyksen tunteet ja hermostuneisuus taas hidastavat manifestaatioita. Monet pariskunnat esimerkiksi toivovat niin kiihkeästi omaa lasta, että he omalla voimakkaalla ”haluamisellaan” estävät lapsen manifestoitumisen. Mutta heti, kun he ”lakkaavat yrittämästä” ja keskittyvät muihin iloa tuottaviin asioihin elämässään, niin raskaus alkaa. Raskauskaan ei ole vielä ”lapsi”, mutta pelkkä sikiön olemassaolo helpottaa uskomista lapsen mahdollisuuteen, joten lapsi voi kehittyä ja manifestoitua. Tällainen luovuttaminen voi tapahtua  adoptoimalla lapsen, mutta lapsen syntymän ”salliminen” voi seurata mistä tahansa tyytyväisyyttä tuottavasta asiasta elämässä. Olennaista on se, että pariskunnan tunnetaajuus on korkea, eli että he eivät ole huolissaan ja pettyneitä. Jos taas tyytyväisyyskään ei saa aikaan raskautta, niin pariskunta ei todellisuudessa haluakaan lasta. Ajatus lapsesta voi olla vain jonkin muun, todellisen  unelman kuviteltu korvike. Mutta olemalla tyytyväisiä he manifestoivat lapsen sijasta tuon todellisen unelmansa.

Samoin jos toivot elämääsi paljon rahaa ja vaurautta, niin et voi saada rahaa tuntematta ensin tyytyväisyyttä.Tuon tyytyväisyyden syy voi olla aivan mikä tahansa, eli tyytyväisyyden syyn ei tarvitse liittyä rahaan millään tavalla. Monella meistä onkin niin voimakkaita negatiivisia tunnemuistoja liittyen rahaan, että tyytyväisyyden syitä kannattaa tietoisesti etsiä aivan muista asioista, kuin rahasta, mikäli toivot itsellesi rahaa. Sillä moni rahaa kiihkeästi haluava ei itse asiassa USKO rahan manifestaation mahdollisuuteen – vaan rahan puutteeseen. Tavoittele siis tyytyväisyyden tunteita jonkin sellaisen asian avulla, johon jo varmasti uskot. Rahan virtauksen mahdollistavaan tunnetaajuutesi kohoamiseen rittää, että tunteesi on aito. Voit siis saada rahaa ihastelemalla auringonnousua tai -laskua, viettämällä aikaa vakaasti korkeassa tunnetaajuudessa olevien eläinten, tai iloisten ja huolettomien ihmisten seurassa –  tai keskittämällä ajatuksesi tietoisesti mihin tahansa asiaan, jossa olet elämässäsi onnistunut. Muista, että raha on vain energiaa, ja rahaa riittää kaikille, jotka vain sallivat sen itselleen. Aivan kuten hengitysilman happea riittää kaikille, jotka ottavat tuon hapen vastaan sitä keuhkoihinsa hengittämällä.

Voit myös mielessäsi verrata rahaa rakkauteen. Rakkaushan on asia, jota miljoonat ihmiset maailmassa joka päivä tavoittelevat, mutta joka ei ole edes mitään materiaalista, vaan pelkästään tunnetila. Rakkauden voi saavuttaa, jos sallii itselleen tuon tunnetilan. Rakkaus on siis tunnemanifestaatio, ei muuta. Raha, jota itsellesi toivot, on aivan kuten rakkaus, korkean tunnetilan manifestaatio. Eli voit sallia rahaa itsellesi sallimalla itsellesi korkean tunnetilan, eli tyytyväisyyden nykyhetkeen. Jos taas koet, että et ole ”rahan arvoinen”, tai että raha on ”paha ja  maallinen asia”, niin  et joko saa rahaa – tai saat paljonkin rahaa, mutta se tuottaa sinulle surua ja syyllisyydentunteita. Saamme siis aina mitä haluamme – ja mitä emme halua – riippuen tunnetilastamme!

Älä myöskään koskaan pyri manifestoimaan mitään ”suurta”, vaan keskity ainoastaan olemaan tyytyväinen. Ajatus ja tunne unelmasi ”suuruudesta” saa tunnetaajuutesi laskemaan, sillä ”suuri” tuntuu usein myös ”vaikealta saavuttaa”. Mutta suuretkin unelmasi toteutuvat kuin itsestään, kun iloitset nykyhetkestä. Kun olet kerran universumilta jotakin asiaa pyytänyt, niin tuo yksi ainoa pyyntö riittää. Sinun tehtäväsi on vain sallia toiveesi toteutuminen.

Luovuta siis aina kaikki toiveesi ja unelmasi universumin hoidettaviksi. Luovuta myös pelkosi ja epäuskosi universumille. Sinun ainoa tehtäväsi elämässä on nauttia elämästäsi. Sillä Sinä Olet Luoja.18.1.2019


Se, mihin keskität huomiosi – tunteesi, sanasi ja ajatuksesi – juuri sitä saat elämääsi lisää. Sen saa aikaan vetovoiman laki

Voimme valita joka hetki, mihin ajatuksemme keskitämme, positiiviseen vai negatiiviseen. Negatiiviset tunnemuistot, joihin emme kiinnitä huomiota, eivät aktivoidu – ja ne ”sulavat pois”, jos niitä tarkastelee korkeassa tunnetilassa. Samoin tässä hetkessä kokemamme asiat muuttuvat juuri sellaisiksi, kuin missä tunnetilassa niihin suhtaudumme.

Koemme siis kärsimystä elämässä vain siksi, että tarkastelemme kokemiamme ei-toivottuja asioita ”väärästä” näkökulmasta, eli emme hyväksy omia negatiivisen tunnetaajuuden luomuksiamme, vaan taistelemme edelleen negatiivisessa tunnetilassa niitä vastaan. Universumissa ei voi kuitenkan koskaan päästä eroon mistään vastustamalla sitä, voimme vain vetää puoleemme, sekä positiivista että negatiivista. Kylvemme siis negatiivisessa tunnetilassa ollessamme ”omassa katkerassa liemessämme” ymmärtämätttä, että voisimme milloin tahansa nousta epämiellyttävästä kylvystämme pois.

Esimerkkejä: Työskentelet työpaikassa, jossa et viihdy, ja jossa saat työstäsi ja persoonastasi paljon negatiivista palautetta. Kaikki negatiiviset kokemuksesi ovat omia luomuksiasi, ja voit milloin tahansa muuttaa negatiivisen kokemusmaailmasi positiiviseksi. Suhtaudu kaikkeen kokemaasi negatiiviseen pyyteettömälä rakkaudella eli aidolla myötätunnolla. Päästä irti oikeassaolemisen tarpeestasi. Päästä irti vihastasi. Kuin taikaiskusta ihmiset ympärilläsi alkavatkin kohdella sinua hyvin. Myötätunto ei ole alistumista eikä ”kynnysmattona olemista”, vaan päin vastoin: Myötätuntoinen ihminen on kaikkia muita voimakkaampi  ja vaikutusvaltaisempi, sillä hän on yhteydessä korkeampaan, universumia hallitsevaan voimaan, puhtaaseen positiiviseen energiaan. Alemmissa tunnetiloissa olevat ihmiset eivät pysty siis koskaan vahingoittamaan korkeassa tunnetilassa olevaa.”Rakkaus voittaa vihan” ei siis ole sanahelinää, vaan konkreettisesti totta.

Toinen esimerkki: Sinulla on velkaa, etkä ole kovasta yrittämisestä huolimatta löytänyt edes töitä. Velka on niin suuri, että sen maksaminen takaisin tuntuu toivottomalta, joten et ole todellisuudessa enää edes motivoitunut työntekoon. Syy, miksi et löydä töitä on siinä, että keskität matalassa tunnetaajuudessa ollessasi ajatuksesi velanmaksun toivottomuuteen, eli yhdistät tunnetasolla työnteon, velan ja toivottouuden toisiinsa. Mutta tilanne muuttuu, jos katsot velkaasi korkeamman minäsi silmin, eli arvostat sitä: Suuri, ei-toivottu velkasi on luonut korkeamman minäsi taajuudelle valtavat rikkaudet, sillä toiveesi toteutuvat korkean tietoisuuden tasolla aina välittömästi, kun jotakin toivot. Velkasi onkin siis pääomaa, ei velkaa. Jos sinulla ei olisi ollut tuota velkaa, niin et olisi luonut läheskään yhtä paljon rikkautta itsellesi. Velka on myös saanut sinut tuntemaan itsesi velkasi ”vangiksi”, eli olet siis luonut korkeamman minäsi taajuudelle valtavasti vapautta ja mahdollisuuksia. Ainoa asia, joka estää sinua sallimasta itsellesi korkeamman minäsi taajuudelle luomasi toiveet, olet sinä itse. Ala siis tietoisesti suhtautua velkaasi positiivisena pääomana, käännä miinusmerkki mielessäsi plusmerkiksi. Kuvittele, että sinulla on korkeassa tietoisuudessa pankkitili, johon olet tallettanut todella suuren summan rahaa – tuo summa koostuu kaikista niistä  toivomistasi euroista, joita olet rahan puutteessa toivonut. Ja se ON olemassa.

Kolmas esimerkki: Olet yksinäinen ja olet jo todella pitkään toivonut löytäväsi itsellesi kumppanin, joka rakastaa sinua. Koska olet matalassa tunnetaajuudessa, niin toiveesi toteutuminen on juuri nyt mahdotonta, vaikka toivomasi rakkaus on koko ajan ulottuvillasi. Toiveesi on siis vain seitinohuen ”verhon” takana, ja tuo verho väistyy heti, jos tunnetaajuutesi kohoaa. Voit siis muuttaa tilanteen keskittymällä rakkauden tunteeseen, pyrkimällä tuntemaan rakkautta ja arvostusta itseäsi ja elämääsi kohtaan. Tai etsimällä tietoisesti mitä tahansa ilonaiheita, siis asioita, jotka tuottavat sinulle aitoa iloa. On saman tekevää, MIKÄ asia saa sinut iloiseksi, tärkeintä on korkea tunnetaajuus. Sillä vain sinun oma tunnetajuutesi on se magneetti, joka vetää puoleesi kokemuksesi. Kun koet iloa ja rakkautta, niin vetovoiman laki tuo luoksesi lisää korkealla taajuudella värähteleviä asioita, ihmisiä ja kokemuksia. Ja korkeassa tunnetilasa havaitset myös korkeamman minäsi sinulle välittämät viestit eli inspiraatiot. 

Jokainen ajatus, joka on joskus ajateltu, on aina olemassa, mutta jos siis emme keskity negatiivisiin ajatuksiin ja uskomuksiin negatiivisessa tunnetilassa, niin niitä ”ei ole olemassa” negatiivisessa mielessä, siis ihan konkreettisesti. Oman korkeamman minämme tieto on se puhdas tieto ja viisaus, ja se on aina saatavillamme. Esimerkiksi universumin synkroniasta kertova astrologia on pelkästään säätiedettä, ja kuten voit missä tahansa säätilassa tuntea ekstaattista iloa ja olla yhteydessä korkeampaan, niin missä tahansa ”astrologisessa säätilassa” voit iloita ja toteuttaa toiveitasi. Astrologia on hyvä itsetutkiskelun väline, mutta astrologian usein monimutkaiset ja monitahoiset  tulkinnat saavat monen niitä lukevan keskittämään huomionsa pelkoon, ikään kuin ”hyväksymään väistämättömän” – omaan jumalalliseen olemukseensa ja korkeampaan tietoon luottamisen sijaan.

 

Muista, että korkeampi minäsi ei koskaan ”huuda korvaasi”, vaan välittää viestinsä hennolla äänellä, ikään kuin kuuntelisit omia ajatuksiasi. Et siis kuule harppujen soivan, etkä näe enkelien tanssivan, vaan saat kuiskauksen korvaasi. Terästä kuuloasi ja kuuntele sitä, se on korkeamman minäsi ääni.17.1.2019


Sinun ei koskaan tarvitse todistella universumille omaa arvoasi – olet aina mittaamattoman arvokas

Moni meistä erehtyy mittaamaan oma arvokkuuttaan ihmisenä sen mukaan, mitä  on onnistunut elämässään saavuttamaan – siis manifestoimaan.Tällaisella ihmisellä on myös taipumus mitata muidenkin ihmisten arvoa heidän saavutustensa, omaisuutensa, lahjakkuutensa, taitojensa, syntyperänsä tai ulkonäkönsä perusteella. Ikään kuin me ihmiset olisimme osakkeita jonkinlaisessa ihmisarvopörssissä.

Universumin näkökulmasta jokainen meistä on kuitenkin täsmälleen yhtä arvokas – mittaamattoman arvokas – ja oikeutettu toteuttamaan kaikki unelmansa, täysin riippumatta itse kunkin kyvystä ja halusta ”taistella”, eli vuodattaa hikeä ja kyyneleitä  elämässä unelmiensa puolesta. Ja voimme arvostaa myös muita ihmisiä vain, jos tunnemme ja tiedostamme oman suunnattoman arvomme!

Harha siitä, että ihmiset olisivat eriarvoisia keskenään, johtuu siis siitä, että yhdistämme ihmisen arvon usein hänen saavutuksiinsa, ja arvotamme myös itsemme sen mukaan, olemmeko mielestämme yrittäneet ja saavuttaneet elämässämme tarpeeksi, vai aivan liian vähän.

Moni ihminen tekee siksi elämästään täysin tarpeettomasti kärsimystä, sillä kun ihminen yrittää todistaa arvokkuuttaan omalla toiminnallaan, niin hänen tunnetaajuutensa on matala – ja myös pysyy matalana -vaikka hän saavuttaisi suuriakin tavoitteitaan. Ja tämä johtuu siitä, että tällaisen ihmisen uskomus ihmisarvon perusteista on täysin väärä. Jos taas ihminen ymmärtää oman mittaamattoman, myötäsyntyisen arvonsa,  ja tekee asioita elämässään vain siksi, koska on inspiroitunut ja nauttii siitä, mitä tekee, niin hän ei koe itseään arvottomaksi silloinkaan, kun hän epäonnistuu jossakin asiassa, tai ”laiskottelee”.

Jos siis koet itsesi syystä tai toisesta ”arvottomaksi”, ja epäilet, että olet estänyt itseäsi manifestoimasta toiveitasi tämän takia, niin keskity tietoisesti etsimään omasta elämästäsi asioita, joita olet jo itsellesi luonut, ja joita voit aidosti tunnetasolla arvostaa. Mikäli itsekritiikkisi on hyvin voimakasta, niin aluksi on parempi, että et yritä teeskennellä arvostavasi omia ominaisuuksiasi ja saavutuksiasi, sillä jos olet monista upeista saavutuksistasi huolimatta kokenut pitkään sisäistä arvottomuutta, niin saatat aktivoida myös lahjakkuuksiesi ja saavutuksiesi negatiivisen ulottuvuuden silloin, kun keskityt niihin. Etsi siis arvostamisen aiheita etupäässä asioista, jotka olet saanut eräänlaisina ”lahjoina universumilta”, mutta jotka ovat tuottaneet sinulle paljon iloa, ja samalla siis kokemuksen arvokkuudesta. Tällaiset asiat voivat olla kuinka ”pieniä” tai ”itsestäänselviä” tahansa – vaikkapa lemmikkieläin tai iloa tuottanut lahja, jonka olet joskus saanut – olennaista on vain se, että tunnetaajuutesi kohoaa kun keskität ajatuksesi tähän asiaan. Näin tunnetaajuutesi eli tunnetilasi siis nousee, ja universumi saa ”toiveittesi portin avautuessa” mahdollisuuden luovuttaa sinulle  unelmiasi, joita et tähän mennessä ole itsellesi sallinut, mutta joita on ollut korkeamman minäsi taajuudella sinua odottamassa paljonkin. Ja vaikka arvokkuuttasi ei mitata manifestaatioilla, niin positiivinen mielentilasi saa aikaan eräänlaisen riemukkaan ketjureaktion, jossa  unelma toisensa jälkeen toteutuu, ja kuin huomaamattasi olet purkanut itsekritiikkisi aikaansaaman padon toiveittesi virrassa.

Me ihmiset voimme olla todella julmia itsellemme – usein paljon julmempia, kuin muille ihmisille. Tällaisen julmuuden ja itsevihan alkusyy saattaa olla jossain hyvin  kaukana menneisyydessämme, emmekä aina edes tiedosta tämän elämäämme ja manifestaatioitamme rajoittavan negatiivisen uskomuksen olemassaoloa. Jos kuitenkin tietoisesti havaitset itsessäsi tällaisen elämäniloasi tukahduttavan, ja matalien tunteiden noidankehää ylläpitävän  julmuuden, niin olet jo hyvin lähellä hetkeä, jolloin voit päästää irti tuosta elämääsi rajoittavasta, väärästä uskomuksesta, että olet tavalla tai toisella, syystä tai toisesta ”arvoton”.

Jos siis olet tähän saakka esimerkiksi kokenut, että sinulla ei ole ystäviä, että sinua ei kutsuta juhliin, että sinä et löydä rakkautta, että sinä et löydä työtä josta pidät, että sinä et koskaan koe ihania yllätyksiä, että sinulle ei koskaan tapahdu ”onnenpotkuja” – niin kun pääset mistä tahansa syystä tunnetasolla resonanssiin korkeamman minäsi kanssa, eli tunnetaajuutesi kohoaa, niin ”ruoki” ja ”hehkuta” tuossa korkeassa tunnetilassa omaa arvokkuuttasi, eli arvosta positiivisessa mielentilassa kaikkea mitä osaat, missä olet lahjakas, mitä ihaliltavaa sinussa on, ja mitkä ovat parhaat puolesi. Tällöin et aktivoi omaan itseesi liittyviä kriittisiä tunteita.

Sillä näin ”puhtaassa positiivisessa energiassa” tunnemuistosi puhdistamalla  eliminoit vähitellen julmuuden itseäsi kohtaan lopullisesti, ja koet itsesi mittaamattoman arvokkaaksi, ilman mitään ehtoja. Vain siksi, että SINÄ OLET mittaamattoman arvokas sielu, oman universumisi keskipiste. Tarpeeksi arvokas saamaan aivan kaiken, mitä ikinä elämässäsi toivot!16.1.2019


Ole tyytyväinen siihen, mitä sinulla jo on, ja innokas luomaan lisää – mutta älä ole kärsimätön

Universumin laki on yksinkertainen: Voit manifestoida toiveitasi, jos olet tyytyväinen nykyhetkeen. Mutta sinun ei tarvitse loputtomiin TYYTYÄ nykyhetkeen ja siihen, mitä sinulla jo on, vaan voit aina olla innokas manifestoimaan itsellesi lisää toiveitasi.

Mutta: Jos olet liian innokas manifestoimaan toiveitasi, niin et malta odottaa niiden manifestoitumista – kaikki tapahtuu aina oikeaan aikaan – vaan menetkin asioiden edelle ja alat YRITTÄÄ manifestoida niitä. Tällöin olet siis kärsimätön, ja tunnetaajuutesi laskee – etkä siis olekaan enää tyytyväinen nykyhetkeen, vaan tyytymätön.

Ja juuri tässä tunnetaajuuden”hienosäädössä” on vetovoiman lain ja manifestoinnin tärkein salaisuus, ja myös yleisin kompastuskivi: Kuinka tehdä rauha nykyhetken kanssa, kuinka olla aidosti tunnetasolla tyytyväinen tähän hetkeen, joka siis on jo manifestoitunut, vasta kypsymisvaiheessa olevista unelmista ja toiveista ja niiden odottamisesta huolimatta?

Odottavan aika on pitkä” kuvaa tilannetta, jossa jotakin asiaa odottava omalla matalalla tunnetaajuudellaan hidastaa sitä, mitä itse asiassa haluaisi nopeuttaa.

Ja tämä manifestaation hidastuminen johtuu siis siitä, että kärsimättöyyden värähtelytaajuus on alempi, kuin tyytyväisyyden.

Kuten siemenestä kehittyvä porkkana vaatii oman aikansa kasvaakseen, ja ”tullakseen valmiiksi”, niin samalla tavalla kaikilla unelmillasi on kypsymisaikansa. Sinun ei kannata kaivaa porkkanan siementä ylös maasta, ennen kuin porkkana on kasvattanut varren ja juuren, eli porkkanan, jonka voit syödä. Voit kyllä vaalia kehittyvää kasvia kastelemalla sitä ja kitkemällä sen ympäriltä rikkaruohoja, mutta porkkana itse huolehtii kasvamisestaan. Sinun ei siis pidä olla kärsimätön, ja  jatkuvasti kaivaa maata nähdäksesi, minkä kokoinen porkkanasi juuri nyt on. Voit hyvin tehdä myös muita asioita ja nauttia kesästäsi, sillä tiedät, että jonakin päivänä porkkanasi on valmis syötäväksi.

Sillä meillä on joka hetki mahdollisuus manifestoida JOTAIN. Joka hetki on siis joku toiveemme valmis manifesoitumaan. Tästä syystä vain olemalla tyytyväinen eli olemalla korkeassa tunnetaajuudessa voimme todella nauttia elämästämme, sillä tyytyväisyys mahdollistaa toiveidemme kypsien hedelmien jatkuvan poimimisen. Ja tämä johtuu siis siitä, että ollessamme tyytyväisiä olemme samalla korkealla tunnetaajuudella oman korkeamman minämme kanssa, ja voimme siis vastaanottaa korkeamman minämme meille jatkuvasti tarjoamia inspiraatioita intuitiivisesti.

 

Älä siis odota kärsimättömänä ”suurten” unelmiesi manifestoitumista, vaan nauti elämästäsi joka ikinen hetki – vastaanottamalla niitä toiveitasi, jotka juuri nyt ovat kypsiä poimittaviksi. Sillä vain elämästä nauttiminen, ilo ja korkea tunnetaajuus  tekee mahdolliseksi myös kaikkein suurimpien unelmiesi manifestaation.15.1.2019


Päästä irti kaikista negatiivisista tunteistasi – anna universumille mahdollisuus ratkaista kaikki ongelmasi

Muista, että sinulla ei ole koskaan, missään elämäsi tilanteessa, mitään hätää. Koet fyysisessä elämässäsi ei-toivottuja kokemuksia, koska olet luonut ne omilla negatiivisilla tunteillasi, mutta SILTI sinulla ei ole hätää. Korkeampi minäsi on aina kanssasi ja valaisee tietäsi.

Jos haluat luopua kärsimyksistä, niin pyri tietoisesti päästämään irti kaikista negatiivisista ajatuksistasi, muistoistasi ja sanoistasi. Sillä kärsimys ei ole mitään muuta kuin negatiivisten ajatustesi aikaansaama tunnetila. Fyysinen kipu puolestaan on negatiivisten tunteidesi manifestaatio, mutta keskittymällä positiivisiin asioihin voit saada fyysistä kipua kokiessasikin tunnetasosi kohoamaan siten, että kuulet korkeamman minäsi ohjauksen, ja  korkeampi minäsi inspiroi sinua toimimaan niin, että kipusi lievenee. Korkeamman minäsi ohjaus on siis saatavillasi jokaisena elämäsi hetkenä, mutta ollessasi negatiivisessa tunnetaajuudessa et vain havaitse sitä. Negatiiviset tunteet ja niiden aiheutamat negatiiviset kokemukset ovat siis kuin sumua, joka on lähtöisin sinusta itsestäsi. Kun tunnetaajuutesi kohoaa, niin sumukin hälvenee heti, ja näet todellisuutesi sellaisena, kuin se todella on, luomuksenasi korkean tietoisuuden tasolla. Se, mikä on jo manifestoitunut fyysiseen elämääsi on menneisyyttä.

Voimasi on aina tässä hetkessä, ei koskaan menneisyydessä, eli kuuntelemalla kehosi tuntemuksia juuri nyt tiedät joka hetki, annatko universumin johdattaa sinua parastaikaa kohti toiveitasi – vai taisteletko vastavirtaan, jolloin tunnet kärsimystä, ja toiveidesi manifestaatio hidastuu.

Päästä siis irti peloistasi. Päästä irti huolistasi. Päästä irti vihastasi. Päästä irti kaunastasi. Päästä irti oikeassaolemisen tarpeestasi. Päästä irti kärsimättömyydestäsi. Päästä irti yrittämisestä, jos yrittäminen ei tuota sinulle iloa. Päästä myös irti toiveikkuudestasi, jos siihen liittyy haikeutta ja pettymyksen tunteita. Kohdista ajatuksesi positiiviseen arvostamalla elämääsi.

Arvosta sitä, että  hengität joka hetki ja sydämesi lyö. Arvosta happea hengitysilmassasi. Arvosta miljardeja solujasi, jotka koko ajan työskentelevät pitääksesi kehosi elinvoimaisena. Arvosta suurenmoista kehoasi, joka mahdollistaa fyysisen elämäsi. Arvosta sitä, että aurinko nousi tänäkin aamuna. Arvosta sitä, että maa allasi on vakaa. Arvosta sitä, että kasvillisuus ja eläimet tasapainottavat koko ajan maapallon ekosysteemiä. Arvosta tunteitasi, jotka toimivat oppaanasi elämässä. Arvosta korkeammalta minältäsi saamiasi inspiraaioita. Arvosta kaikkea kaunista, kaikkea tarpeellista ja kaikkea iloa tuottavaa, jota olet tähän mennessä luonut omaan elämääsi. Arvosta kanssaihmisiäsi eli kanssaluojiasi. Arvosta kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet sinut tuntemaan joskus negatiivisia tunteita, sillä  he ovat auttaneet sinun tietoisuuttasi laajenemaan, ja luomaan ei-toivotun tilalle toivottua. Arvosta kaikkia menetyksiäsi, sillä ne ovat opettaneet sinulle, että menettäessäsi näennäisesti jotakin, luot samalla aina jotakin paljon suurenmoisempaa menettämäsi tilalle. Arvosta pelkojasi, sillä ne ovat osoittaneet sinulle, että mitään pelättävää ei ole.

 

Voit valita juuri nyt negatiivisten tunteiden sijasta positiiviset tunteet, joilla manifestoit ei-toivotun sijasta toivottua. Jokainen tunteesi ON siis manifestaatio. Kukaan ihminen maan päällä ei ole koskaan toivonut elämässään mitään mistään muusta syystä, kuin tunteakseen onnellisuutta, vapautumista negatiivisesta tunteesta – siis tunteakseen korkeampaa tunnetta, kuin mitä hän on toiveensa hetkellä tuntenut.

 

Viha vapauttaa masennuksesta, toivo vapauttaa vihasta, usko vapauttaa toivosta, tieto vapauttaa uskosta. Ja tieto on korkein tunnetaajuus, puhdas positiivinen energia, pyyteetön rakkaus, se, mitä uskonnoissa kutsutaan ”jumalaksi”. Ja ollessasi resonanssissa korkeamman olevaisuutesi kanssa sinä olet Luoja.

 

Elämän tarkoitus on ilo. Tavoittele siis iloa ja saat kaiken mitä haluat. 12.1.2019


Älä yritä etsiä ”sitä oikeaa” ihmissuhdetta – olemme kaikki jatkuvassa muutostilassa

Aivan kuten ”suurten” unelmien tavoittelu ilman korkeamman minämme inspiraatiota työntää unelmiamme vain kauemmaksi – niin aivan samoin ”sen oikean” puolison etsiminen on mahdoton tehtävä, koska täydellistä kumppania ei ole olemassa.

Ja ongelma liittyy sanaan ”täydellinen”. Me kaikki ihmiset olemme nimittäin jatkuvassa muutotilassa, siis niin sinä itse, kuin kaikki mahdolliset puolisoehdokkaasikin. Eli vaikka sinulla olisi jossain vaiheessa elämässäsi sellainen tunne, että olet vihdoin löytänyt täydellisen ihmissuhteen, niin muista, että kyse on vain mielikuvasta, joka liittyy juuri siihen hetkeen, jossa tunnet niin. Rakkaus ei koskaan ole lähtöisin toisesta ihmisestä, vaan rakkaus voi olla vain sinussa. Sillä tunnet rakkautta vain silloin, kun olet yhteydessä OMAAN korkeampaan minääsi. Kaikki muut ihmiset, heidän ominaisuutensa tai tekonsa,  ovat siis lopulta merkityksettömiä. Vain sinä itse voit rakastaa – tai olla rakastamatta.

Voimme kyllä tuntea sympatiaa ja samanhenkisyyttä jonkin tietyn ihmisen seurassa, mutta samassa ihmisessä on aina myös paljon sellaisia ominaisuuksia, joiden suhteen emme ole ”samanlaisia”. Onnellisen ihmissuhteen salaisuus on siis erilaisuuden hyväksymisessä, eli pyyteettömässä rakkaudessa, ei samanlaisuuden vaatimuksessa. Ja täydellisen ns. parisielun etsiminen on turhaa myös siksi, että todellisuudessa emme koskaan voisi nauttia ihmissuhteesta itsemme kloonin kanssa – emmekä myöskään täydellisesti itseämme täydentävän ihmisen kanssa. Sillä jälkimmäinenkin on pelkkä kuvitelma, koska fyysisen elämämme on siis olemukseltaan jatkuvasti muuttuvaa, ja vain ”vapaus muuttua” mahdollistaa onnellisuuden myös parisuhteissa, kuten elämässä yleensäkin. 

Jos siis toivot löytäväsi itsellesi ihanteellisen elämänkumppanin, niin keskity ensisijaisesti rakastamaan itseäsi, ja iloitsemaan elämästäsi juuri sellaisena, kuin se juuri nyt on. Sillä on yksinkertaisesti mahdotonta hypätä matalan tunnetaajuuden tunteista, eli epätoivosta, surusta, yksinäisydestä ja turhautumisesta suoraan iloon, rakkauteen ja ekstaasiin. Eli samoin kuin tavoitellessasi muitakin unelmia elämässäsi, niin myös iloa tuottavan ihmissuhteen löytäminen mahdollistuu vain tyytyväisyyden tunteen kautta. Eli sinun on tunnettava tyytyväisyyttä ja iloa ainakin jollakin elämänalueella, tullaksesi tyytyväiseksi ja iloiseksi toisella elämänalueella. Eli jos keskityt tyytyväisyyteen ja iloon millä TAHANSA elämänalueella, niin mahdollistat samojen tunteiden kokemisen myös muilla elämäsi alueilla. Ilo ja rakkaus ei siis ole taajuudeltaan mihinkään tiettyyn asiaan liittyvä, ”korvamerkitty” tunne, vaan korkean tunnetaajuuden tunteet vapauttavat manifestaatiot kaikilla alueilla elämässäsi.

 

Muista myös, että koska jokainen meistä luo myös omaa itseään uudeksi joka hetki, niin sallimalla oman tunnetajuutesi kohoaminen, voit sallia myös jo olemassaolevan, sinua vähemmän  tyydyttävän ihmissuhteen muuttumisen positiiviseksi. Sillä se, joka on yhteydessä omaan korkeampaan minäänsä, on aina taajuudeltaan monin verroin vaikutusvaltaisempi, kuin matalammassa tunnetaajuudessa oleva. Eli korkealla tunnetaajuudellasi – ja siis keskittymällä myös kumppanisi positiivisiin ominaisuuksiin negatiivisten sijasta – mahdollistat myös kumppanisi tunnetaajuuden kohoamisen, jolloin hänkin voi oman tunnetaajuutensa kohoamisen myötä luoda itsensä uudeksi, positiiviseksi itsekseen, ja ilmentää parhaita puoliaan. Usein siis ”epäonnistunut ihmissuhde” muuttuukin onnistuneeksi, jos edes jompi kumpi suhteen osapuolista on tietoisesti sallinut tunnetaajuutensa kohoamisen, eli harjoitellut rakkautta ilman mitään ehtoja. Rakkaus siis konkreettisesti dominoi aina universumissa, ja ”muuttaa kaiken kullaksi”. Jos taas nykyinen kumppanisi ei salli oman tunnetaajuutensa kohota, niin hänen on pakko poistua vaikutuspiiristäsi lopulta kokonaan, sillä vetovoiman laki ei mahdollista pääosin korkeassa, ja pääosin matalassa tunnetaajuudessa olevien ihmisten kanssakäymistä pitkään. Sillä tällaiset puolisot ovat kirjaimellisesti täysin eri taajuudella, eli elävät ”eri todellisuuksissa”.

Sinun ei siis pidä koskaan lopettaa nykyistä ihmissuhdettasi löytääksesi ”paremman”, sillä jos olet keskittynyt nykyisessä ihmissuhteessasi sen negatiivisiin puoliin, niin tulet löytämään myös seuraaasta ihmissuhteestasi samalla matalalla tunnetaajuudella värähteleviä, eli siis negatiivisia puolia. Eli jos hylkäät edellisen ihmissuhteesi sen toimimattomuuden vuoksi, ja tunnetaajuutesi on negatiivisiin kokemuksiin keskittymisesi vuoksi matala, niin tunnemuistosi saa sinut vetämään puoleesi vastaisuudessakin vain toimimattomia ihmissuhteita.

 

Jos siis olet eroamassa ihmissuhteestasi, niin tee se  vain ollessasi täynnä rakkautta, korkeassa tunnetaajuudessa, siis korkeamman minäsi inspiroimana. Siten polkusi kohti uusia kokemuksia on tasainen, ja niin ikään iloa ja rakkautta täynnä.

 

Ja jos taas etsit rakkautta, niin löydä se ensin itsestäsi, eli rakasta itseäsi ja omaa elämääsi – ja rakkautta tulee pian luoksesi ovista ja ikkunoista!11.1.2019


Tyytyväisyys nykyhetkeen mahdollistaa manifestaatiot – toive ”suuresta” ratkaisusta pitää sinut matalassa tunnetaajuudessa

Kun asiat pitkittyvät, niin ne mutkistuvat”. Jos olet pitkään odottanut johonkin ongelmaasi ratkaisua, niin uskomuksesi ratkaisun löytymiseen on muuttunut negatiiviseksi. Eli ratkaisu olisi jo ongelman syntyhetkellä ollut helppo, jos olisit tuolloin tietoisesti pyrkinyt kokemaan olosuhteista riippumatonta tyytyväisyyttä. Mutta koska keskityit tunnetasolla ongelmaan eli kysymykseen – ratkaisuun eli vastaukseen uskomisen sijasta – niin loit elämäsi koko ajan lisää ongelman kanssa samassa matalassa tunnetaajuudessa värähteleviä asioita. Ja aikaa myöden aloit uskoa paljon enemmän ongelmiin, kuin niiden mahdollisiin ratkaisuihin, ja ongelmasi muuttui ikään kuin ”krooniseksi”.

 

Monet ihmiset elävät elämänsä loppuun saakka saman ongelman ”vankina”, eli monilla ihmisillä on negatiivisten kokemusten aiheuttamia tunnemuistoja jopa lapsuudesta saakka, ja näitä kokemuksia muistelemalla he aktivoivat negatiivisia tunnemuistojaan yhä uudelleen ja uudelleen, joskus siis fyysiseen kuolemaansa saakka. Tällainenkin ihminen siis luo kyllä joka hetki omaa todellisuuttaan uudeksi, mutta tiettyyn elämänalueeseen liittyvistä negatiivisista tunnemuistoista johtuen hän luo jatkuvasti samanlaista todellisuutta – siitäkin huolimatta, että hän kenties jo vuosikymmeniä on kiihkeästi halunnut muuttaa elämänsä suuntaa ja sisältöä.

 

On suuri paradoksi, että koska olemme koko ajan täysin vapaita luomaan elämäämme sekä ei-toivottua että toivottua, niin saatamme loputtomiin luoda täysin päinvastaista todellisuutta, kuin mitä todella toivomme. Ja ainoa asia, joka estää meitä toteuttamasta toiveitamme, ei-toivotun luomisen sijaan, on se, että emme malta luovuttaa ongelmiamme korkeamman minämme eli universumin hoidettaviksi, vaan yritämme ratkaista ne itse, matalasta tunnetaajuudesta käsin.

Toisin sanoen: Sen sijaan, että tekisimme ”rauhan” nykyhetken kanssa, olisimme tyytyväisiä nykyhetkeen, ja luottavaisia tulevaisuuden suhteen, eli luottaisimme täydellisesti universumin huolenpitoon, jolloin tunnetaajuutemme olisi luonnostaan korkea – niin olemmekin turhautuneita ja kärsimättömiä, eli haluamme ratkaista ongelmat toiminnalla, joka ei ole korkeamman minämme inspiroimaa. Ja tällöin siis tunnetaajuutemme pysyy matalana, mikä estää toivomamme manifestaatiot.

 

Jos siis sinulla on ”vaikea” ongelma, johon olet jo pitkään etsinyt ”suurta ratkaisua”, niin korkeampi minäsi on yhtä pitkään ollut valmiina sinulle tuon ratkaisun luovutamaan, mutta tunnetason uskomuksesi ongelmasi ”vaikeudesta ja suuruudesta” on juuri se tunnetaajuuttasi aavistuksen verran laskeva asia, joka on kokonaan estänyt sinua sallimasta itsellesi hartaasti odottamaasi ratkaisua.

 

Toiveidesi virta on kyllä kiihkeän toivomisesi seurauksena todella voimakas – mistä kertoo se, että koet matalat tunnetaajuudet hyvin voimakkaana kipuna kehossasi –  mutta tuo pienenpieni taajuusero tunnetasolla saa sinut aina ajoittain kääntymään vastavirtaan, mikä luo illuusion, että et olisi edistynyt lainkaan. Aivan kuten toista radiokanavaa kuunnellessasi et kuule naapurikanavan lähettämää ohjelmaa ollenkaan, eli sitä ei ole sinulle  juuri sillä hetkellä ”olemassa”.

 

Todellisuudessa ”portti unelmiisi” on jo auki, et vain ole ymmärtänyt astua siitä sisään.

Pääset astumaan tuosta portista sisään tekemällä rauhan nykyhetken kanssa, eli tuntemalla aitoa tyytyväisyyttä kaikesta siitä, mitä olet jo elämääsi luonut ja manifestoinut, eli joiden olemassaolon koet todeksi jo nyt – joiden olemassaoloon siis tunnetasolla USKOT, koska pystyt ne aisteillasi havaitsemaan.

Toistaiseksi toteutumattomat toiveesi ovat aivan yhtä todellisia, et vain ole  tunnetasolla kyennyt niiden olemassaoloon vielä uskomaan. Mutta tyytyväisyytesi nykyhetkeen värähtelee korkeassa tunnetaajuudessa, jolloin voit vihdoin sallia myös nuo – niin ikään korkeamman minäsi taajuudella olevat asiat – fyysiseen todellisuuteesi.

 

Sinä Olet Luoja – ja uskomalla aidosti eli tunnetasolla omaan luomiskykyysi, voit myös sallia kaiken sen, mitä olet toiveillasi luonut.

 11.1.2019


Jos olet syntynyt maailmaan ”valonkantajaksi”, niin nauti tärkeästä tehtävästäsi, eli elä kuten opetat!

Ihmisillä, jotka ovat syntyneet tähän elämään ns. opettajiksi, voi olla jo varhaisessa iässä ajatuksia, että he eivät olisi ”halunneet” syntyä maan päälle. Tämä tunne johtuu siitä, että tällaisella ihmisellä on hyvin voimakas kokemus korkeamman tunnetaajuuden tilan eli korkean tietoisuuden, ja maan päällä koettujen matalan tunnetaajuuden tunteiden välisestä erosta. Kaikki pienet lapset muistavat vielä korkeamman olemuksensa, mutta henkisiksi opettajiksi syntyneet saattavat kokea ristiriidan korkean tunnetilan ja maallisen resistanssin eli vastustuksen välillä siis tavallistakin voimakkaampana. Heidän tietoisuutensa on  jo edellisten elämien aikana voimakkaasti laajentunut, joten fyysiseen elämään kuuluvat matalat tunnetilat koetaan voimakkaampina.

 

Tällöin ”inhimillinen” heissä saattaa läpi elämän aikaansaada ajoittain tunteen, että heidät on joku korkeampi voima ”määrännyt” täyttämään tiettyä henkistä tehtävää, ja ettei heillä olekaan vapautta luoda itse omoa kokemuksiaan elämässä. Todellisuudessa heidän oma korkeampi minänsä on syntynyt suunnatoman innokkaana maanpäälliseen elämään, eli tuo matalassa tunnetilassa ”raskaana velvollisuutena” ja ”kohtalona” koettu tehtävä on ollut tietenkin kyseisen sielun oma suunnitelma.

 

Osa tällaisen ihmisen kokemasta ahdistuksesta johtuu myös siitä, että voimme opettaa muita vain omien kokemustemme kautta, eli ”valonkantajaksi” syntynyt sielu valitsee usein tarkoituksella omaan elämäänsä tavallista enemmän inhimillisellä mittapuulla mitattuna ”raskaita” kokemuksia. Voimme opettaa vain sellaista, jonka olemme itse tunnetasolla kokeneet, pelkät sanat eivät siis välitä viestiä tunne- eli värähtelytasolla. Jokaisella sielulla on kyllä vapaa tahto valita omat kokemuksensa, mutta jos intohimo muiden ihmisten opastamiseen on hyvin voimakas, niin ”valonkantajan” oma elämä ei useinkaan muodostu ihan tavanomaiseksi. Tällaisen elämän tarkoitus ei ole herättää muissa ihmisissä sääliä – joka on matalan taajuuden tunne –  vaan osoittaa, että on mahdollista kokea myös jokainen maallisessa elämässä eletty vastoinkäyminen aidosti lahjana universumilta. Ja sielulla, joka tällaisen opetustehtävän valitsee, on kyky nähdä esim. fyysisessä elämässä koetuissa menetyksissä niiden suunnaton arvo. Lause ”jokaiselle annetaan vain niin paljon taakkaa, kuin kukin jaksaa kantaa” ei siis tarkoita, että jotkut sielut ”syntyisivät kärsimään” enemmän kuin muut, vaan aivan päin vastoin: He syntyvät osoittamaan, että kärsimyksen tunne on vain viesti korkeammalta minältämme: Ei ole mitään syytä kärsiä! Samoin kuin pelon tunne tarkoittaa: Ei ole mitään syytä pelätä, olet pelätessäsi vain erossa omasta korkeammasta minästäsi.

Esim. Jeesus Nasaretilaisen elämä oli tällainen henkisen opettajan tehtävä, mutta monet matalassa tunnetaajuudessa olevat ihmiset ovat tulkinneet tuon elämän viestin aivan toisin, kuin miten Jeesuksena tunnettu sielu oli sen tarkoittanut, eli alettiin korostaa tuon suuren sielun kuolemaa ja kärsimystä ja ”syntien sovitusta”, vaikka tarkoitus oli kertoa pelkästään ilosanomaa pyyteettömästä rakkaudesta ja kaikkien ihmisten korkeasta olemuksesta, kaikkivoipaisuudesta eli ”jumaluudesta”.

 

Eli  tehtävä, jota henkiseksi opettajaksi syntynyt ihminen on syntynyt maan päälle toteuttamaan, on  muistuttaa kaikkia ihmisiä siitä, että meidän ei tarvitse odottaa fyysistä kuolemaa kokeaksemme korkean tunnetajuuden tunteita eli ”taivaallisen olotilan”, vaan että voimme elää myös maan päällä ilmentäen korkean tietoisuuden tason olemustamme, eli puhdasta positiivista energiaa meissä. Ja hallita siten omaa elämäämme luomalla elämästämme juuri sellaisen, kuin jollaisen haluamme elää. Ja kokea korkean tunnetaajuuden tunteita täysin olosuhteista riippumatta, suhtautumalla kaikkeen näennäisesti ”negatiiviseen” tienviittoina, jotka johdattavat meitä kohti omia unelmiamme.

 

Ja ns. valonkantajien näennäisesti raskailla kokemuksilla, jotka ovat laajentaneet kokijan omaa tietoisuutta,  on myös kokemuksellinen positiivinen puoli, eli universumin tiedosta ”valaistuneet” kokevat myös positiiviset tunteet voimakkaampina, kuin sellaiset ihmiset, jotka eivät ole kokeneet yhtä paljon ns. maallisia menetyksiä, eivätkä vielä täysin tiedosta olevansa oman elämänsä tietoisia Luojia.10.1.2019


Kerro elämästäsi vain sellaista tarinaa, kuin millaisena haluat elämäsi kokea

Universumi antaa sinulle jatkuvasti todisteita siitä, mitä sinä ajattelet, ja mitä sinä tunnet. Elämäsi tarina on siis sinun itsesi käsikirjoittama. Jos iloitset, ilosi toteutuu. Jos pelkäät, pelkosi toteutuu. Jos uskot johonkin, niin se mihin uskot, toteutuu. Jos koet epäuskoa, niin epäuskosi saa vahvistusta. Todellisuutesi on siis sellaista, millaisena sinä elämäsi koet, ja asioita, mihin sinä kiinnität huomiosi – joko negatiivisiin tai positiivisiin. Kukaan muu ihminen ei voi luoda sinun todellisuuttasi, eikä valita sinun tunnetaajuuttasi. Mikään ukopuolinen voima tai ”jumala” ei päätä sinun puolestasi, mitä sinulle tapahtuu.

 

Et voi myöskään koskaan tehdä mitään peruuttamattomasti väärin, etkä koskaan ”menetä mahdollisuuksiasi”-  jokainen hetki on aina uusi mahdollisuus. Korkeampi minäsi on loputtoman kärsivällinen ohjatesaan sinua juuri sinne, minne sinä haluat. Ja kulloinenkin tunnetilasi määrää sen, purjehditko myötävirtaan, vai kamppailetko vastavirtaan.

 

Jos sinulla on velkaa, ja saat yllättäen rahaa, niin vaikka sinulla olisi edelleen velkaa, niin arvostamalla rahaa, jota sait, saat lisää rahaa.

Jos olet tuntenut  itsesi yksinäiseksi, ja löydät yllättäen ystäviä, niin arvosta tietoisesti kokemaasi ystävyyttä, sen sijaan, että muistelisit aiemmin kokemaasi yksinäisyyttä. Näin varmistat, että saat lisää ystäviä ja koet iloisia hetkiä ystäviesi kanssa.

Jos sinulla on parisuhde, jossa on ollut paljon ongelmia, niin pyri löytämään parisuhteestasi asioita, joita voit arvostaa. Älä murehdi ongelmia, joita olette yhdessä kokeneet. Näin nykyinen parisuhteesi muuttuu vetovoiman lain vaikutuksesta paremmaksi – tai löydät uuden parisuhteen, jossa koet onnellisuuta. Luot siis itse myös omat ihmissuhteesi.

Arvosta aina myös vastoinkäymisiäsi. Jokaiseen ei-toivottuun kokemukseesi sisältyy aina jotakin, jota voit arvostaa. Katso siis ei-toivottuakin aina korkeamman minäsi silmin – silloin et enää luo sitä elämääsi lisää, vaan ei-toivotun kokemuksen muisto ”deaktivoituu”.

 

Kaikki toiveesi eivät kuitenkaan koskaan manifestoidu kerralla, etkä edes haluaisi niin tapahtuvan, sillä elämäsi on jännittävä tarina, jossa tapahtuu jatkuvasti uusia käänteitä – matka, jonka suola on matkalla olemisessa, ei perillepääsyssä. Aivan kuten et lomamatkallasi halua kokea kaikkia upeita elämyksiä samana päivänä, vaan haluat nauttia matkastasi alusta loppuun saakka. Tai aivan kuten et halua syödä runsaan herkkupöydän antimia kaikkia yhdellä kertaa ja mahdollisimman nopeasti, vaan haluat nauttia herkuista suupala kerrallan, valitsemalla itseäsi parhaiten miellyttävät ruuat omalle lautasellesi.

 

Kerro siis oman elämäsi tarinaa juuri niin, kuin millaisena haluat sen kokea. Älä muistele menneisyyden epämiellyttäviä tapahtumia negatiivisessa mielentilassa, äläkä pelkää, että se, mitä et olisi halunnut kokea, palaa jälleen luoksesi. Sillä ei-toivotut asiat manifestoit vain keskittämällä niihin huomiosi matalassa tunnetilassa.

Samoin asiat, joita toivot, toteutuvat, jos keskität niihin huomiosi – ja myös uskot niiden mahdollisuuteen toteutua. Jos et kykene johonkin unelmaasi tunnetasolla aidosti uskomaan, niin ajattele sellaisia iloa tuottavia asioita, joihin jo varmasti uskot. Kaikki, mitä toivot, mahdollistuu aina, jos tunnetaajuutesi on korkea. Polku, joka unelmiisi johtaa, voi olla toisenlainen, kuin millaiseksi sen kuvittelit, mutta ilon polku johtaa aina lopulta unelmiesi toteutumiseen.

Elämä on siis parhaimmillaan kuin upea helminauha, jossa kauniit ja iloa tuottavat asiat seuraavat toinen toisiaan, täydellisessä järjestyksessä. Ja jokainen tulee luoksesi juuri oikealla hetkellä: Silloin, kun sinä olet valmis lahjasi, eli omat upeat luomuksesi vastaanottamaan.9.1.2019


Elämä ei ole ei-toivotun sietämistä, vaan sallimisen taidetta

Moni meistä on oppinut olemaan hyvin ankara itselleen, kokemaan sisäistä arvottomuutta, ikään kuin elämän tarkoitus olisi ”tulla arvokkaaksi”. Vaikka olemme aina ja ikuisesti mittaamattoman arvokkaita ja kaikkivopia. Arvottomuuden tunne on siis aina ja poikkeuksetta vain oman mielemme luoma harha.

Ja myös tietoisuus universumin laista ja roolista oman elämämme luojina saattaa johtaa oman itsen tuomitsemiseen, eli jos emme koe olevamme tarpeeksi ”tehokkaita manifestoijia”, niin rankaisemme itseämme siitäkin kokemalla negatiivisia tunteita – sen sijaan, että sallisimme itsemme tuntea mittaamattoman arvomme rakastamalla itseämme ja elämää. Elämä on sallimisen taidetta, ei siis ei-toivotun sietämistä, ja itsemme tuomitsemista kuvitellusta rajallisuudestamme.

Arvottomuuden tunteita kokevat niin elämässään inhimillisellä mittapuulla mitattuna menestyvät, kuin epäonnistuneetkin. Usein on myös niin, että paljon maallisessa mielessä saavuttaneet kokevat ”sisäisen tyhjyyden” vielä paljon voimakkaampana, kuin vähemmän menestyneet. Tämä johtuu usein siitä, että suuret saavutukset ovat tulosta pääosin negatiivisessa tunnetaajuudessa tehdystä yrittämisestä. Menestynyt ihminen on kyllä tiedostamattaan myös sallinut itselleen paljon asioita, koska menestyneen ihmisen odotukset ovat yleensä suurempia, kuin vähemmän menestyneen, eli ”usko menestykseen” sallii manifestaatiot. Mutta menestyksestä maksettu ”hinta”, eli ovan yrittämisen yhteydessä koetut negatiiviset tunteet ikään kuin himmentävät iloa saavutuksista. Ja tämän lisäksi pääosin matalassa tunnetaajuudessa menestyminen on luonut menestyneen ihmisen mieleen jatkuvan pelon tuon kaiken saavutetun menettämisestä, sillä pelko värähtelee niin ikään matalalla taajuudella.

 

Mikäli koet, että olet unelmoinut ja toivonut paljon, mutta sallinut itsellesi vain vähän, niin toiveidesi virta on hyvin voimakas, sillä manifestaatiosi korkeamman minäsi taajuudella ovat olleet ”valmiina” jo kauan – sinä itse et siis vain ole vielä sallinut niitä itsellesi. 99% unelmistasi siis on jo ”olemassa”, mutta viimeinen yksi prosentti, eli sinun oma havaintosi – joka on lopulta se ratkaiseva asia manifestaatioissa – puuttuu. Koet virran valtavan voiman usein siten, että kun olet tietoisesti harjoitelut jo olemassaolevien  asioiden arvostamista, ja ajatustesi kohdistamista positiiviseen, ja koet äkillisen ”vastoinkäymisen”, niin tunnetaajuutesi on niin huippuunsa virittynyt, että pienikin lasku taajuudessasi tuntuu voimakkaana kipuna kehossasi.

Onnittele silloin itseäsi, sillä voit olla varma, että manifestaatiosi ovat lähellä – ja jokainen vastoinkäyminen on vain universumin tapa ”hienosäätää” toiveitasi. Jos olet yrittänyt liikaa ratkaista itse ongelmiasi – ja negatiivisessa tunnetaajuudessa tapahtuneesta yrittämisestä johtuen kokenut turhaa kärsimystä – niin voit kuitenkin aina luottaa siihen, että universumi ohjaa sinua väsymättä ja kärsivällisesti kohti selkeyttä, kohti päämääriäsi. Eli olet aina polullasi, aina menossa kohti unelmiasi, riippumatta omasta eksyksissä olemisen tunteestasi, ja itseaiheutetuista mutkista matkassasi.

 

Kärsimättömyyden tunne – tunne, että olet eksyksissä, vaikka sinun pitäisi olla ollut maalissa jo kauan sitten – on usein se pieni mutta olennainen ”taajuusvirhe”, joka saattaa estää meitä loputtomiin ”kuulemasta unelmiemme kanavaa”, ja sen sijaan kuulemaan pelkkää ”kohinaa”. Eli olemme todella konkreettisesti kuin radiovastaanottimia: Tunnetaajuutemme määrää aina sen, mitä milläkin hetkellä manifestoimme fyysiseen elämäämme.

Eli hyvin pienet arkipäivän asiat saattavat pitää meitä jopa vuosia pääosin matalalla tunnetaajuudella, ja estää todella suurten, korkeassa taajuudessa värähtelevien  unelmiemme manifestoitumisen. Jos siis koet mitä tahansa murheita, turhautumista tai kärsimättömyyttä, niin keskitä ajatuksesi mahdollisimman nopeasti johonkin aivan muuhun asiaan. Johonkin, joka tuottaa sinulle iloa, ja muita korkean taajuuden tunteita.

Avain jokaiseen elämämme ”lukkoon” on aina korkea tunnetila, luottamus, usko ja elämän ilo. Voimasi on tässä hetkessä – ja tuo voima on  suunnaton riemu siitä, että olet olemassa juuri nyt. 4.1.2019


Jokainen epäonnistuminen sisältää onnistumisen – ei-toivottu jalostaa aina toivottua

Kun hyväksyt menneisyydessä tapahtuneet ei-toivotut asiat, muutat samalla myös menneisyyttäsi. Se, miten koit meneisyydessä jonkin asian tai tapahtuman, oli nimittäin joka tapauksessa vain oma, silloisen  tunnetason havaintosi, ei siis mitään absoluuttisesti todellista. Kun siis suhtautumisesi eli näkökulmasi kokemaasi asiaan muuttuu, muuttuu samalla myös menneisyytesi kokemus.

 

Jos esim. menneisyydessäsi ostit lainarahalla arvokkaan auton, jonka uskoit voivasi maksaa, koska sinulla oli tuolloin työtä, mutta myöhemmin menetitkin työsi, ja sinulle jäi velkaa, niin velkaantumisesi oli sinulle siis ei-toivottu tapahtuma. Koska et alun alkaenkaan halunnut velkaantua, ja elämäsi oli työttömänä ja velkaisena vaikeaa, niin vetovoiman laki veti puoleesi lisää velkaa – ja lisää ei-toivottuja kokemuksia.

Ja itse asiassa negatiivinen tapahtumaketju oli alkanut jo paljon aiemmin, kuin hetkellä, jolloin teit velkasopimuksen. Olit jo valmiiksi tunnetilassa, jossa koit rahan puutetta. Korkeampi minäsi tiedosti jo velkakirjan allekirjoitushetkellä, että ei ollut ”oikea aika” tehdä velkaa, koska tunnetilasi oli jo pidempään ollut matala, ja matala tunnetilasi tulisi johtamaan myös työpaikkasi menetykseen. Mutta koska kiihkeästi halusit tuntea itsesi ”arvokkaaksi” hankkimalla unelmiesi auton, päätit ottaa velkaa, vaikka tunnetasolla tiesitkin, että velan ottaminen johtaa ongelmiin. Matalassa tunnetaajuudessa tekemäsi ratkaisu ei siis ollut korkeamman minäsi nspiroima, vaan matalan tunnetaajuuden ”impulssi”-  toiveajattelua, ei sisäiseen tietoon perustuva. Ja vetovoiman laki aiheuttaa sen, että matalassa tunnetaajuudessa tehty ratkaisu johtaa aina matalan tunnetaajuuden kokemuksiin jatkossakin – KUNNES hyväksyt vihdoin sinulle paljon kärsimystä aiheuttaneen päätöksesi, ja arvostat sen seurauksena tapahtuneita ei-toivottuja kokemuksiasi aidosti, eli kykenet näkemään ei-toivotuissa kokemuksissa niiden arvokkuuden.

Emme siis todellisuudessa koskaan tee mitään väärin, kaikki mitä elämässämme koemme, on aina universumin näkökulmasta arvokasta.

Myös monet ihmissuhteet ovat syntyneet vastaavanlaisessa, matalan tunnetaajuuden tilassa: Jos olet pitkään kokenut yksinäisyyttä, ja olet matalassa tunnetaajuudessa, niin kohtaat ihmisiä, jotka ovat kanssasi samassa, matalassa tunnetaajuudessa. Koska olet valmis tekemään lähes mitä tahansa, jotta et olisi enää yksinäinen, niin solmit ihmissuhteen kanssasi samassa matalassa tunnetaajuudessa olevan kanssaluojasi kanssa. Suhteen alussa teidän molempien tunnetaajuus saattaa olla korkea, sillä olette löytäneet toinen toisistanne ”hengenheimolaisen”, eli resonoitte toinen toistenne matalan tunnetaajuuden tunteiden kanssa. Korkea tunnetaajuus taas johtuu aina vain siitä, että olette molemmat yhteydessä OMAAN korkeampaan minäänne. ”Rakkauden” tunne ei siis koskaan liity kumppaniisi, vaan kertoo ainoastaan resonanssista oman korkamman minäsi kanssa. Ja toki löydätte toisistanne myös arvokkaita puolia, katsoessanne siis toinen toisianne korkeamman minänne silmin, sillä korkeassa tunnetilassa näette toisissanne vain puhtaan positiivisen energian, ette matalan taajuuden tunnemuistoja. Mutta suhteen ”liima” on siis tässä tapauksessa matalampien tunnetaajuuksien kokemus. Ja kun suhde etenee, niin alatte  katsoa toisianne yhä enemmän matalasta tunnetaajuudesta käsin, ellette kykene tuntemaan pyyteetöntä rakkautta toisianne kohtaan. Ja vetovoiman laki vetää puoleenne yhä enemmän matalien tunnemuistojenne kanssa samassa taajuudessa värähteleviä kokemuksia. Se, mikä teitä molempia siis yhdisti, eli ei-toivotut kokemukset menneisyydessänne ja suhteen solmimishetkellä, muuttuu siis yhä enemmän suhteenne ”teemaksi”. Kaikki yhdessä kokemanne ei-toivottu luo suhteenne aikana toiveita, jotka jossain vaiheessa kulminoituvat tilanteeseen, jossa ”tyytymättömyyden polku” on päätepisteessään.

Ja suhde loppuu paradoksaalisti hetkellä, jossa koette molemmat – syystä tai toisesta – korkean taajuuden tunteita. Te molemmat olette siis ei-toivotun kautta toivoneet jo pitkään muutosta, ja juuri kun olette hetken onnellisia yhdessä, niin sallitte vihdoin muutoksen eli toiveidenne manifestaation, toiveidenne portti aukeaa – ja te eroatte. Olitte siis toinen toistenne kanssaluojina luoneet eronne jo kauan sitten, mutta teidän molempien matala tunnetaajuus piti teitä edelleen yhdessä. Ja vasta korkea tunnetaajuus mahdollisti sydämenne toiveen – eli eron –  toteutumisen.

 

Mutta kaikki ei-toivotut kokemuksemme ovat siis luoneet aina toivottua, eli siksi jokainen ”epäonnistunut” ihmissuhde tai muu epämiellyttävä elämänkokemus ovat aina luoneet positiivista pääomaa, jonka voimme lunastaa itsellemme arvostamalla kokemuksiamme aidosti, näkemällä niiden arvokkuuden universumin laajentumisen näkökulmasta.

Käy siis tietoisesti läpi negatiivisten kokemustesi, esimerkiksi velkasi,  luomia ”kultaisia reunuksia”: Velka on luonut korkeamman minäsi taajuudelle suunnattomat rikkaudet. Vähäiset rahavarat ovat inspiroineet sinua tekemään itse herkullisia ruokia, viettämään aikaa luonnossa ja eläinten parissa,  tai löytämään aarteita kirpputoreilta. Koska rahan vähyys on rajoittanut matkustelua, shoppailua ja juhlimista, sinulla on ollut aikaa keskittyä oman sisäisen viisautesi – eli universumin totuuden – löytämiseen. Todellinen sydämesi toive on siis tässä elämässä ollut syntyminen ”uudelleen” tietoisena luojana. Ahdistusta aiheuttaneet ihmissuhteet, materiaaliset ongelmat ja arvottomuuden kokemuksesi ovat olleet vain välineitä sisäisen viisautesi löytämiseen.

 

Kaikki ns. epäonnistumiset ovat siis aina onnistumisia, eli ne selkiyttävät sitä, mitä elämältä todella haluat. Eli ollessasi korkeassa tunnetaajuudessa korkeampi minäsi usein ohjaa sinut kokemaan lisää ongelmia, jotta toiveesi tarkentuu vielä täydellisemmäksi. ”Itku pitkästä ilosta” ei siis ole rangaistus ilostasi, vaan korkeamman minäsi hienosäätöä sinun parhaaksesi. Ja se, että koet ongelmia juuri ollessasi iloinen, johtuu siis siitä, että korkeassa tunnetajuudessa sallit menneisyyden ”paiseiden” puhjeta, mikä on siis ainoa tie niiden paranemiseen.

 

Etsi siis kaikista menneisyydessä kokemistasi ei-toivotuista kokemuksistasi tietoisesti asioita, joita pidät arvokkaina, oli kyse sitten velasta, näennäisesti epäonnistuneesta ihmissuhteesta, tai tavalla tai toisella traumaattisesta kokemuksesta. Aito arvostuksesi ”puhdistaa” ja neutraloi negatiiviset kokemuksesi, ja lakkaat vetämästä puoleesi matalan tunnetaajuuden kokemuksia noilla elämänalueilla. Kuin taikaiskusta pääset eroon veloistasi, törmäät korkeassa tunnetaajuudessa oleviin ihmisiin kaikkialla, etkä enää muistakaan menneisyydessä kokemiasi traumoja.

 

Negatiivisten kokemustesi jalostamana olet siis syntynyt uudeksi, laajentuneeksi itseksesi. Myös kokemasi elämänilo on nyt kärsimystesi ansiosta monin verroin suurempaa!

 

 

 

3.1.2019


Luot todellisuuttasi uudeksi joka hetki, mutta negatiiviset uskomuksesi luovat joskus illuusion toivottomuudesta

Monen meistä on vaikea uskoa siihen, että luomme itse jokaisen elämämme hetken kokemukset, ja että olemme täysin vapaita luomaan oman todellisuutemme, koska ”tilannetodisteet” kertovat siitä, että näennäisesti pysymme paikallamme. Se, että elämäntilanteemme tuntuu jämähtäneen paikalleen, on kuitenkin vain näköharha. Luomme todellakin jokaisen elämämme hetken itse.

Paikalleenjämähtämisen tunne johtuu siitä, että meillä on valmiita matalan tunnetaajuuden uskomuksia, jotka liittyvät meille tärkeisiin elämänalueisiin, kuten vaikkapa taloudelliseen tilanteeseen, uraan tai ihmissuhteisiin. Ja jos nämä uskomukset värähtelevät matalassa taajuudessa, niin vetovoiman laki vetää puoleemme lisää kokemuksia, jotka  värähtelevät samalla matalalla taajuudella vanhojen uskomustemme kanssa.Tästä syntyy vaikutelma, että ”kaikki pysyy paikallaan”, eikä mitään edistystä tilanteessamme tapahdu, voimakkaista toiveistamme huolimatta. Vanhat negatiiviset uskomuksemme siis vahvistuvat vetovoiman lain vaikutuksesta, eli vaikka luomme todellisuuttamme joka hetki, niin luomme koko ajan samaa.

 

Vastaavasti meillä on joillakin elämänalueilla kuitenkin myös posiiivisia uskomuksia, joihin uskomme niin vahvasti, että emme aina edes tule ajatelleiksi, että luomme niitäkin koko ajan. Ollessasi fyysisesti terve uskot esimerkiksi, että sydämesi lyö ja hengityksesi kulkee joka hetki, vaikka hengissäpysymisesi on niin ikään uskomustesi varassa, ja ”luot itse oman hengissäpysymisesi”. Jos uskoisit yhtä vahvasti, että kuolet, niin fyysinen elämäsi päättyisi. Tästä syystä vakavasti sairas ihminen usein ”menettää uskonsa” hengissäpysymiseen, jos hänellä on vaikkapa kovia kipuja, ja jos lääkärit ovat kertoneet hänellä olevan vain pienet mahdollisuudet selvitä hengissä. Nämä uskomukset siis johtavat tilanteeseen, jossa  potilaan tunnetaajuus on kroonisesti matala, eli potilas ”luovuttaa” henksiesti, eli lopulta manifestoi oman kuolemansa. Toisaalta kivut ja sairaus saavat monet vakavasti sairaat myös toivomaan erittäin voimakkaasti paranemista, joten pienikin mielialan nousu voi saada paranemisprosessin lähtemään käyntiin. Jokainen fyysinen kuolema on kuitenkin siis lopulta aina itsemurha, sillä jokainen meistä luo oman kuolemansa itse. Ja luonnollisesti myös kaikki sairaudet ovat omia luomuksiamme.

Monen ihmisen on vaikea hyväksyä tätä totuutta, sillä se, että toiset ihmiset ovat pääosin terveitä, ja toiset taas sairaita, tuntuu epäoikeudenmukaiselta –  varsinkin, jos sairaus on synnynnäinen, tai seurausta muutenkin raskaista elämänkokemuksista. Mutta meidän tulee ymmärtää myös se, että universumin näkökulmasta negatiiviset kokemukset luovat aina positiivista, eli negatiiviset kokemukset ovat universumin laajentumisen kannalta hyvin arvokkaita. Mikään kokemuksemme ei siis fyysisessä elämässämme ole koskaan ”turha”, sillä kaikki ei-toivottu luo  aina toivottua.

 

Jos siis koet turhautumista jollakin elämänalueella, ja olet jo pitkään toivonut muutosta olosuhteisiisi, niin muista, että etsimällä tietoisesti muilta elämänalueiltasi arvostuksen ja ilon aiheita, saat myös paikalleenjämähtäneen asiantilan muuttumaan. Vetovoiman laki on hyvin voimakas, luot sitten negatiivisia, tai  positiivisia asioita elämääsi. Ja vetovoiman laki on myös täysin ehdoton, ja sen vaikutus henkilökohtainen, eli vain sinä itse voit vaikuttaa siihen, luotko omaan elämääsi toivottua, vai ei-toivottua.

Samalla vetovoiman laki on kuitenkin myös ehdottoman oikeudenmukainen: Olet täysin vapaa valitsemaan, millaisen todellisuuden haluat itsellesi luoda. Ja korkeampi minäsi ei KOSKAAN katso taakse päin, vaan voimasi on aina tässä hetkessä – käytä sitä!

 

 

2.1.2019


Toiveesi toteutuu sillä hetkellä, kun näet sen siellä missä se on, etkä enää yritä nähdä sitä siellä, missä se ei ole

Kaikki toiveesi ja unelmasi on jo luotu. Ainoa asia, joka on unelmiesi manifestaation esteenä, olet sinä itse, siis se, että sinä et havaitse unelmaasi.

Jos siis uskot, että toiveesi ei voi toteutua, se ei voi toteutua. Jos uskot, että joku asia on hukassa, se ei voi löytyä. Jos uskot, että sinulta puuttuu jotain, niin luot todellisuuteesi  puutetta. Kyse on siis vain ja ainoastaan siitä, että yrität nähdä unelmasi siellä, missä se ei ole, eli matalassa tunnetaajuudessa. Sillä unelmasi on olemassa korkeassa tunnetaajuudessa. Katso siis unelmasi todeksi, uskomalla ja luottamalla, että ne ovat totta.

Tunnetaajuuttasi ei kuitenkaan saa kohoamaan, eikä havaintokykyäsi paranna se, että yrität kovemmin, että otat suurennuslasin käteesi ja yrität väkisin nähdä toiveesi todeksi. Tunnetaajuutesi kohoaa ja toiveesi toteutuu, kun tunnetasolla uskot olevasi luoja, eli uskot oman korkeamman minäsi olemassaoloon. Siihen, että sinä todella OLET korkeampi olento.

Sinun tehtäväsi ei siis ole ”tehdä” mitään luodaksesi unelmasi todeksi, sillä samalla hetkellä, kun esitit toiveesi, se oli välittömästi olemassa. Sinun tehtäväsi on siis ainoastaan ottaa vastaan, eli sallia itsellesi kaikki mitä haluat. Eli katsoa toiveitasi siellä missä ne ovat, eli korkeamman minäsi silmin – ei siis siellä, missä ne eivät ole, eli matalassa tunnetaajuudessa. Ja tunteesi kertovat, mitä todellisuutta milloinkin katsot, eli mitä näet. Kun siis sinulla on hyvä olla – mistä tahansa syystä – katsot korkeamman minäsi todellisuutta. Kun sinulla on paha olla, katsot sellaista, mikä ei ole korkeamman minäsi todellinen todellisuus.

Korkeamman minäsi taajuudella oleva toiveidesi ”pääoma” on valtava, suunnaton. Voit yrittää kuvitella kaikkia niitä toiveita, joita olet tämän elämäsi aikana ajatuksissasi esittänyt – kaikki ne ovat siis jo olemassa. Sen lisäksi toiveidesi aarrekammiossa on myös edellisten elämiesi toiveet. Olet kaikilla toiveillasi,  eli kaikilla negatiivisilla kokemuksillasi, kokemuksillasi jonkin asian ”puuttumisesta”, auttanut universumia laajentumaan todella paljon, sillä kaikki korkeammassa taajuudessa olevat toiveesi ovat siis luoneet universumia suuremmaksi ja paremmaksi. Olet siis tässä fyysisessä olomuodossasi universumin tärkein henkilö, oman universumisi keskipiste, kirjaimellisesti. Ilman sinua toiveidesi ja tunteidesi aikansaamaa laajentumaa eli luomuksia, luomisen tuloksia,  ei olisi olemassa.

 

Kaikkea, mitä elämässämme ikinä haluamme, niin haluamme sitä vain siksi, että kuvittelemme tuntevamme hyvää oloa toiveemme toteutuessa. Voit siis saada kaiken haluamasi juuri nyt, koska voit juuri nyt keskittyä sellaiseen asiaan, joka saa sinut tuntemaan hyvää oloa. Mieti tätä lausetta. Hyvä olo, siis korkean taajuuden tunne, on ainoa päämääräsi elämässäsi. Mitään muuta tavoitetta sinulla ei koskaan ole. Älä siis tähyile haikeana jonnekin kaukaisuuteen, jossa oletat suuren haaveesi olevan, vaan koe onnellisuutta juuri nyt. Suuri haaveesi on siis tässä, juuri nyt. Sinun tehtäväsi on ainoastaan nähdä haaveesi siellä, missä se on – ei siis siellä, missä se ei ole. Unelmiesi portti on auki, avaa se.1.1.2019


Jos sinulla on rahapula, niin rahan ajatteleminen aktivoi sen puutteen – saat rahan virtaamaan iloitsemalla elämästä

Raha tulee rahan luo” on totuus, joka saa monen rahan puutteesta kärsivän tuntemaan katkeruutta koko elämää kohtaan. Edes kova yrittäminen ja ankara työnteko ei tunnu tuovan rahaa ”oikeudenmukaisessa suhteessa” eri ihmisille. Moni jo valmiiksi menestynyt ihminen tuntuu saavan rahaa helposti ja paljon, kun taas kovasti raatava ihminen ansaitsee aivan liian vähän työmääräänsä nähden.

Mutta kuka tahansa meistä voi milloin tahansa päästä tunnetilaan, jossa kaikki tarvitsemamme raha virtaa meille helposti. Ja salaisuus piilee tosiaan pelkästään tunnetilassa: Se joka uskoo saavansa rahaa, saa rahaa. Se, joka uskoo rahan puutteeseen, manifestoi rahan puutetta.

Jo valmiiksi menestyneet ja rikkaat ihmiset saavat siis rahaa usein helposti, koska heillä on valmis uskomus ja ”odotus” siitä, että rahaa on aina riittävästi. Rahaa siis virtaa heille, koska he ovat pyytäneet rahaa, ja myös sallivat rahan virrata. Eli he eivät PELKÄÄ rahan loppuvan.

Sen sijaan ihminen, joka on oppinut uskomaan, että rahaa on vaikeaa saada, toteuttaa tätä uskomustaan myös käytännössä. Esimerkiksi yrittäjä, joka uskoo, että vain kovalla työnteolla ja uhraamalla myös vapaa-ajat rahan ansaitsemiselle voi saada yrityksen kannattamaan, joutuu raatamaan juuri niin paljon, kuin hän uskoo olevan pakollista. Hän ei siis usko olevansa mittaamattoman arvokas sielu, jonka synnyinlahja on saada mitä tahansa, mitä hän haluaa helposti, vaan hän uskoo, että hänen on kärsittävä raskaassa työssä ikään kuin lunastaakseen oman arvonsa.Yrittäminen ilman inspiraatiota on työskentelyä matalassa tunnetaajuudessa, ja matalassa tunnetaajuudessa toimiva yrittäjä siis manifestoi itse itselleen ”raatamisen kautta tulevan rahan”, ei siis ”helppoa rahaa”.

Toki yrittäminen voi olla yrittäjälle myös intohimo, eli yrittäjä saattaa myös nauttia työstään niin paljon, että ei malta pitää edes lomaa. Tällainen yrittäjä menestyy myös taloudellisesti, koska hänen tunnetaajuutensa on korkea, eli hän sallii rahan virrata. Tosin hän ansaitsisi saman rahan myös vähemmällä työnteolla, vastaanottamalla useammin korkeamman minänsä inspiraatioita.

Uskomuksista johtuu myös se, että elintasomme länsimaissa on köyhemmilläkin ihmisillä korkeampi, kuin kehitysmaiden ihmisillä keskimäärin, koska ”uskomme” tiettyihin meille kuuluviin perusmukavuuksiin, kuten asuntoon, sähköön ja juoksevaan veteen. Toki esim. asunnottomia ihmisiä on hyvinvointiyhteiskunnissakin, mutta heidän kurjuuteen johtanut uskomuksensa omasta arvottomuudestaan on vahvistunut usein pidemmän ajan kuluessa, matalan tunnetaajuuden manifestaatioiden konkreettisesti ketjuuntuessa vetovoiman lain vaikutuksesta.

Taiteilijat menestyvät usein myös taloudellisesti, jos he tekevät omaa taidettaan omaehtoisesti ja rahaa ajattelematta, siis pelkästään taiteellisen inspiraation motivoimina ja ohjaamina. Mutta taiteilija, joka alkaa noudattaa muiden ihmisten mielipiteitä ja kuunnella kritiikkiä menestyäkseen, eli yrittää täyttää muiden ihmisten odotuksia taiteessaan,  saattaa lakata inspiroitumasta ja saamasta myös rahaa.  Hänen taiteestaan tulee siis laskelmoitua, ei korkean minän inspiroimaa, eli taiteellinen työskentely lähtee matalasta (pelko, epävarmuus), eikä korkeasta tunnetaajuudesta. 

Tästä syystä vaikkapa kirjailijan, joka ei ole onnistunut saamaan jo kirjoittamalleen teokselle kustannussopimusta, ei pidä jäädä murehtimaan kustannussopimuksen puutetta, vaan jatkaa kirjoittamista, eli pysyä ns. flow-tilassa. Sillä jos kirjailija nauttii kirjoittamisesta, niin rahallinen korvaus on tulossa hänelle ennemmin tai myöhemmin. Ja tämä johtuu siis siitä, että korkeassa tunnetilassa ollessaan kirjailija sallii itselleen myös toiveensa ”ansaita kirjailijana”.  

Kaikki asiat, joista elämässäsi nautit, ja joita tehdessäsi pääset tuohon korkean tunetaajuuden ns. flow-tilaan, eli olet korkeamman minäsi inspiroima, saavat myös rahan virtaamaan luoksesi, jos olet rahaa itsellesi toivonut. Rahan ei siis tarvitse liittyä edes millään tavalla asiaan, jonka tekeminen kohottaa tunnetaajuuttasi, vaan pelkästään korkea tunnetaajuutesi mahdollistaa rahan virtaamisen.

Älä siis koskaan pelkää rahan puutetta, sillä matala tunnetajuutesi vetää puoleensa pelkosi kohdetta, eli rahan puutetta. Jos sinulla on kova rahapula, niin älä siis ajattele rahaa ollenkaan – aina kun se vain on mahdollista – vaan pyri arvostamaan elämässäsi olevia muita arvokkaita asioita. On aivan sama, mitä asioita arvostat, tärkeintä on aito arvostuksen tunne.

Nauti ja iloitse siis elämästäsi, äläkä pohdi sitä, onko sinulla ”syytä” iloita, sillä elämä itsessään on aina juhlimisen arvoinen. Ja tuntemalla iloa ja nautintoa vedät puoleesi kaikkia toiveitasi, eli manifestoit korkeamman minäsi taajuudelle luomasi asiat myös fyysiseen elämääsi. Usko ja tiedä siis olevasi mittaamattoman arvokas sielu, jolla on syntymälahjanaan rajaton luomisvoima.

Luota universumin huolenpitoon. Luovuta kaikki huolesi universumille. Korkeampi minäsi on kanssasi joka hetki.
Kommentit