Blogit 5/2019

 

SOL, toukokuu 201928.5.2019


Saat kaiken, mihin tunnetasolla uskot – halusit tai et

Oikeassaolemisen tarve tekee useimpien ihmisten elämästä  ainakin ajoittain kärsimystä. Suurin osa ihmiskunnasta keskittyy tälläkin hetkellä uhkakuviin ja negatiivisiin ennustuksiin. Ja keskittymällä negatiiviseen he myös löytävät todisteita negatiivisesta, ja luovat samalla lisää sitä, mihin keskittyvät, ja mihin uskovat – eli negatiivista, siis ei-toivottua. Suuri osa ihmiskunnasta ironisesti ILOITSEE, jos löytää todisteita vaikkapa maapallon saastumisesta, ilmastonmuutoksesta, tai pakolaisuuden negatiivisille vaikutuksista. Ja tämä johtuu siitä, että kun ihminen uskoo itse johonkin, niin hän kokee itsensä ikään kuin arvokkaammaksi ollessaan ”oikeassa”. Myös uskonnolliset ns. tuomiopäivän profeetat kokevat negatiivisessa mielessä vapauttavana sen, jos löytävät nykymaailmasta tukea vaikkapa Raamatun lopunajan ennustuksille. Ja syynä tähän kyseenalaiseen iloon on ainoastaan se, että he haluavat todistaa itselleen valinneensa ”oikean” uskonnon. Itsensä voimattomaksi ja arvottomaksi tunteva ihminen siis todellakin kieroutuneella tavalla  ilahtuu siitä, että löytää todisteita pelkojensa aiheellisuudesta.

Ja samalla nuo pelot siis toteuttavat itse itseään, sillä luomme omaan elämäämme aina sitä, mihin tunnetasolla itse uskomme, halusimmepa tuota asiaa, tai emme.

Esimerkiksi internet on tästä syystä sekä erittäin hyvä, että todella paha asia, kuin vapaan luomisvoimamme vertauskuva. Tiedon valtatiellä voimme joka hetki valita, keskitymmekö positiiviseen, vai negatiiviseen tietoon. Ja koska tietoa on lähes  rajattomasti, niin jos keskitymme negatiiviseen, niin myös löydämme tukea negatiivisille ajatuksillemme loputtomasti. Voimme löytää internetistä myös positiivisia asioista lähes rajattomasti, jos siis keskitämme huomiomme positiiviseen. Kyse on ainoastaan siitä, mihin keskitämme huomiomme – ja samalla tunteemme.

Ajat ovat huonot”, ”talous romahtaa”, ”asuntojen arvo laskee”, ”työttömyys lisääntyy”, ”ekosysteemi on sekaisin”, ”eläimet kärsivät”, ”maapallo on tuhoutumassa”, ”vieraat kulttuurit tuhoavat oman kulttuurimme”, ”superbakteerit tappavat”, ”jumala kostaa ihmisen pahuuden”. Riippuen maailmankuvastamme valitsemme matalissa tunnetiloissa uhkakuvan, joka ikään kuin tukee omaa maailmankuvaamme, mutta negatiivisessa mielessä. Ja keskittymällä ja uskomalla tähän uhkakuvaan teemme omasta elämästämme onnetonta, vaikka esimerkiksi globaali uhkakuva itsessään ei koskaan toteutuisikaan. Eli luomme samalla omaan elämäämme ”pieniä maailmanloppuja” joka hetki, sillä negatiivinen tunne luo aina negatiivista. Tästä syystä esimerkiksi usko ns. helvettiin toteuttaa itse itseään, mutta tähän kuvitteelliseen kadotukseen eivät joudu ne, joita helvettiin uskovat sinne tuomitsevat, vaan tuomitsijat itse, siis tunnetasolla, tuntemalla negatiivisia tunteita.

Jos ET halua liittyä näihin tuomiopäivän profeettoihin, niin voit kuitenkin joka hetki muuttaa omaa suhtautumistapaasi elämään, ja keskittyä iloon, uskoa hyvinvointiin. Positiivisuus ei nimittäin tarkoita ”ongelmien kieltämistä”, vaan positiivisuus tarkoittaa mahdollisuuksien näkemistä. Sillä kaikki hyvä tulee elämäämme aina inspiraation, eli korkean tunteen kautta. Sillä korkeassa tietoisuudessa on kaikki se tieto, minkä ”kaikki elävä universumissa on elämää kokemalla luonut”. Eli korkea tietoisuus on kuin supertietokone, josta löytyy ratkaisu kaikkiin ongelmiin.

Ja eläessämme ihmiskehossa ainoa asia, mitä koskaan elämässämme tavoittelemme, on hyvä olo. Emme siis toico tai tee elämässämme koskaan mitään mistään muusta syystä, kuin saavuttaaksemme hyvän olon. Myös edellä mainitut tuomiopäivän profeetat tavoittelevat negatiivisilla ennustuksillaan hyvää oloa, heidän lähtötasonsa vain on voimattomuus ja pelko, jolloin viha, katkeruus  ja kosto tuntuu ”hyvältä”.

Toivot siis elämääsi mitä tahansa, mitä sinulla ei vielä ole, niin pyri aina tuntemaan hyvää oloa, siis korkeaa tunnetta, tyytyväisyyttä ja iloa. ”Ennusta itsellesi positiivista”, samalla logiikalla, kuin pelkoa ja vihaa lietsovat ”iloitsevat” löytäessään todisteita pelkojensa ja vihansa oikeutuksesta. Keskity siis kaikkeen siihen hyvään, joka on jo manifestoitunut, oli se aineetonta tai materiaalista. Keskity hyvinvoinnin tunteseen, ja tunteesi kanssa samalla värähtelytaajuudella olevat asiat manifestoituvat. Jos sinulla ei ole mielestäsi tarpeeksi henkilökohtaista materiaalista vaurautta, niin keskity silloin aineettomaan, henkiseen vaurauteen, henkiseen ”pääomaasi”, tai yleiseen vaurauteen luonnossa tai yhteiskunnassa. Samalla tavalla voit manifestoida elämääsi myös romantiikkaa, eli ”rakkauden runsautta”.

Valitse positiivista tunnetta etsiessäsi aina sellainen hyvinvointipääoma, jota sinulla siis jo on: Tunne itsesi viisaaksi, tunne itsesi rakkauteen ja myötätuntoon kykeneväksi, tunne itsesi terveeksi, tunne itsesi hauskaksi, tunne itsesi  kauniiksi, tunne itsesi karismaattiseksi, tunne itsesi taitavaksi –  millä tahansa osaamisalueella, jossa olet hyvä.  Ja jos mikä tahansa edellä mainituista saa sinut tuntemaan negatiivista tunnetta, niin älä keskity siihen. Meillä jokaisella on aina elämässämme asioita, jotka ovat hyvin – keskity siis ainoastaan niihin. Näin manifestoit myös sellaisia asioita, joita sinulla ei juuri nyt ole tarpeeksi.

Oletat esimerkiksi, että jos sinulla olisi enemmän rahaa, niin ”olisit onnellisempi”, koska olisit ”vapaampi”, ja ”rauhallisempi” vauraana, tuntisit itsesi ”arvokkaammaksi”. Rahallisesta vauraudesta koituu monille ihmisille myös negatiivisia tunteita ja kokemuksia, mutta oletuksesi on siis tässä esimerkissä positiivinen.

Etsi tunnemuistoistasi, tai kokemalla iloa ja rakkautta juuri nyt,   positiivisen tunteen ydinolemusta. Luomistyössämme nimittäin konkreettiset yksityiskohdat kerääntyvät aina tunteen ympärille, eli tukevat sitä, mitä kulloinkin tunnemme, oli tunteemme sitten negatiivinen tai positiivinen. Näin siis toimii vetovoiman laki, ja siksi olemme aina itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, millaiseksi oman elämämme luomme. Älä kuitenkaan ahdistu tästä ”vastuusta”, vaan iloitse sen antamasta vapaudesta.

Ei  ole myöskään paha asia ajoittain luoda sitä, mitä emme halua, sillä vain tuntemalla mitä emme halua tiedostamme, mitä emme halua, ja annamme myös universumille asiasta viestin. Mutta älä jää kiinni negatiivisiin tunteisiin ja ei-toivottuihin luomuksiisi – esim. yksinäisyyteen tai rahapulaan – sillä se mitä olet jo luonut, on aina jo ”vanha uutinen”. Todellinen nykyisyytesi on jo totta korkeamman minäsi taajuudella, ja korkeampi minäsi siis kokee sen tälläkin hetkellä todeksi, ja ”elää sitä todeksi”!

Kun siis kyllästyt köyhyyteen, niin unohda kirjaimellisesti köyhyys, ja keskity yleisesti elämän runsauteen. Kun kyllästyt yksinäisyyteen, niin unohda yksinäisyys, ja keskity yleisesti iloon, rakkauteen ja sosiaaliseen elämään, et tarvitse parisuhdetta ollaksesi sosiaalinen. Kun kyllästyt kumppaniin, jonka kanssa et tule toimeen, niin keskity tunteeseen rakkaudesta ja toimivasta ihmissuhteesta, älä siis kokemiisi ihmissuhdeongelmiin, ja löydät toimivan ihmissuhteen – joko entisestä kumppanistasi, tai uudesta suhteesta. Kun kyllästyt sairauteen, niin unohda sairaus, ja keskity ajattelemaan terveyttä ja elinvoimaa, jota on kaikkialla ympärilläsi. Esimerkiksi kasvit ja eläimet ilmentävät elinvoimaansa vilpittömällä, huolettomalla tavalla!

Korkempi minäsi siis tosiaan ihan konkreettisesti muotoutuu ja muuttuu joka ikinen hetki kaikkien toiveidesi kaltaiseksi, eli sinun korkein olemuksesi ON sitä, mitä tunnetasolla toivot. Jos sitä vastoin manifestoit fyysiseen elämääsi negatiivista eli ei-toivottua, niin olet luonut myös sen, mutta negatiivinen tunteesi siis kertoo, että kyse ei ole korkeamman minäsi todellisuudesta.

Älä koskaan keskity yksityiskohtaisesti sellaiseen, mitä et elämääsi halua, oli se miten ”totta” tahansa, vaan pyri ajattelemaan tuota ei-toivottua asiaa ensin yleisemmin negatiivisesti, sitten toivomaasi asiaa yleisemmin positiivisesti, ja lopulta toivomaasi asiaa yksityiskohtaisesi. Näin voit siis muuttaa tunnetilaasi positiiviseksi siten, että positiivinen tunteesi on myös ”totta”, eikä pelkkää toiveajattelua.

Älä siis rahapulassa ajattele rahaa ollenkaan, jotta et aktivoisi tunnetta rahan puuttumisesta, vaan ajajattele yleistä hyvinvointia: ”Hengitän, sydämeni lyö, luonto on kaunis ja runsas, planeetat liikkuvat koko ajan täydellisesä synkroniassa toisiinsa nähden, minun ei tarvinnut tänäkään aamuna olla huolissani siitä, nouseeko aurinko varmasti, elimistöni huolehtii hyvinvoinnistani, vaikka en olisikaan hengissäsäilymisestäni koko ajan huolissani, tekniikan kehitys tekee monista asioista elämässäni helppoa ja tuottaa minulle paljon iloa, yhteiskunta ympärilläni on melko hyvässä järjestyksessä, ja on paljon asioita,joista minun ei tarvitse koko ajan huolehtia, vettä tulee hanasta ja sähkö toimii useimmiten, käytössämme on monenlaisia liikennevälineitä, ja teitä ja rautateitä pitkin pääsemme liikkumaan paikasta toiseen, internet helpottaa elämääni monella tavalla, ja tuottaa minulle myös iloa”. Kun olet ihastellut hetken yleiseen hyvinvointiin liittyviä materiaalisia asioita, niin voit jo siirtyä oman elämäsi yksityiskohtaisempiin materiaalisiin asioihin, jotka ovat hyvin. Mutta heti, jos joku asia saa sinussa aikaan negatiivisen tunteen, niin palaa ajattelemaan yleisempää hyvinvointiasi. Olet joka tapauksessa jo vajaat parikymmentä sekuntia myönteisiä asioita ihasteltuasi alkuunsaattanut positiivisen tapahtumaketjun, eli vetovoiman laki vetää jo koko ajan puoleesi asioita, jotka tuottavat sinulle samaa korkeaa tunnetta, jota ihastellessasi ja arvostaessasi tunsit, eli mielihyvää! Ja tässä siis on positiivisen ajattelun suunnaton,konkreettinen  voima. Kyse ei siis ole pelkästä toiveikkuudesta eikä illuusiosta, vaan konkretiasta.

Etsi siis aina elämästäsi asioita, jotka jo toimivat, ja kaikki muutkin elämänalueet elämässäsi alkavat toimia. Olosuhtaista riippumaton ilo, puhdas elämänriemu, vapauttaa siis kenet tahansa,ja  myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa elävän ihmisen, noista vaikeista olosuhtaista. Ja siksi täysin riippumatta olosuhtaista, joissa juuri nyt elät: Ilo, eli korkea tunne, on ainoa tavoitteesi.27.5.2019


Et ole koskaan tehnyt ”vääriä ratkaisuja” elämässäsi. Voit kääntää milloin tahansa minkä tahansa kokemasi vastoinkäymisen voitoksesi

Et ole koskaan tehnyt mitään ”peruuttamattomasti väärää” ratkaisua tai tekoa elämässäsi, eikä sinun siis tarvitse myöskään yrittää syyllisyydentuntoisena korjata mitään, tai katua mitään. Jos sallit itsellesi korkean tunnetilan, eli tunnet puhdasta, ehdotonta rakkautta, niin kaikki, mitä olet koskaan kokenut, tai aiheuttanut muille ihmisille, muttuu positiiviseksi. Kristinuskossa tämä sama asia tunnetaan ”armon” käsitteenä, mutta mikään meidän ulkopuolisemme ”jumala” ei meitä armahda, vaan me itse. Meidän ei  siis tarvitse myöskään keskittyä murehtimaan menneitä tekojamme tai ”syntejämme”, vaan ainoastaan siis sallia korkea tunnetila. Rakkauden tunnetilassa inspiroidumme sanomaan ja tekemään asioita, joita on tarpeen sanoa tai tehdä. Mutta syyllisyydentunteesta, tai ”karman tai kadotuksen” pelosta,  ei ole mitään hyötyä kenellekään. Sillä kun tunnemme syyllisyyttä tai pelkoa, niin olemme vain erossa omasta korkeammasta minästämme. Negatiivinen tunne on siis aina ns. VÄÄRÄ TUNNE, merkki siitä, että olet väärässä suunnassa, ja ajattelet juuri nyt vääriä ajatuksia.

Jos taas koet, että joku toinen ihminen on tehnyt sinua kohtaan jotakin väärin, niin älä koskaan jää vakuuttelemaan oikeutustasi kokea negatiivista tunnetta, eli oikeuttasi syyttää ja paheksua tuota toista ihmistä. Sillä pitäessäsi kiinni negatiivisista tunteistasi aiheutat onnettomuutta eniten itsellesi, sillä aina, kun tunnet negatiivista tunnetta, niin vetovoiman laki tuo kokemusmaailmaasi vain lisää negatiivista. Ja aina kun katsot toista ihmistä negatiivisessa tunnetilassa, niin näet hänessä vain hänen negatiivisen puolensa, ET siis sitä korkeampaa olentoa, joka joka ikinen ihminen todellisuudessa on. Negatiivisessa tunnetilassa koemme usein voimakasta tarvetta osoittaa olevamme oikeassa, ja esimerkiksi kaikki riidat ja sodat johtuvat tästä tarpeesta. Mutta riidat ovat aina pohjattomia, eli luovu oikeassaolemisen tarpeestasi, ja keskity tuntemaan rakkautta. Kun valitset rakkauden, niin vastapuolikin lopettaa riitelemisen, ja muuttuu sovittelevaksi – kuin taikaiskusta!

Kaikki voimasi on aina tässä hetkessä, luovu siis kaikesta vihasta, syyttämisestä, katkeruudesta ja paheksunnasta heti, ja pyri tuntemaan puhdasta rakkautta negatiivisessa tunnetilassa olevaa  kanssaihmistäsi kohtaan. Sillä rakkauden voimalla voit auttaa myös hänen tunnetilaansa kohoamaan. Korkeassa tunnetilassa oleva tietoinen luoja on tuhat kertaa vaikutusvaltaisempi, kuin yksikään matalassa tunnetilassa oleva ihminen.

Yksinkertainen ohje kaikkiin kanssakäymistilanteisiin muiden ihmisten kanssa, olivat ne miten haastavia tahansa, on se, että mietit: ”Miten korkeampi minäni ajattelee juuri nyt? Miten korkeampi minäni näkee ihmisen, joka on minulle ilkeä, epäreilu tai uhkaava?”

Negatiivisen tunteesi viesti on, että korkeampi minäsi tuntee puhdasta rakkautta tuota matalassa tunnetilassa olevaa ihmistä kohtaan. Ja kun sinäkin pyrit tuntemaan tuota ihmistä kohtaan puhdasta rakkautta, niin olet resonanssissa oman korkeamman minäsi kanssa. Ja kuin taikaiskusta myös lähelläsi olevan, negatiivisessa tunnetilassa olevan ihmisen negatiivinen tunne menettää ”voimansa”. Sillä rakkaus, puhdas positiivinen energia,  on universumia hallitseva voima.

Jos olet syystä tai toisesta juuri nyt tilanteessa, josta et näe itse  ulospääsyä, niin jätä tilanteen ratkaisu täydellisesti universumin huoleksi. Se, että et itse havaitse ratkaisua, johtuu siis ainoastaan siitä, että oma tunnetilasi on  huolehtimisen seurauksena negatiivinen, kun taas korkeampi minäsi ei tunne minkäänlaista huolta, vaan näkee parhaan mahdollisen  ratkaisun, korkeammasta perspektiivistään käsin. Muista siis, että se, mitä todella haluat, toteutuu aina, mutta se tapa, jolla ratkaisu lopulta löytyy, ei läheskään  aina ole juuri sellainen, kuin mitä olit itse omassa mielessäsi kuvitellut. Päästä siis irti sellaisista ratkaisumalleista ja ajatuksista, joita ajatellessasi tunnet negatiivisia tunteita, sillä ns. rationaalinen mielesi saattaa estää sydämesi toiveeseen perustuvan, parhaan ratkaisun löytymisen. Ja tällainen ”pattitilanne” saatta kestää loputtomiin, eli niin kauan, kun sinä et usko ja luota univerumin nerokkaasen ongelmanratkaisukykyyn.

Jos siis haluat luoda unelmiesi elämän, ja nauttia myös kanssakäymisestä muiden ihmisten kanssa, niin pyri aina korkeaan tunnetilaan, luota rakkauden voimaan. Tietoinen harjoittelu tekee sinusta mestarillisen Luojan. Äläkä säikähdä, jos tunnetilasi joskus laskee, ja tunnet jopa syvää epätoivoa. Matala tunnetaajuus vain tuntuu sinusta dramaattisemmalta, jos olet ollut paljon korkeassa tunnetilassa. Ja  toisaalta: Mitä synkempänä koet joskus pimeyden, niin sitä kirkkaammin aistit myös valon, eli sitä suurempaa haltioitumista voit kokea korkeissa tunnetiloissa. Ja kun tiedostat, että voit itse kontrolloida tunnetilojasi, ja estää myös konflikteja muiden ihmisten kanssa syntymästä, niin olet lopulta täydellisen vapaa luomaan haluamasi kaltaisen elämän, ja nauttimaan sen jokaisesta hetkestä – havaitsemaan kaikki ne ihanat yllätykset ja aarteet, joita korkeampi minäsi sinulle joka ikinen hetki tarjoaa.25.5.2019


Kun aavistat seisovasi suuren unelmasi kynnyksellä, niin pääset kynnyksen yli nauttimalla aidosti jo pelkästä aavistuksestasi

Vetovoiman lain ehdottomuus mahdollistaa sen, että vaikka olisimme lähes koko elämämme ajan olleet hyvin lähellä suurta unelmaamme, niin emme silti välttämättä  tavoita sitä  edes  vielä tämän nykyisen fyysisen elämämme aikana.

Mutta aivan, kuten voit vaihtaa radiovastaanottimesi kanavaa milloin tahansa, niin aivan samalla tavalla voit milloin tahansa valita suuren unelmasi korkean taajuuden. Ainoa edellytys ”kanavanvaihdolle” on se, että itse uskot, että taajuutesi muuttaminen mahdollistaa unelmasi manifestoitumisen. Usko, eli korkea tunne,  tarvitaan siis ennen toivottua manifestaatiota, ei päin vastoin, jos haluat olla tietoinen luoja. Matalissa tunnetiloissa manifestoimme vastaavasti niitä asioita, joita emme toivo.

Ihmiskunta on toki kautta historiansa manifestoinut toiveitaan vahingossa, eli  ”unohtamalla välillä murheensa”, tai ”väsymällä pelkoon”, ”luopumalla toivottomasta taistelusta”, jolloin  toivojan tunnetaajuus on päässyt kohoamaan, ja manifestaatio tapahtumaan. Mutta toisaalta maan päällä on aina elänyt myös ihmisiä, jotka ovat tienneet vetovoiman  lain hallitsevan universumissa, ja osanneet manifestoida tietoisesti. Kaikkien kulttuurien perinteissä on jäänteitä tästä ikuisesta tiedosta.

Tästä esimerkkeinä ovat vaikkapa lukemattomat rituaalit ns. siirtymäriiteissä: Häissä heitellään setelirahaa ja ruokaa on tarjolla ”enemmän kuin tarpeeksi” (runsaus luo runsautta tulevaan perheeseen), juhlavieraan tyhjä lautanen pyritään aina täyttämään ruualla (tyhjä lautanen  luo ruuan puutetta), musiikki on ollut nopeatempoista ja iloista (ilo häissä luo iloa myös  avioliittoon), morsian on ”ryöstetty” sulhaselta, jolloin sulhanen on tuntenut rituaalinomaisesti ”menettävänsä” morsiamensa, ja joutunut tunnetasolla pyytämään takaisin sitä, minkä juuri oli saanut (ei-toivottu tunne luo aina toivottua, saamme pitää sen asian elämässämme, jota aidosti arvostamme).

Jos oma tunnetaajuutesi on tietoisen ajatusten keskittämisen seurauksena kohonnut siten, että tunnet olevasi ”suuren unelmasi kynnyksellä”, siis hyvin lähellä unelmasi toteutumista,niin nauti tuosta tunteesta, vaikka sinulla ei olisi mitään konkreettista näyttöä esittää esim. läheisillesi, että tunteellesi on perusteita. ”Kel onni on, se onnen kätkeköön” on hyvä neuvo tällaisessa tilanteessa, sillä jos vaikkapa läheisesi EIVÄT ole korkeassa tunnetilassa, niin jos kerrot aavistuksistasi ennen, kuin manifestaatio on  todella tapahtunut, niin läheisesi saattavat omilla epäilyksillään saada myös sinun tunnetilasi laskemaan niin, että manifestaatio ei sitten lopulta tapahdukaan. Eli ”älä nuolaise ennen kuin tipahtaa” on toinen kansanviisaus, joka sopii tällaiseen tilanteeseen. Asioiden edelle meneminen eli kärsimättömyys on matalan taajuuden tunteena itseään toteuttavaa!

Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pyrit kaikissa elämäsi tilanteissa ”nauttimaan matkasta”, eli joka ikisestä kokemastasi  hetkestä, olosuhteista riippumatta. Sillä helpoin polku on aina iloinen polku, ja rakkaus voittaa kaikki vastoinkäymiset. Eli jos vain uskot omaan luomisvoimaasi, niin sinulla ei ole koskaan mitään pelättävää.

Vaikka siis aavistelisit unelmasi olevan lähellä toteutumistaan, niin pidä silti edelleen hauskaa matkallasi, sillä kaikki on täydellisen hyvin juuri nyt – älä tähyile kärsimättömästi seuraavaa hetkeä. Ajattele vaikkapa tilannetta, jossa lentokone on laskeutunut lomakohteeseen, ja ihmiset seisovat kärsimättöminä käytävällä, odotellen ovien avautumista. Usein helpoin polku on istua rauhallisesti paikoillaan, ja nousta käytävälle vasta sitten, kun tilaa on käytävällä enemmän. Tai jos kokemuksestasi tiedät, että tiettyyn aikaan työmatkallasi tiellä on kova ruuhka,ja liikenne seisoo, niin sen sijaan, että menet autosi kanssa seisomaan ruuhkaan, niin voit käyttää ruuhkassa seisomisaikasi johonkin inspiroivampaan,ja lähteä työpaikaltasi vasta sitten, kun tiedät ruuhkan olevan jo purkautumassa. Ruuhkassa seisovissa autoissa saattaa myös istua matalassa tunnetilassa olevia kanssaluojia,joiden negatiiviset tunnetilat saattavat laskea omaakin tunnetilaasi. Jos olet itse korkeassa tunetilassa, niin korkeampi minäsi kyllä kertoo sinulle intuition avulla, miten sinun kannattaa missäkin tilanteessa toimia. Korkeampi minäsi on aina kanssasi, et ole KOSKAAN yksin. Korkeampi minäsi saa sinut haukottelemaan ja yskimään tarvittaessa, eli aivan varmasti saat neuvoja myös  ratkaisujen tekemiseen, ja ”tärkeämpiin” päätöksiin!

Kun siis tunnet olevasi vielä toteutumattoman unelmasi kynnyksellä, niin havaitset muutoksen olotilassasi, vaikka unelmasi ei siis vielä olisikaan ”käsinkosketeltava”. Eli sillä hetkellä, kun sinä TIEDÄT intuitiivisesti, että unelmasi on olemassa korkeassa taajuustilassa, niin manifestaatio voi tapahtua, koska sinä siis olet itse tullut valmiiksi havaitsemaan sen. Unelmasi on kenties ollut valmiina jo pitkäänkin, mutta sinä et ole aiemmin ollut valmis vastaanottamaan sitä. Manifestaatio ei siis tapahdu toisin päin, eli niin, että  manifestaatio tapahtuisi ensin  jonkin ulkopuolisen voiman päätöksestä, ja tunnetaajuutesi kohoaa vasta sitten, kun uskot näkemääsi ja iloitset siitä. Manifestaation tapahtumista seuraava tunnetaajuuden kohoaminen mahdollistaa kyllä muiden manifestaatioiden tapahtumisen, josta syntyy näköharha siitä, että manifestaatiot olisivat sattumanvaraisia, ”armopaloja”, joiden toteutumiseen emme voisi itse mitenkään vaikuttaa. Ns. flow-tila eli positiivinen tapahtumaketju on siis saatava aina ensin käyntiin unelmiin uskomalla. Kun positiivinen tapahtumaketju sitten on jo käynnissä, niin sen ylläpitäminen on tietysti helpompaa – MIKÄLI arvostamme sitä, mitä manifestoimme. Flow-tilasta on kyse silloin, kun ”raha tulee rahan luo”, eli se joka uskoo saavansa rahaa, saa rahaa – kunnes lakkaa arvostamasta rahaa. Tällainen henkilö  saattaa kyllä saada rahaa vielä pitkään myös sen jälkeen, kun lakkasi rahaa arvostamasta, mutta hän ei siis enää ILOITSE rahasta, koska ei  arvosta sitä.

Kukaan ihminen ei koskaan elämässään tavoittele mitään asiaa mistään muusta syystä kuin siksi, että hän itse olettaa, että  se, mitä hän tavoittelee, tuottaa hänelle iloa. Jopa murhaa suunnitteleva olettaa, että murha tuottaa hänelle iloa, koska viha on masennusta eli täydellistä voimattomuutta korkeampi – siis vapauttava – tunne. Esimerkki on tietysti provosoiva, mutta kuvaa ihmiselämää ja motiivejamme hyvin.

Muista myös, että jos ajattelet jotakin asiaa korkeassa tunnetilassa, niin kyseessä on korkeamman minäsi sinulle välittämä ajatus, ei siis pelkkä toiveajattelu. Eli jos ”saat päähäsi”, että olet unelmasi kynnyksellä, ja olet ilman mitään järkevää syytä omasta ajatuksestasi innoissasi, niin silloin todellakin olet unelmasi kynnyksellä. Tunnetilasi kertoo aina, kuljetko myötä- vai vastavirtaan.

On myös hyödyllistä muistella aiempia kertoja, kun joku suuri unelmasi vihdoin yllättäen toteutui, vaikka olit jo ollut aivan varma, että unelmasi ei voisi koskaan toteutua. Mieti, millainen tunnetila tuolloin mahdollisti unelmasi manifestoitumisen. Eli olit kenties hetkisen huoleton ja iloinen jostakin aivan muusta syystä, vailla mitään odotuksia tulevasta, ja yhtäkkiä sait ”hyviä uutisia” vaikkapa työhön tai rahaan liittyen, tai kohtasit täysin yllättäen ihmisen, josta tulikin elämänkumppanisi.

Hetkenä, jolloin  manifestaatio siis voi tapahtua, on kaikki näennäisesti ennallaan, mutta silti kaikki on muuttunut – koska sinun tunnetilasi on muuttunut, eli se on kohonnut unelmasi värähtelytaajuuteen!

Hauskanpito ja elämästä nauttiminen siten, että unohdat unelmasi, päästät siitä irti, on siis  avain manifestaatioon. On hyvä, että tiedostat olevasi jo ”kynnyksellä”, mutta jos siis keskityt siihen, että olet jo hyvin lähellä unelmaasi, mutta et silti vielä aivan perillä, niin keskittyminen siihen, mitä sinulla ”ei vielä ihan ole”, eli tietoisuus ”ei perillä olemiseen” estää paradoksaalisti perillepääsyn. Tietoisuus jonkin toivomasi asian puuttumisesta siis laskee tunnetilaasi, ja manifestaatioon johtava positiivinen tapahtumaketju hidastuu. Tästä syystä esimerkiksi liian korkeat odotukset jonkin kilpailun edellä saattavat estää menestyksen, mikäli odotukset aiheuttavat kilpailijalle itselleen niin kovan henkisen paineen, että hän alkaakin pelätä epäonnistumista, jolloin hän tekee itse itselleen voittamisen  mahdottomaksi, olemalla matalassa tunnetilassa.

Eli  toiveidemme toteuttaminen on loppujen lopuksi niin yksinkertaista, että juuri tuo helppous muodostuu ironisesti usein ongelmaksemme, koska olemme oppineet, että meidän tulee raataa ja taistella tavoitteita elämässä saavuttaaksemme. Eli emme usein  osaa edes arvostaa sellaista saavutusta, jonka saavuttaminen ei ole ollut vaikeaa ja tuskallista.

Mutta totuus on, että ilo ja huolettomuus  tasoittaa aina  helpoimman polun kohti mitä tahansa unelmaamme. Eli tyytyväisyys nykyhetkeen mahdollistaa aina tyytyväisyyden tuleviinkin hetkiin.

Tiedosta siis aina oma tunnetilasi. Tiedosta, kiinnittyykö huomiosi juuri nyt negatiiviseen vai positiiviseen. Pysäytä negatiivinen tapahtumaketju vaalimalla iloa ja rakkautta. Usko näkymättömään tunnetasolla, ja näkymätön muuttuu näkyväksi!24.5.2019


Arvottomuuden, osattomuuden, ulkopuolisuuden ja itsevihan tunnemuistot toteuttavat itse itseään – opettele tuntemaan uudelleen oma suunnaton arvokkuutesi

Jos olemme aiemmin elämässämme kokeneet, ja koemme itsemme ainakin teoriassa tälläkin hetkellä, arvokkaiksi, lahjakkaiksi ja kyvykkäiksi, mutta maailma ympärillämme ei kaikesta huolimatta tunnu ikään kuin ”antavan palkintoa” kyvyistämme, niin kyse on siitä, että jossakin elämämme vaiheessa syntynyt negatiivinen tunnemuistomme on niin vahva, että se ikään kuin halvaannuttaa meidät. Eli vaikka itsekin näemme, että meillä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet onnistua, olla huolettomia ja iloita elämästämme, niin koska emme ymmärrä, mistä tuo täysin epälooginen epäonnemme johtuu, niin emme saa siitä ”otetta”, emmekä saa käännettyä epäonnea onnistumisiksi.

Eli koska meillä on tunne, että olemme ”kuin tuomittuja epäonneen”, niin edes menneiden saavutustemme muistelu, tai lahjojemme ja kykyjemme hehkuttaminen eli arvostaminen, ei  saa voimakasta negatiivista uskomustamme ”ulkopuolisuudestamme” muuttumaan. Tällainen noidankehä estää paradoksaalisti myös hyvin monia poikkeuksellisen lahjakkaita ihmisiä nauttimasta elämästään. Eli jos ihminen kokee olevansa ”väärinymmärretty nero”, tai ”aikaansa edellä”, niin hänen värähtelytaajuutensa ei toisaalta sovi matalammassa taajuudessa olevien ihmisten elämänpiiriin – ja toisaalta siis tällainen hyvin lahjakas ihminen voi tunnetasolla tulkita jatkuvan epäonnensa myös synnynnäiseksi arvottomuudeksi, jolloin kaikki yksinkertaisimmatkin asiat, joita hän yrittää, epäonnistuvat, koska hän yrittää väkisin, ei siis inspiroituneena, ja oman arvonsa tuntevana. Tällaista noidankehää voidaan hyvällä syyllä kutsua itsesabotaasiksi, itsevihaksi.

Tällaisen negatiivisen kierteen alkusyy saattaa olla koettu epäonnistuminen jossakin hyvin kaukana menneisyydessä, mutta vuosien varrella negatiivinen uskomus on vain vahvistunut, koska kaikki, mitä tällainen henkilö on negatiivisesta tunnetilasta käsin yrittänyt, on vahvistanut hänen negatiivista uskomustaan eräänlaisesta ”kirouksesta”, johon hän ei voi itse millään tavalla vaikuttaa. Eli koska tämä hyvin lahjakas ja kyvykäs henkilö ei YMMÄRRÄ, miksi hän ei onnistu, niin hän on alkanut uskoa, että hänet on ikään kuin tuomittu epäonnistumaan. Itsekritiikille ja itsevihalle ei siis ole mitään perusteita, mutta epäonnistumisen kokemukset ovat rakentaneet  eräänlaisen kovan ja valoaläpäisemättömän kuoren tällaisen henkilön ympärille, eli hän ei yksinkertaisesti havaitse niitä suunnattomia mahdollisuuksia, joita hänen ympärillään on koko ajan tarjolla.

Eli hän kyllä yrittää sinnikkäästi, mutta koska hän yrittää negatiivisesta tunnetilasta käsin, tai korkeintaan toiveikkaana,niin hänen yrityksensä epäonnistuvat kerta toisensa jälkeen, koska hän ei todellisuudessa itsekään usko voivansa koskaan onnistua. Eli suunnattoman lahjakas ja kyvykäs ihminen saattaa alkaa epäonnistua jopa ns. alisuorittajana!  Tai vaikka hän ulkopuolisten ihmisten näkökulmasta onnistuisikin ja olisi ihailtu, niin hän ei itse tunnetasolla arvosta onnistumisiaan, jolloin hän keskittyy vain kritiikkiin, ei saamiinsa kehuihin. Tai jos häntä kehutaan, niin hän uskoo häntä arvostavien ihmisten olevan vain joko arvostelukyvyttömiä, tai mielisteleviä.

Omien uskomustemme voima on siis suunnaton. Yksi ainoa epäonnistuminen, tai yksi ainoa negatiivinen lause, jonka olemme kuulleet vuosia, jopa vuosikymmeniä sitten, saattaa saada meidät kokemaan arvottomuutta, ja johtaa jatkuviin epäonnistumisen kokemuksiin,  jopa läpi koko elämämme.

Jos siis vaikkapa kaikki toiminta, josta pyrit saamaan rahallista korvausta, on todellisuudessa arvottomuudentunteesi inspiroimaa, ja olet kokenut epäonnistumista raha-asioissa jo pitkään, niin mikään motivoitunutkaan toiminta ei voi vapauttaa sinua tästä noidankehästä, vaan TUNNETAAJUUTESI pitää muuttua. Sillä kyse ei ole siitä, mitä teet tai et tee, mitä yrität tai et yritä,vaan värähtelytaajuudestasi, johon vetovoiman laki vastaa.

Voidaksemme purkaa tällaisia hyvin voimakkaita itseemme liittyviä negatiivisia uskomuksia, meidän tulee ensinnäkin koko ajan tiedostaan, että oma korkeampi minämme on JOKAISENA elämämme hetkenä aina suunnattoman kiinnostunut meistä, ja arvostaa ja rakastaa meitä täysin ehdoitta, eli olemme  siunattuja ja mittaamattoman arvokkaita, ja korkeampi minämme tarjoaa meille väsymättä inspiraatioita, joiden avulla voimme toteuttaa toiveitamme, jos vain sallimme itsellemme juuri nyt tunnetaajuuden, jossa voimme havaita nuo inspiraatiot. Loputon määrä mahdollisuuksia ja ihmeitä on siis koko ajan kaikkialla ympärillämme, emme vain aina ole tunnetilassa, josa voimme nähdä nuo mahdollisuudet.

Eli jos kykenet vastustamaan tuota korkeamman olemuspuolesi valtavaa rakkautta itseäsi kohtaan, niin olet rakentanut itsellesi todella kovan kuoren. Ja negatiivinen maailmasi tietysti näyttää ”todelliselta”, koska negatiivisessa tunnetilassa näet vain negatiivisia asioita. Ja vaikka kykenisitkin kokemaan joissakin elämäsi tilanteissa omanarvontunnetta, iloa ja rakkautta, niin jos itsekriittisyytesi on hyvin voimakasta, niin alat ajatuksissasi löytää hyvistäkin olosuhteista huonoja puolia. Tästä syystä onnellisuus on aina täysin suhteellista, ja rikas, terve ja ystävien ympäröimä ihminen voi olla suunnattoman onneton,  ja köyhä, sairas ja yksinelävä vastaavasti hetkittäin suunnattoman onnellinen.

Jos koet, että joillakin elämänalueillasi olet ”tuomittu epäonneen”, niin ratkaisu tilanteeseesi on lopulta yksinkertainen: Et voi tuntea negatiivista ja positiivista tunnetta koskaan samanaikaisesti!  Voit siis tietoisesti ajatuksiasi, ja sitä kautta tunteitasi kohdistamalla, oppia näkemään edes hetkittäin polun, jota korkeampi minäsi sinulle koko ajan jalkojesi alla valaisee. Ja askel askeleelta voit alkaa luottaa universumin huolenpitoon, sillä vetovoiman laki vahvistaa myönteisten kokemusten kautta uskoasi omaan arvokkuuteesi.

Ja usein, kun olet yhteydessä korkeampaan minääsi, niin saatkin vastauksen ongelmaasi ensin KYSYMYKSEN muodossa. Eli ennen, kuin saat haluamasi vastauksen, niin koetkin jälleen uuden vastoinkäymisen. Ja tämä johtuu siitä, että sinun on helpompi havaita ja ymmärtää vastaus, kun sitä edeltää voimakas ja selkeä kysymys (”pimeintä on aina ennen aamunkoittoa”). Älä siis koskaan säikähdä vastoinkäymisiä, joita koet jo ennestäänkin hyvin vaikeassa elämäntilanteessa, sillä niiden tehtävä on vain lopullisesti selkeyttää sitä, mitä todella haluat.

Esimerkiksi hyvin vaikeassa taloustilanteessa jo pitkään oltuasi saatat kokea epäonnea, joka on jo niin kohtuutonta, että se vaikuttaa sinusta  huvittavalta. Tai pitkään yksinäisyydestä kärsittyäsi törmäät kumppaniehdokkaisiin, jotka ovat kuin mustan komedian roolihenkilöitä. Sinun tekisi mieli huutaa: ”Miksi minä olen tällainen mörkö- ja luuserimagneetti?! Enkö muka ansaitse mitään parempaa?”Tai sairastettuasi pitkään saat tiedon, että sinulle on kehittynyt vielä entisiäkin sairauksiasi vakavampi sairaus. Tai vaikka kokemistasi epäonnistumisista huolimatta tiedostat omat kykysi ja lahjakkuutesi, niin joku ulkopuolinen ihminen ilmestyy yhtäkkiä eteesi, ja  arvioi sinut täysin lahjattomaksi, ja täysin kyvyttömäksi yhtään mihinkään.

Tuolloin tunnet vihdoin oman arvokkuutesi ja oman voimasi, KOSKA sen kyseenalaistaminen – jonka olet siis ihan itse omalla tunnetaajuudellasi luonut – on niin räikeää

Tällaisten äärikokemusten tarkoitus on saada sinut lopultakin lopettamaan yrittämisen matalasta tunnetilasta käsin, luovuttamaan, päästämään irti, luottamaan universumiin, olosuhteista täysin riippumatta!

Et elä maailmassa todistellaksesi omaa arvoasi. Sinua ei siis testata, etkä elä suorittaaksesi elämääsi optimaalisin arvosanoin. Vaan sinä OLET mittaamattoman arvokas. Anna siis universumille mahdollisuus näyttää konkreettisesti, kuinka arvokas olet. Älä keskity ajatukseen: ”Olen edelleen tässä, missä en halua olla, enkä siellä, missä haluaisin olla”, Eli älä todistele ja vahvista arvottomuudentunnettasi asioilla, joita et ole vielä saavuttanut. Sen sijaan arvosta asioita, joita olet jo itsellesi sallinut, ja anna vetovoiman lain tarjota sinulle lisää samanlaisia asioita.

Kaikkein vaikeimmassakin elämäntilanteessa toimii tunnetason kohottajana myös tietoinen keskittyminen hauskuuteen. Nuo edellä kuvatut esimerkit siitä, että ”asiat menevät jo niin huonosti, että niille on pakko nauraa”, kuvaavat ns. ”pyhää naurua”, eli täydellistä, olosuhteista täysin riippumatonta iloa. Mutta voit myös  yksinkertaisesti kieltäytyä keskittämästä huomiotasi mihinkään sellaiseen asiaan, joka EI ole hauskaa. Tämä onnistuu parhaiten silloin, kun seurassasi ei ole sellaisia ihmisiä, joiden tunnetila on  matala. Sillä jos lähelläsi on ihmisiä, jotka ovat masentuneita, vihaisia, syyllistäviä, katkeria, niukkuuteen ja puutteeseen keskittyviä, niin sinun voi olla hyvin vaikea keskittyä hauskuuteen ja huolettomuuteen, etenkin, jos olet itse kokenut pitkään syyllisyyttä.

Kun koet edes hetkittäin täysin pidäkkeetöntä iloa, ”kuin pieni lapsi”, niin universumi alkaa tarjota sinulle lisää hauskoja asioita, ja siirryt matalampien tunteiden maailmasta korkeampien tunteiden todellisuuteen, eli uskosi positiivisiin asioihin vahvistuu. Kohtaat kaikkialla ympärilläsi mahdollisuuksia, inspiroivia tilanteita, ja korkeassa tunnetilassa olevia ihmisiä, ja koet tapahtumia, jotka saavat sinut tuntemaan iloa ja innostusta.

Vertailun vuoksi: Jos taas keskityt velvollisuuksiin, yrittämiseen,  aiemmin kokemiisi pettymyksiin, kärsivällisyyten, tai parhaimmillaan jopa haikeaan toiveikkuuteen, niin et voi samaan aikaa kokea hauskuutta, iloa ja uskoa, koska olet siis eri ”kanavalla”, tunnetaajuutesi on matalampi.

Kun siis pystyt nauramaan kokemallesi epäonnelle ja arvottomuudentunteillesi, ja arvostamaan kaikkia läpikäymiäsi vaikeuksia ja haasteita, niin silloin olet todella oivaltanut, mitä on olla tietoinen luoja, ja että voit itse luoda todellisuudestasi juuri haluamasi kaltaisen. Ja arvostat negatiivisia kokemuksiasi myös siksi, että kaikki kokemasi ei-toivottu on luonut toivottua, eli voit ihan kirjaimellisesti elää paratiisissa heti, kun vain sallit nuo luomuksesi itsellesi.

Et ole koskaan arvoton,et koskaaan osaton, lahjaton, kyvytön, näkymätön  tai ulkopuolinen,  kukaan ei ole tuominnut sinua, eikä kukaan ole ”kironnut” sinua. Salli tunnetaajuutesi kohota korkeamman minäsi taajuudelle, ja tunnet välittömästi oman mittaamattoman arvosi.

Ja joka tapauksessa: Voit kokea onnellisuutta aina vain juuri tässä hetkessä, kenenkään ihmisen korkea tunnetila ei ole koskaan pysyvä, eli ”saavutettu etu”. Et siis ole koskaan edes omien, jatkuvasti muuttuvien tunteidesi tasolla lopulta yhtään onnettomampi, arvottomampi tai huonompi, kuin yksikään toinen ihminen maapallolla. Muiden ihmisten oletettu onnellisuuskin on siis aina pelkästään näköharha, johon uskot, koska et tiedä totuutta.

Mutta sinä voit täysin huoletta, ja täysin häikäilemättömästi,  päättää  tuntea itsesi universumin keskipisteeksi, kaikkivoivaksi Luojaksi,joka vain VALITSEE onnellisuuden, olosuhteista täysin riippumatta.23.5.2019


Jos kykenet rakastamaan aidosti ihmistä, joka vihaa sinua, olet mestarillinen Luoja

Jos kohtaat ihmisen, joka syyttää sinua jostakin asiasta, niin tiedosta, että hän tuntee negatiivista tunnetta siksi, että syyttäminen tuntuu paremmalta kun syyllisyys, viha tuntuu paremmalta kuin masennus. Sillä kaikki masennusta, eli arvottomuuden kokemusta korkeammat tunteet huojentavat arvottomuutta tuntevan tuskaa, helpottavat hänen oloaan.

Iloitse siis aina vihaisen ihmisen puolesta, sillä hänen olonsa on nyt paljon parempi, kuin silloin, kun hän vielä tunsi täydellistä arvottomuutta ja voimattomuutta – samalla tavalla, kuin uhmaikäinen lapsi tuntee itsensä voimakkaammaksi ja vapaammaksi raivotessaan, kuin tuntiessaan rajallisuutta, eli vaikkapa  silloin, kun  hänen liikkumistaan tai tekemistään rajoitetaan.

Jos siis pystyt todella aidosti  tuntemaan rakkautta sellaista ihmistä kohtaan, joka on hyvin negatiivisessa tunnetilassa seurassasi, niin paitsi, että ymmärrät, miksi hän tuntee mitä tuntee, niin pystyt myös sammuttamaan hänen vihansa korkealla tunnetilallasi, sanomatta sanaakaan. Sillä ilon ja rakkauden korkeat tunnetaajuudet dominoivat aina universumissa, ja negatiivisessa tunnetilassa olevan ihmisen on pakko joko sallia oman tunnetilansa kohoaminen, tai poistua läheltäsi, jos sinun tunnetilasi siis on vakaasti korkea. Sillä me olemme konkreettisesti kaikki yhtä ja samaa henkeä, eli tunnetaajuuksiemme on siksi resonoitava keskenään, jos haluamme ”kokea saman todellisuuden”.

Luomisen universumissa saa siis aikaan kaksijakoisuus eli dualismi: Kun joku tuomitsee sinut, syyttää, vähättelee, halveksii, ivaa tai vihaa sinua, niin sinun negatiivinen tunteesi tuossa tilanteessa kertoo vain siitä, että oma korkeampi minäsi on tuon toisen ihmisen kanssa täysin eri mieltä. Eli itse asiassa nuo sinuun kohdistetut negatiiviset tunteet olivat hyvin arvokkaita, koska ne saivat sinut tuntemaan entistäkin voimakkaammin oman arvosi, eli laajentumaan. Kärsiminen negatiivisten tunteiden vallassa on tarpeetonta, mutta siitä ei toisaalta ole haittaakaan – paitsi se haitta, että et nauti elämästäsi –  sillä kaikki ei-toivotut tunteet luovat aina toivottua, eli laajentavat korkeampaa minääsi. Ei siis ole olemassa ”turhia kokemuksia”, vaan kaikki kokemuksemme luovat uutta, ajatustemme ja tunteidemme välityksellä.

Esimerkki: Kohtaat ihmisen, joka on ”uskossa”, ja hän kertoo sinulle ”taistelevansa syntiä ja vääriä profeettoja vastaan”. Ja hän siis perustelee esimerkiksi vastustuksensa seksuaalivähemmistöjä ja  muita uskontoja ja aatteita kohtaan sen uskonnon opilla,  jonka hän on itse omaksunut. Ja uskonsa perusteella hän tuomitsee myös sinut, koska et suostu omaksumaan hänen uskontoaan, vaan ajattelet omalla tavallasi, ja pyrit aina ensisijaisesti resonanssiin oman korkeamman minäsi kanssa, eli korkeaan tunnetilaan. Et siis suostu”nöyrtymään jumalan edessä”, koska tunnet oman arvosi, tiedostst sen, että korkeassa tunnetilassa tiedät totuuden universumista – ja että olet itse tuo korkeampi voima, ”jumala”.

Tuon ihmisen kokema negatiivinen tunnetila, se, että hän ”vihaa syntiä”, johtuu siitä, että hän on vihatessaan, ja pyrkiessään kontrolloimaan muita ihmisiä, itse erossa omasta korkeammasta minästään. Hän siis julistaa ”rakkauden sanomaa” rakkaudettomuuden tunnetilasta käsin. Eli  uskonnolla perusteltu muiden ihmisten demonisointi on todellisuudessa ”demonien palvontaa”, sillä kaikki mihin keskitämme huomiomme, niin juuri sitä vedämme omaan todellisuuteemme lisää.

Jos tällainen ihminen demonisoi sinut ja sinun ajattelusi, niin älä vastaa tähän hyökkäykseen vastustamalla hänen uskoaan, eli älä sinäkään puolestasi yritä kontrolloida tuota uskovaa, äläkä julista omaa totuuttasi hänelle, ELLEI hän ole sattumalta korkeassa tunnetilassa, jolloin hän kykenee kokemaan  resonanssin oman korkeamman minänsä kanssa sinua kuunnellessaan. Ja tuollaisessakin tilanteessa puhu vain ”omasta puolestasi”, eli omasta näkökulmastasi, eli älä yritä muuttaa tuon toisella tavalla ajattelevan ihmisen ajattelua. Hän tulee kyllä lopulta valitsemaan korkean tunteen eli resonanssin, kun on kokenut tarpeeksi negatiivisia tunteita ”synninvihaajana” – ja  viimeistään silloin, kun hän siirtyy pois fyysiseltä tasolta, jolloin hän TIETÄÄ olevansa puhdasta rakkautta.

Ns. vihaisia uskovia ja lopunajanodottajia on tällä hetkellä entistäkin enemmän siksi, että universumi on laajentunut valtavasti, ja energian liike kiihtyy ekspotentiaalisesti, eli mitä suurempi on energian nopeus, niin sitä nopeammin energian nopeus myös kasvaa. Eli negatiivisesta tunnetilasta käsin toimivilla ihmisillä on entistäkin pahempi olo, sillä ero heidän negatiivisten tunteidensa, ja heidän todellisen, korkeamman  olemuksensa, välillä on jo todella suuri. Sama ilmiö näkyy masentuneiden  ihmisten kohdalla: Toivottomuus ja arvottomuus tuntuu nyt paljon entistä pahemmalta, koska universumin laajentuminen tapahtuu nopeammin. Eli ihmiskunta tavallaan jakaantuu selkeämmin myötävirtaan kulkeviin, ja virtauksen vastustajiin. Mutta kuka tahansa meistä voi myös milloin tahansa valita positiivisen, eli virran mukana kulkemisen, vastavirtaan melomisen sijaan, ja irtipäästäminen myös palkitsee  välittömämmin, eli manifestoimme toiveitamme nopeammin, kun vihdoin sallimme ne itsellemme.

Kun siis lopetat toiveidesi virran  vastustamisen negatiivisesta tunnetilasta käsin, eli  keskityt  sallimaan ja vastaanottamaan, niin  annnat jo luomiesi asioiden asettua luontevasti ”oikeaan asentoon”, aivan, kuin rakentaisit palapeliä rennosti ja intuitiolla sen sijaan, että yrittäisit väkisin runnoa epäsopivia paloja toisiinsa sopiviksi.

Pyri siis aina korkeaan tunnetilaan, ja kaikki elämässäsi asettuu harmoniaan ja  synkroniaan itsestään, ja juuri siten, kuin olet toivonut. Äläkä ole katkera omalle suunnattoman viisaalle korkeammalle minällesi siksi, että ns. tietoinen, konkreettinen toiveesi ei kaikissa tapauksissa ole sama, kuin sydämesi todellinen toive. Eli jos yrität esimerkiksi ratkaista vaikeaa elämäntilannettasi jollakin tietyllä tavalla, ”tyytymällä toiseksi parhaaseen lopputulokseen”, mutta sydämesi todellinen toive onkin toisenlainen, niin yrittämällä väkisin ratkaista ongelmaasi tuolla tietyllä, itse päätämälläsi tavalla, niin itsepäisyydelläsi vain hidastat kulkuasi kohti todellista toivettasi. Salli siis itsellesi myös näennäisesti negatiiviset kokemukset – esim. luopuminen vanhan elämäsi aikansa eläneistä rakenteista – sillä vain siten sallit ja vastaanotat  kaiken sen uuden, josta olet unelmoinut.

Et siis voi ”deletoida” sydämesi todellisia toiveita ja tyytyä vähempään, tuntematta onnettomuutta!

Ja todellinen toiveesi on siis päämääräsi AINA silloin, kun etenet korkeassa tunnetilassa. Luota siis korkeamman minäsi ohjaukseen, luota universumin viisauteen, ja polkusi on helppo ja iloa täynnä.

Eli jokainen  tuntemasi negatiivinen tunne tarkoittaa aina sitä, että olet laajentunut enemmän, kuin mitä itsellesi juuri nyt  sallit, ja vain päästämällä irti negatiivisesta tunteestasi, ”antautumalla elämälle”, voit sallia sen, mitä toivot.

Jos siis pelkäät jotakin, niin päästä irti pelostasi, ja pelkosi syy katoaa. Jos vihaat jotakin, niin lakkaa vihaamasta, ja vihasi syy häviää. Jos olet kärsimätön jonkin asian suhteen, niin kohdista huomiosi muihin asioihin, ja sinulla ei enää ole syytä olla kärsimätön, sillä kärsimättömyytesi aiheuttanut odotus päättyy, ja saavutat haluamasi. Eli ohje ”pyri aina sallimaan korkea tunnetaajuus” on konkreettinen meuvo, joka toimii, kaikissa tilanteissa. Positiiivista tunnetta tuntemalla kuljet AINA elämässäsi myötävirtaan, eli saavutat aina jotakin sellaista, mitä toivot.

Ole siis aidosti rohkea, ja luovu elämänpelostasi, olosuhteista riippumatta. Rakasta sitä, joka tuntee sinua kohtaan vihaa tai halveksuntaa, ja hänen vihansa sammuu. Sillä me olemme kaikki yhtä, samaa henkeä, eli kaikki universumissa, Kaikki Mikä On,  on yhteydessä toisiinsa.

Samalla tavalla kuin kätemme ja jalkamme ovat osa meitä, ja toivomme niiden voivan hyvin, niin samalla tavalla kaikki kanssaihmisesi ovat osa sinua –  ja jos rakastat itseäsi, niin toivot myös kaikille kanssaihmisillesi pelkkää hyvää.22.5.2019


Vain rakkaus ilman mitään ehtoja tekee sinusta täysin vapaan nauttimaan omasta elämästäsi Luojana

Olemme syntyneet maailmaan rakastamaan, itseämme ja kaikkia muita, ilman mitään ehtoja. Elämään ilman pelkoa, iloitsemaan omasta luomisvoimastamme.

Ehdoton, täysin pyyteetön rakkaus, on ajatus, jota on ihmiskunnan historian aikana saarnattu valtavasi – mutta toteutettu käytännössä ja konkreettisesti vain harvoin. Ja se johtuu siitä, että vain hyvin harva ihminen on tunnetasolla aidosti ymmärtänyt, millainen voima pyyteettömään rakkauteen sisältyy.

Matalassa tunnetaajuudessa oleva ihminen tulkitsee ajatuksen ehdottomasta rakkaudesta siten, että ihmisen tulee olla nöyrä ja alistuva,  muiden ihmisten negatiivisia tunnetiloja,  ja maallisen elämän kärsimystä sietävä. Esimerkiksi Raamatun suomenkielisessä käännöksessä rakkautta kuvaa  sana ”pitkämielinen”, jonka matalassa tunnetilassa oleva ihminen tulkitsee ”kärsivällisyydeksi”, jonka kantasana on ”kärsiä”. Mutta  pyyteettömästi rakastava ei kärsi – kärsimyshän on matalan taajuuden tunne – vaan hän  tuntee myötätuntoa, korkeaa tunnetta, eli katsoo maailmaa, itseään, ja kaikkia kanssaihmisiään korkeamman minänsä silmin. Pyyteettömästi rakastava siis ON korkeampi olento, ”jumala”, eli ”puhdas rakkaus”. Ja sellaisena siis myös universumia ylläpitävän voiman ulottuvuus, eli kaikkivoipa, Luoja. ”Pitkämielinen” on siis alunperin tarkoittanut mielen tyyneyttä, korkeaa tunnetilaa, ei siis kärsivällisyyttä matalassa tunnetilassa.

Islaminuskossa taas korostetaan ”rakkautta jumalaa kohtaan”, mutta samalla myös ”jumalan pelkäämistä”. Ja jo pelkästään  tämä matalan tunnetaajuuden tulkinta persoonallisesta jumalasta, joka sekä islamissa että kristinuskossa on ihmistä korkeampi olento, tekee suurelle osalle näiden uskontojen harjoittajista käytännössä usein vaikeaksi  täysin tietoisesti tunnetasolla ymmärtää, mitä pyyteetön rakkaus todella tarkoittaa. Ja tämä johtuu siis siitä, että ihminen nähdään vajavaisena ja syntisenä, kun taas ihmisestä erillään oleva ns. jumala täydellisenä.”Te olette jumalia” ja ”ihminen on jumalan kuva” lukee kyllä  Raamatussakin, mutta matalassa tunnetilassa oleva kristinuskon tulkitsija useimmiten kieltäytyy ymmärtämästä näitä lauseita kirjaimellisesti. Eli myöskään lausetta ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” ei ymmärretä tunnetasolla, koska sitä, että me ihmiset todella OLEMME korkeampia olentoja eli jumalia,ei siis useinkaan hyväksytä. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö muslimi tai kristitty voisi  TUNTEA puhdasta rakkautta, eli korkeaa tunnetta, kaikki ihmisethän ovat elämässään usein korkeassa tunnetilassa. Mutta opillinen keskittyminen kärsimykseen, vajavaisuuteen, syntisyyteen, pelkoon, oikea- ja vääräuskoisuuteen,  ja esim. persoonalliseen pahaan ja kadotukseen, ajaa useimmat näiden uskontojen kannattajat  ainakin ajoittain myös mataliin tunnetaajuuksiin. Esim. kristillisessä meditaatiossa  ja rukouksessa keskitytään usein kyllä ”jumalan rakkauteen”, mutta toisaalta usein myös kristuksen kärsimykseen. Islamilaisessa perinteessä meditaatio voi olla  Muhammedin elämän muistelua, mutta toisaalta esim sufilaiseen perinteeseen liittyy myös transsiin johtava tanssi, jossa siis tavoitteena on korkea tunnetila. Transsi on alunperin shamanistista perinnettä, eli kaikkein vanhimpia menetelmiä, joilla on pyritty tunnetilan kohottamiseen, eli pyyteettömän rakkauden kokemukseen.

Buddhalaisuudessa rakkaus käsitetään epäitsekkäänä myötätuntona kaikkea kohtaan, eli meditaatiolla tunnetaajuuttaan kohottava buddhalainen kykenee usein helpommin ymmärtämään pyyteettömän rakkauden olemuksen, koska myötätunto on opin keskeinen sanoma, ei siis ihmisen ulkopuolinen ”jumaluus”. Hindulaisuutta pidetään usein monijumalisena, mutta hindulaisuuden ydinsanomassakin on persoonaton voimanlähde eli Brahman, jonka ilmentymiä ovat kyllä lukemattomat jumalolennot. Mutta hindulaisuuden perusajatuksena on se, että kaikki uskonnot ovat samasta lähteestä syntyneet,eli ajatusta oikea- ja vääräuskoisuudesta ei alkuperäisessä hindulaisuudessa ole. Hindulaisuudessa myös uskotaan ihmisen ”vapautuvan”, kun hän ymmärtää yksilösielunsa eli ”atmanin” olevan yhtä maailmansielun eli ”brahmanin” kanssa, mikä siis tarkoittaa sitä, että ihminen tiedostaa olevansa itse korkeampi olento. Lisäksi hidut harjoittavat joogaa ja meditaatiota, jotka mahdollistavat korkean tunteen, eli puhtaan rakkauden kokemisen. Mutta sekä buddhalaisuus että hindulaisuus – kuten kaikki muutkin uskonnot maailmassa –  ovat käytännön elämässä aina vain kannattajiensa kaltaisia, eli sellaisia, kuin miten näiden uskontojen yksittäiset seuraajat uskontoaan ilmentävät. Eli ovatko uskovat korkeassa, vai matalassa tunnetilassa. Ja oman korkeamman olemuksensa tiedostaa ajoittain niin ateisti kuin agnostikkokin, he vain kutsuvat tuota korkeaa tunnetta elämäniloksi ja rakkaudeksi maallisessa mielessä, ”jumalan rakkauden” tai ”korkean tietoisuuden” sijaan.

Mutta miten sitten voimme tietoisina luojina toteuttaa puhdasta positiivista energiaa, rakkautta ilman mitään ehtoja, eli katsoa maailmaa, itseämme  ja kanssaihmisiämme korkeamman minämme silmin? Ensinnäkin: Tiedosta se, että pyyteettömästi rakastavana et ole koskaan kenenkään uhri etkä kynnysmatto, vaan aivan päin vastoin: Myötätuntoisena, ja ilman mitään ehtoja rakkautta tuntevana, olet vaikutusvaltaisempi kuin yksikään matalassa tunnetilassa oleva kanssaihmisesi. Ja voit myös käyttää tätä voimaasi konkreettisesti, milloin tahansa. Ja kyse ei siis ole ”vallasta jolla hallitset muita ihmisiä”- jokainen ihminen luo itse oman todellisuutensa –  vaan vallasta, jolla kykenet olemaan reagoimatta muiden ihmisten mataliin tunnetiloihin, eli vallasta, jolla kykenet ”sammuttamaan vihan”,ensin itsessäsi, ja sen myötä myös muissa ihmisissä, jotka ovat seurassasi. Eli tämä taito on suunnattoman arvokas. KUKAAN ei nimittäin pysty koskaan vahingoittamaan ihmistä, joka on korkeassa, pyyteettömän rakkauden ja myötätunnon tunnetilassa. Ja tässä siis on esimerkiksi Gandhin ja Jeesuksen opettaman ”väkivallattoman vastarinnan” suunnaton voima.

Voit testata tätä rakkauden voimaa aina, kun lähelläsi on matalassa tunnetilassa olevia ihmisiä. Näet vaikutuksen välittömästi, eli korkea tunne ja myötätunto sammuttaa aina vihan, konkreettisesti. Sinulla ei siis ole koskaan, missään tilanteessa, mitään pelättävää, jos pysyt korkeassa tunnetilassa.

Kun joku toinen ihminen on lähelläsi matalassa tunnetilassa, ja kohdistaa sinuun vaikkapa kritiikkiä, joka on sinun mielestäsi epäreilua ja aiheetonta, niin kokemasi negatiiviset tunteet eivät johdu siitä, että koet itseäsi kohdeltavan väärin, vaan negatiivinen tunteesi johtuu siitä, että SINÄ tuomitset tuon toisen ihmisen epäreiluksi, ja koet tarvetta puolustautua! Sen sijaan, että katsoisit tuota toista ihmistä korkeampana olentona, korkeamman minäsi silmin.

Lue tuo äskeinen lause vielä uudelleen.

Negatiivinen tunteesi johtuu siis siitä, että SINÄ et katso tuota negatiivisessa tunnetilassa olevaa läheistäsi korkeamman minäsi silmin, vaan annat oman tunnetilasi laskea hänen tasolleen, eli laskeudut siis itsekin matalaan tunnetaajuuteen. Toisin sanoen: Negatiivista tunnetta tuntiessasi unohdat, että sekä sinä, että tuo toinen ihminen, olette molemmat korkeampia olentoja, TÄYSIN RIIPPUMATTA matalista  tunnetiloista, joissa ajoittain olette. Meidän ei siis koskaan tarvitse perustella omaa ”jumaluuttamme”, sillä me OLEMME Luojia.

Oma korkeampi minäsi ei siis koskaan eikä millään verukkeella  tuomitse toista ihmistä, joka haukkuu sinua, on ilkeä tai uhkaava, sillä korkeampi minäsi siis tietää, että tuo ihminen on vihaa kokiessaan vain ja ainoastaan  erossa omasta korkeammasta minästään!

Eli negatiivinen tunteesi on kuin tuntoaisti sormissasi: Kun tunnet negatiivisen tunteen, kohdatessasi matalassa tunnetilassa olevan ihmisen, niin tunteesi neuvoo sinua olemaan reagoimatta, eli ”vetämään sormesi pois kuumalta hellalta”. Sillä jos reagoit vihaan vihaamalla, niin poltat vain sormesi. Et siis halua päästä eroon tuntoaististasi ja tunteistasi – ilman niitä sormesi palaisivat karrelle – vaan oppia vain olemaan  koskematta tuohon kuumaan hellaan. Ja sama pätee aivan kaikkiin elämäsi tilanteisiin, joissa tunnet negatiivisia tunteita: Masennusta, pelkoa, vihaa, turhautumista, kateutta, syyllisyyttä. Luota korkeamman minäsi ohjaukseen, ja pysy korkeassa tunnetilassa, ja sinulla ei ole koskaan mitään hätää!

Oli tilanteesi kuinka vaikea tahansa, niin toista mielessäsi lausetta: ”Tästä seuraa pelkkää hyvää”.

Muista, että et voi koskaan vaikuttaa siihen, millaiseksi toiset ihmiset ovat oman elämänsä luoneet, jokainen meistä luo aina itse oman todellisuutensa. Jos siis toinen ihminen suuttuu sinulle siksi, että et ole hänen mielestään empaattinen, eli myötäelävä, eli että et laskeudu hänen kanssaan mataliin tunnetiloihin, niin älä siinä tilanteessa missään nimessä tuomitse itseäsi. Sillä itsekritiikistäsi ja empatiastasi ei ole mitään hyötyä, sillä niin itsekritiikki kuin empatiakin ovat matalia tunnetiloja. Jos haluat auttaa kanssaihmistäsi, niin voit auttaa häntä AINOASTAAN tuntemalla rakkautta ja myötätuntoa. Ja myötätunto ei siis ole ylenkatsetta ja kylmyyttä, vaan toisen ihmisen korkeamman olemuksen tiedostamista, hänen matalasta tunnetilastaan välittämättä.

Älä siis koskaan luovuta omaa voimaasi toiselle ihmiselle vastaamalla negatiivisiin tunteisiin ”samalla mitalla”. Me olemme kaikki korkeampia olentoja, ja vain tuntemalla itse täysin ehdotonta rakkautta kaikkia ja kaikkea kohtaan voit olla täydellisen vapaa. Ja auttaa myös muita vapauttamaan itsensä.21.5.2019


Taikausko korkeassa tunnetaajuudessa on viisautta

Sana ”taikausko” herättää monissa nykyihmisissä huvittunutta ylenkatsetta, jopa halveksuntaa. Mitä enemmän ihmiskunta on pyrkinyt etsimään ja löytämään elämän ilmiöille ns. tieteellisiä selityksiä, niin sitä enemmän on taikuuteen ja ns. yliaistillisiin asioihin alettu suhtautua jonkinlaisina menneen ajan jäänteinä, jotka ovat johtuneet pelkästään tietämättömyydestä. Tieteeseen luottaminen matalassa tunnetaajuudessa on kuitenkin harha itsessään, sillä matalassa tunnetilassa oleva tieteen puolustaja ei omasta tunnetilastaan johtuen voi kovin usein kokea taikuutta omassa elämässään, eli kun hän vastustaa vaikkapa paranormaaleja ilmiöitä, niin hän ”saa sitä mitä tilaa”, eli manifestoi todisteita omalle epäuskolleen. Siksi ns. tiedeuskovainen elää tiedeuskovaisuuden maailmassa, aivan kuten minkä tahansa muunkin maailmankuvan tai uskonnon edustaja elää oman uskontonsa mukaisessa maailmassa – koska luo itse oman maailmansa ja totuutensa.

Esim. taikauskon demonisoiva uskovainen manifestoi oman matalan tunnetaajuuden uskomuksensa mukaisia todisteita, eli näkee  niin sanotun magian pahana, koska hänen uskontonsa tulkinta määrittää magian pahaksi, ja matalassa tunnetilassaan uskova ihminen myös siksi havaitsee pelkkää  mustaa magiaa, jonka kanssa siis tunnetasolla itse resonoi. Ironisesti voi siis sanoa, että ”suurimpia paholaisenpalvojia ovat persoonalliseen paholaiseen uskovat uskovaiset itse”. Magia eli taikuus voi kuitenkin olla aivan yhtä hyvin nk. valkoista, korkean tunnetaajuuden taikuutta. Mutta jos ihmisellä siis on uskonnollinen vakaumus, jonka mukaan juuri hänen oma ”jumalansa” on universumissa vallitseva ainoa hyvyyden voima, niin hän tulkitsee myös ns. valkoisen magian, ja kaikkien muiden uskontojen tai elämänkatsomusten piirissä tapahtuvat hyvät asiat ”valkoiseen kaapuun puetuksi pahuudeksi”.

Kyse ei ole myöskään siitä, etteivätkö esim. fysikaaliset, kemialliset tai matemaattiset, ns. tieteellisesti todennetut totuudet olisi olemassa, vaan kyse on siitä, että matalassa tunnetaajuudessa niitä tarkasteleva ihminen näkee tuloksia analysoidessaan vain ”tieteellisesti testatun osatotuuden”, mutta ei kokonaisvaltaista todellisuutta, ja totuutta esimerkiksi universumia ylläpitävästä voimasta. Lääketiede on hyvä esimerkki siitä, että vaikka länsimaisen lääketieteen kehitys on parantanut ihmiskunnan elämänlaatua todella paljon, niin samaan aikaan sairauksia on tullut vain lisää, ja esimerkiksi allergiat ja syövät ovat lisääntyneet valtavasti. Eli samaan aikaan, kun tieteeseen perustuvat parannusmenetelmät ja kemialliset lääkkeet ovat kehittyneet, niin  jokaisen yksilön oman  tunnetilan vaikutus terveydentilaan on jäänyt sivuseikaksi, vaikka ihmisen tunnetila on todellisuudessa täysin ratkaiseva tekijä siinä, onko ihminen terve vai sairas. Ja vaikka ihmisen oman tunnetilan ja uskomuksen vaikutus terveydentilaan lääketieteessäkin tunnustetaan (plasebo- ja nosebovaikutukset), niin  niiden vaikutuksen tutkimus – kaksoissokkotutkimusmenetelmistä huolimatta – on harhaanjohtavaa. Ja tämä johtuu mm. siitä, että ihmisen vaistotoimintaa ja ns. yliaistillisia kykyjä ei tunneta, ja niitä vähätellään tieteessä. Eli tieteellisissä tutkimuksissakin ”saadaan sellaisia tuloksia kuin mitä halutaan saada”, johtuen tutkimusmetodeista, ja  tieteentekijöiden ennakkoasenteista. Eli ennen kaikkea tutkijoiden omasta tunnetaajuudesta, sillä ihminen luo aina sitä, mihin hän tunnetasolla itse uskoo.

Me siis olemme kaikki taikureita ja ”mentalisteja”, hyvässä ja pahassa. Eli me elämme kaikki täysin eri todellisuuksissa sen mukaan, mitä haluamme omaan elämäämme ”taikoa”. Käsitys kaikkien ihmisten yhteisestä ”todellisuudesta” on pelkkä kollektiivinen harha. Sillä myös jokaisella meistä yksilöinä on aina oma todellisuuskokemuksemme sen mukaan, missä tunnetilassa kulloinkin olemme.

Voit siis itse valita oman todellisuutesi joka hetki, toivotun tai ei-toivotun. Valmiit uskomuksemme ja tunnemuistomme vaikuttavat todellisuuteemme, mutta tietoisena luojana voit vaikuttaa myös niihin, ja purkaa tietoisesti esim. negatiivisia uskomuksiasi.

Yleisin elämänlaatuamme heikentävä uskomus on uskomus jonkin asian ”puutteesta”, Meiltä ei nimittäin korkeassa tunnetilassa puutu koskaan yhtään mitään, mitä haluamme, sillä jokainen toiveemme luo aina sitä mitä haluamme, mutta jos uskomme, että meiltä puuttuu jotakin, niin keskitymme matalassa tunnetilassa tuohon puuttumiseen, jolloin juuri  se on meille ”todellisuutta”.

Yksinkertaisilla rituaaleilla ja tekniikoilla voit siis kuitenkin muuttaa tällaisia uskomuksia. Esimerkiksi jos sinulla on krooninen rahapula, niin kokeile seuraavanlaisia tekniikoita  todellisuudeksi muuttuneen negatiivisen varallisuususkomuksesi purkamiseen:

Jos maksat jollekulle takaisin velkaasi, niin maksa aina hieman enemmän, kuin mitä olit velkaa. Jos mahdollista, niin pidä pankkitililläsi aina hieman rahaa, eli ”pesämuna”. Jos nimitäin tilisi on aina täysin tyhjä, niin se myös ”pyrkii tyhjentymään”.  Hanki lompakko, joka  on mielestäsi kaunis tai tyylikäs, ”arvokkaan näköinen”, ja pidä se siistinä. Pidä lompakossasi seteleitä, ja käsittele ja ihaile niitä usein, voit myös haistella rahojasi. Jos arvostat enemmän sileitä ja puhtaita seteleitä, niin ihaile sellaisia, älä siis likaisia ja ruttuisia. Tärkeintä on se, että et missään tapauksessa ”inhoa” rahaa, eli että et pidä rahaa pahana asiana!

Kun kuljet kaupoissa, niin pyri olemaan korkeassa tunnetilassa ja innostunut, ja tiedosta lompakossasi oleva seteli – tai tililläsi oleva rahasumma  –  ja aina, kun näet kaupassa jotakin, jonka todella haluaisit ostaa, niin ”sijoita” mielessäsi rahasi tuohon asiaan. Voit toistaa saman rituaalin tuolla samalla setelillä niin monta kertaa kuin haluat. Älä uhraa ajatustakaan virtuaaliostoksesi ”turhuudelle”, tai vielä maksamatta oleville laskuillesi, vaan keskity pelkästään positiiviseen tunnetilaan, jonka tunnet, kun ajattelet todella ostavasi juuri haluamasi asian. Tämä tekniikka toimii siis siksi, että sinulla todella ON tuo raha käytössäsi. Mutta tekniikka vaatii siis ajatusten keskittämisen harjoittelua, eli jos pystyt täysin keskittymään tuon rahan sijoittamiseen, ja siitä seuraavaan mielihyvään, niin voit loputtomasti virtuaalisijoittaa uudelleen saman setelin. Universumi reagoi aina vain tunnetaajuuteesi, eli jos positiiviset tunteesi ovat aitoja, niin manifestoit lopulta tuon saman rahan moninkertaisena itsellesi, eli universumi järjestää sinulle kaikkia sijoituksiasi vastaavan määrän rahaa, koska jokainen virtuaaliostoksesi on siis universumin näkökulmasta ”totta”!

Aina kun mahdollista, niin anna myös rahaa sitä tarvitseville, MUTTA muista, että jos suhtaudut negatiivisesti tai epäilevästi esim. kerjäävään ihmiseen, niin silloin almustasi ei ole mitään hyötyä. Jos siis  annamme omastamme toiselle ihmiselle lahjana mitä tahansa, niin tuon antamisen pitää aina olla täysin vilpitön teko, ei koskaan ylimielinen, epäilevä tai turhautunut. On siis aivan samantekevää, mihin tarkoitukseen esim. kerjäläisen saama raha TODELLA lopulta päätyy, olennaista antamisessa on sinun korkea tunteesi, eli rakkaus ja myötätunto. Tätä useimmat esimerkiksi romanikerjäläisiä kritisoivat eivät ymmärrä: Jos sinulla on korkea tunnetila, ja jaat rakkaudentunteesi kolikkosi välityksellä kerjäävälle, niin annat suunnattoman suuren lahjan juuri hänelle, et siis kenellekään – kuvitteeelliselle tai oikealle – järjestäytynyttä rikollisuutta edustavalle mafioosolle. Jokainen ihminen tietää sisimmässään olevansa mittaamattoman arvokas, ja korkeassa tunnetilassa voit siis resonoida kerjäävän ihmisen korkean olemuksen kanssa, jolloin hänenkin tunnetilansa kohoaa. Ja samalla annat siis myös ”lahjan itsellesi”, eli sanonta ”antaessaan saa” pitää aina paikkansa, mikäli antajan tunnetila on korkea.

Jos haluat kokeilla arpa- tai lotto-onneasi, niin tee sekin aina vain korkeasa tunnetilassa, inspiroituneena, älä siis koskaan pelaa rahapelejä epäilevänä tai pelkästään toiveikkaana. Eli esim. lototessasi älä koskaan ole huolissasi siitä,että ”tuhlaat rahasi lottoon”, vaan luovuta rahasi pois huolettomasti ja iloisesti. Tunnetilasi lasku kyllä kertoo selkeästi, jos pelaaminen tulisi lopettaa, eli ole tarkkana: Jos et tunnetasolla usko voittavasi, niin myös näennäisen huolettomuutesi taajuus on matala.

Kun olet harjoitellut tunnetilan ylläpitoa tarpeeksi paljon, eli  pystyt jo ylläpitämään tietoisesti korkeaa tunnetilaa myös ”luopuessasi rahasta”, niin voit kokeilla ”aloittelijan tuuri”-tekniikkaa, eli pelata vaikkapa rahapeliä, johon sinulla ei vielä liity minkäänlaista negatiivista uskomusta. Tällöin voit vahvistaa uskoasi omaan luomisvoimaasi, ja ”manifestoida välittömästi” voittoja keskittämällä ajatuksesi kevyesti eli inspiroituneena johonkin tiettyyn summaan tai voiton tuottavaan asiaan. Mutta muista: Heti, jos pelaamisesi muuttuu ”yrittämiseksi”, niin tunnetaajuutesi laskee, etkä enää manifestoi ajatuksiasi välittömästi. Siksi aloittelijan tuuria kutsutaan juuri aloittelijan tuuriksi, sillä aloittelijalla ei liity pelaamiseen vielä valmiita negatiivisia uskomuksia. Inspiroituneet ajatuksemme ja ideamme ovat nimittäin peräisin korkeammalta minältämme, kun taas ”laskelmoitu ajattelu” värähtelee matalassa taajuudessa.

Eli silloin, kun kyse on ns. uhkapelistä, niin ole aina täysin rehellinen itsellesi: Pienikin tunnetilan lasku neuvoo sinua lopettamaan pelaamisen – etenkin, jos rahatilanteesi on muutenkin huono!  Älä siis koskaan pelaa, jos sinulla on huono omatunto vaikkapa perheesi rahatilanteen takia. Vaikka vetovoiman laki onkin täysin  ehdoton, ja täysin puolueeton ja oikeudenmukainen voima, niin se on myös äärimmäisen tarkka ”luonnonlaki”, eli  esimerkiksi suuren lottovoiton sallimiseksi vastaanottajan taajuuden tulee olla täsmälleen oikea, ilman pienintäkään epäuskoa. Joskus joku ihminen voi kyllä saada suurvoiton  myös ”vahingossa”, eli lyhytkestoisen korkean tunnetaajuuden seurauksena, mutta tällöin tuon suuren rahamäärän pitäminen omassa hallussa voi olla hyvin vaikeaa, jos siis lottovoittaja ei ”usko ansainneensa” voittoaan. Samalla logiikalla todella rikas yritysjohtaja, joka kokee konkurssin, voi hyvin nopeasti hankkia omaisuutensa takaisin, koska hän on jo ”uskonut omaisuuteensa”, eli se on olemassa korkeassa taajuudessa, vaikka hän sen väliaikaisesti menettäisikin. Ja tarinat lottovoittajista, jotka ovat voittaneet kaksi suurvoittoa peräjälkeen ovat myös mahdollisia siksi, että se, joka on kerran jo voittanut valtavasti rahaa, kykenee aidosti tunnetasolla uskomaan, että suurvoiton saaminen on todellakin mahdollista. Rahantuloon täytyy siis ennen kaikkea uskoa, samaan tapaan kuin uskomme siihenkin, että uloshengityksemme jälkeen emme ”kuole”, vaan uloshengitystä seuraa jälleen sisäänhengitys. Parhaat kauppiaat rikastuvat siksi,että he eivät pelkää sijoittaa rahojaan uudelleen rahaa saatuaan, eli raha ”liikkuu”. Raha on todellisuudessa vain energiaa, ja jos emme itse estä tuota energiaa virtaamasta, niin se virtaa, täysin ilman esteitä, ja ilman minkäänlaista moralismia. Sillä universumin näkökulmasta olemme aina kaikki oikeutettuja MIHIN TAHANSA, mitä haluamme.

Olemme siis kaikki oman elämämme taikureita. Usko kykyysi taikoa, ja taianomaisia asioita myös tapahtuu sinulle, joka hetki!19.5.2019


Jokainen ongelma, jonka kohtaat, luo aina ratkaisun – jätä toteutus universumin huoleksi, sinun tehtäväsi on vain luottaa

Useimmille ihmisille vaikeinta elämässä on usko ja luottamus siihen, että elämä todellakin kantaa, ja että kaikki järjestyy aina, ennemmin tai myöhemmin. Mutta samalla usko ja luottamus on myös onnellisen elämän avain. Elämämme siis voi olla kärsimystä vain, jos EMME usko ja luota universumin huolenpitoon. Eli tässä mielessä kärsimys on aina ja poikkeuksetta oma, tunnetason  valintamme. Tietoinen valinta se ei useimmille ihmisille ole, mutta tietoisena luojana sinä jo tiedät, että voit aina valita onnellisuuden, kärsimyksen sijaan.

Kokeaksemme onnellisuutta meidän tulee myös hyväksyä se, että olemme elämässämme aina matkalla jonnekin, emmekä siis ole koskaan lopullisesti perillä. Mutta samalla olemme joka hetki perillä JOSSAKIN, eli saavutamme joka hetki jonkun unelmamme. Se, että emme useinkaan havaitse näitä saavutuksiamme, johtuu vain siitä, että keskitymme niin voimakkaasti siihen, mitä meillä ei vielä ole. Tai niihin negatiivisiin asioihin, joita olemme jo elämäämme manifestoineet. Eli keskitymme toivomiemme asioiden puutteeseen sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mitä toiveitamme olemme jo manifestoineet, ja mitä manifestoimme joka hetki. Voit siis arvostaa jo pelkästään sitä, että hengität joka hetki, ja että sydämesi lyö. Kumpikaan näistä elintoiminnoistakaan ei ole itsestäänselvyys, vaan manifestaatio. Ja samalla tavalla planeettojen täydellinen synkronia universumissa juuri nyt on manifestaatio, jonka mahdollistaa korkea taajuus, joka hallitee universumissa.

Tietoinen luominen on siis niin halutessamme  todella ”lapsellisen helppoa”, sillä jos meillä on ns.aitoa  lapsenuskoa unelmiimme, niin ne toteutuvat aina helposti, ilman kärsimystä.

Jos siis uskot  ”iloiseen matkaan”, ja odotuksesi ovat matkan suhteen jo etukäteen korkealla, niin matkastasi myös tulee onnellinen. Ja syy siihen, miksi monet meistä nauttivat niin paljon esimerkiksi ulkomaanmatkoista, on siinä, että meillä ei useinkaan liity täysin uuteen paikkaan valmiita negatiivisia asenteita, eikä lainkaan negatiivisia  tunnemuistoja, jotka laskisivat tunnetilaamme. Vaan päin vastoin: Koska odotuksemme lomamatkan suhteen ovat usein korkealla, niin uuden jännittävän maan, uuden kulttuurin, ja uusien ihmisten kohtaaminen saa tunnetilamme myös pysymään korkealla, usein  koko loman ajan. Eli vaikka meillä olisi ongelmia kotimaassa, niin lomaviikon ajan monet meistä kokevat silti iloa ja onnellisuutta, ”päästävät irti arjesta”. Tällaiset lomaviikot toimivat siksi usein myös muutoksen mahdollistajina, eli usein tapahtuu niin, että lomalla koettu korkea tunnetila mahdollistaa jonkin sinua pitkään  vaivanneen ongelman ratkeamisen. Tämä voi manifestoitua joko iloisena yllätyksenä, TAI näennäisenä onnettomuutena. Jos siis iloisen lomaviikkosi aikana on kotonasi tapahtunut joku onnettomuus tai vastoinkäyminen, niin voit olla varma, että tuo vastoinkäyminen johtaa lopulta hyvään. Sillä juuri korkea tunnetilasi on sen siis mahdollistanut. Eli kokemasi vastoinkäyminen on välttämätön, jotta saat lopulta sen, mitä olet halunnut. Lomanjälkeiset ”huonot uutiset” eivät siis ole rangaistuksia, ”itku pitkästä ilosta”, vaan ne ovat tapahtumia, joita vastaan olet negatiivisessa tunnetilassasi aiemmin taistellut, etkä ole siten mahdollistanut todellisten toiveidesi manifestaatioita. Todella dramaattiset vastoinkäymisetkin vain siis purkavat sitä painetta, jota negatiivinen tunnetilasi on aiemmin estänyt purkautumasta. Siksi JOKAISEN kokemasi vastoinkäymisen arvostaminen on aina helpoin polku, oli kyseessä sitten avioero, tulipalo, läheisen kuolema, tai mikä tahansa ns. ei-toivottu tapahtuma!

Elämäsi on siis myös parhaimmillaan tuollainen iloinen  matka, jonka jokaisessa käänteessä voit kokea iloisia yllätyksiä, mikäli et keskity ”suureen ja lopulliseen ratkaisuun”, vaan pieniin ilonaiheisiin jokaisena elämänäsi hetkenä. Eli pyri aina kokemaan ja tuntemaan jokainen hetkesi täydellisenä, eli älä keskity koskaan siihen, mitä sinulta puuttuu, vaan iloitse siitä, mitä sinulla jo on. Eli näe jokaisen hetken täydellisyys keskittymällä siihen, mitä voit juuri tuossa hetkessä arvostaa.

Konkreettinen esimerkki: Jos olet lomamatkalla Egyptin pyramideilla, niin jos haluat nauttia matkastasi, niin keskityt fantastisten pyramidien ihailemiseen, et esimerkiksi siihen, että pyramidien ympärillä ei ole asfalttia, vaan pölyävää hiekkaa,  tai että monet egyptiläiset ovat köyhiä. Sillä vaikka murehtisit hiekkaa kengissäsi, tai egyptiläisen ihmisten köyhyyttä, niin olisi kuitenkin täysin täysin turhaa murehtia näitä asioita juuri tuossa tilanteessa. Sen sijaan voit ihailla upeaa pyramidia, ja vaikuttavaa hiekka-aavikkoa, ja olla iloinen siitä, että voit antaa kamelikuskille rahaa, kun hän antaa sinun ratsastaa kamelillaan. Voit siis tehdä juuri meneillään olevasta hetkestäsi sekä itsellesi, että tuolle kamelikuskille parhaan mahdollisen. Sinun tehtäväsi ei siis olla joka hetki olla huolissaan kaikista maailman ongelmista, sillä huolestasi ei lopulta kuitekaan ole mitään hyötyä. Voit todellisuudessa parantaa maailmaa, ja auttaa muita ihmisiä,  vain olemalla itse tyytyväinen omaan elämääsi, ja tuntemalla myötätuntoa kaikkia muita ihmisiä kohtaan, jotka pyrkivät samaan. Et voi koskaan auttaa ketään muuta empatialla tai säälillä, eli antamalla oman tunnetilasi laskea. Tämä on universumin totuus.

Samoin: Jos olet hiihtokeskuksessa hiihtämässä, niin arvosta lunta ja pakkasta, älä ahdistu siitä, että lumi ja ilma ympärilläsi on kylmää.  Sillä juuri kylmyys mahdollistaa hiihtämisen, josta nautit. Jos sinulla ei juuri nyt ole rahaa käytössäsi, mutta sinulla on kuitenkin koti, ja hieman raaka-aineita ruokakaapissasi, niin arvostamalla kotiasi ja noita ruoka-aineita voit inspiroitua valmistamaan noista ruoka-aineista herkullisen aterian, kodissasi, jossa on siihen mahdollisuus. Jos olet juuri nyt yksin, niin älä keskity yksinäisyyteesi, vaan arvosta sitä, että sinulla on juuri nyt tilaisuus kaikessa rauhassa unelmoida parhaasta mahdollisesta kumppanista, eikä sinun tarvitse rynnätä ravintolaan tai  netin deittipalstalle, ja yrittää väkisin löytää itsellesi ”se oikea”. Sillä mitä tahansa yritämme matalasta tunnetilasta käsin, niin se, mitä yrityksillämme saavutamme, värähtelee niin ikään tuossa samassa, matalassa tunnetilassa. Sen varmistaa vetovoiman laki. Vain olemalla korkeassa tunnetilassa voit siis saavuttaa sellaista, josta TODELLA unelmoit. Voit tietenkin myös inspiroitua menemään ravintolaan, tai netin deittipalstalle, mutta tämä tapahtuu siis silloin, kun mielentilasi on korkea, etkä murehdi yksinäisyyttäsi! Sillä jos tunnetilasi on korkea, ja unelmoit kumppanista, niin juuri sillä hetkellä TIEDÄT, että tuo kumppani on jo olemassa jossakin. Joten sinulla ei joka tapauksessa ole mitään hätää, eikä mitään kiirettä lähteä häntä etsimään. Hän saapuu juuri silloin, kun on oikea hetki, kun on oikea aika – kun SINÄ olet valmis vastaanottamaan kumppanisi, eli kun tunnetilasi on korkea. Tästä syystä suurimmat unelmamme toteutuvat usein täysin odottamattomalla tavalla, eli silloin kun –  ja siten kuin –  emme odota niiden tapahtuvan. Sillä kun et YRITÄ löytää ratkaisua ongelmaasi, niin ratkaisu löytyy, koska et itse matalassa tunnetilassasi ole tuon ratkaisun esteenä. Muista aina, että universumin ongelmanratkaisukyky ja viisaus on täysin rajaton.

Tai jos olet sairas, niin älä murehdi sairauttasi, vaan unelmoi terveydestä ja elinvoimaisuudesta, jota juuri parhaillaan sairastamalla  luot – arvosta sitä, että voit juuri nyt levätä. Voit olla jopa kuolemansairas, ja silti arvostaa jokaista hetkeäsi. Sillä vapautuminen fyysisestä elämäsämme on aina ja poikkeuksetta euforinen kokemus, täydelinen vapautuminen kärsimyksestä.

Luot siis joka kerta, kun pyydät jotakin elämältä, mitä tahansa. Eli luot kokemalla kontrastia, eli ei-toivottua. Ei-toivottujen kokemusten hyväksyminen ja arvostaminen on siis onnellisen elämän tärkein avain. Sillä vaikka saavuttaisimme suurenmoisia unelmiamme, niin kontrasti ja vastoinkäymiset eivät koskaan elämästämme silti katoa. Vanhojen vastoinkäymisten tilalle tulee aina vain uusia. Mutta ne eivät ole rangaistus, vaan siunaus, joiden takia sinun ei tarvitse koskaan kärsiä.

Jätä siis pyytämällä, toivomalla ja kysymällä luomiesi asioiden toteuttaminen aina universumin huoleksi, ja keskity luottamiseen, keskity sallimiseen. Jos sinun tulee itse tehdä jotakin unelmiesi saavuttamiseksi, niin teet sen iloisessa mielentilassa, tietäen, että olet juuri tuolla hetkellä helpoimmalla polulla kohti unelmaasi, joka siis on jo olemassa.

Sinä Olet Luoja, sinä olet mittaamattoman arvokas sielu  – sinun syntymäoikeutesi on elämästä nauttiminen!18.5.2019


Elämä on parhaimmillaan inspiroitunutta tanssia, ei uurastusta, suorittamista ja velvollisuuksia

Olet helpoimmalla polulla kohti unelmiasi  aina, kun teet tai ajattelet sitä, mikä tuntuu sinusta juuri nyt hyvältä, tai olosuhteisiin nähden parhaimmalta. Tämä ei johda itsekkyyteen ja ylimieliseen käytökseen muita ihmisiä kohtaan, sillä jos olet resonanssissa korkeamman minäsi kanssa, niin se, mikä tuntuu hyvältä muista, tuntuu hyvältä myös sinusta – ja päinvastoin. Jos siis joku toinen ihminen pakottaa sinut tekemään jotakin, mitä sinä et halua tehdä,niin muista,että olet itse mahdollistanut tuon pakottamsen tuntemalla syyllisyyttä, tai olemalla arvostamatta itseäsi. Eli jos  tunnet, että sinun vapauttasi elää, kuten haluat, rajoitetaan, niin keskity tuntemaan myötätuntoa ja rakkautta niitä kohtaan, jotka sinua haluavat rajoittaa – ja vapautat heidät heidän negatiivisista tunteistaan sinua kohtaan.

Jos taas toinen ihminen kapinoi sinun päämääriäsi ja unelmiasi vastaan, ollessaan itse niissä osallisena (esim. perheessä),  niin sinä et ole syyllinen siihen, että hänellä ei kenties ole ollut omia päämääriä,jolloin hän on ajautunut osaksi sinun päämääriäsi,  vaan hän on itse  valinnut päämäärättömyytensä.

Voit auttaa sekä itseäsi, että tuota toista ihmistä, keskittymällä myötätuntoon, sallimiseen  ja arvostukseen, sillä niin kauan, kun sinä vastustat toisen ihmisen päämääriä, niin niin kauan hän vastustaa sinun vastustustasi, ja olette molemmat negatiivisessa tunnetilassa. Mutta kun sallit kanssaihmisellesi täydellisen vapauden valita omat päämääränsä, niin hän pääsee itse ottamaan vastuun unelmistaan. Ja tällöin käy usein niin, että läheisesi, joka on vastustanut sinun unelmiasi, hyväksyy ne, hylkäämättä omia unelmiaan – eli korkeampi hänessä resonoi sinun korkeamman olemuspuolesi kanssa. Eli jokainen ihminen luo aina itse oman todellisuutensa, ja on luomistyössään täydellisen vapaa – mutta olemme silti kaikki korkeamman minämme taajuudella yhtä, eli ”yhteinen sävel” kenen tahansa toisen ihmisen kanssa löytyy aina korkeasta tunnetaajuudesta. Ja tästä siis johtuu se, että ”rakkaus voittaa aina” ja ”rakkaus ratkaisee kaikki ongelmat”, sillä rakkauden korkeassa taajuudessa ei ole resistanssia eli vastustusta, joka siis ilmenee vain matalissa tunnetiloissa.

Jos sinulla on vaikkapa läheinen, joka puheen tasolla usein ”myöntää virheensä”, mutta kiirehtii kuitenkin tämän jälkeen aina muistuttamaan sinua, että sinunkin täytyy  ”opetella nöyrtymään”, niin negatiivinen tunteesi johtuu siitä, että tuon ihmisen oma nöyryys on tunnetasolla negatiivista, eli tuo toinen ihminen tuntee todellisuudessa katkeruutta. Usein uskontoon perustuva opittu nöyryys on tällaista: Keskitytään siihen, että ollaan vajavaisia ja ”syntisiä”, ”julistetaan omaa arvottomuutta jumalaan nähden”, ja samalla vaaditaan kaikkia muitakin ihmisiä myöntämään vajavaisuutensa. Syy, miksi tällainen herättää muissa ihmisissä vastustusta on se, että kyse ei siis ole myötätunnosta ja pyyteettömästä rakkaudesta, vaan kontrollintarpeesta ja arvottomuudentunteesta negatiivisessa tunnetilassa. Meidän ei koskaan tule olla nöyriä, sillä me olemme korkeampia olentoja. Myötätunto ja rakkaus ei ole nöyryyttä, vaan oman, ja myös kaikkien  toisen ihmisen korkeamman olemuspuolen arvostamista.

Syyllistäminen ja syyllistyminen pitävät suuren osan ihmiskuntaa jatkuvasti matalissa tunnetiloissa. Ja samalla tavalla rajoittavia ovat velvollisuudetunteet, vaatimattomuus  ja kärsivällisyys, tunne siitä, että olemme ikään kuin syntyneet tiettyyn elämäntilanteeseen, koska joku ulkopuolinen voima meidät siihen on pakottanut. Tällaista voimaa ei kuitenkaan ole olemassa, vaan olemme aina täysin itse oman elämämme arkkitehtejä. Eli pysymme ”oman mielemme vankilassa”, vaikka vankilan ovi on koko ajan raollaan,

Pääset ulos tuosta vankilasta tiedostamalla, että elämä ei ole uurastusta ja ”paremman huomisen odottelua”, vaan voit valita joka ikinen hetki positiivisen tunnetilan, jolloin suuntasi on  kohti unelmiasi, eikä niistä poispäin, kärsimyksen hankalamman polun kautta. Eli samalla tavalla, kuin tanssiaisissa kannattaa vain ryhtyä tanssimaan ja iloitsemaan heti, kun tanssiaiset alkavat, eikä jäädä odottelemaan ”täydellistä hetkeä tanssille ja ilolle”, niin samalla tavalla myös elämässä kannattaa alkaa iloita heti, eikä vasta joskus myöhemmin. Sillä unelmiemme toteutumisen ns. ajoitus on vain ja ainoastaan kiinni siitä, sallimmeko itse unelmamme, vai estämmekö niitä toteutumasta.

Ja  sallit siis unelmiasi aina, kun tunnetilasi on korkea. Ja aivan kuten ollessasi tanssiaisissa: Älä keskity tarkasti jokaiseen askeleeseesi, ja ole huolissasi, menevätkö kaikki askeleet täsmälleen oikein – ja samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin ihmisten askeleet –  vaan anna musiikin kohottaa itsesi korkeaan tunnetilaan, ja tanssi intuitiollasi, ilosi kantamana, oman korkeamman minäsi inspiroimana.

Eli jos et ole aivan varma, miten esimerkiksi joku elämääsi ja vapauttasi rajoittava ongelma ratkeaa, niin älä keskity lainkaan tuohon ongelmaan, vaan keskity nauttimaan niistä asioista, jotka ovat jo elämässäsi hyvin. Sillä vain päästämällä irti ongelmastasi se pääsee ratkeamaan – aivan, kuten päästämällä irti negativisista tunteista muita ihmisiä kohtaan, sallit heidänkin tuntea myötätuntoa sinua kohtaan.

Eli tanssi, iloitse, haltioidu, arvosta, päästä irti. Keskity vain sellaisiin asioihin,  joihin sinulla ei liity negatiivisia tunnemuistoja ja vastustusta. Ja näin sallit myös sellaisten ongelmien ratketa, joihin tuollaisia matalan tunnetaajuuden muistoja liittyy.

Luota siis aina universumin huolenpitoon. Olet aina polullasi, vaikka et juuri nyt näkisi ihan tarkalleen, missä kohtaa polkuasi olet kulkemassa, ja kuinka ”lähellä” tai ”kaukana” on päämääräsi. Sillä jatkat matkaasi joka tapauksessa ikuisesti, joten siksi sinun kannattaa valita AINA matkasta nauttiminen, sen sijaan, että jäisit odottelemaan mataliin tunnetiloihin ”parempia aikoja”. Sillä paremmat ajat voivat tulla vain, jos nykyhetkesikin on parempi.

Vaali siis hetkeä, jonka koet juuri nyt, sillä se on todellakin arvokkain – ja ainoa aarteesi!17.5.2019


Voit kokea voimakkaita negatiivisia tunteita vain siksi, että korkeampi minäsi on niin vahvasti eri mieltä siitä, mihin uskot

Suurin osa ihmiskunnasta uskoo negatiivisten tunteidensa luomaan todellisuuteen, koska kokee sen tunnetasolla ”todeksi”. Eli kun ihminen kokee ei-toivottua, niin hän uskoo tuolla hetkellä  ei-toivotun pysyvyyteen, jolloin toivottomuus myös toteuttaa itseään, koska luomme matalassa tunnetilassa lisää ei-toivottua.

Eli negatiivisten tunteiden vallassa emme koe muutoksen olevan mahdollinen, koska emme voi kokea toiveikkuutta samalla, kun koemme epäuskoa. Matala tunnetaajuutemme siis ikään kuin rankaisee meitä siitä ei-toivotusta, jota olemme jo luoneet, ja saa meidät luomaan vetovoiman lain vaikutuksesta samaa ei-toivottua lisää. Ja tällöin uskomme toivottomuuteen siis vahvistuu, emmekä  löydä ulospääsyä negatiivisten tunteidemme ja kokemustemme maailmasta.

Tuo negatiivinen, kärsimyksen maailma, jossa koemme itsemme voimattomiksi ja arvottomiksi, on kuitenkin kaikki pelkkää harhaa, jonka olemme siis itse luoneet. Ja kun opit näkemään tällaisen negatiivisen noidankehän harhana, niin voit tietoisesti  pyrkiä  pois negatiivisesta noidankehästä, ja siirtyä ”positiiviseen noidankehään”.

Kuvittele siis negatiiviset tunteesi kuin sinusta itsestäsi purkautuvana mustana savuna, joka peittää näkökenttäsi, etkä siksi näe kaunista maailmaa ympärilläsi. Mutta heti, kun lakkaat puhaltamasta sisältäsi  tuota mustaa savua, niin savuverho ympärilläsi hälvenee, ja näet taas kauniin, valoisan maailman, ja sen tarjoamat lukemattomat mahdollisuudet.

Eli muuta kokonaan käsityksesi ns. todellisuudesta. Opettele ajattelemaan negatiiviset tunteesi tienviittoina, jotka kertovat vain siitä, että tuntiessasi negatiivista tunnetta, olet korkeamman minäsi näkökulmasta täysin väärässä suunnassa, ja mitä ahdistuneempi olet, niin sitä enemmän olet väärässä suunnassa. Eli todellinen todellisuutesi, joka siis on konkrettista todellisuutta korkeamman minäsi taajuudella, on TÄYSIN erilainen, kuin minkä olet itsellesi ahdistumisen hetkellä sallinut.

Kokemasi toivottomuus kertoo vain toivosta, joka on todellista, mutta jota et juuri nyt tietoisesti koe. Havaitsemasi pimeys kertoo vain valosta, joka on kaikkialla ympärilläsi, mutta jota et juuri nyt havaitse, koska uskot pimeyteen. Tuntemasi voimakas viha ja katkeruus kertoo vain  rakkaudesta, jota et juuri nyt tunne, mutta joka on todellinen olemuksesi. Kokemasi musertava tuska kertoo vain pakahduttavasta ilosta, jonka kiellät tuskaa tuntiessasi itseltäsi. Kun tunnet, että sinulla ei ole vaikeasta tilanteesta enää minkäänlaista ulospääsyä, niin synkkyytesi kertoo vain siitä, että todellisuudessa sinulla on mahdollisuuksia rajattomasti.

Negatiivisen tunnetilamme voimakkuus on siis aina suoraan verrannollinen sen positiivisen määrään, jonka olemme jo itsellemme toiveillamme luoneet. Jos siis ET kokisi ajatellessasi jotakin toteutumatonta toivettasi  negatiivisia tunteita kovin voimakkaasti, niin et olisi myöskään luonut kovin paljon positiivista, sillä et kokisi jo luodun toiveesi POISSSAOLOA.  Emme sure sellaisen ihmisen kuolemaa, jota emme ole koskaan tunteneet. Emme ole pettyneitä sellaisten toteutumattomien asioiden takia, joita emme ole koskaan toivoneetkaan. Emme murehdi sairautta, jos koemme itsemme todella terveiksi ja elinvoimaisiksi.

Esimerkiksi ihminen, jolla on paljon rahaa, ja joka aidosti nauttii rahoistaan, ei koe rahaa ajatellessaan negatiivisia tunteita, ja hän myös saa lisää rahaa helposti. Kun taas ihminen, jolla on paljon rahaa, mutta joka EI nauti rahoistaan, kokee negatiivisia tunteita ajatellessaan rahaa, koska pelkää rahan menettämistä, tai rahan tuomaa epäonnea. Hänellä siis on jotakin, josta hän ei nauti, joten itse asiassa hän toivoo, että hänellä EI OLISI rahaa. Tämä saattaa vaikuttaa sinusta absurdilta, mutta on maailmassa hyvin tavallinen tilanne. Monilla ihmisillä on rahaa, joka tekee heidät onnettomiksi, ja rahan sijaan he toivovat asioita, joita ei saa rahalla, kuten rakkautta. Mutta negatiivinen tunne pitää heidät siis paradoksaalisti rikkaina, mutta rakkaudettomina.

Toisaalta ihminen, joka kokee paljon rakkautta – eli rakastaa myös täysin pyyteettömästi, sillä rakkautta voi olla olemassa vain, jos itse tunnemme rakkautta – kokee onnellisuutta myös tilanteissa,joissa hänellä ei ole rahaa, sillä rakkauden tunne saa hänet tuntemaan myös toiveikkuutta. Ja tämä siis johtuu siitä, että rakkautta tunteva ihminen on yhteydessä omaan korkeampaan minäänsä, ja hän siis TIETÄÄ korkeaan värähtelytaajuuteen luomiensa toiveiden olevan olemassa, vaikka nuo toiveet eivät olisi vielä edes manifestoituneet. Pyyteettömästi rakastava ihminen on siis resonanssissa kaikkien toiveidensa ja unelmiensa kanssa.

Negatiivisten tunteidemme syvyys ja voimakkuus kertoo siis aina vain siitä, kuinka paljon olemme jo luoneet positiivista, mutta jota emme vielä ole fyysiseen elämäämme sallineet.

Eli opettele suhtautumaan negatiivisiin tunteisiisi kuin ne olisivat liikennemerkkejä: Kielletty ajosuunta! Palaa siis takaisin, ja etene toiseen suuntaan. Jos jäät negatiiviseen tunteeseesi, niin et pääse eteenpäin, vaan edessäsi on vain lisää ongelmia, jotka saavat sinut tuntemaan lisää negativisia tunteita, ja jotka vahvistavat virheellistä uskoasi elämäsi toivottomuuteen. Mutta jos vaihdat suuntaa, eli kohdistat ajatuksesi mihin tahansa  myönteiseen ja iloa tuottavaan, niin kuljet jälleen oikeaan suuntaan, kohti toivettasi.

Syvä masennus ja syvä ahdistus kertovat siis aina ja poikkeuksetta vain suunnattomasta arvostasi. Voimakas toivottomuuden tunne kertoo aina loputtomista mahdollisuuksistasi. Voimakas syyllisyydentunne kertoo aina siitä, että et ole koskaan syyllinen mihinkään. Se, mistä sinua syytetään, on vain negatiivisten tunteiden luomus, ja voit luopua syyllisyydestä rakastamalla ja arvostamalla itseäsi ja muita.

Eli tuntemalla iloa ja toiveikkuutta mistä tahansa syystä mahdollistat jatkuvana virtana lisää syitä, jotka tuovat elämääsi iloa ja toivoa! Sen takaa sinulle vetovoiman laki.15.5.2019


Kuinka voit lohduttaa ja rauhoittaa itseäsi silloin, kun koet voimakasta pelkoa, ja olet hädissäsi

Ensinnäkin: Muista aina, että kaikki kokemasi vastoinkäymiset ovat äärimmäisen arvokkaita lahjoja universumilta, sillä niiden avulla voit kertoa universumille täsmällisesti, mitä juuri sinä haluat omalta elämältäsi.

Ja mitä enemmän joku tilanne pelottaa tai ahdistaa sinua, niin sitä kauempana senhetkinen tunnetaajuutesi on laajentuneen korkeamman minäsi taajuudesta – ja sitä voimakkaammin myös viestität universumille, että se mitä juuri nyt koet, on jotakin aivan muuta, kuin mitä itse haluat tai ansaitset.

Eli jos vaikkapa joku ihminen hyökkää sinua vastaan –  vaikkapa halveksien, vähätellen tai syyllistäen sinua – ja tunnet hyvin voimakasta ahdistusta, niin negatiivinen tunteesi kertoo siitä, että korkeampi minäsi on täysin eri mieltä, eikä sinulla ole MITÄÄN syytä hävetä, pelätä, tuntea syyllisyyttä, arvottomuutta ja ahdistusta. Olet kyllä itse tunnetasolla ”pyytänyt” tuota hyökkäystä, eli se, että joku hyökkää sinua vastaan negatiivisessa tunnetilassa, on yli päätään mahdollista vain siksi, että et itse arvosta itseäsi, ja kyseiseen asiaan liittyy sinulla siis syyllisyyden, häpeän tai arvottomuuden tunteita. Usein tuollaiset hyökkäykset tapahtuvat, ja tunnemuistot aktivoituvat myös juuri silloin, kun olet jo ajatellut olevasi ”selvemmillä vesillä”, eli tunnet aivan erityisen suurta pettymystä ja toivottomuutta, koska ajattelit jo jättäneesi tuon piinaavan asian taaksesi.

Mutta tässä sinulle iloisia uutisia: Kun olet ollut jo vakaasti korkeassa tunnetilassa, ja kohdallesi sattuu tuollainen hyvin epämiellyttävä tilanne, jossa ”matto vedetään altasi”, niin olet jo TODELLA lähellä lopullista vapautumista asiaan liittyvistä negatiivisista tunteista!  Eli tällaiseen tilanteeseen sopii lause: ”Pimeintä on juuri ennen aamunkoittoa”.

Sillä kun positiivisessa tunnetilassa ollessasi siis koet äkillisen suuren pettymyksen, niin pyydät universumilta apua tavallistakin voimakkaammin (negatiivinen tunteesi tuntuu aivan erityisen ”väärältä”ja kivuliaalta), ja jo pitkään sinua vaivannut negatiivinen tunnemuistosi ”puhdistuu ja neutraloituu”. Mutta muista, että älä tuomitse myöskään tuota hyökkääjää, vaan pyri katsomaan häntä korkeamman minäsi silmin, myötätunnolla ja rakkaudella. Sillä hän on tässä tilanteessa ainoastaan kanssaluojasi, ja hänen oma tunnetaajuutensa vain sopi syyllisyyden, häpeän, arvottomuuden ja pelon tunnemuistoosi. Mutta hänkin lopettaa hyökkäyksensä heti, kun vastaat siihen rakkaudella ja myötätunnolla. Muista, että myös tuo hyökkääjä ja syyllistäjä on perusolemukseltaan mittaamattoman arvokas sielu.

Tässä ajatusmalleja, joihin sinun kannattaa kuvatunlaisessa tilanteessa keskittyä, lohduttaaksesi ja rauhoittaaksesi itseäsi, ja mahdollistaaksesi siis tunnetilasi kohoamisen:

Olen mittaamattoman arvokas sielu. Olen missä olen. Kokemistani negatiivisista tunteista huolimatta, kaikki on hyvin. Negatiivinen tunteeni on välittänyt voimakkaan pyynnön universumille, ja apu on jo tulossa. Voin luottaa universumin huolenpitoon, kaikki tapahtuu aina täsmälleen oikeaan aikaan. Kaikella, mitä tapahtuu, on aina pyhä tarkoitus. Se, mistä minua syytetään, ei ole totta – se vain tuntuu todelta, koska syyllistän itse itseäni. Olen luonut suunnattoman paljon toiveita korkeamman minäni taajuudelle, ja paha oloni johtuu vain siitä, että en ole vielä sallinut niitä itselleni. Mutta olen hyvin lähellä suurenmoisia unelmiani, ja juuri siksi tuntuu niin pahalta olla erossa niistä. Olen siis laajentunut valtavasti, luonut  todella paljon, ja siksi korkeampi minäni on niin jyrkästi eri mieltä kanssani, kun katson NIINSANOTTUA todellisuuttani, ja kuuntelen itseeni kohdistuvia syytöksiä.

Olen kuitenkin tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä minulla jo on, ja innoissani sallimaan itselleni lisää. Mielialani kohoaa heti, kun keskityn siihen, mitä arvostan, enkä siihen, mitä pelkään.  Olen suunnattoman ylpeä kaikesta siitä, mitä olen omilla kokemuksillani luonut. Voin joka hetki tavoitella hieman parempaa tunnetta, eli minun ei tarvitse teeskennellä olevani täydellisen onnellinen juuri nyt, vaan voin rakentaa vähitellen sillan pahasta olostani toiveikkuuden kautta iloon ja onnellisuuteen. Ja kun tunnen iloa ja tyytyväisyyttä, niin vetovoiman laki vetää luokseni lisää syitä iloon ja tyytyväisyyteen.

Minun ei koskaan tarvitse eikä pidä verrata itseäni, elämääni ja saavutuksiani muihin, ja muiden ihmisten elämiin ja saavutuksiin, ja tuntea itseäni huonommaksi ja arvottomammaksi, kuin  nuo muut ihmiset. Minä vastaan aina vain omista tunnetaajuuksistani ja omasta todellisuudestani, muut luovat oman todellisuutensa itse.  Kokemalla negatiivisia tunteita olen tehnyt suunnattoman suuren palveluksen universumille, sillä kaikki toiveeni ovat auttaneet universumia laajenemaan, eli kaikki kokemani negatiivinen on aina luonut positiivista.

Hyväksyn aivan kaiken, mitä minulle tapahtuu, ja mitä toiset ihmiset minulle ovat tehneet tai tekevät. Heidänkin negatiiviset tunnetilansa johtuvat vain siitä, että he ovat erossa omasta korkeammasta minästään. Hyväksymällä, arvostamalla, ja tuntemalla myötätuntoa heitä kohtaan, annan heillekin mahdollisuuden tuntea myötätuntoa minua kohtaan.”

Positiivinen tunnetilasi on siis kuin taikasauva, joka muuttaa kaikkien kanssaihmistesikin reaktiot sinua kohtaan positiivisiksi. Sinun ei tarvitse edes kommunikoida noiden muiden ihmisten kanssa, me olemme kaikki yhtä, ja positiivinen, eli korkea tunnetilasi, välittyy noille ihmisille, vaikka he olisivat toisella puolella maapalloa.

Sinä sis olet Luoja, ja sinä olet kaikkivoipa, suunnattoman arvokas sielu. Kaikki on hyin. Sinulla ei ole mitään hätää. Rakasta ja arvosta itseäsi,ja luota universumin huolenpitoon.14.5.2019


Tekemällä rauhan nykyhetken kanssa otat käyttöösi energian, joka on luonut koko universumin

Koemme negatiivisia tunteita vain silloin, kun emme hyväksy nykyhetkeämme, eli emme ole resonanssissa oman laajentuneen itsemme kanssa – eli emme ole selkeyden tilassa juuri nyt. Siksi matalassa tunnetilassa ollessasi sinua lähes RAIVOSTUTTAA, kun joku puhuu sinulle ”hetkessä elämisestä”, ja ”todellisuuden hyväksymisestä”, sekä vastoinkäymisten arvostamisesta,eli ”pilvien kultareunuksista”- toisin sanoen  positiivisen ajattelun voimasta.

Mutta kun taas olet korkeassa tunnetilassa, niin silloin näet polkusi selvemmin, ja voit aidosti iloita sen jokaisesta käänteestä, sillä kiemurtelevankin polkusi jokaisesta mutkasta voit aina löytää aarteen, jota et vielä äsken osannut odottaa löytäväsi.

Kärsimättömyyden ja pettymyksen tunteet ovat siis vain sitä, että et nauti matkastasi, eli keskittymällä ei-toivottuun, jonka koet juuri nyt,  valitset ei-toivotut kokemukset myös tuleviin hetkiisi.

Mutta joka IKINEN hetki voit vaita myös selkeyden, ja se siis tapahtuu hyväksymälä aidosti kaikki, mitä sinulle tapahtuu. Jos esimerkiksi olet kokenut jotakin epämiellyttävää menneisyydessä, ja kun olet jo unohtanut tuon kokemuksen, ja olet jo melko vakaasti korkeassa tunnetilassa, niin yhtäkkiä tuo ei-toivottu asia palaakin elämääsi ja mieleesi. Tällaisen kokemuksen arvokkuus on siinä, että kun oma värähtelytaajuutesi on kohonnut, niin voit korkean tunnetilasi ansiosta lopullisesti neutraloida tuohon kokemukseen liittyvän negatiivisen tunnemuiston. Eli voit ikään kuin sinetöidä sen, että negatiivinen kokemuksesi oli lopulta hyvä, ja myös hyödyllinen asia, eli kokemasi ei-toivottu loi lopulta toivottua. Sillä jos ET kokisi tuota tunnemuiston neutralisointia, niin tuo sama tunnemuisto palaisi edelleen uudelleen ja uudelleen elämääsi, koska negatiivinen tunnemuisto jäisi siis  ”puhdistamatta”. Näet siis kokemiesi vastoinkäymisten suunnattoman arvokkuuden usein vasta myöhemmin, ollessasi jo ”selvemmillä vesillä”.

Esimerkiksi, jos olet joskus kokenut eron, ja olet jo unohtanut koko menneen parisuhteen, eli negatiiviset tunnemuistosi eivät enää ole olleet aikoihin mielessäsi aktiivisia, niin täysin odottamatta saatat tavalla tai toisella törmätä muistoon edellisestä puolisostasi. Ja jos olet tuolla hetkellä korkealla tunnetaajuudella, niin näetkin entisen puolisosi korkeamman minäsi silmin, eli näet hänen todellisen olemuksensa,  etkä siis sitä negatiivista kuvaa, jonka sinä itse kokemusmaailmaasi aikoinaan loit. Sillä kaikki ihmiset ilmentävät seurassamme aina sitä olemuspuolta itsessään, jonka ME omalla värähtelytaajuudellamme vastaanotamme. Tämä on asia, joka monen meistä on vaikea hyväksyä, mutta joka on hyväksyttävä ja ymmärrettävä, jos haluamme vaikkapa päästä eroon elämässämme uudelleen ja uudelleen toistuvista negatiivisista ”kuvioista”. Esimerkiksi, jos sinulla on ollut useita parisuhteita, joissa puolisosi on epäluotettava, niin pääset eroon tästä toistuvasta kokemuskuviosta lakkaamalla pelkäämästä epäluotettavuutta. Pelkosi, ja keskittymisesi negatiivisesta tunnetaajuudesta käsin luotettavuuden vaatimukseen, ja toisen ihmisen käytöksen kontrollointiin, saa nimittäin aikaan sen, että vedät toistuvasti puoleesi epäluotettavia kumppaneita. Luovu siis kontrolloinnintarpeestasi ja pelostasi, ja nämä toistuvat kokemkset loppuvat.

Tai jos koet jatkuvasti rahan puutetta, niin aina kun olet mistä tahansa syystä korkeassa tunnetilassa, niin arvosta aidosti ja vilpittömästi rahattomuuttasi, arvosta rahan puutteen mahdollistamaa aineettomien asioiden arvostamista, sen inspiroimaa luovuutta, ja luottamusta elämään, jota elämäsi taloudellinen epävarmuus on voimakkaasti sinussa vahvistanut. Näet siis kokemasi rahanpuutteen takia onnellisuuden kokemuksen suhteellisuuden, eli sen, että on lopulta aivan samantekevää, onko sinulla rahaa tai ei – voit silti joka hetki kokea itsesi suunnattoman arvokkaaksi, ja  kokea päivittäin ihmeitä, joita ”rahalla ei saa”. Ja kun olet oppinut arvostamaan rahan puutetta, niin tuo puute ei enää ole negatiivisena tunnemuistona aktivoituneena sinussa, jolloin et enää vedä tuota puutetta  puoleesi myöskään lisää. Sillä saamme aina sen, mitä haluamme ja mitä emme halua, riippuen tunnetilastamme.

Eli hyväksymällä aina aivan kaiken, mitä sinulle tapahtuu – tai mitä sinulle tietoisista toiveistasi huolimatta ei tapahdu – mahdollistat aina helpoimman polun kohti selkeyttä ja todellisia toiveitasi. Ja usein se, mitä kuvittelit toivoneesi, ei ollutkaan se sydämesi todellinen toive, vaan olit luonut korkeamman minäsi taajuudelle jotakin vielä paljon parempaa, suurempaa ja arvokkaampaa. Ja jos todellinen olemuksesi on kokemustesi seurauksena voimakkaasti laajentunut, niin voit vastaanottaa vain sen, mitä todella toivot. Mutta se, mitä lopulta saavutat ja itsellesi sallit,  on silloin myös aina paljon suurenmoisempaa ja tyydyttävämpää, kuin mitä osasit tietoisessa mielessäsi koskaan edes kuvitella.

Koska todellinen, sydämesi toive, on aina kaikkien yksittäisten toiveidesi luoma  suurenmoinen taideteos. Ja vain kokemalla sydämesi toiveen toteutumisen voit kokea todellista, aitoa tyytyväisyyttä. Ja silloin TIEDÄT, että olet Luoja, jolle mikä tahansa on mahdollista.

Tekemällä siis rauhan nykyhetken kanssa saat käyttöösi energian, joka on luonut koko universumin, ja jonka ansiosta Kaikki Mikä On on tälläkin hetkellä olemassa, ja täydellisessä synkroniassa, kaaoksen sijaan. Sinä olet osa tätä täydellistä synkroniaa, eli olet korkeamman tietoisuuden, puhtaan positiivisen energian, rakkauden energian  ulottuvuus. Ja sellaisena aina mittaamattoman arvokas.

Salli siis itsellesi kaikki ne lahjat, joita olet itse itsellesi luonut, yhden kerrallaan, jatkuvana virtana. Ja avain aarrearkkuusi on ilo ja rakkaus, oman korkeamman minäsi korkea tunnetila.13.5.2019


Tietoisena luojana et manifestoi, vaan luot olosuhteet, joissa manifestaatio voi tapahtua

Kun puhumme tietoisesta luomisesta, niin matalasta tunnetaajuudesta käsin tulkittuna sana ”tietoinen” korostuu. Siksi on erittäin tärkeää, että tiedostat aina oman tunnetilasi, ja pyrit ensisijaisesti vain rentoutumaan ja arvostamaan niitä asioita, jotka elämässäsi jo OVAT toivomallasi tavalla. Sillä tunnetilasi pysyy korkeana arvostaessasi asiaa, johon jo uskot. Ja vetovoiman lakia ei voi huijata ”uskottelemalla”, että uskoo johonkin. Vetovoiman laki reagoi vain aitoihin tunteisiin, siis taajuuksiin.

Eli jos keskityt turhautuneena ja kärsimättömänä tuohon sanaan ”tietoinen”, niin alatkin jälleen yrittää toteuttaa itse toiveitasi, etkä siis salli niiden toteutua.

Korkeassa tunnetilassa ollessasi sen sijaan ymmärrät, että sinä et manifestoi, vaan sinä luot vain olosuhteet, joissa manifestaatio ”voi tapahtua”. Olet siis kuin laborantti tai maanviljelijä, joka luo parhaat mahdolliset olosuhteet kasvaa sille, mitä  haluaa viljellä. Jos taas ajattelet taukoamatta manifestoivasi, niin olet tunnetasolla enemmän tietoinen toiveesi poissaolosta ja puuttumisesta, kuin siitä, että toiveesi on jo olemassa, korkean minäsi taajuudella.

Manifestaation ja toiveen välillä on siis usein  vain hiuksenhieno ero. Ja aivan kuten matkaradiosta tiettyä radiotaajuutta manuaalisesti  etsiessäsi pitää kanavaetsimen olla täsmälleen oikein asetettu, että kuulet haluamaasi lähetystä, niin samalla tavalla tunnetaajuutesi pitää olla täsmälleen oikea, jotta manifestaatio voi realisoitua (”real”, todellinen maailmallisessa mielessä). Ja sinulta vaaditaan  sitä enemmän uskoa, luottamusta ja IRTIPÄÄSTÄMISTÄ, mitä voimakkaampi toiveesi on, koska jos tuijotat toteutumatonta toivettasi, niin tunnetaajuutesi laskee, koska yrität, et usko, et salli. Tällainen ”tavoite karkaa koko ajan käsistäni” -tilanne syntyy, jos pyydämme paljon enemmän kuin sallimme, eli olemme enimmäkseen matalissa tunnetaajuuksissa.

Kuinka sitten tehdä itseni valmiimmaksi vastaanottamaan toiveeni? Sana ”tehdä” on jälleen ongelmallinen, sillä jos tahtosi ja haluamisesi on hyvin voimakasta, niin keskityt edelleen yrittämiseen, sallimisen sijasta.

Unelmasi on siis valmis, mutta jos se ei ole vielä todellisuuttasi, niin sinä et ole valmis unelmallesi. Älä kuitenkaan tuomitse itseäsi siksi, että sinulla on hyvin voimakas tahto, ja vahva halu toteuttaa unelmiasi – suuria unelmia toteuttavilla ihmisillä on aina voimakas ja tarkasti fokusoiva mieli, ja paljon rohkeutta uskoa unelmiinsa –  vaan ole lempeä itsellesi, ja keskity nauttimaan nykyhetkestä. Onnellinen nykyhetki on aina arvokkain aarteesi, joka sinulla koskaan tulee olemaan.

Jos olemme jo ”epätoivoisia” jonkun meille tärkeän unelmamme suhteen – etenkin, jos koemme, että unelman toteutmisella olisi jo kiire, eli olemme hädissämme  –  niin huolettomana ja kevytsydämisenä oleminen tuollaisessa tilanteessa tuntuu meistä täysin järjettömältä –  ja ”vastuuttomalta”. Mutta huolettomuus ja irtipäästäminen on kuitenkin ainoa tapa sallia tuollaisessa tilanteessa toiveemme. Ja siksi apu tulee tällaisissa tilanteissa aina ”viime hetkellä”,eli  selviämme täpärästi, kun ”luovuimme jo lopullisesti toivosta”. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kokea tällaista hyvin voimakasta draamaa elämässäsi jatkuvasti, jos harjoittelet korkean tunnetilan  sallimista. Eli asiat järjestyvät paljon pehmeämmin, ilman kärsimystä, kun olet korkeassa tunnetilassa. Elämä kantaa siis aina, mutta elämä on sinulle helpompaa, jos keskityt positiivisuuteen ja luottamiseen, stressin ja pelon sijaan.

Älä siis  tuijota matalasta tunnetilasta käsin toivomaasi lopputulosta. Jos et pysty ajatelemaan unelmaasi korkeassa tunnetilassa, niin ajattele jotain sellaista, johon jo uskot. Muista, että tärkein manifestaatiosi on aina vain positiivinen tunne, sillä positiivinen tunne mahdollistaa ideat ja inspiraatiot, jotka ovat lähtöisin korkealta minältäsi. Jos olet matalassa tunnetilassa, niin manifestoit niin ikään ideoita – eli ”saat ratkaisumalleja mieleesi” – mutta  ne perustuvat pelkoon ja riittämättömyyden, rajallisuuden tunteeseen, ja tekevät polustasi vain vaikeamman.

Matalassa tunnetilassa siis ajattelet: ”Ideoita minulla on vaikka kuinka paljon, mutta mikään niistä ei koskaan onnistu”.  Ja tällainen ajattelu vain vahvistaa epäuskoasi, ja vetovoiman lain vaikutuksesta myös toteuttaa itse itseään.

Arvosta aina näennäisesti merkityksettömiltäkin tuntuvia ideoita ja vihjeitä, joita saat ollessasi edes hetken huoleton, sillä universumi ei koskaan väsy ohjaamaan sinua oikeaan suuntaan, AINA kun annat siihen vain itse tilaisuuden, eli olet korkeamman minäsi taajuudella. Eli paradoksi on, että hyvin pieniä, ja materiaalisessa mielessä ”vähäarvoisia”elämämme asioita arvostamalla, voimme saavuttaa todella suuria unelmia, koska kyse on siis usein vain hienonhienosta taajuuserosta  epäuskon ja uskon välillä, toivon ja tiedon välillä.

Jos toiveesi on TODELLA voimakas, niin toiveesi voi joskus toteutua myös epäuskostasi huolimatta. Mutta silloin polkusi ei ole helppo.

Positiivinen tapahtumaketju kohti toivettasi etenee aina, kun sinulla on hyvä olla, mistä tahansa syystä. Eli siinä mielessä kaikkein tärkein elämänohje on: Kaikesta, mitä meille tapahtuu,  seuraa aina pelkkää hyvää, kaikki on täydelisen hyvin juuri nyt.

Älä siis vahvista omaa asennettasi siitä, että salliminen on vaikeaa, sillä se on vaikeaa vain, jos uskot sen olevan vaikeaa. Jos tarvitset todisteen, ennen kuin uskot, niin toiveesi ei voi toteutua. Mutta yrittämistä ei tarvita silloin, kun  uskomme ja luotamme, sillä uskon ja luottamuksen tilassa meillä on suora yhteys korkeimpaan tietoisuuteen.

Älä siis koskaan YRITÄ tulla onnelliseksi, syystä, jota sinulla ei vielä ole, vaan ole onnellinen ja tyytyväinen, mistä tahansa syystä, ja sallit itsellesi lisää syitä, olla onnellinen.

Sekä pelkomme, että toiveemme, toteutuvat aina. Totuus luomisvoimastamme on siis yksinkertainen: Luomme aina sitä, mitä ajattelemme, toivottua tai ei-toivottua, riippuen tunnetilastamme. Valitse siis ilon, rakkauden, tyytyväisyyden ja luottamuksen tunnetila. Rakasta ja arvosta kaikkea ja kaikkia.

Elämä on sallimisen taidetta.12.5.2019


Vaali omia unelmiasi – ja hyväksy aina myös kaikki kanssaihmistesi unelmat

Jos sinulla on unelma, jonka pelkäät olevan ristiriidassa kanssaihmistesi unelmien kanssa, niin olet matalassa tunnetilassa arvioidessasi myös omaa unelmaasi, etkä siten näe kokonaiskuvaa, jonka korkeampi minäsi näkee. Universumi löytää aina keinot sovittaa eri ihmisten unelmat ja vapaa tahto täydelliseen sinkroniaan keskenään.

Jos siis kanssaihmisesi ovat eri mieltä kanssasi vaikkapa sinun unelmasi ”järkevyydestä”, niin älä keskity murehtimaan sitä, että he ovat eri mieltä. Vaan hyväksy heidän mielipiteensä, ja arvosta sitä, että heillä on tuo oma mielipide. Sinun tehtäväsi ei ole olla huolissaan unelmienne oletetusta yhteensopimattomuudesta, vaan sinun tehtäväsi on vain ja ainoastaan luottaa universumin viisauteen. Jos keskityt kanssaihmisesi yhteistyöhaluttomuuteen, niin hän ilmentää yhteistyöhaluttomuuttaan aina, kun hän on seurassasi. Riidat ja erimielisyydet ovat aina pohjattomia siksi, että jos olet negatiivisessa tunnetilassa, niin aktivoit aina myös  kanssaihmisessäsi negatiivisen tunnetilan. Tämä ei siis suinkaan tarkoita, että kanssaihmisesi olisi ”paha” tai ”ilkeä”, vaan sinä itse aktivoit hänessä nuo piirteet. Ota sis aina täydellinen vastuu  siitä, miten muut ihmiset  sinun seurassasi käyttäytyvät! Se on helpoin polku, aina.

Jos vastustat jotakin, mitä tahansa, niin aktivoit myös kanssaihmisissäsi vastustuksen. Eli jos kritisoit, niin saat muut kritisoimaan sinua. Ja aivan samoin: Jos rakastat ja arvostat muita, niin löydät aina ihmisiä, jotka rakastavat ja arvostavat sinua.

Älä siis koskaan vastusta kanssaihmistesi unelmia, vaan keskity aina vaalimaan omia unelmiasi. Sillä emme voi koskaan unelmoida toisen ihmisen puolesta, luoda toisen ihmisen todellisuutta, ainoastaan omaamme. Emme voi siis värähdellä toisen ihmisen puolesta, jokaisen ihmisen tunnetaajuus ja todellisuus on aina heidän omansa. Mutta jos ihmisellä EI ole omia päämääriä, tai hän ei usko niihin itse, niin hän kyllä ajautuu osaksi muiden ihmisten päämääriä. Mutta tämä on negatiivisen tunnetaajuuden manifestaatio, uhrautumista. Eikä se ihminen, jonka päämääriin ajaudut mukaan, ole millään tavalla syyllinen siihen, että sinä et salli itsellesi omia unelmiasi. Sinä itse olet omasta tilanteestasi täydellisesti vastuussa.

Ajattele kaikkia muita ihmisiä aina arvostavasti, eli katso heitä oman korkeamman minäsi silmin. Sillä korkeamman minänne taajuudella te OLETTE yhtä. Arvosta muiden ihmisten toiveita ja päämääriä, myös silloin, kun ne tuntuvat näennäisesti olevan ristiriidassa omien päämääriesi kanssa. Pääset aina omaan päämäärääsi, jos TODELLA toivot sitä, etkä ole kärsimätön. Eli jos annat asioiden tapahtua, sen sijaan, että yrität saada ne tapahtumaan. Negatiiviset kokemukset tarkentavat päämääriämme joka hetki, ja jos  suhtaudut kaikkiin ns. vastoinkäymisiin suurina lahjoina, niin sinun ei tarvitse koskaan kärsiä vastoinkäymisten takia. Onnellisuus on siis mahdollista missä tahansa tianteessa, koska kyse on vain näkökulmasta kulloinkin tapahtuvaan asiaan. Jos vastustamme mitä tahansa, mitä meille tapahtuu, niin kuljemme väärään suuntaan. Jos hyväksymme sen, mitä meille tapahtuu, ja tunnetilamme on korkea – ei siis esim. pettynyt, uhrautuva, kostonhumoinen tai katkera – niin kuljemme aina helpointa polkua kohti todellista unelmaamme. On siis täysin tarkoituksenmukaista, että kuljemme joskus pimeyden kautta valoon, karikoiden kautta vapaampiin vesiin, kivun kautta kivuttomuuteen, nälän kautta kylläisyyteen, yksinäisyyden kautta parisuhteeseen. Koska meidän tulee aina kokea ei-toivottu, luodaksemme toivottua. Pyytää saadaksemme ratkaisu. Kysyä saadaksemme vastaus. Mutta meidän ei koskaan tarvitse jäädä mataliin tunnetiloihin, siis pyytämisen ja kysymisen taajuudelle, vaan vastoinkäymiset ovat olemassa vain siksi, että voimme valita ja sallia sen, mitä itse toivomme, korkeassa tunnetilassa.

Kun hyväksyt kaiken, mitä muut ihmiset tekevät tai päättävät, niin olet täydellisen vapaa. Sillä kaikkein tärkein asia pyrkiessäsi kohti onnellista ja tasapainoista elämää on se, että valitset aina mahdollisimman korkean tunnetilan, sillä emme halua elämässämme koskaan mitään mistään muusta syystä, kuin tunteaksemme korkeaa tunnetta, iloa ja rakkautta. Ja vaikka tuntisit ajoittain myös negatiivisia tunnetiloja, eli palaisit niinsanotusti ”pyytämisen” taajuudelle, niin tidät, että kyse on ainoastaan tunnetilasta, taajuudesta, jonka voit milloin tahansa muuttaa positiiviseksi.

Jos sinulla on joku unelma, joka on ”kypsymisvaiheessa”, niin vaali sitä mielessäsi, hoivaa sitä kuin lasta, kasvia tai lemmikkiä, mutta älä puhu unelmastasi kanssaihmisellesi, joka on negatiivisessa tunnetilassa, tai jolla on SINUN  uskomuksesi mukaan toisenlaisia päämääriä ja uskomuksia. Jos sinulla on positiivisia aavistuksia unelmasi suhteen, niin älä vaadi muilta ihmisiltä tukea aavistuksillesi. Sillä jos muut ihmiset epäilevät unelmaasi – koska he eivät ole kokeneet samanlaisia aavistuksia kuin sinä – niin heidän mielipiteidensä kuunteleminen saa vain oman tunnetilasi laskemaan, ja pian et itsekään enää usko omaan unelmaasi.

Kel onni on, se onnen kätkeköön.” Tämä sanonta ei kuitenkaan tarkoita sitä, etä et saisi iloita unelmiesi saavutamisesta. Mutta jos et itse vielä ole aivan varma unelmasi toteutumisesta, eli olet enemmän toivon, kuin uskon ja tiedon taajuudella, niin vaali siis unelmaasi sisimmässäsi, kunnes se on valmis manifestoitumaan. Näin oma tunnetaajuutesi pysyy sallimisen taajuudella.

Voit siis unelmoida kuinka suuria unelmia haluat, kunhan niitä ajatellessasi pysyt itse korkeassa tunnetilassa. Jos epäilet unelmasi mahdollisuutta toteutua, niin ajattele sellaisia unelmia, jotka olet jo toteuttanut. Universumi ei erottele uusia unelmiasi vanhoista, universumi ja vetovoiman laki reagoi aina vain tunnetilaasi.

Ja korkeassa tunnetilassa sallit, otat vastaan, eli olet matkalla kohti unelmaasi, aina ja joka hetki. Luota prosessiin, iloitse matkasta. Sillä iloinen matka koostuu matkan varrella koetuista iloisista kokemuksista, iloisista hetkistä. Iloiset hetkemme ovat siis ainoa onnellisuus, mitä elämässämme tulee koskaan edes olemaan. Iloisissa hetkissä ja korkeissa tunnetiloissa on siis kaikki onni, jota koskaan omistamme.

Voimasi on vain ja ainoastaan juuri tässä hetkessä, juuri nyt. Haltioidu siis siitä,  että olet olemassa, juuri nyt!11.5.2019


Innostuksen tunteen jälkeen kokemasi pettymys on syvä, koska korkeaa tunnetaajuutta vastaa suhteessa yhtä syvä ”aallonpohja”

Jos olet pitkään toivonut ja visualisoinut jotakin asiaa, ja olet eräänä päivänä jo todella innostunut unelmastasi, ja olet jo lähes varma, että se tulee hetkellä millä hyvänsä toteutumaan, eli koet unelmasi tunnetasolla ”enemmän mahdolliseksi”, kuin aikaisemmin, niin jos toiveesi ei kaikesta innostuksestasi huolimatta sitten lopulta vieläkään ole  ikään kuin ”kypsä” toteutumaan, niin kokemasi pettymys tuntuu todella kipeältä, siis ihan fyysisesti.

Tämä johtuu siitä, että innostuneena luot korkeamman minäsi taajuudelle todella paljon tarkkoja yksityiskohtia, jotka liittyvät unelmaasi. Tosiasiassa kuitenkin vastaanotat näitä yksityiskohtia  korkeasta taajuudesta. Me siis vastaanotamme myös omia ajatuksiamme inspiroituneina korkeammalta minältämme, eli ajatuksemmekaan eivät tässä mielessä ole ”omiamme”, vaan siltä tunnetaajuudelta vastaanotettuja, kuin missä kulloinkin olemme, samaan tapaan kuin radio-ohjelmat. Tosin omia ajatuksiamme ne tietysti ovat siinä mielessä, että todellinen olemuksemme ON korkeampi tietoisuus, josta noita ajatuksia ja ideoita siis vastaanotamme. Mutta: Voimme samalla tavalla vastaanottaa myös matalan tunnetaajuuden ajatuksia. Tästä on hyvä esimerkki ajatus ”Murphyn laista” (”jos jokin asia voi mennä pieleen, se menee pieleen”) , tai hokema: ”Jos asia voi mennä huonosti, se voi kohta mennä myös vielä paljon huonommin.”

Synkroniakin siis on mahdollista juuri tästä syystä. Emme ajattele ”sattumanvaraisia ajatuksia”, vaan vastaanotamme jo valmiiksi olemassaolevia, jo luotuja ajatuksia. Maailma ei siksi ole kaoottinen paikka edes näennäisen kaaoksen tilassa, vaan kaikki mitä voi tapahtua, on jo valmiiksi olemassa mahdollisuutena, valintana – ja kokonaisuutena, joka koostuu tietyitä osatekijöistä. Me vain suoritamme sitten itse sen valinnan, omien tunnetilojemme mukaan.

Eli kun olet innostunut, niin  positiivinen tapahtumaketju on käynnissä, ja toiveidesi virta kiihtyy jokaisena hetkenä, jonka vietät korkeassa tunnetilassa, toiveikkuuden taajuudella. Mutta koska olet toivonut jo kauan, niin myös unelmasi värähtelytaajuus on hyvin korkea, eli pienikin ”lipeämien” korkeasta tunnetilasta hidastaa lopullista manifestaatiota, koska tunnetaajuutesi täytyy manifestoitumisen hetkellä siis olla täsmälleen sama, kuin toiveesi taajuus.

Tästä syystä monet ihmiset pelkäävät unelmoida ”suuria” unelmia. Sillä pettymys silloin, kun unelman toteutuminen on jo lähellä, mutta unelma ei kuitenkaan toteudu, on tavallista voimakkaampi. Jos siis vain hieman haluat jotakin, niin pettymyksesikään ei ole kovin suuri, jos et saakaan haluamaasi. Siksi moni ihminen kokee, että hän oli paljon onnellisempi, ennen kuin edes erehtyi toivomaan sitä, mitä toivoi. Mutta todellisuudessa tyytyväisyys  tavoitteidemme saavuttamisesta kasvaa samassa suhteessa, kuin toiveemme. Eli ns. pieniä unelmia unelmoiva ei koe myöskään yhtä suurta tyydytystä unelmiensa toteutumisesta, kuin ”taivaita tavoitellut”.

Pettymyksen syvyys siis on suhteessa innostuksen tilassa koettuun huippuun. Jos katsot kuvaa ääniaallosta, niin ymmärrät, miksi näin on. Jos TODELLA haluat jotakin, niin se tarkoittaa, että et TODELLAKAAN halua sen puutetta.

Eli jos olet innostunut, mutta unelmasi ei ole vielä jonkin pienen puuttuvan yksityiskohdan takia kypsä manifestoitumaan, niin tuletkin kärsimättömäksi, jolloin tunnetilasi laskee, ja koet siis  hetkellisesti ”aallonpohjan”, kun yrität väkisin päästä tavoitteeseesi, joka ei vielä siis VOI  tapahtua. Ja aallonpohjan kokemus saa sinut uskomaan, että ”kaikki innostuksesi olikin pelkkää harhaa”, ja että olet palannut ikään kuin nollapisteeseen, lähtöpisteeseen. Mutta tämä ei tietenkään pidä lainkaan paikkaansa, vaan olet luonut jo niin paljon, että rakettimainen kohaminen takaisin huipulle on mahdollista milloin tahansa – jos vain sallit sen, olemalla kaikesta kokemastasi huolimatta korkeassa tunnetilassa. Olet siis aina polullasi, vaikka et juuri nyt näkisi polkua allasi, koska kieltäydyt negatiivisessa tunnetilassasi näkemästä sitä.

Kaikki maailman  kuuluisimmat taiteilijat ovat kokeneet ”crash and burn” -ilmiön – usein jo uransa alussa, ja myöhemmin  useampaankin kertaan, mikäli he eivät ole hallinneet tunnetaajuuttaan, vaan suuren menestyksen  ja innostuksen varjopuolena on ollut yhtä syvä masennus. Ja huumeiden, lääkkeiden  ja alkoholin käyttö ei ole tunteidenhallintaa, vaan sitä, että kemialliset aineet hallitsevat ihmistä.

Viime hetken pettymystä”  kuvaavat sanonnat: ”Pimeintä on juuri ennen aamunkoittoa”,”se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa”, ja myös ajatus ”haavoittuneesta parantajasta”. Eli se, joka on unelmoinut paljon, myös saa lopulta paljon, mikäli vain sallii luomuksensa itselleen. Myös moni lasta synnyttävä nainen kokee  samanlaisen tunteen juuri ennen vauvan syntymää: Eli juuri sillä hetkellä, kun kivuista kärsivä, eli ”resistanssitilassa oleva” nainen ajattelee, että ”kipu on jo liian kova, haluan lopettaa synnyttämisen tai kuolla”- niin juuri sillä hetkellä lapsi syntyy.

Saavutamme siis aina unelmamme ”kun on oikea aika”, eli unelmien saavuttaminen on aina prosessi – mutta tuon prosessin nopeuteen voimme kyllä vaikuttaa omilla tunnetiloillamme, eli uskomalla unelmiimme.

Tietoisena luojana, eli harjoittelemalla tunteidesi hallintaa,  olet jo nopeuttanut unelmiesi virtausta niin paljon, että paluuta entiseen ei enää ole. Ns. noituuteen on suhtauduttu joidekin uskontojen piirissä torjuvasti juuri siksi, että ajatuksissa ja tunteissa on valtava voima sellaisella ihmisellä, joka käyttää niitä tietoisesti. Eli noitavainojen kohteeksi ovat joutuneet ihmiset, jotka ovat käyttäneet mielensä voimia.

Tosin ”paha noituus” ei ole koskaan mahdolista, ellei vastaanottaja ole pelon tai muiden negatiivisten tunteiden taajuudella, eli noidutuksi tuleminen on oma valita. Ja ns. musta maagikko luo aina omaan todellisuuteensa lopulta saman pahan, kuin mitä hän on muille pyrkinyt tuottamaan.

Tietoisena luojana ainoa mahdollisuutesi on se, että pysyttelet itse luomasi toiveiden virran vauhdissa, eli korkeissa tunnetiloissa. Siten  matkasi elämän virrassa  on helpompi, etkä myöskään satuta itseäsi karikoihin, koska suuntasi myötävirtaan on selkeä.

Kokemasi pettymys, ahdistus ja turhautuminen on siis aina vain sitä, että yrität liian aikaisin nähdä todisteita manifestaatioista, jotka eivät ole vielä kypsiä. Eli kaivat maasta siemenen, antamatta sen versoa ja kasvaa, ja tuottaa satoa.9.5.2019


Sinun ei tarvitse koskaan kärsiä ansaitaksesi onnellisuutta – ei-toivottu kokemus ei ole sama asia kuin kärsimys

Enemmistö ihmiskunnasta kuvittelee, että heidän täytyy jatkuvasti etsiä oikeutusta omalle olemassaololleen kärsimällä, siis tuntemalla negatiivisia tunteita. Tämä on täysin väärä oletus. Olemme kaikki aina mittaamattoman arvokkaita, täysin riippumatta siitä, mitä elämässämme saavutamme, tai kärsimmekö vähän tai paljon. Meidän ei tarvitse kärsiä mistään ei-toivotun kokemuksistamme, jos suhtaudumme kaikkiin ns. vastoinkäymisiin aina opastuksena, rangaistuksen sijaan.

Negatiivinen tunne tarkoittaa siis aina vain sitä, että korkeampi minäsi on eri mieltä kanssasi, ja että tuntiessasi negatiivista tunnetta et liiku juuri sillä hetkellä suoraan kohti toivettasi, vaan vastustat ja hidastat itse etenemistäsi.

Kun tunnet pettymystä, epäuskoa tai epätoivoa, niin yrität ikään kuin löytää oikeutuksen toiveellesi kertomalla, kuinka vaikeaa sinulla on, ilman toteutunutta toivettasi. Jokainen hetki negatiivisessa tunnetilassa kuitenkin siis vain hidastaa toiveesi toteutumista. Tuijotat  toiveesi puutetta, sen olemassaolon sijaan. Toiveesi on olemassa korkeassa värähtelytaajuudessa, mutta olet itse samaan aikaan pettyneenä matalassa taajuudessa.

Älä siis tunne pettymystä tai kärsimättömyttä koskaan. Ne ovat täysin turhia tunteita. Ja vaikka tuntisitkin noita tunteita, niin voit kyllä milloin tahansa muuttaa suuntasi jälleen positiiviseksi, eli mitään vahinkoa noista tunteista ei sinulle ole. Mutta kärsimyksesi on turhaa. Voimme myös arvostaa jokaista ei-toivottua kokemustamme, jolloin emme tunne kärsimystä.

Se, mitä todella toivot, toteutuu aina. Universumi ei ole sensori, joka päättää, mitä sinä todella haluat, vaan antaa sinulle juuri sen, mitä haluat. Elämässämme on kyllä tilanteita, joissa emme itse tiedosta, mitä itse todella haluamme, mutta jos joku tietoinen toiveesi ei toteudu, niin sinulle selviää kyllä ennemmin tai myöhemmin, miksi tuo tietoinen toiveesi ei voinut toteutua. Eli sinulle paljastuu, että toive, jota kuvittelit haluavasi, ei lopulta ollutkaan todellinen sydämesi toive.

Tämä on asia,jota etenkin monien henkisiksi opettajiksi syntyneiden on joskus vaikea hyväksyä, eli että meillä on joskus toiveita, joita kiihkeästi toivomme, mutta joita ajatellessamme tunnemme hetkittäin voimakasta pettymystä ja toivottomuutta. Ja koemme tuota toivottomuutta juuri siksi, että ymmärtäisimme tuon tunteen turhuuden, ja oppisimme elämään jokaista elämämme hetkeä arvostaen, täydellisesti universumiin luottaen, tuntien positiivisia tunteita täysin olosuhteista riippumatta. Eli pakotamme itse itsemme jatkuvasti seisomaan ikään kuin kallionkielekkeellä, jonka alapuolella on syvä rotko, ja jossa kaikki mahdollisuutemme hallita tilannettamme itse, omalla toiminnallamme, viedään pois, ja meidän tulee luottaa  ainoastaan  universumiin. Ja nämä äärimmäiset kokemukset ovat meille tärkeitä siksi, että voimme opettaa muita vain sellaisissa asioissa, jotka olemme itse tunnetasolla kokeneet. Eli vaikka olisit vankilassa, ja sinut olisi tuomittu kuolemaan (tai olisit sairaalassa ja kuolemansairas), niin voit silti edelleen valita positiivisen tunteen, negatiivisen sijasta. Ja olet jo lähellä unelmaasi: Kun poistut fyysiseltä tasolta, koet joka ikisen toiveesi todeksi konkreettisesti, etkä tunne enää negatiivisia tunteita. Tämä saattaa tuntua sinusta mustalta huumorilta, mutta samalla tavalla positiivisesti meidän on mahdollista suhtautua jokaiseen elämämme hetkeen. Valinta on meidän.

Jos et ole saavuttanut jotakin toivettasi, jota olet toivonut jo kauan, ja jonka toteutumiseen olet myös aiemmin uskonut, niin jos ajattelet toivettasi, tai puhut toiveestasi, niin keskity ajatuksissasi, ja puhuessasi  toiveestasi, aina vain siihen ihanaan tunteeseen, jota tunnet silloin, kun toiveesi on jo toteutunut. Sillä se todellisuus, mikä on ns. reaalielämääsi fyysisellä tasolla juuri nyt, ei ole todellinen todellisuutesi, vaan elämä, jota siis elät todeksi juuri nyt, on vain sitä elämää, jonka olet jo itsellesi sallinut. Korkeamman minäsi taajuuteen olet luonut suunnattomasti enemmän.

Jos taas toiveesi ajatteleminen saa sinut tuntemaan vain pettymystä, eli jos pelkäät ajatella toivettasi, koska ajatuksesi muistuttaa sinua vain siitä, että sinulla ei vielä ole sitä, mitä olet toivonut, niin älä keskitä ajatuksiasi toiveeseesi lainkaan. Negatiivinen tunteesi on aina viesti väärästä suunnasta. Se, että unohdamme tämän totuuden uudelleen ja uudelleen, vaikka olemme tietoisina luojina tienneet sen jo  kauan, johtuu siitä, että vetovoiman laki vetää meidät negatiivisia tunteita tuntiessamme aivan eri todellisuuteen, kuin missä olimme tuntiessamme positiivisia tunteita. Meidän koko maailmamme ikään kuin vaihtuu positiivisesta maailmasta negatiiviseen. Tästä esimerkiksi johtuu se, että jos elämme parisuhteessa, ja tunnemme usein kumppaniamme kohtaan voimakkaita rakkauden tunteita, niin myös vihan tunteemme ovat yhtä voimakkaita. Mutta tällöin kyse on siis ehdollisesta rakkaudesta, eli tunnemme rakkautta silloin, kun rakastettumme on rakastettava, mutta tunnemme vastaavasti vihaa ja pettymystä silloin, kun kumppanimme on matalassa tunnetilassa. Ehdoton ja pyyteeetön rakkaus taas on vakaata, ja täysin olosuhteista ja toisen ihmisen tunnetiloista riippumatonta. Siksi vain täysin ehdoton rakkaus, ja täydellinen luottamus universumiin,usko omaan rajattomaan luomisvoimaamme, tekee meidät täydellisen vapaiksi.

Negatiivinen tunnetilasi kertoo siis aina, että asia, jota ajatuksissasi juuri nyt toivot, ei ole parhaillaan aktiivinen omassa värähtelytaajuudessasi, eikä vetovoiman laki voi siis ilmentää sinulle toivettasi fyysisesti.

Älä koskaan tuomitse itseäsi omasta epätäydellisyydestäsi, äläkä ikinä vertaa itseäsi muihin ihmisiin, joiden kuvittelet olevan onnellisempia – vaan muista, että me olemme kaikki AINA epätäydellisyyden tilassa, ”tulossa joksikin”, tai jotakin kohti. Olemme siis ikuisesti ei-valmiita, ja meidän tulee hyväksyä tämä tosiasia, nauttiaksemme elämästä.

Älä siis koskaan tuijota sitä, mitä pelkäät, mitä sinulta puuttuu, tai  mikä saa sinut tuntemaan pettymystä tai arvottomuutta. Arvosta sitä, mitä sinulla jo on, ja saat myös sen, mistä vielä unelmoit.


9.5.2019

Hyväksy vetovoiman laki ehdottomana luonnonlakina, joka on juuri ehdottomuutensa takia täydellisen oikeudenmukainen

Monet yhteen, persoonalliseen ”jumalaan” uskovat uskovaiset kysyvät: ”Miksi jumala, jonka pitäisi olla hyvä, rakastava ja oikeudenmukainen,  sallii pahuuden ja kärsimyksen maailmassa?”

Monet suurista maailmanuskonnoista ovat ainakin osittain matalassa tunnetilassa muovautuneita tulkintoja universumin totuudesta. Ja esimerkiksi ns. yksijumalisten uskontojen tulkinnat ”kaikkivaltiaasta jumalasta”, joka päättää, mitä meidän ”syntisten ja vajavaisten ihmisten” elämässä tapahtuu,  on tällainen matalan tunnetaajuuden luoma harhakuva. Jumalkuvan pohjalla on kyllä profeettojen kertoma totuus siitä, että olemme korkeamman tietoisuuden ulottuvuuksia maan päällä, ja että on olemassa ”Suuri Maailmanhenki”, ”Kaikki Mikä On”,  eli korkein tietoisuus, mutta tällaisen jumalkuvan ongelma on siinä, että ns. jumala nähdään täydellisenä, kun taas ihminen epätäydellisenä, ja ”pahuuteen kykenevänä”. Ja totuus siis on, että me OLEMME luojajumalia, ja me ”luomme myös jumalaa” koko ajan, eli universumi, ja Kaikki Mikä On, laajenee meidän fyysisen elämämme, ja negatiivisten tunteidemme ansiosta koko ajan. Ja harhakuva on myös ajatus persoonallisesta pahasta, sillä pahan lähdettä ei ole olemassa, on vain korkein voima eli rakkaus, puhdas positiivinen energia, josta erossa ollessamme ”manifestoimme pahaa”. Eli ei ole olemassa ”pimeyden lähdettä”, on vain olemassa valo, joka ei aina ole näkyvissä. Samoin kuin kodissamme ei ole ”pimeänsytyttäjää”, vaan katkaisin, josta valon saa joko päälle, tai sammutettua.

Universumin totuus siis on, että olemme täysin vapaita luomaan oman todellisuutemme, tunteillamme ja ajatuksillamme. Ja tämän vapauden mahdollistaa siis vetovoiman laki, universumia ylläpitävä voima, jonka ansiosta kaikki universumissa on aina myös täydellisessä synkroniassa keskenään, täydellisessä harmoniassa, myös ns. kaaoksen keskellä. Kaikki mitä tapahtuu, vaikuttaa aina kaikkeen muuhun, eli kaikkeen siihen, mikä on.

Sinun kannattaa  muistuttaa itseäsi päivittäin siitä, että vetovoiman laki on ehdoton, ja juuri siksi niin täydellisen oikeudenmukainen luonnonlaki, eli että ei ole olemassa mitään ”moralistista jumalaa”, tai ”makutuomaria”, joka päättää puolestasi, mitä haluat. Ainoa asia, joka saa sinut joko sallimaan toiveesi, tai estämään niiden toteutumisen, on oma tunnetilasi, siis värähtelytaajuutesi. Ja värähtely taas on konkreettinen ilmiö,johon voimme itse vaikuttaa, samalla tavalla kuin radio- tai tv-kanavataajuuksiin:  Kun avaat television, ja valitset tietyn kanavan, niin ruudulle manifestoituu tietty tv-ohjelma. Hyväksyt tämän tosiasian – hyväksy siis myös omien tunnetilojesi vaikutus todellisuuteen, jota elät todeksi kulloisenakin elämäsi hetkenä.

Voit verrata vetovoiman lakia myös painovoimaan: Et hyppää alas kuudennen kerroksen parvekkeelta, koska tiedät, etttä et usko selviäväsi, koska painovoima kiihdyttää kehosi putoavaa massaa niin paljon, että kehosi vahingoittuu törmätessään maahan. Jos todella uskoisit osaavasi lentää, kuin lintu, niin voisit huoletta hypätä parvekkeelta, sillä kaikki, mihin uskomme aidosti tunnetasolla, on totta.

Kun taas vaikkapa huumeiden vaikutuksen alaisena oleva ihminen hyppää parvekkeelta, niin tunnetasolla hän todella uskoo kyllä osaavansa lentää, mutta hän ei itse hallitse omaa tunnetilaansa tietoisesti, vaan huumaava aine hallitsee päin vastoin häntä. Tietoinen fokus siis puuttuu hänen uskomuksestaan.

Kun taas esimerkiksi joogien ja munkkien tekemät ”fysikaaliset ihmeet”, eli vaikkapa levitaatio, psykokinesia (telekinesia) ja teleportaatio ovat mahdollisia, koska niitä tekevä henkilö on niin vakaasti korkealla värähtelytaajuudella, että hän kykenee itse uskomaan näihin ns. ihmeisiin. Mutta se, miksi tällaisilla ilmiöillä on niin vähän silminnäkijöitä, johtuu puolestaan siitä, että havainnoitsijan värähtelytaajuus tulisi olla yhtä korkea, kuin henkisen mestarin, jotta hän voisi tehdä havainnon (vs. koira havaitsee maailmaa aivan eri tavalla, kuin miten me sitä havaitsemme). Samasta syystä jotkut ihmiset havaitsevat myös ns. paranormaaleja ilmiöitä, ja toiset taas eivät.

Värähtelytaajuutemme siis joko mahdollistaa havainnon, tai ei mahdollista sitä, riippuen värähtelytaajuudestamme. Ja juuri tähän perustuu siis myös toiveidemme ja unelmiemme manifestoiminen: Se, mihin tunnetasolla aidosti uskomme, se, minkä TIEDÄMME olevan, niin se ”on olemassa”.8.5.2019


Tunnetaajuutesi kohoaa meditaation seurauksena automaattisesti – mutta älä meditoi ratkaistaksesi ongelmia

Otsikko saattaa vaikuttaa sinusta epäloogiselta. Meditaation tarkoituksenahan on ns.ajatusmelun hiljentäminen, ja kun mielessäsi ei ole ajatuksia, niin myöskään negatiiviset tunnemuistosi eivät ole sillä hetkellä aktivoituneina. Tunnetaajuutesi siis kohoaa, ja pääset resonanssiin korkeamman minäsi kanssa, jolloin saat inspiraatioita ja impulsseja myös toimia siten, että toiveidesi eli luomuksiesi toteutuminen mahdollistuu. Ja koska tunnetilasi on korkea, niin vetovoiman laki vetää positiivisten ajatustesi (jotka siis ovat peräisin korkeammalta minältäsi) seurauksena puoleesi myös positiivisia kokemuksia, jotka synnyttävät lisää positiivisia ajatuksia jne. Meditaatio siis käynnistää positiivisen ajatus- ja tapahtumaketjun. Ja aina ollessasi korkeassa tunnetaajuudessa, niin värähtelytaajuutesi kohoaa myös yleisesti, eli sinun on yhä vaikeampi sietää negatiivisia tunnetiloja, ja havaitset ne erittäin herkästi. ”Vältät sielusi kipua, koska siedät sitä huonommin”. Suuri osa ihmiskuntaahan pakottaa itsensä tottumaan mataliin tunnetaajuuksiin, jolloin niiden aiheuttama kipukaan ei tunnu heidän kehossaan enää yhtä pahalta.

Mutta miksi siis sinun ei tulisi meditoida siksi, että etsit ratkaisua johonkin tiettyyn ongelmaan? Meditaatiossahan nimen omaan saamme impulsseja, jotka johtavat lopulta ongelmien ratkeamiseen.

Syynä tähän on se, että jos olet meditaatiota aloittaessasi hyvin selkeästi ”kysymisen ja pyytämisen taajuudella”, niin olet siis matalassa tunnetaajuudessa, kaukana sallimisen korkeasta taajuudesta. Meditaatiotilan saavuttaminen on siis paljon helpompaa, jos et ole ”myrskyn silmässä”, vaan tunnetilasi on jo meditaatiota aloittaessasi suhteellisen korkea ja rauhallinen. Ajatusvirtasi on siis melko verkkainen, neutraalimpi.

Tästä syystä meditoiminen on helpointa aamulla, sillä tunnetilamme kohoaa usein unen aikana – ellemme ole ihan koko yötä tuskailleet ongelmiemme parissa – ja koska mielessämme on usein aamuisin vähemmän ajatuksia, niin myöskään negatiiviset ajatuksemme ja tunnemuistomme eivät ole aamulla yleensä yhtä voimakkaasti aktivoituneita. Eli negatiiviset ajatus- ja tapahtumaketjut eivät usein aamuisin  ole vielä ”päässeet vauhtiin”, eli saaneet voimaa negatiivisista ajatuksista ja tapahtumista.

Meditoidessasikin sinun siis on parasta luottaa universumin ja oman korkeamman minäsi viisauteen. Korkeampi minäsi tietää tarkalleen, millainen inspiroitunut ajatus ja idea on sinulle milläkin hetkellä hyödyllisin, ja millaisella polulla on kaikkein vähiten mielesi luomaa resistanssia, eli vastustusta. Et siis suinkaan aina välttämättä saa meditoidessasi suoraa vastausta kysymyksiin ”mistä saan rahaa”, tai ”saapuuko unelmieni puoliso tänään”, vaan saatat saada impulssin avata jonkin sivun internetissä, josta saat  jonkin idean, joka inspiroi sinua menemään jonnekin, jossa kohtaat jonkun ihmisen, joka kertoo sinulle jotakin, joka saa sinut osallistumaan johonkin tapahtumaan, josta saat jonkin idean jne. Eli samoin, kuin vesi löytää aina uomansa, oli tuo uoma miten mutkikas tahansa, niin samoin universumissa vallitseva täydellinen synkronia mahdollistaa joka hetki sen, että olet menossa mahdollisimman helppoa polkua pitkin kohti toiveitasi, mikäli tunnetilasi on siis korkea, etkä siis vastusta korkeamman minäsi ohjausta.

Ja vaikka vastustaisitkin hetkellisesti positiivista virtausta, ja joutuisit negatiivisen tunnetilasi takia kokemaan vastoinkäymisiä, niin SILTI olet aina polullasi, sillä vastoinkäymisetkin ohjaavat sinut lopulta aina oikeaan suuntaan.

Korkeampi minäsi siis tietää aina, mikä on juuri sinulle kaikkein optimaalisin ja helpoin polku kohti sinun henkilökohtaisia toiveitasi. Ja jos aloitat päiväsi meditaatiolla, niin ”heräät oikealla jalalla”, eli päiväsi alkaa korkeassa tunnetilassa, mikä puolestaan siis mahdollistaa vetovoiman lain vaikutuksesta positiiviset  ajatus- ja tapahtumaketjut. Aina, kun olet korkeassa tunnetilassa, niin ”toiveidesi juna” etenee   aina  hieman lähemmäksi manifestoitumista. Voit toki myös manifestoida ”välittömästi” asioita, mutta silloin kyseessä ovat asiat, joihin sinulla ei liity valmiita negatiivisia tunnemuistoja. Tällaisia manifestaatioita kannattaa harjoitella jo pelkästään siksi, että onnistuessasi manifestaatioissa uskosi universumin täydelliseen synkroniaan ja vetovoiman lakiin vahvistuu: Eli kokeile ”luoda” kokemusmaailmaasi tietynmerkkisiä autoja, höyheniä, kutsu luoksesi perhosia, lintuja tai muita luonnoneläimiä. Korkeassa taajuustilassa olevat eläimet osallistuvat aina innoissaan tällaiseen ”toiveiden leikkiin”.

Vetovoiman lain vaikutuksesta sellainen ihminen, jolla ei liity vaikkapa raha-asioihin negatiivisia tunnemuistoja, manifestoi rahaa helposti (”raha tulee rahan luo”). Hän ei siis ole ”huolissaan” rahan riittävyydestä, eli hän ei ole ”rahan puuttumisen taajuudella”. Mutta tällä samalla henkilöllä saattaa sen sijaan olla matalan tunnetaajuuden muistoja parisuhde- ja rakkausasioista, eli hänen on vaikea sallia itselleen esim. harmonista parisuhdetta, koska hänen matalat tunnemuistonsa ovat ”rakkauden puutteen taajuudella”. Hän saattaa kyllä manifestoida itselleen paljonkin parisuhteita, mutta koska hän ei tunnetasolla ”usko rakkauteen”, eikä ymmärrä, että aitoa rakkautta saa vain rakastamalla itse, niin hän saattaa esim. manifestoida itselleen seurustelukumppaneita, joita kiinnostaa vain hänen varallisuutensa. Mikä puolestaan vahvistaa hänen jo valmiiksi negatiivisia uskomuksiaan liittyen rakkauteen ja parisuhteisiin. Eli hän ilmentää eli  manifestoi juuri sillä tunnetaajuudella olevia kokemuksia, kuin millä hän itse on.

Jos joku tietty ongelma, jollakin elämäsi alueella, saa tunnetaajuutesi helposti laskemaan, niin  sinun kannattaa meditoida, eli tyhjentää mielesi säännöllisesti. Sillä jos negatiiviset tunnemuistosi ovat hyvin voimakkaita, ja yrität esim. kirjoittaa paperille tähän elämänalueeseen liittyviä asioita, joita tunnetasolla arvostat, niin voi olla, että kirjoitat paperille vain ”tyhjiä sanoja”, etkä aidosti tunnetasolla tunne positiivisia tunteita, eli aitoa arvostusta. Universumi ei koskaan reagoi pelkkiin sanoihin, vaan tunteisiin, eli värähtelytaajuuksiin.

Toisaalta: Mikä tahansa asia elämässäsi, jota aidosti arvostat, auttaa sinua kohottamaan tunnetaajuuttasi myös yleisesti. Ja tämä siis  mahdollistaa myös negatiivisten tunnemuistojen ”neutraloitumisen” millä tahansa elämänalueella.

Olet ehkä joskus kokenutkin tilanteen, jossa sinulla oli aikoinaan joku ongelma, joka tuotti sinulle valtavasti huolia, mutta lopulta yksinkertaisesti unohdit tuon ongelman, vaikka prosessi oli vielä kesken, ja ongelma edelleen ratkaisematon. Ja koska et enää aktiivisesti ajatellut tuota ongelmaa, niin eräänä päivänä kyseinen ongelma olikin ratkennut, ”kuin itsestään”. Sillä tuon ongelman paheneminen oli mahdollista vain, koska sinä itse ajattelit ongelmaasi aktiivisesti negatiivisissa tunnetiloissa, jolloin se vain paheni, ajatustesi ja tunteidesi vaikutuksesta.

Tästä syystä meidän ei ole koskaan hyvä YRITTÄÄ ratkaista ongelmiamme – ei edes meditaatiolla, jos ongelma on hyvin aktiivisena mielessämme –  vaan luottaa universumin ongelmanratkaisukykyyn, ja luovuttaa  ongelmamme siis korkeamman minämme selvitettäväksi.

Ja miten sitten on parasta meditoida? Mikä tahansa tapa, jolla saat ajatusmelusi edes hetkeksi hiljenemään, on hyvä ja toimiva:  Ohjattu meditaatiovideo, meditaatiomusiikki, mielessäsi näkemääsi, tai seinälläsi olevaan yksinkertaiseen kuvaan keskittyminen, kynttilänliekin tuijottaminen, hengitykseen keskittyminen – joko visuaalisesti, tai vaikkapa sekunteja laskemalla – kellon tikitykseen, tai ilmastointilaitteen hurinaan keskittyminen. Olennaista on, että mieleesi muodostuu tyhjä tila, johon korkeampi minäsi voi  välittää oman viestinsä. Ja samalla tunnetaajuutesi siis kohoaa, eli olet resonanssissa oman korkeamman minäsi kanssa. Olet siis hetken yhtä sen kanssa, joka on korkea tietoisuus sinussa, Kaikki Mikä On.

Tunnistat korkeamman minäsi ”ajatteleman” ajatuksen siitä, että tunnetaajuutesi ei laske, kun mielessäsi on tuo ajatus.

Samaan tunnetilaan voit tosin helposti päästä myös tuntemalla aitoa rakkautta, tai pakahduttavaa ihailua ja arvostusta, nauramalla katketaksesi –   tai silittämällä kissaa.8.5.2019


Kun yrität kontrolloida elämää, niin tuhlaat energiaa – kun päästät irti, niin energia vapautuu käyttöösi

Elämä on parhaimmillaan sallimisen taidetta. Silti todella moni ihminen sallii itselleen haluamiaan asioita vain vahingossa, tai luovuttuaan lopulta kontrollista, koska on jo menettänyt kaiken toivonsa, kärsittyään jo aivan liikaa. Kärsimys on sitä, että melomme vastavirtaan,  yrittäessämme hallita universumin nerokasta synkroniaa, yrittäessämme ottaa huomioon jokaiseen päätökseemme ja jokaiseen toiveeseemme  liittyvät kaikki näkökohdat. Emme voi koskaan hallita elämäämme emmekä universumia, sillä muuttujia on aivan liian paljon. Emme voi koskaan ”hallita riskejä”, koska yrittäessämme hallita sitä, mitä tapahtuu, eli estää vaikkapa ei-toivotun tapahtuminen, niin koska yrittäminen tapahtuu matalassa tunnetaajuudessa, niin vedämme vain puoleemme juuri niitä riskejä, joita vastaan yritämme taistella. Sillä manifestoimme elämäämme aina myös matalissa tunnetiloissa.

Siksi vain luopumalla kontrollista, ja päästämällä irti, voimme saada mitä haluamme. Jos siis haluat jotakin, niin tee päätös, mitä haluat, ja anna universumin hoitaa käytännön järjestelyt. Jos sinun toimintaasi ja osallisuuttasi tarvitaan, niin saat kyllä universumilta inspiraation toimia, mikäli olet luottavainen ja pysyt korkeassa tunnetilassa, jolloin voit siis vastaanottaa impulsseja. Anna asioiden tapahtua. Huolehdi ainoastaan siitä, että tunnetilasi on korkea, sillä korkeassa tunnetilassa ollessasi annat universumin nerokkaalle synkronialle vapauden toteuttaa toiveesi. Saat koko universumin suunnattoman voiman käyttöösi, kun uskot ja luotat siihen. Jos yrität kontrolloida, kiirehtiä tai neuvoa universumia, hallita prosessia, niin katkaiset vain yhteytesi omaan korkeampaan minääsi. Olet täydellisesti yhtä universumin kanssa luottamalla prosessiin täydellisesti, eli olemalla korkeassa tunnetilassa, sydän kevyenä.

Jos ajattelet, että toiveiden toteuttaminen on vaikeaa, niin se myös ON vaikeaa. Luot itse todellisuutesi, hyvän ja pahan, toivotun ja ei-toivotun.

Kokemasi vastoinkäymiset eivät koskaan ole todiste epäonnistumisestasi tai arvottomuudestasi, vaan ne päin vastoin mahdollistavat onnistumisen, luovat mahdollisuuksia, koska jokainen vastoinkäyminen mahdollistaa suunnanmuutoksen. Vastoinkäymiset ovat siis vain tienviittoja ja opasteita, jotka korjaavat suuntaasi, ohjaavat sinua kohti todellista toivettasi.

Pelko ja epävarmuus, joita tunnet,  kertovat AINA, että suuntasi on väärä. Päästä siis välittömästi irti asiasta, jonka ajatteleminen aiheuttaa sinussa pelkoa tai huolta. Vaikka universumissa ei voi yrittää päästä eroon mistään, voimme vain vetää asioita puoleemme, niin voit päästää irti keskittämällä huomiosi muihin asioihin, kuin siihen, mitä pelkäät.

Luot todellisuuttasi uudeksi joka hetki. Jokainen uloshengityksesi on pieni kuolema, jokainen sisäänhengityksesi on uudelleensyntymä. Jos pelkäisit kuolevasi jokaisen uloshengityksesi päätteeksi, niin et pysyisi hengissä. Mutta uskot olevasi hengissä, ja siksi myös olet.

Älä koskaan huolehdi muiden ihmisten päätöksistä, sillä vain, jos annat muiden ihmisten päättää vapaasti omasta elämästään, niin heidän päätöksensä, ja sinun päätöksesi, ovat aina täydellisessä synkroniassa. Älä siis yritä koskaan vaikuttaa muiden ihmisten päätöksiin väkisin, matalasta tunnetilasta käsin. Vaan pyri tuntemaan täysin pyyteetöntä rakkautta kaikkia muita kohtaan. Antamalla toiselle ihmiselle täydellisen vapauden, vapautat myös itsesi. Yrittämällä vangita toisen ihmisen, vangitset todellisuudessa itsesi, ja työnnät tuota toista ihmistä vain kauemmaksi, pakotat hänet pakenemaan. Älä koskaan häiritse synkroniaa, älä yritä olla moottori autossasi, vaan anna moottorin tehdä oma työnsä, keskity itse vain ohjaamaan, päättämään, mihin haluat suunnata.

Ehdollinen rakkaus tuhoaa itsensä, kun taas ehdoton rakkaus luo lisää rakkautta. Myös menestyneimmät johtajat jakavat aina valtaansa, delegoivat, luottavat alaisiinsa, antavat heille vapauden tehdä omia päätöksiä, ja luoda omia päämääriä.

Muista, että et ole yhtenäkään elämäsi hetkenä koskaan yksin ja toivoton, vaan yksinäisyyden, avuttomuuden ja toivottomuuden tunteesi johtuvat vain siitä, että olet matalammassa tunnetilassa, kuin korkeampi minäsi, joka  siis on samalla korkeampi tietoisuus, Kaikki Mikä On. Salli siis tunnetilasi kohota, ”vaihda kanavaa”, uskalla antautua huolettomuudelle, päästä irti. Ilon tunteesi juuri nyt on avain kaikkiin lukkoihin.

Jos tunnet ahdistusta, hermostuneisuutta ja epävarmuutta tulevasta juuri nyt, niin  tee mielessäsi ratkaisu, eli kerro universumille, mitä haluat. Jos toiveesi ajatteleminen aiheuttaa sinussa lisää ahdistusta, niin ajattele toivettasi yleisemmin, eli pyri tuntemaan, MIKSI haluat juuri sitä, mitä haluat.

Jos haluat parisuhteen, työpaikan, uuden kodin, rahaa, unelmiesi matkan tai minkä tahansa muun asian, ja olet toiveesi toteutumisen mahdollisuudesta huolissasi, niin älä uhraa ajatustakaan sille, MITEN voit ”hankkia” itsellesi tuon asian, vaan pyri siis tuntemaan, miltä tuntuisi, jos eläisit unelmaasi todeksi juuri nyt. Yritä siis tavoittaa positiivinen tunne. Käytä tarvittaessa apunasi aiempia kokemuksiasi, joita kokiessasi tunsit syystä tai toisesta iloa ja luottamusta elämään.

Kun tiedät, mitä haluat, tai miksi haluat jotakin, niin älä murehdi, älä pelkää etukäteen epäonnistumista – vaan anna universumille ja synkronialle täysin vapaat kädet vain  toteuttaa unelmasi.

Sillä VAIKKA toteutus ei vastaisi edes omaa tämänhetkistä mielikuvaasi unelmastasi, niin luota siihen, että universumin tarjoama ratkaisu on aina kuitenkin lopulta paras mahdollinen, eli juuri sinun toiveesi mukainen. Usein havaitsemme tämän totuuden vasta jälkeenpäin: Emme solmineet parisuhdetta x:n kanssa, koska y jonka tapasimme hieman myöhemmin, olikin unelmiemme täyttymys. Emme voineet ostaa unelmiemme autoa, ja myöhemmin paljastui, että auton moottrissa oli vikaa. Emme saaneet työpaikkaa, jonka halusimme, koska jo seuraavalla viikolla löysimme itsellemme todellisen unelmatyöpaikan, joka oli lopulta paljon parempi, kuin se, minkä toivoimme saavamme.

Luota aina prosessiin, luota synkroniaan, luota universumin suunnattomaan viisauteen. Iloitse aivan kaikesta, mitä sinulle tapahtuu. Sillä kaikesta, mitä koet, seuraa aina lopulta pelkkää hyvää.7.5.2019


Kaipaamaasi ”täydellistä elämää” on se, että ”jumala sinussa” laajenee, eli luot ei-toivottujen kokemustesi kautta toivottua

Elämämme on ikuisesti epätäydellistä siksi, että ”jumala meissä” ei tule koskaan valmiiksi, vaan laajenee ikuisesti. Mitään täydellistä, pyhää ja suunnattoman viisasta ”jumalaa” ei siis ole edes olemassa, me itse teemme tuota korkeinta täydellisemmäksi koko ajan, elämällä omaa elämäämme. ”Korkein meissä” on kyllä suunnattoman viisas, koska tuo viisaus on kehittynyt kaikkien koskaan eläneiden olevaisten elämien synnyttämän luomisprosessin tuloksena, mutta tuo korkeinkaan tietoisuus ei siis ole koskaan täydellinen.

Epätäydellisyys, ja jatkuva ”paremman luominen”, on siis täydellisyyttä, täydellisintä, mitä voi olla. Mutta samalla, kaiken tämän epätäydellisyyden keskellä, voit kuitenkin joka hetki tuntea itsesi täydelliseksi, siis ”jumalaksi”, olemalla resonanssisa oman korkeamman minäsi,eli senhetkisen laajentuneen itsesi kanssa.

Jos pyydät enemmän kuin sallit, eli kysyt ja yrität itse paljon, malttamatta sallia ja vastaanottaa vastauksia ja inspiraatioita, niin korkeampi minäsi laajenee koko ajan valtavasti, mutta tunnet olevasi koko ajan ”askeleen jäljessä” laajentunutta itseäsi, eli vaikka laajentumalla teet koko ajan arvokkaan palveluksen universumille, niin et koe itse onnellisuutta.

Mutta jos rentoudut ja lopetat pyytämisen hetkeksi – jokainen pyyntösi on kuultu välittömästi, kun sen ensi kertaa esitit –  niin tunnetilasi kohoaa, ja voit taas tuntea itsesi kokonaiseksi, koska inhimillinen olemuspuolesi, ja korkein sinussa yhdistyvät, eli ovat resonanssissa. Ja tällöin myös sallit ja otat vastaan vastauksia, eli toiveesi toteutuvat.

Voit siis ikuisesti epätäydellisessä elämässäsi olla myös koko ajan onnellinen, mikäli pysyt korkeassa tunnetilassa, ja siten oman laajentumisesi tahdissa! Eli arvostat kokemiasi vastoinkäymisiä aidosti, näkemällä niissä niiden  suunnattoman arvon luomisprosessin kannalta. Eli kun et koskaan vastusta vastoinkäymisiäsi, vaan hyväksyt ne välittömästi ja täydesti, ja ymmärrät niiden merkityksen, niin et koe lainkaan kärsimystä. Kärsimystä tunnemme vain silloin, kun vastustamme kokemaamme ei-toivottua, eli olemme matalassa tunnetilassa. Voit olla AINA korkeassa tunnetilassa myös ei-toivottujen kokemusten keskellä.

Ei-toivottu siis tarkentaa ja täsmentää keskittymistäsi toivottuun. Olemme täysin vapaita luojia, joten ilman ei-toivotun kokemusta emme voisi tehdä valintoja, ja saada juuri sitä, mitä haluamme.

Jos et siis kokisi ei-toivottua, niin et kokisi myöskään tyytyväisyyttä siitä, mitä ainukertaista saat omalla  luomisvoimallasi  aikaan. Eli  eläisit pysyvyyden staattisessa tilassa, jossa ei tapahtuisi mitään muutosta tai edistystä. Olisit kuin seisova vesi. Elämä itsessään on aina  jatkuvaa muutosta, ja ainoa syy onnellisuuteesi on siis tuo jatkuva muutos, jatkuva laajentuminen, eli oman laajentumisesi salliminen, korkeissa tunnetiloissa.

Voit elää ”helppoa ja nautinnollista” elämää siis siten, että tunnetilasi ovat korkeita myös silloin, kun teet ns. valintoja, eli koet sitä, mitä et halua. Eli koet olosuhteista riippumatonta onnellisuutta, luottaen korkean tunnetilasi voimaan: Positiivisessa tunnetilassa sallit aina lisää positiivista, myös konkreettisesti, fyysisinä manifestaatioina.

Sinun ei siis suinkaan tarvitse kokea jatkuvia pettymyksiä, tai äärimmäistä kontrastia ja kärsimystä, ollaksesi tietoinen luoja, vaan voit oppia luottamaan prosessiin, ja nauttimaan elämästä ilman ”järkevää” syytä,  sillä juuri siten sallit myös konkreettisia syitä onnellisuuteesi, eli manifestaatioita.

Täydellinen elämä, jota tavoitelet, on siis ei-toivotun kokemusten hioma taideteos. Ja vain valitsemalla itse ja omasta tahdostasi ei-toivotun sijasta toivotun, voit myös aidosti iloita luomuksestasi, sillä et arvostaisi valoa, jos et olisi kokenut lainkaan pimeyttä. Et arvostaisi lämpöä, kokematta koskaan kylmyyttä.

Tästä syystä kaikki kokemamme onnellisuus on AINA suhteellista. Jos ihmisellä on valtavasti rahaa, niin hän ei useinkaan ole VALTAVAN onnellinen rahoistaan, hän voi olla myös suunnattoman onneton. Sillä voimme tulla onnellisiksi vain arvostamalla sitä, mitä meillä on. Ja jos opit arvostamaan joka ikistä positiivista tunnetilasi, joita mistä tahansa syystä koet, niin olet täydellisen vapaa: Sillä mitään muuta onnellisuutta ei maailmassa ja elämässämme koskaan ole, kuin onnellisuuden tunne, jonka koemme  juuri nyt.

Älä siis koskaan koe itsekriittisyyttä ajattelemalla, että olet ”huono tietoinen luoja”, jos et vielä ole onnistunut manifestoimaan toivettasi. Kaikki, mitä toivot, on koko ajan kasvamassa ja kypsymässä, ja saavutat toivomasi heti, kun olet itse valmis tunnetasolla vastaanottamaan luomuksesi.

Rentoudu, iloitse, päästä kokonaan irti asioista, joita ajatellessasi et tunne iloa, vaan turhautumista, pelkoa,vihaa,pettymystä tai muita negatiivisia tunteita.

Älä ole ankara itsellesi. Älä ole julma itseäsi kohtaan. Älä istu pimeässä, kylmässä  kellarissa vain siksi, etä olet istunut siellä monesti ennenkin. Sillä ovi on auki, ja voit milloin tahansa nousta portaat yläkertaan, mennä ulos ja nauttia valosta ja lämmöstä! Ja jos sinulle tulee kuuma, niin voit mennä uimaan tai nauttia virkistävän juoman tai jäätelön. Älä  palaa enää kellariin!

Elämäsi on juuri sellainen, kuin millaiseksi itse sen luot – ja  jollaisen itse itsellesi sallit.4.5.2019


Tunnetaajuutesi kohoaa vähitellen, ja aina korkeassa tunnetilassa ollessasi kuljet askel askeleelta toivomaasi suuntaan

Pettymyksen ja kärsimättömyyden tunteesi hidastavat prosessia, joka johdattaa sinua  kohti toiveitasi. Älä siis odota kärsimättömänä toiveittesi toteutumista, vaan ”anna niiden tapahtua”. Samoin, kuin et huviretkellä ollessasikaan koko ajan kysele, koska huviretki päättyy, ja olemme taas takaisin kotona,  niin samoin sinun tulisi suhtautua omaan elämääsikin kuin huviretkeen, eli nauttia retkellä olemisesta. Eli nauttia siitä, että huviretki on mahdollisimman pitkä ja antoisa. Sillä kaikkia niitä asioita, joista nautit, niin niitä luot elämääsi myös lisää!

Tee siis matkasta kohti toiveitasi nautinnollinen huviretki, jonka et toivoisi päättyvän ollenkaan. Ja kun nautit retkestäsi, niin myös toiveesi pääsee toteutumaan, sillä toiveesi taajuus on yhtä korkea, kuin huviretkellä kokemasi ilon taajuus.

Jos elämästäsi mielestäsi puuttuu jotain olennaista, niin puute ei häviä niin kauan, kun keskityt puutteeseen. Sillä jos sinulta vaikkapa puuttuu rahaa, niin jatkuva rahan ajatteleminen matalassa tunnetilasa saa sinut todellisuudessa ajattelemaan rahan puutetta – ja tällöin manifestoit vain lisää rahan puutetta.

Älä siis koskaan keskity matalassa tunnetilassa ollessasi MIHINKÄÄN, jota sinulta puuttuu, tai muihinkaan asioihin, jotka eivät mielestäsi ole elämässäsi hyvin. Sillä luot aina sitä, mitä ajattelet, sen mukaan, missä tunnetilassa kulloinkin olet.

Jos siis pyydät enemmän, kuin mihin olet oman tunnetaajuutesi mukaan valmis, niin koet negatiivisen tunteen. Et siis ole korkeamman minäsi taajuuden kanssa tuolla hetkellä  resonanssissa.

Kun kysyt universumilta jatkuvasti asiaa, johon et tiedä vastausta – esimerkiksi: ”Mistä saisin rahaa?”-  niin tunnetilasi laskee, ja yhteytesi korkeampaan minääsi ”katkeaa”. Älä siis kysy: ”Miten?”, jos et tiedä vastausta, vaan kysy kysymys, johon jo tiedät varmasti vastauksen, eli: ”Miksi?”

Sillä tunnetasolla TIEDÄT, miksi haluat rahaa: ”Koska haluan vapautta, koska haluan nauttia hyvistä ruuista, koska haluan matkustaa, koska haluan ostaa kauniita vaatteita.” Ja kun siis tiedät kysymääsi kysymykseen vastauksen, niin  tunnet myös tunnetasolla positiivisen tunteen, jonka vastauksesi saa sinussa aikaan. Ja tällöin olet siis samalla tunnetaajuudella, kuin toiveesi, eli raha, jonka oletat nuo positiiviset tuntemukset mahdollistavan.

Tästä syystä unelmointi siten, että todella tunnet, miltä tuntuu, kun toiveesi on jo toteutunut, on hyödyllistä.

Olet aina kulkemassa kohti toivettasi, jonka olet siis jo luonut, mutta jota et vain ole vielä itsellesi sallinut. Tunnetaajuutesi siis kohoaa positiivisten tunteittesi seurauksena vähitellen, joten et välttämättä edes kiinnitä huomiota tuohon vaiheittaiseen kohoamiseen, sillä sopeudut korkeampiin tunnetaajuuksiin samalla tavalla, kuin sopeudut kuumaan kylpyveteen, oltuasi vähän aikaa vedessä. Havaitset kyllä tunnetilasi kroonisen kohoamisen siitä, että kun tunnetilasi on korkea, niin sinulla on todella rauhallinen ja tasapainoinen, lähes euforisen selkeä olo. Mutta havaitset tuon kroonisen tunnetilan nousun myös siitä, että jos tunnetilasi jostain syystä joskus vähänkin laskee, niin matalan tunnetilan aiheuttama kipu kehossasi tuntuu voimakkaammalta. Tästä syystä sanotaan, että tietoisen luojan polulta ei ole paluuta. Olet paljon herkempi reagoimaan mataliin tunnetaajuuksiin, kun olet ollut paljon korkeissa taajuustiloissa.

Ns. normaali elämä, jossa negatiiviset tapahtumaketjut pääsevät etenemään sattumanvaraisesti – koska ihmiset eivät tiedosta luovansa negatiivisilla tunteillaan negatiivista – alkaa tuntua sinusta epämiellyttävältä. Sinä siis tietoisena luojana tiedostat, miten esimerkiksi riitely on aina pohjatonta, eikä johda koskaan mihinkään positiiviseen, elleivät osapuolet anna periksi,ja suhtaudu toisiinsa myötätuntoisesti ja arvostavasti.  Et siis enää halua osallistua kanssaihmistesi negatiivisiin keskusteluihin, koska näet niiden turhuden – ja sen, että negatiiviset tunnetilat hidastavat aina positiivisen, eli toiveidemme manifestoitumista.

Tietoisena luojana et enää ”päivittele ja taivastele” asioita. Et enää tunne surua kenenkään ns. kuolemasta, vaan surunvalittelut tuntuvat sinusta ”tyhjältä puheelta”, koska katsot fyysistä kuolemaa korkeamman minäsi silmin.

Tiedät, että ns. kuollut on todellisuudessa tullut paljon enemmän eläväksi poistuttuaan fyysiseltä tasolta.

Et enää halua ”jakaa murheita” kohtalotovereidesi kanssa, vaan sinulle tulee kiusaantunut olo, jos joku ihmisryhmä muistelee menneisyydessä kokemiaan negatiivisia kokemuksia. Tiedät, että korkeampi minäsi ei koskaan katso taaksepäin. Tiedät, että negatiivisten kokemusten aktivoiminen pitää kaikki keskusteluun osallistujat vain kiinni noissa negatiivisissa kokemuksissa, ja saa heidät luomaan lisää negatiivita myös tämänhetkiseen elämäänsä.

Sen sijaan arvostat kaikkia niitä kanssaihmisiäsi, jotka ovat onnistuneet jossain asiassa. Tiedät, että hekin ovat elämässään kokeneet paljon negatiivisia tunteita ja epäonnistuneet,  mutta et keskitä ajatuksiasi kateellisena ja vahingoniloisena heidän aiempiin kärsimyksiinsä, vaan arvostat ja koet onnea heidän juuri nyt tuntemansa menestyksen johdosta.

Tunnet positiivista myötätuntoa noita onnistujia kohtaan, sillä tiedät, että kaikki tuo onni ja toteutuvat toiveet ovat mahdollisia myös sinulle, aina kun  olet korkeassa tunnetilassa, olosuhteista riippumatta. Sillä korkea tunnetila mahdollistaa, ja kuljettaa sinua AINA takuuvarmasti kohti unelmiasi.

Suhtaudu siis elämääsi aina kuin huviretkeen. Jos nautit huviretkestä, niin kyseessä on huviretki. Jos taas kanssaihmisesi ei jostain syystä nauti huviretkestä, niin et voi nauttia hänen puolestaan, mutta voit omalla esimerkilläsi, ja omalla ilollasi innostaa häntä nauttimaan. Mutta et voi koskaan auttaa tuota toista ihmistä nauttimaan huviretkestään, jos lakkaat itsekin nauttimasta, ikään kuin ”jakaaksesi hänen ankeutensa”. Tai jos tunnet huonoa omaatuntoa siitä, että olet onnellinen silloin, kun hän on onneton.

Sillä jokaisella meillä on aina ikioma tunnetaajuus, ja korkea tunnetaajuus saa meidät kokemaan onnellisuutta. Mitään sen mystisempää onnellisuutta ei universumissa ole. Valitse siis korkea tunnetila, juuri nyt.

Korkea tunnetila  on arvokkain omaisuutesi. Vaali sitä.3.5.2019


Sanontoja, jotka kuvaavat vetovoiman lakia

Kaikkien kansojen kansanperinteessä on runsaasti sanontoja,jotka kuvaavat universumia ylläpitävää voimaa, vetovoiman lakia:

-”Nousin väärällä jalalla” (heräämishetken mieliala määrää usein  tunnetilamme koko päivän ajaksi)

-”Ei kahta ilman kolmatta”, ”raha tulee rahan luo” (samanlainen vetää puoleensa samanlaista)

– ”Onni suosii rohkeaa” (ts. luottavaista, asiaansa uskovaa)

-”Tasan ei käy onnen lahjat” (onnellinen kokee lisää onnea, onneton taas lisää onnettomuutta)

-”Kel onni on se onnen kätkeköön” (jos kerromme onnestamme muille, niin muiden ihmisten negatiiviset tunnetilat pääsevät usein laskemaan myös omaa tunnetilaamme, jos koemme syyllisyyttä onnestamme, tai emme koe olevamme onnemme arvoisia)

-”Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa” (jos toivoessamme epäröimme, niin positiivinen tapahtumaketju ei etene , koska tunnetilamme ei kohoa toiveikkuudesta uskon ja tiedon taajuudelle, eli  manifestaatiotakaan ei tapahdu)

-”Odottavan aika on pitkä” (odottaminen kärsimättömyyden tunnetilassa estää manifestaation, mutta huomion kiinnittäminen muuhun asiaan kuin siihen, mitä odotetaan sen sijaan mahdollistaa sen)

-”Usko siirtää vuoria” (se mihin uskomme, se on, eli uskoessamme johonkin olemme samalla tunnetaajuudella luomamme toiveen kanssa)

-”Ei huolet lopu, ne vaan vaihtuu”(luomme toivottua ei-toivotun tunteen kautta, mutta jos olemme huolissamme, niin emme salli  toiveittemme manifestoitua,vaan luomme koko ajan lisää huolia, koska katsomme elämää yleisesti matalasta tunnetaajuudesta käsin)

-”Aika tavaran kaupitsee” (jos toivomme saavamme jotain kaupaksi, niin myymisen yrittäminen matalassa tunnetilassa estää myynnin, kun taas keskittyminen muihin asioihin positiivisissa tunnetiloissa mahdollistaa myydyksi tulemisen)

-”Aika aikaansa kutakin” (toiveidemme manifestaation ajoitus riippuu siitä, milloin olemme itse valmiita tunnetasolla vastaanottamaan sen, mitä olemme toivoneet)

-”Ei käskien kukkokaan laula” (jos olemme negatiivisessa tunnetilassa pyytäessämme tai vaatiessamme muilta ihmisiltä jotain, niin aktivoimme muissa ihmisissä heidän negatiiviset puolensa,jolloin he vastustavat pyyntöämme)

-”Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin” (kaikki kokemamme ei-toivottu luo aina toivottua, ja ei-toivotun kokeminen on usein välttämätöntä, jotta voimme saada, mitä todella haluamme. Usein vain ymmärrämme negatiivisen kokemuksemme arvokkuuden vasta myöhemmin)

-”Ei oo herraa merellä” (emme voi kontrolloida elämää ja olosuhteitamme koskaan ollessamme itse negatiivisessa tunnetilassa, vaan ainoastaan positiivisissa tunnetiloissa, eli luottamalla ja luovimalla. Eli todellinen sankaruus edellyttää aina myötätuntoa ja rakkautta myös muita ihmisiä kohtaan)

-”Ei se vaihtamalla parane” (jos lopetamme ihmissuhteen matalassa tunnetilassa, ja siirrymme uuteen ihmissuhteeseen, niin uusi ei ole vanhaa toimivampi, koska matala tunnetilamme mahdollistaa uuden ihmisuhteen vain matalassa tunnetilassa olevan ihmisen kanssa. Eli voimme kokea rakkautta vain rakastamalla itse, eli olemalla itse korkeassa tunnetilassa)

-”Kun lähtee sutta pakoon, tulee karhu vastaan” (negatiivisen tunnetilan manifestaatio)

-”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” (kaikki toiveemme ovat aina olemassa välittömästi korkeassa taajuudessa, mutta kun kuvittelemme jotain asiaa mielessämme korkeassa tunnetilassa, niin uskomme sen toteutumisen mahdollisuuteen vahvistuu, eli tunnetilamme sen suhteen kohoaa uskon taajuudelle, jolloin myös manifestaatio mahdollistuu)

-”Joka uniaan uskoo, se varjojaan pelkää” (jos olemme matalassa tunnetilassa, niin pelkomme manifestoituvat myös unina, ja pelko toteuttaa aina itse itseään)

-”Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa” (jos olemme koston tai vihan tunnetaajuudella, niin manifestoimme myös omaan elämäämme samalla matalalla tunnetaajuudella olevia kokemuksia)

-”Kosto on suloista” (jos olemme olleet masennuksen tai voimattoman vihan tunnetilassa, niin kosto on voimaannuttava tunne, eli tuntuu siksi vapauttavalta)

-”Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan” (kun meillä on valmiita negatiivisia uskomuksia  liittyen mahdollisuuksiimme toteuttaa toiveitamme, niin emme näe niitä itse,  ulkopuoliset ihmiset taas näkevät ne selkeästi, sillä heillä ei liity niihin negatiivisia uskomuksia)

-”Työ tekijäänsä neuvoo” (kun työskentelemme innostuneina korkeassa tunnetilassa, niin korkeampi minämme inspiroi meitä eri työvaiheissa)

-”Kämmentä kutittaa, tulee rahaa” (jos meillä on tiettyihin merkkeihin liittyviä uskomuksia, niin ne myös toimivat tulevien tapahtumien ilmaisijoina, eli luomme aistimuksen, jonka välityksellä sisäinen tietomme välittyy. Samalla logiikalla toimivat esim. amuletit ja rituaalit,joihin itse uskomme. Ne voivat olla millaisia tahansa, kunhan olemme ’valaneet niihin uskoamme’)

-”Mitalilla on toinenkin puoli” (jos koemme menestystä, niin saatamme alkaa pelätä epäonnistumista, koska ’odotukset ovat korkeammalla’. Usein myös koemme, että menestyksessä on mukana ulkoapäin annettua, hallitsematonta onnea, ja pelkomme on matala tunnetila,joka siis ’himmentää mitalimme loistoa’ yksinkertaisesti siksi, että matala tunne on negatiivinen, ja vetää myös puoleensa negatiivisia kokemuksia)

-”Pata kattilaa soimaa” (samalla matalalla tunnetaajuudella olevat ihmiset riitelevät keskenään)

-”Puhalletaan yhteen hiilen” (olemme kaikki yhtä ja samaa henkeä, eli jos vastustamme muita ihmisiä, niin matala tunnetilamme luo ei-toivotttuja kokemuksia myös itsellemme. Mutta myötätunto ja rakkaus, eli korkeat tunnetilat mahdollistavat hyviä asioita niin itsellemme, kuin muillekin)

-”Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa” (jos meillä on negatiivisia tunteita jotain asiaa kohtaan, niin tuosta asiasta puhuminen aktivoi syyllisyyden- tai arvottomuudentunteemme. Asian esiin nostava henkilö voi olla tilanteessa täysin ’viaton kanssaluoja’, eli hän vain mahdollistaa asiasta puhumalla  matalassa tunnetilassa olevan henkilön tunnemuiston aktivoitumisen, jolloin syyllisyyttä kokevalle tarjoutuu mahdollisuus päästä eroon tuosta matalasta tunnemuistostaan kokemalla ärtymystä tai vihaa. Sillä  viha vapauttaa meidät korkeampiin tunteisiin, kuten toiveikkuuteen)

Mutta on myös sanontoja, jotka ovat syntyneet matalassa tunnetaajuudessa, eli niihin liittyy väärä oletus siitä, että emme voi hallita itse omaa elämäämme, eikä elämä voi olla helppoa, vaan että meidän tulee ikään kuin lunastaa onnellisuutemme kärsimällä:

-”Ei luoja laiskoja elätä” (jos ns. laiska ihminen on matalassa tunnetilassa, niin hän kokee syyllisyyttä laiskuudestaan, jolloin hän kokee itsensä arvottomaksi, ja manifestoi negatiivisia asioita. Itse passiivisuus tai huolettomuus ei siis ole esimerkiksi köyhyyden syy)

-”Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä” (jos olemme epäuskon taajuudella, ja yritämme kiirehtiä asioita, niin matala tunnetilamme kiirehtimäämme asiaan kohdistettuna estää toiveemme manifestaation)

-”Jos peili särkyy, menee seitsemäksi vuodeksi onni” (negatiivinen uskomuksemme johtaa peilin särkymiseen, ja uskomus puolestaan toteuttaa itse itseään. Jos uskomusta ei olisi, niin emme kiinnittäisi peilin särkymiseen edes huomiota)

-”Luja tahto vie läpi harmaan kiven” (kova yrittäminen on manifestoimista vaikeimman polun kautta, mutta jos uskomme kovan työnteon palkitsevuuteen, ja arvostamme itseämme koettuamme kärsimystä, niin tämäkin sanonta toteuttaa itse itseään. Todellisuudessa manifestaatiot tapahtuvat lopulta kuitenkin aina korkean tunnetilan mahdollistamina, eli voimme valita myös helpomman polun)

-”Rakko laiskan kämmenessä” (ahkera työntekijä usein halveksii vähemmän ahkeraa, jolloin tunnetilana on katkeruus, joka ei muuta laiskaa ahkeraksi, vaan tekee ainoastaan katkeran ihmisen omasta elämästä vaikeampaa.  Ns. laiskan ihmisen oma vastenmielisyys työtä kohtaan puolestaan tekee työstä hänelle raskasta, eli hän sekä pitää itse itseään laiskana, kokee uhmaa ja syyllisyytä, että vastustaa sitä, että hänet pakotetaan tekemään työtä. Monet ihmiset menestyvät elämässä helposti, koska ovat usein korkeassa tunnetilassa ja inspiroituneita, eivätkä koe syyllisyyttä elämänsä helppoudesta. Kyse ei ole silloin ylimielisyydestä, vaan elämänilosta,joka mahdollistaa mitä tahansa)

-”Rumat ne vaatteilla koreilee” (kateus, kosto ja viha tuntuu vapauttavalta sellaisen ihmisen mielessä,joka ei arvosta itseään, eli muita alentamalla voi kokea itsensä hieman arvokkaammaksi)

-”Itku pitkästä ilosta” (jos ihmisen oma tunnetila on matala, niin hän saattaa saada hetkellistä nautintoa havaitessaan, että toisen, itseä iloisemman ihmisen korkea tunnetila laskee. Mutta samalla vahingoniloinen luo itselleen vastaavia kokemuksia, joita hän siis tulee kokemaan, kun on itse jonakin päivänä iloinen. Tätä tarkoittaa ’karman’ käsite. Tuon toisen ihmisen itku taas purkaa todellisuudessa hänen resistanssiaan, eli se, että hän kokee surua ilon jälkeen johtuu siitä, että ilo mahdollistaa jonkin vanhan tunnemuiston ’puhdistumisen’ negatiivisen kokemuksen kautta)

-”Ylpeys käy lankeemuksen edellä” (kateellinen tai omasta mielestään väärin kohdeltu ihminen kokee vahingoniloa, jos hänen mielestään ylimielinen ihminen menestyksensä jälkeen epäonistuu. Mutta toisaalta matalassa tunnetilassa oleva katkera ihminen usein myös pettyy, jos menestyvä ihminen vain jatkaakin menestystään, ja silloin kateutta tunteva ei ymmärrä, että menestyvän ihmisen ’ylpeys’ on vain havainnoijan oma kuvitelma, sillä emme koskaan voi tietää ja tuntea täydellisesti, miltä toisesta ihmisestä milloinkin tunnetasolla tuntuu, ja mitä toinen ihminen on kokenut esimerkiksi ennen saavuttamaansa menestystä).

-”Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa” (tämäkin sanonta kuvaa usein ulkopuolisen kommentoijan omaa katkeruutta unelmiaan toteuttavaa ihmistä kohtaan, eli kommentoija tuntee itse itsensä arvottomaksi,joten hän kokee katkeruutta, ja vahingoniloa silloin, jos kanssaihminen epäonnistuu. Mutta sanonta voi olla myös totta sellaisessa tapauksessa, että unelmiaan toteuttava ei itse usko omiin unelmiinsa, eli ’tavoittelee taivaita’ myös omasta mielestään. Eli siksi meidän tulee keskittyä aina ajattelemaan sellaisia asioita, joihin jo uskomme, jos haluamme toteuttaa asioita, joihin meidän on vielä vaikea uskoa. Sillä korkea tunnetilamme mahdollistaa myös sellaisten asioiden toteutumisen, joita ajatellessamme tunnemme epäuskoa. Korkea tunnetila on siis ’neutraali, yleinen  mahdollistaja’ mille tahansa toiveillemme,eräänlainen yleisavain).

Ihmiskunta on aina ollut tietoinen vetovoiman laista, sillä se vaikuttaa meidän kaikkien ihmisten elämään joka hetki. Olemme ihmisinä tietoisempia luojia kuin muut eläimet, koska luomme voimakkaammin tunteillamme ja ajatuksillamme. Silti eläin- , kasvi- ja koko muu luomakuntakin luo itse itseään uudeksi jatkuvasti, ja tästä johtuu esimerkiksi evoluutio: Kaikki elävä muuttuu koko ajan, ja luo itse itseään uudeksi, sopeutuen vaikkapa uuteen ympäristöön,  muovautuu hetki hetkeltä tarkoituksenmukaisemmaksi.

Silti matalissa tunnetiloissa ollessamme meille tulee sellainen vaikutelma, kuin joku ulkopuolinen voima päättäisi elämästämme. Mutta korkeassa tunnetilassa ollessamme taas TIEDÄMME, että olemme täysin vapaita luojia, ja että kaikki mitä todella toivomme, voi toteutua.
Kommentit