Blogit 7/2019

 

SOL, heinäkuu 201931.7.2019

Rakkauden tunnetilassa olet voimakkaampi, kuin yksikään vihainen tai katkera ihminenKun kykenet hallitsemaan omia tunnetilojasi, ja käytössäsi on puhtaan rakkauden voima, niin sinulla ei ole elämässä koskaan mitään pelättävää. Vaikka vastoinkäymiset – siis ei-toivotut kokemukset – eivät koskaan katoa elämästäsi, niin sinun ei silti tarvitse pelätä niitä. Sillä tietoisena luojana ymmärrät, että ei-toivottu kokemus on vain täydellisen vapautesi mahdollistava opaste, jonka voit välittömästi sen koettuasi muuttaa positiiviseksi, ymmärtämällä sen arvokkuuden.

Vaikka kokisit hyvin voimakkaitakin negatiivisia kokemuksia, eli joku toinen ihminen vaikkapa uhkaa, halveksii, syyttää tai pettää sinua, niin voit neutraloida kaikki tällaiset tilanteet vain keskittymällä myönteisiin asioihin, ajatus- ja tunnetasolla. Eli kun yksinkertaisesti kieltäydyt laskeutumasta matalassa tunnetilassa olevan ihmisen kanssa negatiiviseen tunnetilaan, niin olet tuhat kertaa voimakkaampi, kuin tuo negatiivisessa tunnetilassa oleva ihminen.

Väkivallattomassa vastarinnassa” on kyse tästä, rakkauden maagisesta voimasta, eli vihasta, katkeruudesta, syyttämisestä, syyllisyydestä ja pelosta luopuminen ”kääntämällä toinenkin poski” ei tarkoita elämistä muiden ihmisten kynnysmattona ja hyväksikäytettynä, vaan  negatiivisista tunteista luopuminen tekee kenestä tahansa  meistä kirjaimellisesti voimakkaamman, kuin yksikään matalammassa tunnetilassa oleva ihminen.

Ja vaikka olisit kokenut jonkun toisen ihmisen seurassa usein voimattomuutta ja pelkoa, eli ”uskot toisen ihmisen hallitsevan sinua” negatiivisilla tunteillaan, niin voit silti milloin tahansa palauttaa oman elämäsi  hallinnan, keskittymällä tietoisesti arvostukseen ja rakkauteen. Ja vaikka tuntisit itsekin vihaa tuota toista ihmistä kohtaan, niin iloitse vihan tunteestasi, sillä viha vapauttaa sinut voimattomuuden, pelon  ja toivottomuuden tunteistasi. Ja jos olet kokenut, että et voi ilmentää vihaasi toisen ihmisen läsnäollessa, koska pelkäät tuon toisen ihmisen reaktioita vihaasi, niin voit purkaa vihan tunteitasi myös ollessasi täysin yksin. Voit aina luottaa siihen, että universumilla on tarjolla rajaton määrä ratkaisuja mihin tahansa tilanteeseen, jos vain olet itse korkeassa tunnetilassa, eli otat nuo ratkaisut vastaan.

Esimerkiksi väkivaltatilanteet ihmisten välillä ovat mahdollisia vain siksi, että molemmat osapuolet ovat negatiivisessa tunnetilassa. Usein toinen ihminen on vihainen, ja toinen ihminen vihainen tai pelokas. Tai toinen ihminen syyttää toista, ja toinen osapuoli puolestaan  syyllistää itseään.  Mutta kun kieltäydyt itse  laskeutumasta mataliin tunnetiloihin, niin et joudu lainkaan osalliseksi tällaisiin negatiivisiin tilanteisiin.

Voit siis välttää negatiiviset kanssakäymistilanteet, kun et   vastaa vihaan vihalla tai pelolla, etkä syyttämiseen syyttämällä tai syyllistymällä. Älä myöskään vastaa kokemaasi  sääliin ja empatiaan tuntemalla itsesi heikoksi. Toinen ihminen ei voi koskaan hallita sinua omilla negatiivisilla tunteillaan, jos olet itse resonanssissa oman korkeamman olemuspuolesi, eli korkeamman minäsi kanssa.

Ja silti: Vaikka kokisit joskus voimakkaitakin ei-toivottuja tilanteita toisten ihmisten seurassa, niin jokainen negatiivinen tunteesi on luonut korkeamman minäsi taajuudelle toiveen paremmasta, eli mitä voimakkaampi on negatiivinen tunteesi ollut, niin sitä voimakkaampi on myös ollut toiveesi kokea tuon ihmisen seurassa rakkautta ja iloa. Sillä me kaikki ihmiset olemme pohjimmiltamme korkean tietoisuuden, puhtaan rakkauden energian ulottuvuuksia maan päällä.

Ns. anteeksianto on siis vain ja ainoastaan korkeamman olemuksemme näkemistä sekä itsessämme, että kaikissa muissa ihmisissä. Aito anteeksianto ei siis ole  ”oikeassaolemista” ja ylemmyyttä, eikä anteeksisaaminen ole ”syyllisyyden”, syntisyyden” tai alemmuuden myöntämistä.  Kaikki negatiiviset tekomme ovat seurausta vain ja ainoastaan negatiivisista tunnetiloistamme, eli voimme ”antaa anteeksi” kenelle tahansa – myös itsellemme – minkä teon tahansa, katsomalla tuota ihmistä (tai itseämme) korkeamman minämme silmin, täydellisenä sieluna.

Konkreettinen neuvo tilateisiin, joissa toinen ihminen kohdistaa sinuun negatiivisia tunteitaan: Jos suutut toisen ihmisen käytöksestä, niin älä syyllistä itseäsi omasta negatiivisesta reaktiostasi. Mutta voit myös mahdollisimman nopeasti keskittää huomiosi pois vihastasi, sillä negatiivinen tapahtumaketju ei  saa voimaa, jos et itse tunne vihaa, pelkoa tai syyllisyyttä. Älä siis jää ”kiinni vihaan”. Sillä vetovoiman laki aikaansaa sen, että kaikki mitä vastustamme, niin sitä koemme vain lisää. Muista, että viha ja katkeruus vahingoittavat ennen muuta SINUA itseäsi. Sillä vihan tunne kertoo vain siitä, että olet erossa omasta korkeammasta minästäsi, joka on puhdasta rakkautta. Suuttumus ja viha saa siis sinut kärsimään, ja mahdollistaa myös tuon toisen ihmisen kärsimyksen jatkumisen, sillä te olette tuossa tilanteessa toinen toistenne kanssaluojia. Luovu vihastasi, ja oikeassaolemisen tarpeestasi,  siis ensisijaisesti itsesi takia.

Jos joku toinen ihminen ei arvosta sinua, ja vaikkapa pilkkaa ja halveksii sinua, niin olemalla kiinnittämättä huomiota hänen negatiivisiin tunteisiinsa löydät muita ihmisiä, jotka arvostavat sinua – ja saat lopulta myös tuon sinua halveksivan ihmisen arvostamaan sinua! Sillä ihminen, joka ei arvosta toista ihmistä, esittää aina voimakkaan toiveen universumille, että hän VOISI arvostaa kaikkia ihmisiä – ja omaa itseään. Eli muita ihmisiä halveksiva ihminen halveksii aina pohjimmiltaan omaa itseään.

Tietoisena luojana voit siis yksinkertaisesti kieltäytyä ajattelemasta asiaa, joka suututti sinut, tai jonka takia koit syyllisyyttä tai pelkoa.

Ja sivuuttamalla negatiiviset tunteet ja ajatukset sallit sen, mitä olet ei-toivotuilla tunteillasi luonut.

Älä siis KOSKAAN yritä hallita mitään negatiivisia tilanteita negatiivisilla tunteilla, sillä se on mahdotonta. Kaikki riidat ovat aina pohjattomia, ja saavat voimansa negatiivisista tunteista.

Etsi rakkautta ja arvostusta aina omasta korkeammasta minästäsi, sillä korkeampi minäsi ei koskaan, eikä missään tilanteessa, lakkaa rakastamasta sinua täysin ilman ehtoja, täysin riippumatta teoistasi. Ja tuntemalla oman, korkeamman olemuspuolesi suunnattoman rakkausden, pääset yhteyteen myös kenen tahansa toisen ihmisen korkeamman olemuspuolen kanssa. Mikä mahdollistaa sen, että myös he ilmentävät sinun seurassasi vain ja ainoastaan omaa korkeampaa minäänsä.

Rakkauden voima on siis ainoa voima, joka hallitsee koko universumia. Kaikki negatiiviset tunteet ovat ainoastan olemista erossa tuosta korkeasta voimasta. Käytä siis tuota suunnatonta voimaa, joka on syntymälahjasi, ja luo itsellesi juuri sellainen elämä, ja sellaiset ihmissuhteet, kuin millaisista olet aina unelmoinut!27.7.2019Ajattele toiveitasi vain korkeassa tunnetilassa, matalassa tunnetilassa aktivoit toiveesi toteutumattomuudenJokainen pyyntösi toteutuu aina välittömästi, eli on olemassa korkeassa taajuudessa. Siksi sinun ei koskaan tarvitse ”anella” universumilta mitään matalassa tunnetilassa, epätoivoisena ja masentuneena. Ainoa tehtäväsi on pyrkiä hieman korkeampaan tunnetilaan, ja lopulta sallimisen tilaan. Haasteet ja vaikeudet ovat elämässämme myös aina hyödyllisiä, sillä juuri niiden kautta pyydät parempaa, mutta sinun ei siis tule jäädä tuijottamaan haasteita, vaan voit nostaa katseesi rohkeasti ylös, ja nähdä haasteidesi luomat ratkaisut.

Eli  tietoisesti sinun ei  siis tarvitse pyytää, korkeampi minäsi tietää joka hetki täsmälleen, mitä haluat.

Ajattele  toiveitasi täsmällisesti vain ollessasi korkeassa tunnetilassa. Kun olet mistä tahansa syystä, tai ilman mitään ”järkevää” syytä iloinen ja tyytyväinen, rakastat elämää, sitä että olet olemassa, niin kuvittele silloin toiveitasi, unelmoi, pyri näkemään haaveesi edessäsi, tuntemaan miltä tuntuu, kun haaveesi on jo toteutunut. Näin aikaansaat positiivisen tapahtumaketjun, joka johtaa varmasti kohti toiveesi toteutumista.

Mutta kuuntele tarkasti tunnetilojasi. Jos et ole luontevasti ja aidosti ”euforisessa”, onnellisuuden  mielentilassa, vaan huomaat yrittäväsi liikaa  – ”yrittäväsi manifestoida” –  niin siirry unelmoimaan ikään kuin kevyemmin, jotta tunnetilasi ei yrittämisen ja epäuskosi vuoksi laske. Ja jos tunnet tunnetilan jonkin ajatuksesi seurauksena laskevan, niin pyri kohdistamaan ajatuksesi jälleen  johonkin yleisempiin asioihin, jotka tekevät sinut varmasti tyytyväiseksi. Tietoinen luominen on siis kuin lihasharjoittelua:  Luot tunteillasi ja ajatuksillasi, mutta luomuksiesi salliminen vaatii harjoittelua, eli sinun tulee ”harjoittaa omaa voimaasi”, jotta osaat ylläpitää rakkauden tunnetilaa, ja kohdistaa tuon puhtaan positiivisen energian asioihin, joita elämääsi haluat.

Sillä jos ajattelet haavettasi matalassa tunnetilassa, niin aktivoit vain haaveesi näennäisen puutteen, ja koetkin pettymyksen tunteita. Matalassa tunnetilassa ollessasi ainoa tavoitteesi on siksi vain tunnetilan kohottaminen, millä tahansa keinolla. Ja useimmiten mielialaasi kohottaa haaveesi ajattelemista paremmin joku aivan muu asia –  joku sellainen asia, johon jo uskot.

Älä kuitenkaan pelkää negatiivisia tunteitasi, sillä sinulla on aina jonkin verran aikaa havaita negatiivinen tunnetilasi, ennen kuin negatiivinen tapahtumaketju saa voimaa. Negatiivinen tapahtumaketju kyllä kiihtyy, jos ruokit sitä negatiivisilla tunteillasi, eli samoin kuin lumipallon vauhti kiihtyy sen vieriessä alas mäkeä, niin samoin negatiiviset ajatuksesi voimistuvat, ja saavat aikaan negatiivisia kokemuksia, jos  pysyt matalassa tunnetilassa. Negatiivisen tapahtumaketjun voimistuminen tapahtuu eksponentiaalisesti, eli aivan alussa negatiivinen ajatus- , tunne- ja tapahtumaketju on helpointa pysäyttää, samoin kuin lumipallokin on helppo pysäyttää silloin, kun pallo on vasta aloittamassa vierimisensä. Riidat ovat esimerkiksi aina pohjattomia juuri siksi, että riidan edetessä osapuolet ajautuvat mielipiteissään vain kauemmaksi toisistaan. Riita siis päättyy vasta silloin, jos joko molemmat, tai jompi kumpi osapuolista luovuttaa, ja sallii tunnetilansa kohota.

Mutta aivan samoin eksponentiaalisesti kiihtyy myös positiivinen tapahtumaketju, eli jos sinulle tapahtuu iloisia asioita, niin uskosi positiivisiin tapahtumiin vahvistuu, ja siksi koet lisää positiivisia asioita. Ja syynä on siis korkea tunnetilasi, jossa manifestoit KAIKKIA toiveitasi!

Kaikki unelmasi ovat jo olemassa, sinun tulee vain olla itse tunnetilassa, jossa voit havaita ne. Et siis todellisuudessa ole kulkemassa unelmiasi kohti, vaan unelmasi ovat edessäsi, sinä itse et vain niitä havaitse, jos et ole tunnetilaltasi, taajuustilaltasi ”valmis”. Mutta voit tulla milloin tahansa valmiiksi vastaanottamaan unelmasi, helposti ja ilman ponnisteluja ja raatamista,  uskomalla siihen, että todella OLET kaikkivoipa Luoja.

Sillä sinä olet Luoja.

25.7.2019Rakkaussuhde omaan itseesi on tärkein ihmissuhteesiTermi ”itsekkyys” on merkitykseltään negatiivisesti värittynyt, mutta todellisuudessa juuri ”itsen rakastaminen” on kaikkein tärkein rakkauden muoto. Sillä se, joka ei rakasta ja arvosta itseään, ei voi koskaan rakastaa myöskään ketään muuta ihmistä. Sillä me ihmiset – ja koko muu luomakunta – olemme ikuisesti yhtä ja samaa henkeä, emme erillisiä. Ihmisinä me kaikki kyllä luomme itse – persoonina ja yksilöinä – omaa todellisuuttamme, mutta tuo todellisuus on vain subjektiivinen havainto, kokemus, hologrammi.

Jos et rakasta itseäsi, mutta yrität tuntea empatiaa muita ihmisiä kohtaan, niin sinulla ei ole noille muille ihmisille mitään annettavaa. Sillä jokainen ihminen luo aina itse oman todellisuutensa, ja vain korkeasta tunnetilasta, rakkauden taajuudesta käsin, voit auttaa myös muita ihmisiä näkemään korkeimman itsessään.

Jos siis haluat auttaa muita, niin tuntemalla heitä kohtaan empatiaa ja sääliä ikään kuin loukkaat heitä, sillä oletat noita tunteita tuntiessasi, että he eivät kykene itse löytämään omaa korkeampaa minäänsä, eli resonanssia puhtaan positiivisen energian kanssa, tulemaan ”kokonaisiksi itsekseen”.

Heidän oma korkeampi olemuspuolensa nimittäin kutsuu heitäkin koko ajan, taukoamatta, jotta he ymmärtäisivät universumin lain, ja ehdottoman rakkauden ja puhtaan ilon valtavan voiman. Jos he eivät kuule oman korkeamman minänsä kutsua, niin miksi kuvittelet, että sinä voisit saada heidät ”nostettua” matalista tunnetiloista säälimällä heitä, tai laskeutumalla muulla tavoin alas heidän negatiivisiin tunnetiloihinsa. Mutta jos olet yhtä oman korkeamman minäsi kanssa, niin olemuksesi resonoi heidänkin korkeamman olemuspuolensa kanssa, eli itseäsi ja muita pyyteettömästi rakastaessasi (vaikka vain ajatus- ja tunnetasolla) voit auttaa ketä tahansa ihmistä maan päällä. Empatia ja sääli ovat siis matalampia tunnetiloja, mutta myötätunto on korkean taajuuden tunne.

Iloitse omasta elämästäsi, ja olet  myös muille esimerkkinä korkean tunteen voimasta. Pyri aina ensin korkeaan tunnetilaan, ja seuraa sen jälkeen impulssejasi, seuraa sisäistä ohjaustasi, se tekee elämänpolustasi helpon ja mukavan. Kaikki pelko ja huolehtiminen on aina tarpeetonta. Luota universumin viisauteen, älä ”suorita” elämää, vain inspiroituneena työskentelet tehokkaasti. Älä siis tee asioita pelkästään velvollisuudentunteesta, älä uhraudu äläkä katkeroidu. Älä yritä miellyttää tai  hallita muita ihmisiä, älä syyllistä ketään – älä myöskään itseäsi. Älä yritä ratkaista ongelmia, vaan unelmoi ratkaisuista, ja anna niiden sitten vain tapahtua.

Itsekkyys korkeasta tunnetaajuudesta käsin tulkittuna on siis tärkeä tunne. Itseys meissä on korkea tietoisuus, selkeys, tyytyväisyys nykyhetkeen, kaikkivoipaisuuden tunne. Ole tarpeeksi itsekäs tietääksesi, mitä juuri sinä omalta elämältäsi haluat. Älä huolehdi siitä, ovatko omat unelmasi resonanssissa läheistesi unelmien kanssa. Universumin viisaus kyllä sovittaa sinun unelmasi sinun rakkaittesi unelmiin.

Seuraa tunteittesi täsmällistä ohjausta, ja valitse ongelmatilanteissakin aina korkein mahdollinen tunnetila, eli arvosta ongelmiasi  – ja kuljet aina, ja jokaisena elämäsi hetkenä, kohti toiveitasi ja unelmiasi!

23.7.2019Kristinuskon ongelma on persoonallisen ”jumalan” käsite, ja käsitys ihmisen vajavaisuudesta

Monoteistiset uskonnot, kuten kristinusko, ovat matalassa tunnetaajuudessa tulkittua totuutta. Tällaisten uskontojen ns. pyhiä kirjoja voi tietenkin myös lukea korkeassa tunnetilassa, jolloin totuus profeettojen alkuperäisestä sanomasta välittyy lukijalle, mutta esimerkiksi Raamattuun sisältyy niin paljon kulttuurisidonnaista legendamateriaalia, ja matalassa tunnetaajuudessa kirjoitettuja tai editoituja elämänohjeita, että lukija kadottaa väistämättä yhteyden korkeampaan tietoisuuteen itsessään, jos hän uskoo kirjaimellisesti  Raamatun pyhyyteen. Siis esimerkiksi näkemättä monien raamatunkohtien vertauskuvallisuutta.

Kristinuskon ja muiden monoteististen uskontojen ongelmana on persoonallisen ”jumalhahmon” käsite, ja ihmisen näkeminen tästä hahmosta erillisenä, vajavaisena ja ”perisyntisenä” olentona. Koko syntisyyden käsite on jo kristinuskon syntyvaiheessa muodostunut väärinkäsitys, eli matalassa tunnetilassa itse olleet profeetan sanoman tulkitsijat eivät ole ymmärtäneet, että ihminen itse on luoja ja ”jumala” (vaikka tämä totuus lukee edelleen Raamatussakin, mm. Psalmit 82:6), ja  että negatiiviset tunnetilat mahdollistavat luomistyömme, ja täydellisen vapautemme oman elämämme luojina. Evoluutio luomakunnassa on niin ikään luomisen tulos, ”luonto on luonut itse itsensä”, ja ihmisen kehittyminen muita eläimiä tietoisemmaksi luojaksi on evoluution seurausta. Me ihmisethän luomme ajatuksillamme ja negatiivisilla tunteillamme, kun taas eläimet ja kasvit keskittyvät pääosin elämän ”sallimiseen”, eli ne eivät ”suunnittele elämää” samalla tavalla kuin ihminen.

Ja myös ajatus persoonallisesta ”pahasta” on matalassa tunnetilassa syntynyt väärinkäsitys. Ei ole myöskään olemassa ”helvettiä”, vaan ns. kadotus on vertauskuva negatiivisista tunteistamme. Elämme aina kulloisenkin tunnetilamme mukaisessa todellisuudessa, eli koemme – ja myös siis luomme –  maailmaa ja elämää tunnetilojemme mukaan. Todellisia ”saatananpalvojia” ovat siis persoonalliseen paholaiseen uskovat ihmiset, eli usein kristityt itse.

Kristinuskon Raamattuun kirjattua (erilaisia versioita Raamatusta on lisäksi lukemattomia erilaisia, mitään yhtä ja ainoaa Raamattua ei ole koskaan edes ollut olemassa) oppia vääristää myös ajatus siitä, että muiden uskontojen opit ovat ”pakanallisia”, eli vääriä, ja että totuus löytyy vain ”kristuksesta”. Todellisuudessa juuri tämä kristillinen ajatus itsessään on ”pakanallinen”, sillä profeetta Jeesus ei koskaan tarkoittanut, että vain hän itse on ”jumalan poika”, vaan että kaikki ihmiset ovat luojia ja korkeampia olentoja, ja että uskonnon tai muun maailmankatsomuksen nimi ei millään tavalla jaottele ihmisiä sieluina enemmän ja vähemmän arvokkaisiin. Eli kun kristillisestä näkökulmasta esimerkiksi shamanismi on ”pakanauskonto”, ja vain ”Jeesukseen uskomalla” voi kokea niin sanotun ”pelastuksen”, koska ”jumala armahtaa kristittyjen synnit”, niin totuus on, että juuri tämä toisten uskontojen ja aatteiden demonisointi on ”pakanallista”. Sillä se ”pelastus”, josta Raamatussa puhutaan, tarkoittaa ainoastaan korkeaa tunnetilaa, ja oman ”jumaluutemme” ymmärtämistä. Ja korkea tunnetila, yhteys korkeaan tietoisuuteen meissä itsessämme, on luonnollisesti mahdollista jokaiselle maan päällä elävälle ihmiselle, milloin tahansa. Ja aivan samoin matalia tunnetiloja kokevat kaikki maailman ihmiset, täysin elämänkatsomuksesta riippumatta, sillä negatiiviset tunteet mahdollistavat siis luomistyömme. Ei-toivottua kokemalla voimme valita eli luoda toivotun.

Profeetta Jeesuksen alkuperäinen sanoma oli siis täsmälleen sama, kuin itämaisissa uskonnoissa silloin, kun niitä tulkitaan korkeassa tunnetilassa. Persoonallisia ”jumalia” ei ole olemassa, korkeampi tietoisuus vain ilmenee kaikessa elävässä, mistä johtuu esimerkiksi joihinkin uskontoihin liittyvä ajatus eläinten ”pyhyydestä” (eläimet, jotka eivät koe negatiivisia tunteita, ovat ”lähempänä jumalallista”). Ja myös me ihmiset olemme siis korkean tietoisuuden ulottuvuus maan päällä, me synnymme ikuisesti uudelleen, ja elämämme tarkoitus on elämä itsessään,ja universumin laajentuminen tunteidemme ja ajatustemme seurauksena. Ja tuntemalla rakkautta eli korkeaa tunnetta, sekä itseämme, että kaikkia muita ihmisiä ja koko muuta luomakuntaa kohtaan, voimme toteuttaa unelmiamme ja toiveitamme, ja iloita elämästämme. Ja myös kaikki ne, jotka ovat joskus aiemmin eläneet maan päällä, elävät ja kokevat elämää meidän kauttamme, he vain eivät koe nykyisessä olemuksessaan negatiivisia tunteita. Ja suurin osa meistä, olevaisuudestamme,  elää nytkin koko ajan korkeassa taajuustilassa, ja olemme itsekin resonanssissa korkeamman olemuspuolemme kanssa tuntiessamme korkeita tunteita, iloa, myötätuntoa ja pyyteetöntä, puhdasta  rakkautta.

Profeetta Jeesus ei siis ”sovittanut” kenenkään meistä syntejä, hän vain julisti lukuisten muiden profeettojen tavoin universumin totuutta, eli kertoi, että me olemme kaikki oman elämämme Luojia. Ja että ”tulemalla lasten kaltaisiksi”, eli olemalla huolettomia ja usein korkeassa tunetilassa, voimme elää maan päällä onnellisina, kokematta negatiivisten tunteidemme seurauksena kärsimystä. Sillä jos arvostamme negatiivisia tunteitamme, niin ymmärrämme niiden olevan vain välttämättömiä ja hyödyllisiä opasteita elämämme polulla. Jos näet liikennemerkin, joka varoittaa sinua vaarasta, niin voit välttää vaaran noudattamalla liikennemerkin ohjausta. Ja aivan samoin: Tuntiessasi negatiivisen tunteen voit välttää kärsimyksen kuuntelemalla negatiivista tunnettasi, eli noudattamalla sen tarjoamaa ohjausta. Jos hakkaat  itseäsi vasaralla, niin kipusi viesti on, että sinun kannattaa lopettaa itsesi hakkaaminen. Itse KIPU, eli negatiivinen tunne, on siis hyvä asia ja hyödyllinen, jos vain osaat tulkita sen viestin.

Kristinuskon – ja myös muiden matalissa tunnetiloissa tulkittujen  uskontojen –  ongelmana on siis väärä käsitys ihmisen vajavaisuudesta ja heikkoudesta, ja oletus ihmisen ulkopuolisesta, ”kaikkivoivasta jumalasta”. Me ihmiset luomme korkeampaa tietoisuutta oman elämämme kautta, mikään meitä korkeampi ei siis ole luonut,  eikä hallitse meitä. ”Jumalan” käsite on siis matalan tunnetaajuuden väärinkäsitys korkeammasta meissä itsessämme.

21.7.2019Koet onnellisuutta silloin, kun olet lempeä itsellesi – toiveidesi toteutuminen on onnellisuutesi väistämätön seurausAjatus tietoisesta luomisesta saa monen yritteliään ja päämäärätietoisen ihmisen yrittämään liikaa, jolloin hän pyrkii tekemään itse asioita, jotka kuuluvat universumille, siis korkealle tietoisuudelle, ja sen täydelliselle järjestykselle – synkronialle. Ja tällöin tällainen hyvin päämäärätietoinen ihminen asettuukin todellisuudessa itse omien toiveidensa esteeksi, koska hän pyrkii kontrolloimaan sitä tapaa, jolla hänen toiveensa toteutuvat – sen sijaan, että hän vain sallisi niiden toteutua,  kaikkein helpoimmalla ja nautinnollisimmalla tavalla.

Meidän tehtävämme oman elämämme luojina ei siis ole olla lempeitä itsellemme siksi, että olemalla lempeitä itsellemme pääsisimme tavoitteisiimme, joiden oletamme tekevän meidät onnellisiksi. Vaan meidän tulee olle lempeitä itsellemme siksi, että lempeys itseämme kohtaan tekee meidät onnellisiksi JUURI NYT.

Havaitse siis vain positiivinen tunnetilasi, tiedosta ja luota siihen, että ilosi mahdollistaa polun avautumisen allasi, ja pyri sitten vain ”ruokkimaan iloasi”. Ajatus ja positiivinen tunne siis edeltää aina toiveesi manifestaatiota, ei päin vastoin, vaikka toiveesi toteutuminen tekeekin sinut iloiseksi. Eli esimerkiksi sellaiset elämän ilmiöt kuin voittoputki, nousujohteinen ura, ”raha tulee rahan luo”, ”suosittu ja arvostettu ihminen saa paljon ystäviä” jne. ovat kaikki saaneet alkunsa ajatuksesta ja unelmasta, johon joku ihminen on joskus jossain uskonut, ja siten korkeassa tunnetilassa olemalla itse mahdollistanut. Ja aivan samalla tavalla koko maailmankaikkeuskin on ”syntynyt maailmankaikkeuden ideasta”, joka on sitten sallinut itse itsensä tapahtua.

Sinun tehtäväsi tietoisena luojana ei siis ole taistella ja kärsiä negatiivisissa tunnetiloissa, peläten nykyisiä ja tulevia vastoinkäymisiä. Vaan sinun tehtäväsi on vain havaita NIIN SANOTUT vastoinkäymiset, päättää niiden avulla, mitä haluat ja mitä et halua, eli arvostaa ei-toivottuja kokemuksiasi vapaan valintasi mahdollistajina. Sinun tehtäväsi on siis vain sallia prosessi, jonka järjestelyistä ja yksityiskohdista vastaa korkeampi tietoisuus.

Jos siis toivot jotakin, niin älä keskity toiveesi toteutumattomuuden murehtimiseen, vaan keskity lempeyteen itseäsi kohtaan, eli toiveesi luonnollisen toteutumisprosessin sallimiseen, aivan kuten lasta odottava tuleva äitikin sallii lapsen kasvaa valmiiksi kohdussaan, tai kuten maanviljelijä sallii viljan kehittyä siemenestä täysikasvuiseksi kasviksi, jonka jyvät hän korjaa niiden kypsyttyä. Valitse siis aina ajatus, joka tuntuu sinusta hyvältä juuri nyt, sillä positiivinen tunteesi mahdolistaa  prosessin etenemisen, eikä siis hidasta tai estä tuota prosessia:

Minulla on rajattomasti aikaa, tulen  koko ajan valmiimmaksi vastaanottamaan itse luomani toiveen, ja sallin tuolle prosessille kaiken sen ajan, jonka se tarvitsee.”

Olen koko ajan polullani, ja tilanne edistyy ja selkeytyy koko ajan, ihmeitä tapahtuu koko ajan, sillä elämän jatkuminen itsessään on koko ajan ihme.”

Voin olla onnellinen ja iloinen siksi, että tunnen ja tiedostan olevani korkeassa tunnetilassa, jolloin etenen koko ajan kohti toivomiani kokemuksia. Korkea tunnetilani on siis myös itse itseään vahvistava.”

Tiedän tarkalleen mitä haluan, sillä kokemalla elämää ja ei-toivottuja kokemuksia olen viestittänyt universumille täsmällisesti, mitä en halua. Nyt voin siis kaikessa rauhassa keskittyä vain sallimaan haluamani asiat.”

Iloitsen myös negatiivisista tunteistani, joita tunnen nyt entistäkin herkemmin siksi, että tunnetaajuuteni on kohonnut, jolloin pienikin tunnetilan lasku tuntuu kehossani fyysisenä kipuna. Iloitsen tuosta herkkyydestä, sillä sen ansiosta saan nopeasti ja välittömästi tiedon aina myös siitä,  jos taistelen vastavirtaan. Ja voin siten kääntyä jälleen takaisin myötävirtaan nopeasti, kokematta turhaa kärsimystä.”

Voin milloin tahansa löytää positiivisen ajatuksen, ja keskittyä siihen, vaikka toiveeni ei olisi vielä tapahtunutkaan, sillä tiedän, että prosessi joka johtaa toiveeni toteutumiseen tapahtuu itsestään.”

Tiedän, että huolten kantaminen on täysin turhaa, universumi huolehtii käytännön asioista puolestani, jos vain sallin sen.”

Tietoinen luominen on siis toiveidemme sallimista. Ja sallimme toiveitamme nauttimalla ja iloitsemalla elämästä. Kaikki voimasi on aina tässä hetkessä.  Valitse siis ilo, valitse rakkaus, valitse tyytyväisyys.19.7.2019Sydämesi toive, ”ydintoive”, tuntuu kohtalonomaiselta, mutta on silti sinun oma toiveesiJos koet olevasi hyvin voimakastahtoinen ihminen, eli tiedät tarkalleen mitä haluat, ja sinulla on hyvä mielikuvitus ja kyky unelmoida, niin tällainen persoonallisuus saattaa johtaa sinut hyvin haastaviin elämätilanteisiin, joilla kaikilla kuitenkin on ns. pyhä tarkoituksensa, eli kaikki kokemuksesi ovat lopulta tärkeitä päämääräsi kannalta.

Sillä vetovoiman laki on ehdoton luonnonlaki, joka vie sinut ”vaikka läpi harmaan kiven”, eli toteuttaa aina kaikki toiveesi, tavalla tai toisella.

Eikä kyse ole edes pelkästään tämän elämän aikana esittämistäsi toiveista, vaan ns. ydintoiveista, joita olet toivonut myös jo ennen syntymääsi tähän inkarnaatioon. Ja näiden ”sydämen toiveiden” olemassaolo saa joidenkin meistä elämän tuntumaan voimakkaasti kohtalonomaiselta, ikään kuin meidän itsemme ulkopuolella olisi joku voima, joka päättää puolestamme, mitä meille tapahtuu. Mutta sellaista voimaa ei ole, me olemme lopulta kuitenkin itse valinneet kaikki päämäärämme.

Jos koet, että sinulla on tällainen ”suuri tehtävä”, eli että olet vaikkapa syntynyt opettajaksi ja neuvonantajaksi muille ihmisille, jotta he ymmärtäisivät universumin lain, niin tämä tehtäväsi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun tulisi ikään kuin alistua ankean kohtalosi orjaksi, ja kokea mahdollisimman paljon kärsimystä elämässäsi. Vaan asia on aivan päin vastoin: Sinun tehtäväsi on pyrkiä jokaisena elämäsi hetkenä resonanssiin korkeamman minäsi kanssa, ottaa kirjaimellisesti ”ilo irti” jokaisesta hyvästä ja nautinnollisesta hetkestä, joita on runsaasti tarjolla ihan jokaisen meistä elämässä, joka päivä,  ja nauttia sydämesi kyllyydestä siitä riemusta, jota vain hyvin voimakkaita kokemuksia elämässään kokevat pystyvät tuntemaan, koska varjon vastakohtana on aina vastaava määrä valoa.

Sillä mitä voimakkaampia kokemuksia olet eämässäsi inhimillisesti katsoen kokenut, niin sitä jalostuneempi ja puhtaampi on myös ilosi, kun kaikista kokemuksistasi huolimatta olet edelleen elossa, ja pystyt tuntemaan onnellisuutta juuri nyt, yhteydessä omaan korkeampaan minääsi, joka on aina ja ikuisesti kanssasi, ja joka neuvoo ja ohjaa sinua joka hetki, jos vain itse otat tuon ohjauksen vastaan.

Kaikkein voimakkaimmin koemme siksi korkeamman minämme kosketuksen, ja ”pyhän ilon”,  kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa, sillä kun esteet, epätoivo ja pelot elämässämme ovat todella suuria ja voimakkaita, niin joudumme lopulta todella päästämään täysin irti kontrolloinnintarpeestamme, ja luovuttamaan kaikki ongelmamme universumin hoidettaviksi. Ja tuolla hetkellä, kun emme enää yritä taistella ja ratkaista itse mahdottomalta tuntuvia ongelmiamme, vaan luovumme taistelusta – niin juuri tuolla hetkellä sallimme ja vastaanotamme myös korkeammalta minältämme avun, jota aikaisemmin emme voineet saada, koska negatiivinen tunnetilamme ja  raivokas yrittäminen estivät meitä havaitsemasta valaistua polkua allamme.

Elämän ”suuret haasteet” tekevät sinusta siis kuin surffaajan, joka seisoo laudallaan kovassa aallokossa: Jos rentoudut ja annat aallon kuljettaa sinua ja lautaasi, luotat siihen, että aallon voima vie sinua eteenpäin, etkä putoa sen syövereihin, niin voit nauttia huimasta vauhdista pää pystyssä, ilman pelkoa. Mutta jos pelkäät, etkä usko pysyväsi laudallasi, pelkäät, miltä tuntuu, kun aalto syökseekin sinut syvyyksiin, niin pelollasi manifestoit juuri sitä, mitä pelkäät.

Voit siis aina valita luottamuksen ja korkean tunnetilan, olivat elämäsi tapahtumat inhimillisesti katsoen miten dramaattisia tahansa, uskomalla siihen, että korkeaman minäsi ohjauksessa olet aina turvallisesti matkalla kohti todellisia toiveitasi, täysin riippumatta siitä, millaisia kokemuksia polullasi kohtaat.

Esimerkiksi, jos olet elämäsi aikana kokenut paljon haastavia ihmissuhteita, niin se toiveidesi ihmisuhde, jonka olet  negatiivisten kokemustesi avulla luonut, tulee olemaan sitä tyydyttävämpi, mitä voimakkaammin ja täsmällisemmin olet viestittänyt universumille, millaista ihmissuhdetta ET halua.

Tai jos olet kokenut elämässäsi suuria taloudellisia vaikeuksia, niin nuo vaikeudet ovat luoneet korkeamman minäsi taajuudelle paitsi suurta konkreettista vaurautta, jonka voit sallia itsellesi, niin myös ”ydintoiveesi”, eli jotakin  suunnattoman arvokasta ”sielun pääomaa”, jolla on  korvaamattoman suuri merkitys universumin laajentumisen kannalta.

Sillä me luomme omilla toiveillamme universumia, meidän elämämme on se moottori, jonka ansiosta luominen voimakkaimmin ja tietoisimmin tapahtuu.

Usein ymmärrämme tällaisten sydämemme toiveiden toteutumisen vasta myöhemmin,” taistelun laannuttua”, sillä elämän kovimmissa myrskyissä – ollessamme itse myrskyn silmässä – emme näe sitä kokonaiskuvaa elämämme polusta, jonka korkeampi minämme korkeammasta perspektiivistään koko ajan näkee.

Voit siis kuvitella katsovasi omaa elämääsi kuin satelliittiperspektiivistä: Näet allasi polun, joka johtaa ihanan kauniiseen paikkaan meren rannalla, mutta päästäksesi tuohon paratiisimaiseen keitaaseen, sinun tulee ensin kulkea karunnäköisten, ja ajoittain hyvin vaikeakulkuistenkin alueiden halki. Mutta juuri siitä syystä, ETTÄ  olet kokenut  nuo karummatkin maisemat ja polut, niin juuri siksi nautit niin paljon, kun vihdoin löydät unelmiesi keitaan merenrannalla. Ja ymmärrät myös sen, että sekin tulee olemaan vain yksi ihana lepopaikka, josta jatkat jälleen taivallustasi eteenpäin, ikuisella matkallasi.

Eli löytämällä myös elämäsi haastavammista kokemuksista aina niiden suuren ja korvaamattoman arvokkuuden, niin  mahdollistat myös seesteisempiä ajanjaksoja ja kevyempiä kokemuksia elämääsi. Sillä sallit itsellesi aina juuri sellaisia kokemuksia, kuin mihin itse uskot, ja millaisena elämäsi koet juuri nyt. Arvota siis jokaista näennäisesti negatiivista kokemusta elämässäsi, ne ovat lopulta suurimpia aarteitasi.16.7.2019

Toiveesi voi toteutua, kun ajatus ”jos toiveeni toteutuisi” vaihtuu ajatukseen ”kun toiveeni toteutuu”.Jos olet hyvin ”realistinen” persoona, niin tietoiseen luomiseen uskominen on helpompaa, jos koet itse konkreettisesti manifestaatioita, jotka olet itse tietoisesti luonut. Siksi luomista kannattaa harjoitella paljon ns. vähemmän vakavilla asioilla, eli vaikkapa  tiettyjen automerkkien havaitsemisella, tiettyjen ihmisten ajattelemisella, tai ottamalla kontakti lintuihin ja perhosiin ja muihin eläimiin. Sillä kun konkreettisesti todistat itsellesi, että vetovoiman laki on todellakin täysin eksakti luonnonvoima, jossa ei siis ole kyse mielivaltaisen henkiolennon, ”jumalan” päätöksistä, vaan omasta rajattomasta luomisvoimastasi, niin sinun on myös helpompi hyödyntää vetovoiman lakia omassa elämässäsi – koska tunnetasolla aidosti uskot siihen.

Jos tarkkoja ollaan, niin sinä et kuitenkaan ”käytä” vetovoiman lakia, vaan vetovoiman laki ”toteutuu elämässäsi siten , kuin sinä sallit sen toteutua”. Eli jos korkeampi minäsi, eli positiiviset tunteet, hallitsevat elämääsi, ja myös negatiivisia tunteitasi (katsot myös matalassa tunnetilassa olevaa itseäsi myötätunnolla), niin olet oman elämäsi ”valtias”. Jos taas negatiiviset tunteesi hallitsevat elämääsi, niin luot silloinkin itse todellisuuttasi, mutta koet, että joku muu voima hallitsee elämääsi, ja estää toiveidesi toteutumisen.

Psykologit selittävät synkronian, telepatian, ja sen, että luomme itse oman todellisuutemme ajatuksillamme,  aivojen toiminnalla, ja esimerkiksi déja vun (tuttuuden kokemus) ja jamais vun (vierauden kokemus) vaikkapa  väsymyksen tai stressin aiheuttamiksi ilmiöiksi, eräänlaisiksi aivotoiminnan aikaansaamiksi harhoiksi. Vaikka radio ja televisio on keksitty jo kauan sitten, ja kännykkäteknologia kehittyy koko ajan, niin silti se, että todellisuutemme on vain havainto tietyllä taajuudella tapahtuvasta värähtelystä, ja että telepatia on samanlaista langatonta kommunikointia, kuin kännykänkäyttö, on suurelle osalle tieteentekijöistä edelleen ”huuhaata”.

On ironinen paradoksi, että kaikki tieteenkin suurimmat saavutukset ovat syntyneet intuition, eli korkean tunnetajuuden oivallusten seurauksena, ei siis suinkaan matalassa tunnetilassa puurtamisen tuloksena. Se, että joku ahkera ja sinnikäs tiedemies on lopulta päätynyt intuitiiviseen tilaan, tutkittuaan ja pohdittuaan jotakin ongelmaa väsyneenä ja jo toivonsa menettäneenä, kertoo vain siitä, että hän on vihdoin päästänyt irti yrittämisestä, jolloin hänen tunnetilansa on päässyt kohoamaan, ja hän on vastaanottanut korkeammalta minältään tiedon, jonka hän olisi voinut vastaanottaa helposti jo paljon aikaisemmin, jos hän ei olisi YRITTÄNYT ratkaista tuota ongelmaa, vaan olisi ollut inspiroitunut vain vastaanottamaan ratkaisun.

Esimerkiksi Einsteinin ja muiden merkittävien tiedemiesten kerrotaan ottaneen usein ns. nokkaunia, ja tilanteessa, jossa ankara ajattelu laskee tunnetilaa, uni onkin meditaation, siivoamisen tai vaikkapa luonnossa kävelyn ohella paras tapa sallia tunnetaajuuden kohoaminen, jolloin rationaalisen ajattelun aikaansaama yrittäminen, ja siitä johtuva tunnetaajuuden lasku saadaan pysähtymään. Ja kun ajatteluprosessi pysähtyy, ja ajattelija ”päästää irti” yrittämisestä, niin tunnetila kohoaa automaattisesti, koska meidän kaikkien ihmisten luonnollinen tunnetila on korkeamman minämme korkea taajuus, kuten muillakin luomakunnassa elävillä olennoilla, eläimillä ja kasveilla. Evoluutio on synnyttänyt meille ihmisille ajatustoiminnan siksi, että ajatuksillamme pystymme luomaan todellisuuttamme tietoisemmin ja nopeammin, kuin miten esimerkiksi muut eliöt todellisuuttaan luovat. Eläimet ja kasvit siis pääosin ”sallivat” todellisuuttaan, me ihmiset taas luomme todellisuuttamme konkreettisemmin.

Eli jos sinun on edelleen – rationaalisen mielesi vaikutuksesta – ajoittain vaikea uskoa, että todellakin luot jokaisen kokemuksesi itse, niin käytä hyväksesi rationaalista mieltäsi myös vahvistaessasi uskoasi vetovoiman lakiin. Eli ajattele vaikkapa jotain ihmistä kevyesti, arvostamalla jotain hänen ominaisuuttaan, ja katso, kuinka nopeasti tämä ihminen ”vastaa”, tavalla tai toisella, telepaattiseen yhteydenottoosi. Sosiaalinen media on esimerkiksi nykyisin helppo tapa testata mielen voimia: Ihminen, jota ajattelet, hakeutuu myös usein kanssasi kontaktiin, jos olet intuitiivisessa tilassa ajatellessasi häntä. Mutta myös kommunikoidessasi fyysisesti lähelläsi olevien ihmisten kanssa havaitset selvästi, miten oma mielialasi vaikuttaa aina muihin ihmisiin, ja kuinka voit konkreettisesti hallita korkeilla tunnetiloillasi ketä tahansa matalassa tunnetilasa olevaa ihmistä, joka on lähelläsi.

Kun opit ”tunteiden hienosäätöä”, niin sinusta tulee päivä päivältä tietoisempi luoja. Aisti siis aina tunnetilasi ajatellessasi jotakin toivettasi. Jos joku asia laskee tunnetilaasi ajatellessasi sitä, niin siirry heti ajattelemaan tuota asiaa yleisemmin, tai ajattele jotain aivan muuta. Luota siihen, että prosessi, joka johtaa lopulta toiveesi toteutumiseen,  etenee joka tapauksessa koko ajan. Toiveesi vain tarkentuu ja hioutuu prosessin kuluessa, sillä olet elämäsi aikana saattanut toivoa lukemattomia muitakin asioita, jotka liittyvät tähän samaan toiveesesi, et vain enää edes muista läheskään kaikkea, mitä olet aiemmin toivonut.

Ja kun pyrit pysymään korkeassa tunnetilassa myös ajatellessasi ongelmiasi, niin et enää kärsi kohtaamistasi ongelmistasi, vaan alat nähdä ongelman ja ratkaisun ikään kuin yhtä aikaa, eli ”näet ongelmissasi ratkaisun siemenen”!  Tällöin myös kaikki kanssaihmisesi ilmentävät seurassasi itsestään vain niitä puolia, joita olet heissä omilla toiveillasi luonut, sillä korkea tunnetilasi ei mahdollista esimerkiksi vihaisen ihmisen läsnäoloa lähelläsi. Voit siis muuttaa kenet tahansa ihmisen positiiviseksi versioksi hänestä itsestään, katsomalla tuota ihmistä korkeamman minäsi silmin.

Eli jos kuka tahansa toinen ihminen pelottaa tai ärsyttää sinua, tai saa sinut surulliseksi käytöksellään, niin ajattele häntä rakkaudella, kieltäydy ajattelemasta hänen negatiivisia ominaisuuksiaan, ja arvosta sen sijaan hänen parhaita puoliaan, ja näe tuossa toisessa ihmisessä oma korkeampi itsesi – ja pelkosi ja ärsyyntymisesi syy katoaa. Sillä me kaikki ihmiset olemme perusolemukseltamme korkeampia olentoja, ainoastaan omat negatiiviset tunteemme saavat meidät havaitsemaan negatiivisia ominaisuuksia muissa ihmisissä.

Ja samoin vain omat negatiiviset tunteemme saavat meidät tuntemaan onnettomuutta ja rajallisuutta. Positiivisessa tunnetilassa koemme aina onnellisuutta, ja luomme täysin rajattomasti asioita, jotka tekevät meidät onnellisiksi. Valitse siis aina korkea tunnetila, valitse ilo,  ja oma rajaton luomisvoimasi.15.7.2019Eri suuntiin vetävät energiat pitävät sinut ei-toivotussa tilanteessa – valitsemalla aina hieman positiivisemman tunteen pääset eteenpäinJos negatiivinen elämäntilanteesi ei tunnu muuttuvan paremmaksi, niin kyse on vain siitä, että luot negatiivisten uskomustesi vaikutuksesta koko ajan samanlaista todellisuutta, kuin missä juuri nyt olet. Eli pyörit ikään kuin toiveidesi virrassa ympyrää, sen sijaan, että antaisit virran kuljettaa sinua kohti unelmiasi, koska melot aina ajoittain vastavirtaan. Tuijotat siis alas, nykytilannettasi, vaikka voisit katsoa jo  eteenpäin, eli nähdä toiveidesi luomukset, päämääräsi.

Muista aina, että oli tilanteesi juuri nyt millainen tahansa, niin voit aina valita vapauttavan, hieman  korkeamman tunnetilan, kuin mitä juuri nyt koet. Tuo korkeampi tunnetila voi olla myös negatiivinen tunne, jos se siis vapauttaa sinut vielä matalammasta tunnetilasta.

Jos siis olet masentunut, niin voit valita vihan, joka mahdollistaa vapautumisen täydellisen arvottomuuden ja voimattomuuden tunteestasi. Jos tunnet syyllisyyttä, niin voit vapautua syyllisyydestäsi syyttämällä muita, ja päästä siten korkeampaan tunnetilaan, jossa et ole enää ”tilanteen vanki”. Sinun ei tarvitse silti jäädä syyttämään muita, sen kummemmin kuin itseäsikään, vaan voit edelleen turhautumisen tunteen kautta kohota toiveikkuuden tunnetilaan.

Samoin, jos olet hyvin usein korkeassa, ilon, tyytyväisyyden ja rakkauden  tunnetilassa, niin voit välillä palata mataliin tunnetaajuuksiin, sillä korkeissa tunnetiloissa inspiroidut  ”puhdistamaan” jo valmiita, matalan taajuuden tunnemuistojasi. Eli jos olet jo tietoisena luojana vakaasti pääosin korkeassa tunnetilassa, niin palaaminen hetkellisesti vanhoihin, negatiivisiin tunnemuistoihin ei ole lainkaan paha asia, vaan korkea tunnetilasi siis mahdollistaa noiden tunnemuistojen neutraloinnin,jolloin ne eivät enää ”kummittele” elämässäsi silloinkaan, kun olet joskus matalassa tunnetilassa.

Kun lopetat ongelmiin keskittymisen, eli et ajattele ongelmiasi, niin ongelmat häviävät elämästäsi itsestään, mutta jos ongelmista on jäänyt jäljelle negatiivisia tunnemuistoja, niin ne siis puhdistuvat aina korkean tunnetilasi kautta, ja niiden ansiosta. Eli tästä syystä meidän tulee aina aidosti arvostaa kaikkia ongelmiamme, jokainen niistä on aina luonut elämäämme toiveita paremmasta.

Pyri siis aina negatiivisesta tunnetilastasi kohti hieman positiivisempaa tunnetta, eli älä yritä tukahduttaa negatiivista tunnettasi positiivisilla sanoilla – universumi reagoi aina tunnetiloihimme, ei  pelkkiin sanoihin –  vaan lievittää negatiivista tunnetilaasi astetta hieman korkeammalla tunteella.

Jos tunnet vihaa jota kuta toista ihmistä kohtaan, niin vihasi on korkeampi tunne, kuin syyllisyys ja arvottomuuden tunne, mutta voit milloin tahansa luopua myös vihastasi. Ja samalla hetkellä kun luovut vihastasi, niin myös vihasi kohteen on luovuttava mahdollisesta omasta vihan tunteestaan. Eli vihanpito on kuin köydenvetoa: Niin kauan, kun molemmat osapuolet vihaavat toisiaan, niin köydenveto jatkuu. Mutta jos toinen osapuoli lakkaa vihaamasta, niin köyden toisessa päässä oleva kaatuu maahan köyden löystyessä, eli hänkään ei voi enää jatkaa vihaamistaan – tai hänen on valittava joku toinen kohde vihalleen, eli vedettävä vihan köyttä jonkun toisen kanssa.  Tästä syystä esimerkiksi missä tahansa välirikko- tai erotilanteessa käy niin, että jos toisen osapuolen tunnetila on kohonnut kanssaihmisen (kanssaluojan) tunnetilaa korkeammaksi, kuin toisen, niin matalammassa tunnetilassa olevan on joko sallittava oman tunnetilansa kohoaminen, tai hänen on pakko poistua korkeassa tunnetilassa olevan vaikutuspiiristä, ja hakeuduttava samalla tunnetaajuudella olevien ihmisten seuraan. Ja noiden samalla taajuudella olevien kanssa hän voi jatkaa entisenlaista elämää negatiivisissa tunnetiloissa – jos hän siis ei edelleenkään salli itselleen korkampia tunnetiloja.

Negatiivisissa tunnetiloissa olevat ihmiset siis vetävät puoleensa, ja vastaanottavat, kanssaihmistensä negatiivisia tunnetiloja. Empaattiset ihmiset vetävät puoleensa muiden ihmisten tarpeita ja vaatimuksia, jotka noiden ihmisten itsensä pitäisi täyttää, sillä jokainen ihminen luo ja sallii aina itse oman todellisuutensa, omien tunteidensa ja toiveidensa kautta. Empaattinen ihminen siis vain uhraa itsensä ”mahdottomaan tehtävään”, koska kokee, että hänen olisi tyydytettävä noiden muiden ihmisten tarpeet. Empattinen ihminen ei siis näe toista ihmistä korkeamman minänsä silmin eli korkeampana olentona, Luojana, vaan vajavaisena. Ja samalla hän näkee itse itsensä rajallisena, ja pettyy yrittäessään auttaa muita matalasta tunnetilastaan käsin.

Me olemme vapaita vasta sitten, kun emme enää etsi rakkautta ja hyväksyntää muista ihmisistä, vaan etsimme ainoastaan yhteyttä omaan korkeampaan minäämme, joka on kanssamme ikuisesti. Ja tästä syystä myös todellisia ”sielunkumppaneitamme” ovat aina ne ihmiset, jotka herättävät meissä kaikkein eniten negatiivisia tunteita! Sillä juuri nuo ihmiset opettavat meille konkreettisesti, että emme voi koskaan löytää rakkautta ja onnellisuutta muista ihmisistä, vaan ainoastaan itsestämme. Sillä ihmiset, joita kohtaan tunnemme negatiivisia tunteita, peilaavat aina vain meidän omia negatiivisia tunteitamme.

Tästä syystä on totta, että rakkaus ja viha ovat aina lähellä toisiaan, sillä vain tuntemalla vihaa ja muita negatiivisia tunteita muita ihmisiä kohtaan opimme löytäämän täysin pyyteettömän rakkauden lopulta vain itsestämme.

Älä siis koskaan YRITÄ  saada ketään toista ihmistä hyväksymään tai rakastamaan sinua, sillä voit rakastaa vain rakastamalla itse. Ja voit siis ajatustesi ja tunteidesi tasolla rakastaa mielin määrin ihmistä, jota olet joskus vihannut. Vihasi kohde, joka vihaa sinua,  on täysin voimaton rakkautesi edessä, sillä universumin ainoa todellinen voima on puhdas rakkaus.

Älä siis koskaan etsi rakkautta mistään muualta, kuin omasta korkeammasta minästäsi. Ja rakastamalla pyyteettömästi löydät ympärillesi muita ihmisiä, jotka myös kykenevät pyyteettömään rakkauteen – eli pyyteetön rakkaus ei siis tarkoita ollenkaan sitä, että rakastaisit sinua väärin kohtelevia, negatiivisissa tunnetiloissa olevia  ihmisiä, ja jäisit itse yksin. Korkeassa tunnetilassa ollessasi löydät aina itsesi kanssa samassa tunnetaajuudessa olevia ihmisiä.

Kun olet korkeassa tunnetilassa negatiivisissa tunnetiloissa olevien ihmisten seurassa, niin olet voimakkaampi ja vaikutusvaltaisempi, kuin miljoonat muut ihmiset maapallolla. Ja voit vaikuttaa aivan kehen tahansa toiseen ihmiseen mailmassa pelkästään ajattelemalla häntä rakkaudella ja myötätunnolla. Sillä me emme ole erillisiä, me olemme kaikki korkeamman minämme taajuudella yhtä – puhdasta, positiivista energiaa.13.7.2019Kun hallitset tunnetilojasi, ja olet usein korkeassa tunnetaajuudessa, niin hallitset tietoisesti myös negatiivisia tunnetilojasiKun synnyt fyysiseen maailmaan, niin olet syntymäsi jälkeen korkean tietoisuuden taajuudessa useimmiten, vaikka koet nyt myös inhimillisiä, negatiivisia tunnetiloja, jotka ovat edellytys vapaalle tahdollemme ja luomistyöllemme (luomme ei-toivotun kautta toivottua). Pienen lapsen ”viattomuus”, ja lapsen suusta usein kuulemamme  ”tahattomat viisaudet”, ovat korkean tietoisuuden välittämiä inspiroituneita oivalluksia, jotka kuulostavat hellyyttävän viisailta siksi, että lapsen sanavarasto ja kokemus tästä maailmasta on tässä inkarnaatiossa vielä vähäinen, mutta hänen tietoisuutensa on vielä yhtä korkean tietoisuuden kanssa. Tästä syystä siis ”totuus tulee lasten suusta” usein niin pelkistetyn  nerokkaina viisauksina . Ja tällaiset, korkean tietoisuuden inspiroimat viisaudet, tuntuvat meistä usein hyvin riemastuttavilta ja vapauttavilta, koska vaikka ne saattavat olla hyvin suorasukaisia eli ”liiankin rehellisiä”, niin ne perustuvat kuitenkin korkeampaan viisauteen meissä itsessämme,  ja viattomuudessaan rakkauteen ja myötätuntoon. Elämämme vakavimpia asioita käsittelevä ironia ja ns. musta huumori on usein samankaltaista, ”jumalaista huumoria”, pyhällä tavalla vapauttavaa ja lohdullista.

Kun sitten vanhenet ja elät elämääsi, niin kaikkien negatiiviten kokemustesi kautta tietoisuutesi laajenee,  eli jos vanhempana ihmisenä olet usein korkeassa tunne- eli tietoisuustasossa, niin tuo tietoisuustaso on korkeampi, kuin lapsena kokemasi. Eikä tuo laajentuminen ole tapahtunut pelkästään sinun elämäsi seurauksena, vaan koko ihmiskunnan kaikkien yksilöiden elämien elämien seurauksena (me emme ole erillisiä). Siitä johtuu, että ”uudet sukupolvet” ovat kollektiivisesti valmiita uudistuneeseen maailmaan ja uusiin asioihin ja innovaatioihin. Edellisten sukupolvien elämien kautta tapahtunut yleisen tietoisuustason laajentuminen on tehnyt heidät valmiimmiksi. Myös vanhemmat ihmiset voivat omaksua kaikki nämä samat uudet innovaatiot,  sallimalla itselleen korkean tunnetason.

Tuossa korkeassa  värähtelytaajuudessa oma tietoisuutesi yhdistyy korkeaan tietoisuuteen, ja tällöin et enää samalla tavalla ”ajattele asioita” negatiivisten tunteiden kautta (et esimerkiksi murehdi ja ole huolissasi), vaan vastaanotat noita ajatuksia korkeasta tietoisuustasosta. Voit  sis harjoittaa aivojasi lihasten tapaan, ”vastaanottamaan korkean taajuuden ajatuksia”, eli inspiraatioita.

Oma minuutesi, persoonasi, ei kuitenkaan katoa tämän yhdistymisen seurauksena, eli et ”menetä itseäsi”, vaan päin vastoin: Saat todellisen itsesi takaisin. Saat siis takaisin sen korkealla värähtelevän minuuden, jonka tunsit pienenä lapsena. Ero on vain siinä, että elämäsi seurauksena tuo minuus on nyt laajentunut, eli korkean tietoisuuden taajuutesikin on kohonnut. Eli olit korkeampi olento syntyessäsi maailmaan, ja nyt tietoisena luojana olet edelleen korkeampi olento, mutta laajentuneena versiona.

Kun oma tietoisuutesi yhdistyy usein korkeaan tietoisuuteen – esim. meditaatioharjoitusten seurauksena –  niin myös totut tuohon tietoisuustasoon niin, että sen saavuttaminen on vastaisuudessa helpompaa, koska odotuksesi ja uskouksesi sen saavuttamisesta ovat vahvistuneet. ”Uskot” siis oman korkeamman olemuspuolesi olemassaoloon niin vahvasti, että tiedostat sen olemassaolon MYÖS ollessasi matalissa tunnetiloissa. Eli silloinkin, kun  tunnet masennusta, pelkoa, vihaa tai turhautumista, niin samalla kuitenkin tiedostat, että kyse on ainoastaan matalasta tunnetaajuudesta, jota voit kohottaa milloin tahansa tietoisesti ajatuksiasi keskittämällä, tai ajatukset kokonaan hiljentämällä. Eli negatiivisissa tunnetiloissakin katsot itseäsi ikään kuin ulkoapäin, korkeamman minäsi silmin.

Kommunikaatio korkean tietoisuustason ja omien solujesi välillä on välitöntä, ja tästä syystä meditoiminen virkistää, uudistaa ja parantaamyös fyysisesti. Eli kun matalat tunnetilat ja ”aivoilla ajatteleminen”, ”pelkoihin ja kokemuksiin perustuva järkevyys”, sivuutetaan hiljentämällä ajatusmelu, niin solut pääsevät parantamaan ja korjaamaan itse itsensä ilman, että negatiiviset tunnetilat estävät tuota korjautumista ja uusiutumista. Kaikki sairaudet johtuvat siis ainoastaan negatiivisten tunteiden aikaansaamasta vastustuksesta, eli resistanssista: Sairastumme, jos  olemme väsyneitä elämään, jos pelkäämme ja vastustamme elämää, negatiivisessa tunnetilassa. Tällöin luomme itsellemme sairauden, ja tuntiessamme itsemme sairaaksi USKOMME sairauteen, jolloin sairaus myös masennuksen ja pelon vaikutuksesta jatkuu ja pahenee. Synnynnäiset sairaudet puolestaan ovat sielumme valinta, näkökulma, josta tarkastelemme elämää. Samanlainen näkökulma elämään on myös sukupuoli, tempperamentti, tai vaikkapa seksuaalinen suuntautuneisuus.

Solut kehossasi ovat siis aivojesi viestikeskuksen toimintaa paljon vastaanottavaisempia, ja koska korkean minäsi taajuudella ei ole olemassa sairauksia eli resistanssia, niin ”ilo ja rakkaus parantaa”, koska puhdas positiivinen energia pääsee virtaamaan soluihisi korkeassa tunnetilassa vapaasti.

Ja mitä enemmän siis olet korkeassa tunnetaajuudessa, niin sitä vahvemmat oat myös odotuksesi siitä, että olet tuossa taajuudessa, ja odotuksesi toteutuvat, koska ne vahvistavat uskoasi kokemustesi kautta.

Ja kun olet harjoitellut tietoista luomista, eli olet jo mestarillinen tietoinen luoja – korkea tunnetaajuus on ns. normaali taajuutesi –  niin pääset helposti palaamaan tuohon korkeaan tunnetilaan, vaikka tunnetilasi välillä laskisikin. Ja kun TIEDÄT, tiedostat, matalassa tunnetilassa ollessasi, että kyse  on ainoastaan mielesi värähtelytaajuuden laskusta, ja että voit milloin tahansa kohottaa tuota taajuutta tietoisesti, niin et enää myöskään pelkää negatiivisia tunnetilojasi.

Vaan päin vastoin: Ymmärrät, että ei-toivottujen tunteiden kokeminen on olennaisen tärkeää vapaan luomistyösi takia, sillä jos et kokisi negatiivsiia tunteita, niin et myöskään loisi toivomasi kaltaista uutta todellisuutta, koska luomme toivottua aina ei-toivotun kautta.12.7.2019Sinä olet korkea tietoisuus – sinä olet universumin keskipisteJos otsikko herättää sinussa huvittuneisuutta, epäuskoa tai ärtymystä, niin tunnetilasi on juuri nyt matala. Eli et voi tunnetasolla tiedostaa, että olet korkeampi olento. Uskot siis olevasi rajallinen, koska et tunnetilastasi johtuen aisti rajatonta luomisvoimaasi. Olet kenties oppinut kasvatuksen, omaksumasi uskonnon tai muun elämänkatsomuksen,  ja kokemustesi seurauksena ajattelemaan, että elämä on lähtökohtaisesti kärsimystä, ja että elät maan päällä siksi, koska sinun tulee ”oppia paremmaksi ihmiseksi”, täydellisemmäksi sieluksi, kärsiä pahoista teoistasi, maksaa karmavelkaa, tai että olet syntynyt kokemaan tietynlaisen kohtalon, koska tähdet olivat syntymähetkelläsi tietyssä asennossa.

Kaikki edellämainitut uskomukset olet kuitenkin omaksunut vain siksi, että olet matalassa tunnetilassa vetänyt niitä puoleesi. Olet etsinyt selitystä epäonnellesi ja vaikeuksillesi, ja matalissa tunnetiloissa ollessasi olet löytänyt selitykseksi em. väistämättömät rajoitteet. Voimme siis manifestoida myös todisteita vetovoiman lakia ja rajatonta luomisvoimaamme  vastaan, jos epäilemme niitä. Sillä elämme todeksi KAIKEN, mihin itse uskomme. Ja samasta syystä paholaiseen tai ”helvettiin”, tai vaikkapa antikristukseen uskovalle, paholainen ja helvetti ja antikristus ovat totta, sillä matalassa tunnetilassa olevalle, pahoihin asioihin uskovalle, paha maailma ON totta. Sillä ”uskomme sen, minkä tunnemme todeksi”. Samalla tavalla, kuin korkeassa tunnetilassa oleva elää todeksi toiveitaan, niin samalla tavalla negatiivisessa tunnetilassa oleva ihminen elää todeksi pettymyksiään ja rajallisuuttaan, siis kaikea sitä, mitä hän EI toivo.

Sillä me olemme kaikki täysin vapaita valitsemaan elämämme kokemukset. Olemme siis vapaita valitsemaan myös vankeuden ja rajallisuuden.

Mutta todellisen universumin totuuden voit elää ja kokea todeksi vain korkeassa, rakkauden taajuudessa, sillä puhdas rakkaus on ainoa universumissa vaikuttava todellinen voima – meitä kaikkia ihmisiä, eläviä ja kuolleita, ja koko muuta luomakuntaa yhdistävä luomisvoima. Ja tuo sama voima pitää planeetat radallaan, ja mahdollistaa myös elämän jatkumisen  maapallolla. Koska kasvit ja eläimet luonnossa eivät ole negatiivisissa tunnetiloissa, vaan sallimisen ja vastaanottamisen tilassa, niin ne korjaavat aina itse itsensä tasapainoiseen tilaan. Ihmisen negatiivisten tunteiden ja negatiivisten tekojen  vaikutus muuhun luomakuntaan on siksi mitätön, vaikka näennäisesti luonto näyttäisi tuhoutuvan ”lopullisesti” ihmisen toimien seurauksena. Kyse on kuitenkin vain siitä, että ongelmiin keskittymällä me myös näemme ongelmia. Luonto on ihmistä aina suunnattomasti voimakkaampi. Lisäksi korkeassa tunnetilassa olevat, eli inspiroituneet ihmiset, auttavat tälläkin hetkellä ihmiskuntaa itseään palautumaan tasapainoon luonnon kanssa. Matalissa tunnetiloissa olevat ihmiset eivät vain voi havaita tätä korkealla värähtelevien sielujen maailmanlaajuista ”verkostoa”. Ja myös siis hyväätarkoittavat, maapallon tilaa kauhistelevat luonnonsuojelijat, toimivat usein matalasta tunnetilasta käsin, jolloin he ”yrittävät” suojella luontoa, mutta suojelemisen vaikutukset ovat matalasta tunnetaajuudesta johtuen vähäisiä. Sitä vastoin inspiroitunut luonnonsuojelu on aina tehokasta. Mutta se ei siis perustu pelkoon maapallon tuhoutumisesta, vaan uskoon luonnon suunnattomasta voimasta. Ja silti: Myös jokainen kauhukuva, jokainen ajatus lopullisesta tuhosta, luo aina itsensä vastakohdan korkeaan taajuuteen, joten edes maailmanlopunmanaajien pelotkaan eivät ole lopulta turhia – vaikka pelosta käsin luominen onkin hyvin tehotonta ja hidasta.

Kun siis lopetamme ongelmiin keskittymisen, ja keskitymme ja uskomme ratkaisuihin, niin ongelmat häviävät itsestään. Se on universumin laki.

Vain pieni osa ihmiskunnasta ymmärtää tunnetasolla, kuinka suunnattoman voimakas ja vaikutusvaltainen voi joka ikinen maan päällä elävä ihminen olla, siis ollessaan korkeassa tunnetilassa, yhteydessä korkeaan tietoisuuteen. Voit ymmärtää tätä asiaa hieman paremmin, jos kuvittelet mielessäsi kaikkia niitä miljardeja ihmisiä, jotka eivät juuri tällä hetkellä ole inkarnoituneina fyysisellä tasolla, mutta jotka ovat joskus eläneet. He KAIKKI ovat korkean tietoisuuden tilassa. Lisäksi ajattele kaikkia meitä ihmisiä, jotka elämme maan päällä juuri nyt, meidänkin ”sielustamme” suurin osa on tälläkin hetkellä korkean tietoisuuden tilassa (ns. korkeampi minämme).  Ajattele siis kaikkia noita miljardeja sieluja, jotka muodostavat suunnattoman voimakkaan, vapaasti virtaavan, puhtaan positiivisen energian energiavirran. Kun SINÄ olet korkean tietoisuuden tilassa, eli koet  iloa ja rakkautta, niin koko tuo suunnaton rakkauden virta, jonka kaikki nuo miljardit sielut ovat omilla toiveillaan  luoneet, elää ja kokee maailmaa tuolla hetkellä sinun kauttasi.

Koko elämä universumissa tapahtuu siis koko ajan sinun ja kaltaistesi kautta, täällä, tässä ja nyt, sillä universumi, ja tuo korkea tietoisuus, laajenee sinun tunteidesi ja toiveidesi ansiosta. Korkea tietoisuus ei siis ole olemassa ”jossain sfääreissä”, tai ”muilla galakseilla”, vaan korkein tietoisuustaso, ja myös kaikki omat toiveesi eli luomuksesi, ovat sinun ulottuvillasi koko ajan. Kaikki elämä universumissa siis ”tapahtuu sinun kauttasi”. Ja vain oma negatiivinen tunnetilasi voi erottaa sinut tuosta korkeasta värähtelytaajuudesta. Eli negatiivinen tunnetilasi siis JOHTUU siitä, että korkean olemuspuolesi, ja matalan tunnetilasi – eli matalan värähtelytaajuutesi – välillä on taajuusero.

Nyt ymmärrät ehkä paremmin, mitä tarkoittaa se, että olet ”mittaamattoman arvokas sielu” ja ”universumin  keskipiste”. Sinä siis oman elämäsi kautta mahdollistat universumin laajentumisen. Oet syntynyt maan päälle tidostaen tämän totuuden, ja kun olit vielä pieni lapsi, niin sinä myös tunnetasolla TIESIT tämän totuuden.

Ns. profeetat ja henkiset opettajat, jotka ovat eläneet suuren osan fyysisestä elämästään korkeassa tunnetaajuudessa (kuten Jeesus, Gautama Buddha, ja lukemattomat muut mielenhallinnan ja meditaation mestarit, joiden nimiä ei läheskään aina ole historiankirjoihin kirjoitettu) ovat siis olleet kirjaimellisesti ”valkoisia maagikkoja”, eli  he ovat ymmärtäneet oman rajattoman sielunsa olemassaolon myös maallisessa elämässään.

Tietoisena luojana sinäkin voit ottaa universumin suunnattoman voiman omaan käyttöösi, ja elää juuri sellaista elämää, kuin olet aina toivonut. Sillä elämän tarkoitus on – universumin laajentumisen ohella – ilo ja rakkaus.

Sinä Olet Luoja.11.7.2019Tavoittele joka hetki ainoastaan korkeinta mahdollista tunnetilaa – toiveesi manifestaatio on sen väistämätön seuraus

Jos haluat olla tietoinen luoja, mutta tunnet kärsimättömyyttä siksi, että kaikki toiveesi eivät toteudukaan, vaikka kuinka visualisoisit ja yrittäisit uskoa niihin, niin  juuri kärsimättömyytesi estää toiveidesi toteutumisen. Siis se, että YRITÄT, et salli ja vastaanota.

Matalassa tunnetilassa edellinenkin lause vaikuttaa sinusta ”huijaukselta”: ”Siis mitä! Minun pitäisi vain olla iloinen ja tyytyväinen, vaikka toiveeni eivät toteudu? Silloinhan olen kuin joku hullu ja hurahtanut. Uskon johonkin, jota en näe! Olen siis onnellinen, vaikka minulla ei ole mitään järkevää SYYTÄ olla onnellinen?”

Aivan. Ja juuri tästä tietoisessa luomisessa on kyse. Onnellisuuden tunne on ainoa tavoite, joka kellään ihmisellä koskaan elämässään on. Ja tuntemalla onnellisuutta minkä tahansa asian takia luomme lisää asioita, jotka tekevät meidät onnellisiksi. Suuri osa ihmiskuntaa kärsii elämässään vain siksi, että he uskovat elämän olevan kärsimystä. Ja kun he uskovat elämän olevan kärsimystä, heidän elämänsä ON kärsimystä. Sillä saamme aina kaiken mihin uskomme, riippuen tunnetilastamme.

Tietoinen luoja TIETÄÄ, että hänen toiveensa ja ajatuksensa toteutuvat aina onnellisuuden ja tyytyväisyyden tunnnetilassa, joten hän ei siis tarvitse manifestaatioita kokeakseen jo etukäteen sitä samaa iloa, jonka hän kokee silloin, kun manifestaatio tapahtuu.  Ja kun hän kokee tuon ilon, ja ”tiedon” omista luomuksistaan, niin samalla hänen värähtelytaajuutensa kohoaa juuri sille taajuudelle, kuin missä hän voi myös konkreettisesti vastaanottaa toiveensa.

Siksi ainoa asia, jota meidän tulee tietoisina luojina tehdä, on lopulta uskoa juuri nyt omaan rajattomaan luomisvoimaamme. Ja jos toimimme, niin toimimme aina inspiroituneina, eli tiedostamme jokaiseen hetkeemme liittyvän tunnetilan, emmekä anna negatiivisille tunteille ja negatiivisille tapahtumaketjuille voimaa. Uskomme ja luotamme  siihen, että korkeampi minämme tietää joka ikinen hetki, mikä on juuri nyt meille se helpoin polku kohti todellisia toiveitamme. Eli miten voimme omalla polullamme kiertää toiveeseemme liittyvät esteet, eli omat negatiiviset uskomuksemme .

Kun esimerkiksi konkreettisesti havaitset, että voit vaikuttaa pelkästään positiivisilla ja myötätuntoisilla ajatuksillasi KEHEN TAHANSA IHMISEEN, niin koet todella olevasi Luoja. Esimerkiksi Raamatussa oleva lause ”tapahtukoon sinun tahtosi” ymmärretään väärin siksi, että kristinuskossa on ihmisen ulkopuolisen ”jumalan” käsite. Todellisuudessa tuo lause siis tarkoittaa: ”Tapahtukoon minun todellinen tahtoni.” Eli tapahtukoon se, mitä minä toivon,  silloin, kun minä olen yhtä oman korkeamman olemukseni kanssa. Tapahtukoon ja toteutukoon siis onnellisuuteni tuntiessani rakkautta ja myötätuntoa itseäni,ja kaikkea olevaista kohtaan.

Ja niin tapahtuu.9.7.2019

Mikä tahansa toiveesi voi toteutua juuri nyt – vain oma epäuskosi on esteenäVetovoiman lain voiman ja ehdottomuuden ymmärtäminen tekee kenestä tahansa meistä taikurin, jolla on maagiset voimat luoda oma elämänsä juuri sellaiseksi, kuin haluaa. Ei siis ihme, että uskonnolliset ja maalliset johtajat, jotka ovat itse olleet matalassa tunnetilassa, eivätkä ole siksi kyenneet käyttämään puhtaan rakkauden voimaa, ovat yrittäneet kaikin keinoin estää hallitsemiaan ihmisiä käytttämästä omaa voimaansa. Ja siksi monen uskonnon oppijärjestelmässä  totuus on vääristynyt, ja ihmisen ”jumaluuden” sijasta on alettu puhua ihmisen ”alamaisuudesta jumalalle”, nöyryydestä ja perisyntisyydestä.  Henkilöt, jotka ovat muovanneet esimerkiksi Jeesuksen alkuperäistä puhtaan rakkauden sanomaa ”kuoleman, kärsimyksen, uhrautumisen ja synnin sovituksen” opiksi, ovat siis itse olleet matalassa tunnetilassa, ja koska oman voimansa tuntevat ihmiset (esim. kansanparantajat ja ns. noidat, tai yleistäen vaikkapa naiset, jotka ovat ”luojia” jo elämän konkreettisina synnyttäjinä) ovat siksi olleet tällaisille kansanjohtajille uhka, joka on pitänyt pelottelemalla tukahduttaa.

Mutta koska jokainen maan päällä koskaan elänyt ihminen on kuitenkin tiedostanut ainakin ajoittain  tuon itsessään olevan suunnattoman ja täysin rajattoman voiman – eli aina ollessaan syystä tai toisesta iloinen tai vaikkapa rakastunut – niin esimerkiksi papistolla on ollut täysi työ  nujertaa ihmisiä nöyriksi ja pelokkaiksi. Sillä vain sellaista ihmistä, joka ei tiedosta omaa voimaansa, voi lopulta kukaan toinen ihminen hallita. ”Tuomitsevan jumalan hahmo” on siis luotu pelotteeksi, rajoittamaan yksilöiden henkilökohtaista luomisvoimaa, ja pelko synnin palkasta ja ikuisesta kadotuksesta elää yhä tänäkin päivänä miljardien ihmisten mielissä, ja estää heitä toteuttamasta omia toiveitaan tietoisesti (tiedostamattaan kaikki ihmiset luovat silloin tällöin toiveitaan, sen takaa elämän voima itsessään). Ja vaikka monoteistiset uskonnolliset instituutiot ovat tehneet myös valtavasti hyvää maailmassa, niin tuota auttamistyötäkin on tehty enemmän säälin, kuin myötätunnon tunnetilassa, ja konkreettisen auttamisen ohessa on aina pyritty myös levittämään oppia synnistä ja alamaisuudesta ”jumalalle”. Ja esim. shamanististen kulttuurien omia, tunnetilaa kohottavia rituaaleja, kuten rummutusta ja tanssimista, on demonisoitu, koska auttajat itse eivät ole ymmärtäneet, että ei ole olemassa mitään ”oikeita uskontoja” tai ”oikeita jumalia”, on vain koko luomakuntaa yhdistävä korkea tietoisuus, jonka ulottuvuuksia me kaikki olemme, vakaumuksesta tai elämänkatsomuksesta täysin riippumatta.

Samanlainen, tragikoominen uskonnollinen kielto oli aikoinaan vaikkapa pitkäperjantain tanssikielto: Profeetta Jeesus, joka siis julisti täysin pyyteettömän rakkauden ja elämänilon sanomaa, valjastettiin jo joskus vuoisatoja sitten osaksi ns.  pääsiäisen kärsimysnäytelmää,  jolla sitten on vuosisatoja perusteltu myös hänen seuraajiensa pääsiäiskärsimystä, ”syyllisyyttä messiaan kammottavasta kuolemasta”. Jos kristityt olisivat aina iloinneet ja tanssineet pääsiäisenä, niin koko kärsimysnäytelmä olisi unohdettu, ja profeetan todellinen oppi rakkaudesta eli korkeasta tunnetilasta olisi voinut palauttaa alkuperäisen ”jeesuslaisuuden”.

Uskonnot ovat siis inhimillisen vallan välineitä. Vaikka niiden kaikkien ytimessä on totuus rakkauden kaikkivoipaisesta voimasta, niin vääristyneet tulkinnat totuudesta ovat pitäneet suuren osan ihmiskuntaa kahlittuina pelkoon ja vihaan ja elämän sattumanvaraisuuteen, jolloin nämä matalat tunnetilat ovat siis myös vahvistaneet itse itseään negatiivisten manifestaatioiden kautta.

Totuus kuitenkin on, että mikä tahansa toiveesi voi toteutua milloin tahansa, vain ihminen itse voi olla omien toiveidensa esteenä. Eli vaikka sanat ”usko, toivo, rakkaus” lausuttaisiin toiveikkuuden tunnetilassa – suuri osa ihmisistähän esim. rukoilee toivoen ja pyytäen – niin jos usko ei ole aitoa, eli tunnetila ei kohoa toiveikkuutta korkeammalle, niin toive ei voi manifestoitua. Pyytäminen ja salliminen ovat aivan eri tunnetaajuudella. Eli pelkästään se, että ihminen uskoo jonkin itsensä ulkopuolisen ”jumalan” joko sallivan tai estävän hänen toiveensa – eli toimivan ”tuomarina” – useimmiten estää manifestaation. Toki uskonnollisetkin ihmiset voivat ”luovuttaa toiveensa jumalalle”, ja olla korkeassa tunnetilassa ajoittain, kuten kaikki muutkin ihmiset. Mutta ansio ja kunnia toiveen toteutumisesta  annetaan siis kuitenkin lopulta  kuvitteelliselle jumalhahmolle, eikä ymmärretä, että ihminen itse oli se luoja, joka loi ja salli itselleen toiveensa.

Jumala” on siis näköharha, uskomus, joka vahvistaa itse itseään aina silloin, kun uskova ihminen sallii itse itselleen toiveensa. Ja vastaavasti silloin, kun rukoukseen EI saada vastausta, niin asia kuitataan ”jumalan viisaudella”(”tutkimattomat ovat herran tiet”). Ja selitetään, että kärsimyken kokemus on tärkeää, jotta ihminen ”nöyrtyisi”. Jokainen negatiivinen kokemuksemme luo aina positiivista, mutta nöyryyden, sekä kärsimyksen arvokkuuden ja jalouden korostaminen, on pelkästään tapa hallita ihmisiä uskonnolla.

Voit siis täydellisellä luottamuksella elämään ja omaan luomisvoimaasi,  eli  aidosti ”häikäilemättömällä” huolettomuuden tunteella, sallia itsellesi teoriassa aivan mitä tahansa, ja saada myös aikaan sallimisen ketjureaktion, sillä jokainen toteutunut toiveesi vahvistaa uskoasi, ja vahva uskosi puolestan saa sinut pysymään vastaanottavaisessa tunnetilassa. Tästä ilmiöstä on kyse, kun ”rikkaat rikastuvat”, vaikka he eivät monen ulkopuolisen ihmisen mielestä  lainkaan edes ansaitsisi kaikkea sitä hyvää, jota heillä on.  Jokainen meistä sallii kaiken sen, mihin itse uskoo. Jos vaikkapa miljonääri on muiden ihmisten hyväksikäyttäjä, niin tämä luonteenpiirre ei estä häntä silti manifestoimasta rahaa. Mutta se, että hän samaan aikaan aiheuttaa kanssaihmisilleen kärsimystä saa aikaan sen, että hän  aiheuttaa kärsimystä myös itselleen (me emme ole erillisiä), eli hän ei todellisuudessa nautikaan rahoistaan, sillä onnellisuus ei ole koskaan mitään muuta kuin tunnetila.

Maailma ja vetovoiman laki ei siis ole koskan epäoikeudenmukainen, vaan me emme vain voi koskaan tuntea toisen ihmisen todellisia tunnetiloja, ja tästä seuraa harhakuvitelma, että ”pahat ihmiset ovat usein onnellisia”.

Taika tapahtuu jokaisen ihmisen elämässä, jos vain ihminen itse uskoo taikavoimiinsa. Sallimisen tila on siis ainoa tavoitteesi elämässäsi, kaikesta muusta huolehtii universumi. Sinunkin toimintaasi toki tarvitaan, mutta toimintasi on aina oltava inspiroitunutta, eli korkeasta tunnetilasta lähtevää. Sallimisen eli vastaanottamisen tunnetilassa havaitset ne luomukset, jotka ovat jo heti toiveesi ensi kertaa esitettyäsi luotu. Mahdollisuudet ovat siis koko ajan olemassa ja ulottuvillasi – tunnetilasi määrittelee sen, havaitsetko nuo mahdollisuudet, vai et.

Älä enää uhraa enää hetkeäkään kertoaksesi ns. vanhaa tarinaasi. Älä selittele, miksi olet edelleen tilanteessa, jossa et haluaisi olla, eli älä  jatka ei-toivotun tarinasi aktivointia ja vahvistamista ajattelemalla ja puhumalla siitä. Korkeampi minäsi ei koskaan katso taaksepäin, ja siksi jokainen hetkesi on täynnä täysin rajattomia mahdollisuuksia!

Kokemasi vastoinkäymiset ovat jo tehneet tehtävänsä, olet luonut niin valtavan paljon suurenmoisia toiveita, että pelkästään  niistä  nauttimiseen sinulla menee kymmeniä inkarnaatioita. Usko siis, että olet vihdoin valmis nauttimaan elämästäsi –  ja sinä OLET valmis.8.7.2019Sinun ei tarvitse koskaan luopua mistään toteuttaaksesi toiveitasi

Matalan tunnetilan tulkinnat uskonnollisista opetuksista, kuten ”helpompi on kamelin mennä neulansilmästä, kuin rikkaan päästä jumalan valtakuntaan”, ovat saaneet monet meistä uskomaan, että rikkaus ja rakkaus ovat ikäänkuin toistensa vastakohtia, toinen toisensa poissulkevia. Mutta tällainen tulkinta on siis matalan tunnetilan synnyttämä, ja todellisuudessa universumi tarjoaa meille koko ajan rajatonta runsautta, ja voimme saada elämäämme aivan kaiken mitä haluamme, eikä siinä ole mitään tuomittavaa, tai ”synnillistä”. Meillä on oman elämämme luojina  täydellinen vapaus elää juuri haluamamme kaltaista elämää fyysisellä tasolla. Emme siis ole syntyneet maan päälle elääksemme askeesissa tai köyhyydessä. Mutta toisaalta: Vaikka olisimme köyhiä, niin voimme silti tuntea rakkautta ja onnellisuutta.

Harhakuvitelma rikkauden ja hyvinvoinnin ”pahuudesta” johtuu myös siitä, että maailmassa elää paljon ihmisiä, joilla on runsaasti materiaalista rikkautta, mutta jotka eivät osaa arvostaa rikkauttaan, vaan he tuntevat sisäistä tyhjyyttä, eli ovat varakkuudestaan huolimatta usein matalissa tunnetiloissa. Tällainen ihminen yrittää korvata rakkauden ja myötätunnon tunteet materialla, ja niin kauan, kun ihminen ei tunne rakkautta, niin hän ei voi myöskään tuntea onnellisuutta. Sillä rakkaus ja onnellisuus on aina vai tunne, joka on meissä juuri nyt.

Mutta aivan samalla tavalla myös rikkaita ihmisiä ja rikkautta paheksuva ja tuomitseva ihminen on negatiivisessa tunnetilassa, eli ”marttyyri”, eikä siis köyhyyskään tee ihmisestä ”jaloa”, saati onnellista. Jos ihminen kieltää itse itseltään asioita, joista voisi nauttia, niin tällainen ihminen on onneton, koska hän ei rakasta ja arvosta itseään, eikä myöskään muita ihmisiä, jos pitää heitä ahneina ja itsekkäinä.

Samoin huomion keskittäminen negatiivisista tunnetiloista käsin vaikkapa ilmastonmuutokseen on hyödytöntä, eli emme voi ”pelastaa maapalloa” murehtimalla kasvihuoneilmiötä, ja tuomitsemalla kuluttamista, vaan voimme inspiroitua toimimaan luonnon hyväksi ainoastaan korkeasta tunnetilasta käsin. Sillä KAIKKIIN ongelmiimme on aina olemassa ratkaisu välittömästi ongelman havaittuamme, meidän tehtävämme on vain sallia tuo ratkaisu. Minkä tahansa asian tai ilmiön ”taivastelu” on siis aina turhaa, sillä niin sanottu todellisuus on aina oma luomuksemme, ja päivittelemällä, ja keskittämälä huomiomme kauhukuviin, vedämme todellisuuteemme  vain lisää kauhisteltavia asioita.

Luonto, kasvit ja eläimet, on jatkuvasti sallimisen tilassa, eli kun ihminen vastustaa toiveitaan negatiivisissa tunnetiloissa, niin luonto puolestaan sallii itselleen koko ajan ratkaisuja. Luonto korjaa siis korkean tietoisuuden avulla koko ajan itseään. Jos eläinlajeja kuolee sukupuuttoon, niin uusia syntyy lisää, tai jo olemassaolevat lajit kehittyvät tarkoituksenmukaisemmiksi. Luonto suojaa siis aina itseään, eli elämän voima korkeassa taajuustasossa dominoi aina. Siksi luonnon ”suojeleminen” muutoksilta on matalan tunnetilan ajatus. Samoin kuin vaikkapa alkuasukasheimon suojeleminen modernilta maailmalta ei ole mahdollista, jos alkuasukkaat itse haluavat valita modernin maailman. Jokaisella alkuasukkaalla on täysin vapaa tahto luoda oma todellisuutensa, eli kukaan ulkopuolinen ei voi suojella ”jaloja villejä” heidän omien toiveidensa vastaisesti.

Elämää ei siis voi koskaan kahlita ja pakottaa paikalleen, staattiseen tilaan. Elämän olemus on jatkuva muutos.

Älä siis tuomitse itseäsi, jos  haluat ja toivot elämääsi rikkautta ja runsautta. Elämästä nauttiminen on syntymälahjamme. Mutta jos itse paheksut rikkautta ja hyvinvointia, niin silloin rikkaus ei myöskään tee sinua onnelliseksi. Mutta silloinkin on kyse ainoastaan omasta tunnetilastasi, eli siitä, että  et salli itsellesi rikkaudesta nauttimista. Onnellisuus on siis aina vain sitä, että toteutat ja sallit todellisia toiveitasi, olivat ne millaisia tahansa.

Jos tämä ajatus tuntuu sinusta väärältä ja itsekkäältä  – narsistiselta – niin et ota huomioon sitä, että ollessamme korkeassa tunnetilassa olemme kaikki yhtä, eli emme voi koskaan vahingoittaa muita ihmisiä kokiessamme aitoa onnellisuutta. Ja siksi myöskään rikkaus ja runsaus ei ole koskaan keneltäkään toiselta ihmiseltä ”pois”, vaan runsaus on maailmassa rajatonta. ja esimerkiksi raha on aina pelkästään energiaa, jonka joko sallimme itsellemme, tai kiellämme itseltämme. Samoin kuin terveyskin on aina yksinomaan oma valintamme. Emme siis voi auttaa ketään muuta ihmistä terveeksi sairastumalla itse. Ja aivan samoin: Emme voi tehdä tai auttaa ketään toista ihmistä rikkaaksi, ellei hän itse salli itselleen rikkautta. Ja meidän rikkautemme ei  myöskään ole keneltäkään muulta ihmiseltä pois. Jos  siis esimerkiksi avustustoiminta köyhien parissa perustuu negatiivisiin tunteisiin, eli sääliin ja empatiaan, niin auttaminen ei tee avustettavia onnellisiksi, sillä säälivä ihminen voi auttaa vain uhriutuvaa ihmistä (molempien tunnetaajuus on samanlainen).  Emme siis voi myöskään auttaa köyhiä, jos odotamme heiltä kiitollisuutta, sillä kenenkään ihmisen ei koskaan tarvitse olla kiitollinen kenellekään, me olemme kaikki mittaamattoman arvokkaita sieluja ja kaikkivoipia Luojia. Mutta jos haluat auttaa lähimmäisiäsi, niin voit tehdä sen korkeasta tunnetilasta käsin, eli arvostamalla autettavaasi täysin pyyteettömästi, katsomalla häntä korkeamman minäsi silmin, jolloin näet hänen korkeamman minänsä, tuntemalla myötätuntoa säälin sijasta.

Tämä sama ajatus on myös esim. Raamatussa, mutta matalassa tunnetilassa olevat tulkitsijat eivät ole aina ymmärtäneet, mitä profeetta on vertauskuvillaan tarkoittanut, eli että profeetta Jeesus kertoi olevansa täysin samanarvoinen ihminen kuin kuka tahansa muukin, ja samalla jokainen ihminen on perusolemukseltaan  täysin yhtä paljon ”jumala”, kuin Jeesuskin, eli me emme ole erillisiä emmekä eriarvoisia, vajavaisempia tai täydellisempiä, syntisempiä tai hurskaampia, vaan kaikki maan päällä koskaan eläneet ja elävät ihmiset ovat  kaikki samaa korkeamman tietoisuuden henkeä:

Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle”

Jos siis haluat sekä rakkautta, että materiaalista rikkautta elämääsi, niin voit sallia ne molemmat itsellesi milloin tahansa,  eli sinun ei tarvitse luopua rakkaudesta saadaksesi rikkautta, tai päin vastoin. ”Rahalla ei saa rakkautta” tarkoittaa vain sitä, että rikas ihminen, joka ei  tunne rakkautta, ei myöskään koe rakkautta, eikä vedä puoleensa ihmistä, joka rakastaisi häntä, koska matalassa tunnetilassa oleva ihminen ei voi tuntea rakkautta, rakkauden tunnetaajuus on korkein taajuus.

Saat sekä rikkautta että rakkautta elämääsi, kun keskityt ajatuksissasi, ja myös aidosti tunnetasolla, RUNSAUTEEN: Luonnon runsauteen, ilon runsauteen, mielen selkeyden runsauteen, fyysisen hyvinvoinnin runsauteen, rajattoman energian runsauteen, universumin viisauden, resurssien ja ratkaisujen runsauteen.

Eli jos olet vaikkapa tavoitellut rikkautta, arvostanut tietoisesti elämääsi, ja ollut paljon korkeassa tunnetilassa – ja rakkaus tuntuukin samalla pakenevan elämästäsi – niin kyse on vain näköharhasta. Korkean tunnetilan seurauksena vastaanotat aina TODELLISIA toiveitasi, eli et koskaan menetä mitään, vaan saavutat juuri sellaisia asioita, kuin joita olet jo korkeamman minäsi taajuudelle luonut. Eli älä ole huolissasi, jos rakastettusi on matalammassa tunnetilassa, kuin sinä: Sinä löydät joko uuden kumppanin, tai entinen kumppanisi löytää sinut, sallimalla itselleen korkean tunnetaajuuden ja omat toiveensa. Sillä jokaisella negatiivisella tunteellaan hän on koko ajan luonut toiveitaan, ja negtiivinen tunnetila kertoo vain siitä, että hän ei ole vielä sallinut itselleen noita toiveita. Sinä olet kuitenkin korkeassa tunnetilassasi vakaasti joka hetki omalla polullasi, eli keskity aina vain kulloinkin meneillään olevaan hetkeen, eikä sinun tarvitse kärsiä ”menetyksistä” myöskään tilanteissa, joissa elämässäsi tapahtuu muutoksia. Sillä ne muutokset ovat omien toiveidesi manifestaatioita! Emme siis koskaan elämässämme menetä mitään, me ainoastaan laajenemme, luomme lisää ja parempaa.

Älä siis vastusta elämää jäämällä matalaan tunnetilaan, vaan nauti elämästäsi ja sen muuttumisesta jatkuvasti paremmaksi, sallimalla itsellesi korkea tunnetila ja elämänilo!5.7.2019Aito rakkaus sammuttaa aina vihanJos olet tekemisissä ihmisten kanssa, jotka eivät hyväksy sinua, jotka ovat sinua kohtaan kriittisiä, hyökkääviä tai halveksivia, niin miksi se tuntuu sinusta pahalta?

Siksi, että kaipaat noiden toisten ihmisten hyväksyntää, koska kun he hyväksyvät sinut, niin sinun on helpompi pysyä korkeassa tunnetilassa.

Mutta todellisuudessa tunnet negatiivisia tunteita tuossa tilanteessa siksi, että sallit noiden muiden ihmisten negatiivisten tunnetilojen vaikuttaa omaan tunnetilaasi, eli laskeudut negatiivisessa tunnetilassa olevien ihmisten kanssa samalle taajuudelle. Ja joudut samalla eroon omasta korkeammasta minästäsi ja taajuudesta, jossa manifestoit toiveitasi. Annat siis oman voimasi pois.

Eli sallit noiden toisten ihmisten hallita elämääsi sen sijaan, että hallitsisit elämääsi itse.

Aina, kun siis haet hyväksyntää muilta ihmisiltä, niin sinunkin rakkautesi heitä kohtaan – ja myös sinua itseäsi kohtaan – on ehdollista, ei ehdotonta! Kuvittelet siis, että muiden ihmisten mielipiteet sinusta määrittelevät sinun oman arvosi ihmisenä. Eli toisin sanoen: Et negatiivisten tunteiden kohteena, negatiivisessa tunnetilassasi, tunne omaa mittaamatonta arvoasi.

Sinun ei kuitenkaan koskaan tarvitse etsiä tai anella ehdollista rakkautta muilta ihmisiltä, sillä voit milloin tahansa ottaa käyttöösi ehdottoman rakkauden suunnattoman voiman, ja rakastaa sinua arvostelevia ihmisiä täysin ilman mitään ehtoja. Ja tällöin rakastat myös itseäsi ilman ehtoja, koska tunnetilasi siis on pyyteettömän rakkauden korkein taajuus. Ja SILLOIN olet yhtä todellisen olevaisuutesi, korkeamman minäsi kanssa!

Ja tunnet siis myös onnellisuutta, eli juuri sitä tunnetta, kuin mitä tavoittelit yrittäessäsi miellyttää sinua arvostelevia ihmisiä. Sillä onnellisuus on aina vain tunnetila, ja tunnet onnellisuutta rakastaessasi, ja tuntiessasi myötätuntoa ja tyytyväisyyttä.

Tuntiessasi täysin ehdotonta rakkautta sinulla ei myöskään ole koskaan mitään pelättävää, koska kukaan ei voi koskaan uhata sinua, jos olet rakkauden tunnetilassa. Sillä negatiivisessa tunnetilassa olevat ihmiset ovat rakkautta tuntevan ihmisen kanssa aivan eri taajuudella.

Tietoiset luojat, eli usein korkeassa tunnetilassa olevat ihmiset,  kokevat joskus, että heidän läheisensä muuttuvat koko ajan vain negatiivisemmiksi, vaikka tietoisen luojan rakkauden taajuuden pitäisi auttaa myös muiden ihmisten tunnetilaa kohoamaan. Tämä johtuu siitä, että kun vaikkapa masentuneen ihmisen lähellä on  rakkauden taajuudella oleva ihminen, niin masentunut kokee entistäkin voimakkaampaa ”sielun kipua”, eli tuntee entistäkin selkeämmin olevansa erossa korkeammasta minästään. Ja koska viha on masennukseen verrattuna ”voimaannuttava tunne”, niin korkeassa tunnetilassa oleva ihminen voi saada täydellistä voimattomuutta kokevan masentuneen ja pelokkaan ihmisen tunteman vihaa. Sillä viha siis vapauttaa hänet pelosta!  Mutta jos vihainen ihminen ei pääse kohoamaan vihastaan toiveikkuuden taajuudelle, vaan jää kiinni vihan tunteeseen, niin hän ei enää yksinkertaisesti pysty olemaan rakkauden taajuudella vakaasti olevan ihmisen vaikutuspiirissä, sillä taajuudet ovat nin kaukana toisistaan. Vihainen ja rakastava elävät siis  konkreettisesti ”eri todellisuuksissa”.

Siksi vihaajat ja pelkääjät löytävät aina toisensa, samoin syyttäjät ja itseään syyllistävät, säälijät ja itsesääliä tuntevat – ja nämä negatiivisisa tunnetiloissa viihtyvät ihmiset  jäävät siis helpommin kiinni toisiinsa, koska tottuvat negatiivisiin tunnetiloihinsa, eivätkä siis tunne myöskään jyrkkää taajuuseroa toinen toisiinsa nähden.

Kukaan negatiivisessa tunnetilassa oleva ei siis ole koskaan ”paha”, vaan negatiivisten tunteidensa vanki, sillä vetovoiman laki saa aikaan sen, että negatiivisessa tunnetilassa oleva ihminen luo itse itselleen negatiivisia kokemuksia, jotka puolestaan vahvistavat hänen negatiivisia tunteitaan, jne. Lopulta tällaiselle ihmiselle saattaa muodostua niin vahvoja negatiivisia uskomuksia, että vaikka hän jokaisella negatiivisella tunteellaan luo aina korkeamman minänsä taajuudelle positiivista, niin hän ei negatiivisten uskomustensa takia pääse koskaan kohottamaan tunnetilaansa niin, että nuo negatiiviset uskomukset muuttuisivat positiivisiksi. Taajuusero esimerkiksi jonkin suuren, ja hartaasti toivotun toiveen, ja toivojan oman tunnetaajuuden välillä, voi olla joskus jopa vuosikymmeniä todella pieni, sillä toiveiden virta kiihtyy koko ajan, kun toivominen negatiivisessa tunnetilassa jatkuu. Mutta jos toivoja ei itse  usko toiveensa voivan toteutua, niin hän ei myöskään salli itselleen toiveensa lopullista manifestaatiota. Joskus tällaisen ihmisen vastustus eli ns. tunneresistanssi murtuu vasta fyysisen kuoleman tapahtuessa. Myös ns. rajatilakokemus murtaa tällaisen, erittäin voimakkaan resistanssin, ja siksi rajatilakokemuksen kokeneet kokevat usein kuin ”syntyneensä uudelleen”, vapautuessaan tunnetason vastustuksesta astuessaan ”kuoleman rajan yli”.

Muista myös, että jos lähelläsi on matalassa tunnetilassa oleva, vaikkapa hyvin vihainen ihminen, niin luot välittömästi hänet kohdatessasi hänestä ”paremman version” korkeamman minäsi taajuudelle, eli ei ole mitään hyötyä siitä, että laskeudut hänen kanssaan matalaan tunnetilaan esim. tuntemalla sääliä. Voit auttaa myös tuota toista ihmistä voimaan paremmin AINOASTAAN korkeasta tunnetilasta käsin! Sillä jos olet korkeassa tunnetilassa, niin hänen on puolestaan sinun seurassasi ilmennettävä korkeinta itsessään, eli oltava samalla taajuudella kanssasi. Niin suunnaton on rakkauden voima.

Ja ollessasi korkeassa tunnetilassa oma intuitiosi kertoo aina, miten ja milloin kannattaa esimerkiksi puhua matalassa tunnetilassa olevan ihmisen kanssa, eli riitaa tällaisen ihmisen kanssa ei pääse syntymään. Klassinen esimerkki tällaisesta tilanteesta on, kun ns. rähinäjuoppo tulee bussipysäkille. Hän ei koskaan ala rähistä vakaasti korkeassa tunnetilassa olevalle, myötätuntoiselle ihmiselle, joka arvostaa häntä aidosti. Mutta hän alkaa rähistä kuin vihainen koira pelokkaille, masentuneille ja vihaisille ihmisille samalla bussipysäkillä. Koska nämä siis ovat vihaisen humalaisen kanssa samalla taajuudella.

Korkean tunnetilan säilyttämisen tärkeyttä kuvaa hyvin myös tilanne, jossa olet paennut aggressiivista petoeläintä,  ajautunut kallionkielekkeelle, ja rotkon yli on vedetty nuora. Sinulla on siis kaksi vaihtoehtoa: Joko jäädä  pedon saaliiksi, tai kävellä nuoralla rotkon yli. Jos säilytät korkean tunnetilan, ja keskityt nuorallakävelyyn, niin sinulla on teoreettinen mahdollisuus selviytyä rotkon yli hengissä, tai olla niin korkeassa tunnetilassa, että peto lopettaa hyökkäämisen (manifestoit ”välittömästi”,eli luot pelastumisen). Mutta jos olet matalassa tunnetilassa, pelkäät tai syytät ihmisiä, jotka ovat mielestäsi aiheuttaneet sinulle tämän tuskallisen tilanteen, niin  pelkosi ja vihasi saavat sinut joko syöksymään rotkoon, tai lietsomaan petoeläimen aggressiota, jolloin peto raatelee sinut.

Petoeläimen tilalle voit siis kuvitella myös kenet tahansa aggressiivisen ihmisen.

Älä siis KOSKAAN taistele negatiivisessa tunnetilassa olevaa kanssaihmistäsi vastaan, sillä taistellessasi sinunkin tunnetilasi laskee. Oikeassaolemisen tarve aiheuttaa meille ihmisille suunnattomasti täysin turhaa kärsimystä, sillä kaikki riidat ovat aina pohjattomia. Vetovoiman laki saa tämän aikaan: Negatiivinen vetää puoleensa negatiivista, ei-toivottu ei-toivottua. Puhu kaikissa keskusteluissa aina vain omaa totuuttasi, arvosta aina keskustelukumppaniasi, äläkä koskaan yritä muuttaa toisen ihmisen käsitystä totuudesta.

Mutta harjoittelemalla tietoisesti korkean tunnetilan ylläpitämistä, ja kanssaihmistesi arvostamista, voit sammuttaa kenen tahansa  ihmisen vihan ja katkeruuden, milloin tahansa, pelkillä ajatuksillasi, ja positiivisilla tunteillasi.4.7.2019Lopeta ”elämän suorittaminen” – inspiroidu!Muista aina, että olet mittaamattoman arvokas sielu, eli sinun ei siis tarvitse ”suorittaa elämääsi”, eli raataa ja ahkeroida matalassa tunnetilassa siksi, että lunastaisit ikään kuin oman oikeutesi olla olemassa. Suurin osa ihmiskunnasta kyllä elää elämänsä peläten tulevaa, peläten kuolemaa, toivoen parempaa huomista, ja suorittaen aamusta iltaan velvollisuuksia, pysyen enimmäkseen matalassa tunnetilassa. Mutta muista, että jokainen meistä voi valita myös iloisemman elämän. Ja tuo iloisempi elämä alkaa iloisesta hetkestä – nyt!

Ja juuri ne ihmiset, jotka ovat joko tietoisesti tai tiedostamatta huomanneet, että kevytsydämisenä ja innostuneena tehty toiminta on kaikkein tehokkainta, ja myös  taloudellisesti tuottavinta, ovat juuri niitä, joita kaikki muut ihailevat ja pitävät esikuvinaan. Tällaisia inspiraation kautta menestyviä ihmisiä ovat esimerkiksi innovatiiviset keksijät, menestyviä yrityksiä luovat yritysjohtajat, taiteilijat, koomikot, ja myös modernit ”turhat julkkikset”, jotka ovat esimerkiksi luoneet itselleen elinkeinon esittelemällä muille omia valokuviaan tai omaa elämäänsä. Vaikka moni paheksuu tällaisia ihmisiä, niin todellinen syy närkästyksen ja kateuden tunteeseen on se, että ”oikeaa työtä” tekevät ihmiset tuntevat tunnetasolla, että juuri tuollainen inspiroitunut ”elämässä leikkiminen” on usein hyvin hauskaa, lapsenomaista elämää. Moni raskaan työn raataja siis  tuntee katkeruutta helpommin menestyneitä kohtaan todellisuudessa siksi, että sisimmässään hän ymmärtää, että elämän ei tarvitsisi koskaan olla raskasta ja ikävää, että elämä ei yli päätään ole vakava asia, ja että meillä jokaisella on aina ja joka hetki mahdollisuus valita huolettomuus.

Ja että myös nuo ”raskaat rutiinityöt” voivat olla inspiroivia ja kevyitä: Kyse on anoastaan siitä, missä tunnetilassa työ tehdään.

Meillä jokaisella on mahdollisuus joka aamu ottaa paperi, ja piirtää siihen kaksi saraketta. Vasempaan sarakkeeseen kirjoitat, mitä asioita itse voit tänään tehdä. Ja asiat ja ongelmat, joille et itse  juuri nyt voi tehdä konkreettisesti mitään (esimerkiksi rahapula tai joku muu  ratkaisematon asia), mutta jotka aiheuttavat sinussa rauhattomuutta ja  huolta, niin kirjoita ne oikeaan sarakkeeseen: Universumi hoitaa nämä asiat! Eli päästät näin vertauskuvallisesti, rituaalinomaisesti, ja samalla myös konkreettisesti irti huolistasi, sillä huolestuneena oleminen, eli huolten kantaminen matalassa tunnetilassa  ei joka tapauksessa johda ratkaisujen löytämiseen, koska matalassa tunnetilassa et voi vastaanottaa korkamman minäsi inspiraatioita.

Todella moni ihminen maailmassa siis suorittaa omaa elämäänsä, todistellakseen  omaa arvokkuuttaan, eli koska pohjimmiltaan pelkää aina tulevaa, ei kestä ajatusta siitä, että elämämme koostuu lopulta aina vain kiitävistä hetkistä, joihin emme koskaan voi ”tarttua” –  ja että elämämme tulee lopulta päättymään kuolemaan. Eli jos pyrimme tavoittelemaan  menestystä, vaurautta, mainetta, suosiota ja kunniaa vain siksi, että ne saavutettuamme oletamme olevamme ”turvassa” peloilta, niin kaikki se, mihin pyrimme, on lopulta turhaa. Mutta jos teemme asioita innostuneina ja iloisina, tuntien usein onnellisuutta ja tyytyväisyyttä, niin toimintamme johtaa helposti ja kuin huomaamatta myös kaikkiin noihin edellä mainittuihin asioihin, vaikka juuri ne eivät olisikaan siis olleet toimintamme alkuperäisinä motiiveina! Edellisessä tilanteessa siis elämää ”suorittavan” energiataso on  alhaalla, eikä hän edes nauti siitä, mitä tekee. Jälkimmäisessä tapauksessa taas innostuneen henkilön energiataso on korkea, ja hänen työskentelynsä ”sujuu kuin leikki”.

Kun olit lapsi, niin kysyit ehkä usein vanhemmiltasi: ”Minulla ei ole mitään tekemistä. Mitä minä voisin tehdä?”Et siis tehnyt asioita velvollisuudentunteesta, vaan etsit inspiraatiota tehdä jotakin, joka saisi sinut kokemaan mielihyvää mielihyvän ja ilon  itsensä vuoksi. Halusit siis ”tehdä jotakin vain siksi, että tuo jokin on hauskaa”.

Mutta kun kasvoit aikuiseksi, niin elämäsi alkoi täyttyä velvollisuuksilla ja vastuilla, joista et ollut läheskään aina innostunut.

Mutta voit kuitenkin kaikkien velvollisuuksiesi keskelläkin edelleen tavoittaa tuon lapsenomaisen innostuksen tunteen. Kun opettelet elämään hetkessä, nauttimaan kaikesta siitä, mitä olet jo elämääsi luonut, ja luottamaan universumin ja korkeamman minäsi ohjaukseen, niin korkampi minäsi inspiroi sinua löytämään myös arkielämääsi iloa ja innostusta, etkä joudu turhautumisen mielentilaan, etkä edes rutiineja suorittaessasi väsy, etkä tunne apatiaa ja tylsistymistä.

Voit milloin tahansa tavoittaa korkeamman minäsi tarjoaman inspiraation, kun kysyt korkeammalta minältäsi  kuin tuo pieni lapsi: ”Mitä hauskaa tekemistä voisin juuri nyt keksiä?”

Ja sitten vain kuuntelet sitä kaikkein pienintäkin vihjettä, hennoimmaltakin tuntuvaa kuiskausta, ja katso, mihin se sinut johtaa. Sillä juuri SE on korkeamman minäsi välittämä, inspiroitunut ajatus! Tuo vihje voi vaikuttaa aluksi täysin arkiselta, eikä se tunnu liittyvän mihinkään kovin tärkeään asiaan, eikä etenkään niihin suuriin ongelmiisi, jotka juuri nyt painavat mieltäsi. Mutta taika onkin siinä, että suuriin ongelmiisi liityy aina mielessäsi vastustusta ja negatiivisia uskomuksia, ja siksi korkeampi minäsi pyrkii johdattamaan sinut tavalla tai toisella  korkeaan tunnetilaan, ja sitä kautta kohti ongelmiesi ratkaisuja, ikään kuin SIVUPOLKUJEN KAUTTA.

Esimerkiksi: Sinulla on ”tyhjä ja pysähtynyt olo”, ja saat inspiraation viedä roskapusin. Sitten saat idean siivota sotkuisen laatikon, puhdistaa pölyt kaapin päältä, hankkiutua eroon turhista tavaroista ja vaatteista (joita et tule luultavasti enää koskaan käyttämään) , hankkiutumaan eroon vanhoista papereista ja asiakirjoista, jotka eivät liity enää millään tavalla nykyiseen elämääsi, siivoamaan ruokakaapistasi pois vanhentuneet ruuat ja mausteet, maalaamaan kuluneen kaapinoven, pesemään lattian ja puistelemaan pölyiset ikkunaverhot, tuulettamaan asuntosi…Tällaisen ”suursiivouksen” lähdettyä käyntiin tuosta roskapussinviennistä energiasi alkaa virrata vapaammin, tyhjä olo sisältäsi katoaa, eli tunnetilasi kohoaa kuin huomaamatta.

Ja KUN näin olet korkeassa tunnetilassa, innoissasi kaikesta konkreettisesta tekemisestä, jota sinun ei olisi ollut ihan pakko tehdä tänään, mutta joka sai sinut tuntemaan iloa ja reippautta – niin juuri tuossa korkeassa tunnetilassa saat yhtäkkiä mieleesi aivan mahtavan idean, joka onkin ratkaisu johonkin suureen ongelmaasi,johon et matalassa tunnetilassasi voinut löytää ratkaisua.

Innostumalla pienistä, ja näennäisesti vähemmän tärkeiltä tuntuvista asioista, tavoitat siis aina vastauksia suurempiin ogelmiin. Eli älä suorita elämää, älä yritä koskaan ratkaista ongelmia, vaan pyri aina ja joka hetki ensisijaisesti korkeaan tunnetilaan, päästämään energiasi virtaamaan – ja siten vastaanotat ratkaisun vaikeimpaankin ongelmaasi , helposti ja ilman ahdistusta.

Korkeampi minäsi on AINA kanssasi, eli jos tunnetilasi on matala, niin muista, että se on matala ainoastaan siksi, että et juuri nyt ole yhteydessä omaan korkeampaan minääsi, eli korkeampaan tietoisuuteen. Sallimalla mielentilasi kohoaminen millä tahansa tavalla saat siis kuitenkin yhteyden tuohon ”kuumaan linjaan”, jossa on joka hetki tarjolla ideoita, joiden avulla mikä tahansa unelmasi tulee mahdolliseksi.

Sillä unelmasi on jo luotu, eli ne ovat jo olemassa – sinä itse, ja matala tunnetilasi, olette ainoa este unelmiesi konkreettiselle toteutumiselle!

1.7.2019

Käsikirjoita itsellesi iloinen, juuri toiveidesi mukainen elämä – ja aloita heti!Jos sinulla on jostain syystä juuri nyt toivoton, tai ”tyhjä ja näköalaton” olo, niin muista, että kyse on vain ja ainoastaan  oman mielesi harhasta. Siitä, että olet juuri nyt eri tunnetaajuudella, kuin korkeampi minäsi, joka näkee elämässäsi AINA toivoa ja mahdollisuuksia!  Kuuntelet siis ikään kuin radiokanavaa, josta kuuluu juuri nyt surullista musiikkia, kun samaan aikaan toisella kanavalla soitetaan iloista musiikkia – et vain kuule tuota iloista musiikkia, koska tunnetilasi on matala.

On aivan samantekevää tulevaisuutesi kannalta, minkälainen on se elämäntilanne, jossa juuri nyt olet. Sillä sinulla on AINA mahdollisuus toteuttaa toiveitasi. Eli aivan samalla tavalla, kuin elokuvakäsikirjoittaja voi päättää, mitä elokuvan henkilöille elokuvassa tapahtuu, niin aivan samoin sinullakin on täydellinen vapaus kirjoittaa omaan elämääsi – ja kaikkiin tuleviin hetkiisi – juuri sellainen käsikirjoitus, kuin itse haluat. Ja voit ihan konkreettisesti tehdä se kirjoittamalla paperille asioita, joita toivot. Mutta älä uhraa ajatustakaan sille, miten, milloin ja kenen toimesta unelmasi tulevat ehkä toteutumaan, jos koet näistä asioista pientäkin epävarmuutta, sillä universumi on se filmiryhmä – ohjaaja, kuvaaja,  valaisija, järjestäjä, lavastaja ja kuvaussihteeri – joka toteuttaa käsikirjoituksesi eli toiveesi juuri sinun kannaltasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Eli unohda kaikki aiemmat vastoinkäymisesi, ja aloita elämäsi iloisemman elokuvan käsikirjoittaminen jo tänään. Sinun ei tarvitse selitellä kenellekään toiselle ihmiselle, miksi olet kokenut paljon epäonnistumisia, ja miksi et ole tähän mennessä onnistunut toteuttamaan läheskään kaikkia toiveitasi. Jos  kanssaihmisesi kyselevät sinulta elämästäsi, niin muista, että nuo kysymykset eivät velvoita sinua jakamaan negatiivisia kokemuksiasi, ja murehtimaan tuossa tilanteessa epäonnistumisiasi, vaan voit noille muillekin ihmisille kertoa vain elämäsi iloisista asioista. Sillä jos kerrot muille onnettomuudestasi ja toivottomuudestasi, niin matala tunnetilasi vetää vain puoleesi ihmisiä, jotka säälivät sinua (sääli, toisin kuin myötätunto,  on aina matalan tunnetaajuuden tunne), tai haluavat myös kertoa omasta epäonnestaan, ja näin sekä sinun, että noiden muiden ihmisten matala tunnetila ja uskomus elämän kurjuudesta ja toivottomuudesta  vain vahvistuu. Sillä luomme siis joka htki omaa  elämäämme ajatuksillamme ja tunteillamme.

Älä siis myöskään syytä ketään mistään, mitä sinulle on tähän mennessä elämässä tapahtunut, tai mitä EI ole tapahtunut – älä myöskään itseäsi! –  sillä syyttämällä pidät vain lähelläsi ihmisiä, jotka syyttävät (sinua, itseään tai muita ihmisiä). Ja myös sellaiset ihmiset, jotka eivät koe minkäänlaista tarvetta syyttää sinua mistään tekevät niin, koska SINUN  matala tunnetilasi, eli syyllisyydentunteesi herättää heissä  tuon syyttäjän. Sinua syyttävä ihminen ei siis ole koskaan ”paha”, vaan hän vain ilmentää seurassasi negatiivisia tunteitaan.

Samoin jos pelkäät jotakin – mitä tahansa – niin pelkäämällä vedät vain puoleesi asioita ja tilanteita, jotka ylläpitävät pelontunnettasi, ja vahvistavat uskoasi siihen, että sinulla on syytäkin pelätä. Peloissasi jäät siis kiinni pelon maailmaan, näennäistodellisuuteen, jossa on kaikkialla jotakin pelättävää.

Tai jos vihaat jotakin ihmistä tai asiaa, niin olet jo välittömästi, eli  ensimmäisellä kertaa vihaa tuntiessasi, luonut korkeamman minäsi tajuudelle noista vihasi kohteista paremman version, jonka voit ottaa välittömästi vastaan elämääsi, jos ET jää vihan tunteeseen kiinni! Mutta jos et vapaudu vihastasi, vaan jäät ”hautomaan vihaa” vaikkapa jotakin ihmistä kohtaan, niin vedät tuota vihaamaasi henkilöä, tai muita hänen kaltaisiaan, koko ajan vain lisää kokemusmaailmaasi, ja vihaat heitä ja heidän käytöstään niin kauan, kunnes lopulta väsyt tuntemaan vihaa – tai pyrit tietoisesti muuttamaan vihan tunteesi katkeruuden ja kaunan kautta positiivisemmaksi, ja lopulta myötätunnoksi ja rakkaudeksi.

Sinun ei edes tarvitse puhua ihmisille, joita kohtaan tunnet negatiivisia tunteita, vaan riittää, että ajatustesi tasolla tunnet positiivisia tunteita noita ihmisiä kohtaan. Eli jos tunnet syyllisyyttä ja joku syttää sinua, niin pyri mielessäsi arvostamaan ihmistä, joka sinua syyttää, ja hän lopettaa välittömästi syyttämisen. Tai jos olet tuntenut turhautumista ja vihaa jotakin ihmistä kohtaan, ja hän on vastannut ”samalla mitalla”, eli  negatiivisilla tunteillaan ja käytöksellään, niin saat hänen negatiiviset tunteensa sinua kohtaan muuttumaan positiivisiksi ajattelemalla tuota toista ihmistä aidolla myötätunnolla, ”asettumalla hänen asemaansa”, eli näkemällä hänessä itsesi. Sillä me ihmiset emme ole koskaan erillisiä, me olemme ikuisesti kaikki yhtä. Ja välillämme on aina  korkean tietoisuuden tasolla ns. kuuma linja, eli rakkauden korkeassa taajuudessa olemme kaikki samaa henkeä. Ja tuota universumin ainoaa todellista voimaa, eli puhdasta positiivista energiaa, tietoisesti hyväksesi käyttämällä, voit muuttaa positiiviseksi MINKÄ TAHANSA ongelmatilanteen elämässäsi!

On siis aivan  sama, kuinka vaikealta tai ”mahdottomalta” tilanteesi juuri nyt vaikuttaa. Kyse on aina VAIN vaikutelmasta, ei siis ”kiveen hakatusta” olosuhteesta, jota ei voisi milloin tahansa muuttaa paremmaksi. Ja mitä enemmän olet kokenut vastoinkäymisiä, niin sitä enemmän olet luonut korkeamman minäsi taajuudelle onnistumisia ja ilonaiheita. Toiveidesi virta on siis hyvin voimakas, ja tulee viemään sinut vääjäämättä, ja  lähes väkisin kohti unelmaasi. Keskitä ajatuksesi siis juuri nyt elämäsi uuteen, iloiseen ja huoletttomaan käsikirjoitukseen, ja elä ja koe se sitten vain todeksi!


Kommentit